4 topics
#ww

Ocherm! Het UWV gaat vandaag volledig gesloopt worden

Chips, cola! Vanaf 10:00 uur gaan vijf deskundigen live op teevee de misstanden bij het UWV duiden. Aansluitend kunnen we dan van de top van het UWV horen waarom Polen onze ww-uitkeringen hebben gestolen. En dat allemaal in het kader van the roast of het UWV het 'Rondetafelgesprek WW-fraude' in de Tweede Kamer. De administratie van het UWV is namelijk zo lek als een mandje en nu wil iedereen weten waarom. Antwoord: wegens bezuinigingen ging het UWV digitaal werken en tegelijkertijd heeft het alle controles afgeschaft onder het beleidsmotto 'Vertrouwen in de klant'. René Veldwijk -hij legde ons eerder de loonkostensubsidiefraude uit, geeft in Nieuwsuur geregeld duiding en is om 10.00 uur live te zien- vreest een miljoenmiljardenfraude door het misplaatste vertrouwen: 'Het gaat niet alleen om met WW frauderende Polen. Werkelijk iedereen kan frauderen en for big money'. Hoe? Het UWV heeft in 2014 het rapport Frauderen voor Dummies 'Misbruikrisico’s uitkeringsgelden als gevolg van invoering e-dienstverleningsconcept' opgesteld. Dat rapport is vrijdag openbaar gemaakt. Samengevat: het UWV controleert helemaal niets, want vertrouwen. Dat leidt er ook toe dat iedereen middels een gefingeerd dienstverband en dito salaris een ww-uitkering kan krijgen. Of: 'De werkgever kan een werknemer die hij ontslaat helpen door deze een hoger loon te geven (op papier) en dit te corrigeren nadat de werknemer zijn geld heeft opgehaald. Geen haan die ernaar kraait'. Dat en veel meer constateerde het UWV reeds jