15 topics
#zorgverzekering

Minister: geen paniek, aanvullende zorgverzekering blijft bestaan

Steeds vaker maakt u een rationele keuze. Die wellicht verrassende boodschap bracht De Nederlandsche Bank ons eind 2017, toen deze concludeerde dat burgers slechts nog een aanvullende zorgverzekering (AV, scheelt letters) nemen als ze verwachten 'm ook echt nodig te hebben. Dit deed allemaal denken aan een 'abonnement' waarvan de premie samenvalt met de zorgkosten. Deze business dreigde daarom verliesgevend te worden voor zorgverzekeraars, maar DNB gaf helaas geen gouden tips om dat toekomstbeeld tegen te gaan. Minister Bruins (Medische Zorg) meldt vandaag op basis van een stukje nader onderzoek dat paniek volstrekt overbodig is en dat de aanvullende zorgverzekering niet in gevaar is. Ten eerste omdat u nog voor voldoende vraag zorgt: in 2012 had 88% van de polishouders een AV'tje, in 2017 was dit met 84,1% niet dramatisch gekelderd. Ook wat betreft het aanbod aan AV's ziet Bruins geen reden tot zorg. Het aantal 'brede' polissen - met een brede dekking dus - bleef ongeveer gelijk. Het aantal 'smalle' polissen - met weinig of zelfs maar één vergoed onderdeel, de abonnementsvariant - spoot daarentegen omhoog, zodat het totale AV-aanbod in de periode 2007-2018 steeg van 137 tot 222 polissen. Verder boden zorgverzekeraars steeds vaker beperkte vergoedingen voor fysiotherapie, orthodontie en tandheelkunde aan. En dan belanden we eindelijk bij bovenstaande grafiek, met het kostenplaatje van dit alles voor u. In elf jaar steeg de gemiddelde AV-premie met €6,83 per maand, ofwel een gemiddelde stijging van 2,8% per jaar (zonder inflatiecorrectie). Tot slot de toekomst van de aanvullende zorgverzekering, hoe staat het daar mee? Ook Bruins weet de heilige graal niet te vinden, maar is wel blij dat een stel niet nader genoemde zorgverzekeraars komen met 'pure verzekeringsproducten, namelijk verzekeringen die een onvoorspelbaar risico, met een (relatief) kleine kans, maar met hoge kosten als gevolg dekken'. Overigens ende tevens, heeft u nog geen aanvullende verzekering maar wilt u er alsnog één: de boel wijzigen tot 1 februari kan slechts bij een handjevol verzekeraars.

Betekent dit het einde van Obamacare?

Wij kunnen ontzettend veel leren van de Verenigde Staten, maar de organisatie en financiering van gezondheidszorg hoort daar niet bij. Dat heeft alles met cultuur te maken: Obamacare verplicht burgers bijvoorbeeld om een zorgverzekering af te sluiten. Veel Amerikanen vinden een overheid die voorschrijft wat je moet kopen un-American en zijn dus tegen. Voor deze mensen is de laatste uitspraak van een Texaanse rechter een opsteker. De rechter oordeelde dat Obamacare ongrondwettelijk is omdat er op dit moment effectief geen boete meer staat op onverzekerd zijn. Hij redeneert dat met het vervallen van de boete, de verplichting in Obamacare en daarmee het fundament onder de zorgwet is komen te vervallen. Dit is uiteraard allemaal politiek ingestoken, want het reduceren van de boete tot $0 was onderdeel van de belastinghervormingen die de regering-Trump heeft doorgevoerd. Als Obamacare in de prullenbak gaat, heeft dat gevolgen voor minstens 20 miljoen Amerikanen. Zo ver is het nog niet, want uiteraard gaat dit leiden tot een lange juridische procedure. Het is al bekend dat aanhangers van Obamacare in beroep zullen gaan tegen de uitspraak. Dit wordt gezellig buurten bij het Supreme Court, alwaar twee keer eerder is geoordeeld over deze zorgwet. Zowel in 2012 als in 2015 oordeelden de rechters dat Obamacare niet ongrondwettelijk is. Maar hoewel de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof niet per se helpt, is het voor de aanhangers van Obamacare nu zaak om hard te maken dat het wegvallen van de boete niet het fundament onder de wet wegslaat. Dit wordt sowieso onverzekerd chips, nootjes en popcorn kauwen.

Dankzij Arjen Lubach krijgt u minder 'zorg' voor meer geld

Slimme jongens bij zorgverzekeraar CZ. Eerst de premies omhooggooien en nu belachelijke therapieën uit de aanvullende zorgverzekering flikkeren. Zult u zich afvragen: wat zijn belachelijke therapieën? Waarom werden deze überhaupt verzekerd? Om met die eerste vraag te beginnen. CZ heeft aan 301 verzekerden gevraagd hoe zij aankijken tegen bepaalde alternatieve geneeswijzen. Daaruit blijkt dat 26% van de respondenten reïncarnatietherapie totale BS vindt. Slechts 3% is van mening dat onder begeleiding wroeten in het interbellum tussen je huidige en vorige leven thuishoort in een aanvullend verzekeringspakket. Alle therapieën die niet op de steun van minstens 12% van verzekerden kon rekenen (wij weten ook niet waarom dat percentage is gekozen) worden door CZ gejorist. Dus verdwijnen ook energetische therapie, craniosacraaltherapie, kinesiologie, fytotherapie en ayurvedische behandelwijzen uit het aanvullende pakket. Heeft u nog nooit van de voorgaande zaken gehoord dan bestaat de kans dat u praktisch opgeleid bent. Alternatieve geneeswijzen zijn vooral populair onder hoogopgeleiden die het beter denken te weten dan artsen. Al die 'kritische' antropologie- en psychologiewijven mogen nu dus zelf voor hun ayurvedische warme-stenenmassage gaan betalen. Of een andere verzekeraar zoeken die deze onzin nog wel wil vergoeden. Waarom bieden verzekeraars de mogelijkheid om aanvullend te verzekeren voor wetenschappelijk onbewezen behandelingen? Zien wij drie mogelijkheden. 

Lees verder

Zorgverzekeraars hebben €2,4 miljard over. Wat als daarmee de zorgpremie wordt verlaagd?

In 2015 keken de vijf grootste zorgverzekeraars van ons land aan tegen overtollige reserves van €3,3 miljard. In 2017 was daar nog €2,4 miljard van over. Het verschil daartussen was allemaal voor u: zorgverzekeraars dempen de premie voor de zorgverzekering door in te teren op die reserves. Volgens de Consumentenbond is dat een goede zaak die deels het gevolg is van hun al jaren durende actie Premiejagen voor het teruggeven van overschotten aan consumenten. Zorgverzekeraars moeten in het kader van Solvency II reserves aanhouden, maar zorgverzekeraars houden meer reserves aan dan Solvency II voorschrijft; zie de €2,4 miljard in de tweede zin en het plaatje boven. Daar staat per onderzochte verzekeraar het totale overschot en het overschot per verzekerde (hier het plaatje groter - het overschot per verzekeraar x €1 mio en niet x €1.000). Maar wat nu als we die overtollige reserves in zijn geheel teruggeven aan de mensen? Heeft de Consumentenbond ook berekend en dat ziet u hieronder. Spoiler: het schiet weinig op.

Lees verder

Blockchain maakt uw zorgverzekering niet goedkoper

U weet: de blockchain gaat alles veranderen. Het monetaire stelsel, de logistieke sector, de webcambusiness, Brexit en uw partner blijft er altijd uitzien als 25. Zodoende maakt de blockchain beroepsgroepen als bankiers, accountants, advocaten en prostituees brodeloos. Een kleine maar: voorlopig is de blockchain vooral een oplossing op zoek naar een geschikt probleem. Toch pompen overheden miljoenen subsidies in de bloksjeen, omdat consultants ze wijs hebben gemaakt dat men niet achter kan blijven. Dit verhaal is al eens uitstekend opgetekend door die ene goeie van de Correspondent. Bij de Volkskrant hebben ze dit stuk uit de gedeelde database gehaald en gekneed tot een voorpagina-artikel. De krant hield 66 blockchainprojecten langs de meetlat en concludeert dat van slechts 15 procent kon 'worden vastgesteld dat ze al in de praktijk gebruikt worden'. Zo leren we dat kraamzorguren bijhouden via de blockchain op allerlei privacy-issues stuit, daarom voorlopig in de pilotfase blijft steken en de zorg(verzekeringspremie) niet omlaag duwt. Of u die 15 procent beloftevol vindt mag u zelf bepalen. Geven we nog even de visie van IT-ondernemer Rene Jan Veldwijk mee. Die is sinds jaar en dag bezig met het valideren van projecten die blockchainsucces claimen. Volgens Veldwijk is die 15 procent schromelijk overdreven en moet u eerder denken aan een procentje of nul. Elk 'succesvol' project betreft volgens hem een kleinschalige private blockchain en geen publieke blockchain waar iedereen naar believen informatie in kan stoppen/valideren. Simpel gezegd: Albert Heijn kan stoer doen met z'n blockchainsinaasappelsap, maar hoe weet je zeker dat de ingevoerde informatie - en daarmee de geclaimde herkomst - juist is. Al met al heeft Veldwijk buiten de bitcoin 'nog geen enkele toepassing' gezien die het blockchainsucces mag claimen. Dus ook niet dat verhaal over de effectenhandel in De Telegraaf van heden ochtend. 

DSW: zorgverzekering wordt nooit meer goedkoper

Tis exact een week na Prinsjesdag en dat betekent de opening van het zorgpremiebal. Dit wordt traditioneel verzorgd door DSW. De vijfde zorgverzekeraar van het land die vorig jaar nog zijn premie verlaagde, maar zo'n feest is het dit jaar niet. De standaardpremie komt in 2019 uit op €112 per maand en dat is op de kop af €4,50 meer dan een jaar eerder, maar minder dan de door het kabinet voorspelde stijging van een tientje. Komt volgens DSW-baasje Oomen (links op foto) doordat zorgminister Bruins nooit de actueelste cijfers gebruikt, terwijl die laten zien 'dat bepaalde zorgkosten minder snel stijgen dan verwacht'. De premiestijging is het gevolg van hogere lonen in de zorgsector, toenemend gebruik van dure medicijnen, verhoging van het btw-tarief en de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet. Als notoir opstandig kind uit de klas houdt DSW ook dit jaar het eigen risico met €375 een tientje lager dan het wettelijk vastgestelde bedrag, waarmee de Schiedamse verzekeraar wil zeggen 'voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke mensen en gezonde mensen'. En dat is - ondanks alle ophef - toegestaan, toch kun je nog steeds vraagtekens zetten bij de legitimiteit van deze redenering. Principes zijn niet gratis en kosten in het geval van het verlaagde risico €5 per jaar voor iedere DSW-verzekerde. Minder florissant nieuws deelt Oomen met De Telegraaf, want de Nederlander zal de komende jaren een hogere zorgpremie moeten slikken. 'Kosten van lonen in de zorg zullen de komende jaren flink oplopen en dat gaan we voelen'. Met de hooivork naar Den Haag trekken vindt de DSW-voorzitter een slecht plan. 'Als het kabinet de stijging van zorgkosten voor z’n rekening neemt, betaal je het net zo goed, maar dan via de inkomstenbelasting. Uiteindelijk betalen we maar een kwart van alle zorgkosten via de zorgverzekering. De rest via belastingen.' De zorgpremie wordt nooit meer lager en daar moet u het maar mee doen. 

Alstublieft. Een plek om te klagen dat alles duurder wordt

Prinsjesdag is aantocht, dus traditioneel lekken er geldzaken. Kunnen de geesten rijp worden gemaakt voor de aan te kondigen lastenverzwaringen. AD mocht melden dat de zorgpremie volgend jaar 'fors omhoog' gaat, waarbij fors staat voor een tientje per maand. Al kan dat meer of minder zijn, want het betreft slechts een richtlijn. Zorgverzekeraars mogen zelf hun tarief vaststellen en zo gooide het opstandige DSW vorig jaar - in weerwil van wat in de miljoenennota stond - de premie omlaag. Voor de verwachte zorgpremiestijging worden een enkele redenen aangedragen. Door de zonnige economie moet er voor pillen en zusters meer afgetikt worden. Vorig jaar werden premies te hoog geraamd en daarmee de bijdragen van o.a werkgevers en ondernemers ook. Dit dient te worden rechtgezet. Vergrijzing en nieuwe behandelingen maken de zorg duurder. De kosten voor wijkverpleging verschuiven steeds meer richting de zorgverzekering. Tenslotte is het eigen risico bevroren en dat moet ergens worden gecompenseerd. Maakt allemaal niet uit, want door de opwaartse loonbeweging kunt u het prima betalen en anders kan de stijgende zorgtoeslag enige verlichting brengen. Daarmee houdt de ellende niet op, want de energierekening neemt ook in omvang toe. Ook hier zijn er weer vijf boosdoeners, vakkundig op een rijtje gezet door de energie-expert van ABN AMRO. Duurdere CO2-emissierechten, een hete zomer die leidde tot intens aircogebruik en een toegenomen vraag naar gas, hogere kolen- en gasprijzen, een hogere export (=prijsopdrijvend) omdat de Belgen te lui zijn om hun eigen kerncentrales te onderhouden en dan zijn er nog stijgende energiebelastingen. Ja, verschrikkelijk allemaal. En dan mogen de meesten van u nog blij zijn niet in Hoogeveen te wonen. Want daar gaan zowel de parkeertarieven als de ozb omhoog. Een troost: frustratie uiten over de almaar stijgende prijzen op dit goudbruine blog blijft gratis. 

Zo naaien zorgverzekeraars u erbij

Grote kans dat u gaat voor de variant rechts in het plaatje hierboven. Voor een lousy €8 extra per maand krijgt u dan een zorgverzekering met 'een ruim aantal zorgaanbieders met contract'. Klinkt toch een stuk beter dan een 'beperkter aantal zorgaanbieders met contract'. Voor je het weet moet je bijbetalen als een niet-gecontracteerde dokter een been in het gips zet. Maar, zo zeggen de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt namens wie wij excuses maken voor de gruwelijk slechte kwaliteit van het plaatje: VGZ nept consumenten erbij met de 'VGZ Goede Keuze' en 'VGZ Ruime Keuze'. Consumenten zouden 'makkelijk kunnen denken dat er een significant verschil in keuze bestond met betrekking tot het aantal gecontracteerde zorgaanbieders over de hele linie – terwijl dit niet het geval was'. De polissen verschillen in de contractering van 'drie behandelingen voor medisch-specialistische zorg en verblijf, en in het aantal gecontracteerde aanbieders van hoortoestellen en verbandmiddelen waarbij verzekerden terecht konden'. Dat is een verschil van net iets naast nul wanneer je kijkt naar het totaal aantal gecontracteerde aanbieders bij beide polissen. En zo komt het dat de mensen die hier hebben gekozen voor 'VGZ Ruime Keus' €96 per jaar te veel betalen voor hun zorgpolis. En in totaal betalen 9,8 miljoen mensen ongeveer €905 mio per jaar te veel. Blijkt allemaal uit dit mooie rapport van de NZa en de ACM.

Lees verder

Minister: afschaffen vrijwillig eigen risico kost geld

Chris Oomen (links, mag voorlopig alleen Zomergasten kijken) is nooit te beroerd om een flinke steen in de zorgverzekeringsvijver te flikkeren. De bestuursvoorzitter van DSW verlaagde het eigen risico (€385) met een symbolisch tientje, omdat hij denkt dat een lager eigen risico bijdraagt aan een 'eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen'. Aangezien politici zich alleen druk maken over het (bevriezen van het) eigen risico tijdens het premieseizoen, herhaalde Oomen zijn boodschap nogmaals in een blog. Waarbij hij gemakshalve opmerkt dat we eveneens moeten kappen met het 'geven van kortingen aan gezonde mensen via het vrijwillige eigen risico', want ook dit zou de lasten bij chronisch zieken neerleggen. Zijn oproep had effect, want de SP stelde Kamervragen aan minister Bruins van zorgpremies. Die doet het schrijfsel van Oomen af als BS. Lagere premie-inkomsten of hogere inkomsten uit een vrijwillig eigen risico vallen niet onder het Uitgavenplafond Zorg, maar komen voor rekening van de bedrijfsvoering van de zorgverzekeraars. 'Daarmee heeft het afschaffen van het vrijwillig eigen risico geen invloed op het UPZ, behalve dat er dan potentieel een stijging van zorguitgaven te verwachten valt als gevolg van een verminderd remgeldeffect.' Anders gezegd: gezonde types die nu kiezen voor een hoger eigen risico kopen van het voorheen uitgespaarde geld sigaretten en rennen vervolgens bij ieder kuchje naar een arts. Bruins stelt verder dat het vrijwillig eigen risico niet de befaamde solidariteit van ons zorgstelsel aantast en de onderbouwing daarvoor kunt u hier en hier lezen. Kortom, het vrijwillig eigen risico is here to stay en daar moeten zowel de SP, de zwaarlijvige Nederlander als Oomen het mee doen

Minister wil 51.000 zorgverzekeringen slopen

Het duurt een paar jaar maar dan gebeurt er ook eindelijk eens wat. Op dit moment telt ons land 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen die uitsluitend bedoeld zijn om de consument het bos in te sturen zodat verzekeraars veel te dure polissen kunnen slijten. En daar wil zorgminister Bruno Bruins een een einde aan maken: 'We hebben in Nederland een groot aanbod van zorgverzekeringen. Het is goed dat er iets te kiezen valt, maar in de praktijk zien we dat er veel verschillende verpakkingen zijn om hetzelfde product. Concerns bieden via verschillende verzekeraars polissen aan die sterk op elkaar lijken en ook collectiviteiten verschillen niet van de gewone basisverzekering. Toch rekenen verzekeraars andere premies. Daarmee zijn verzekerden niet geholpen. Het mes moet in het enorme aantal van 51.000 verschillende polissen. Daar wordt immers niemand beter van'. De theorie achter collectiviteiten is dat verzekeraars voor specifieke groepen gericht zorg kunnen inkopen. Dat inkoopvoordeel mag dan in de vorm van 10% korting op de premie worden teruggegeven aan verzekerden. Maar de praktijk werkt anders: 'De korting die voor een collectiviteit wordt gegeven wordt niet behaald door inkoopvoordeel, maar door een opslag op de oorspronkelijke premie. De korting is daarmee een sigaar uit eigen doos. Bovendien is de collectiviteit identiek aan de gewone verzekering die zonder korting wordt aangeboden'. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken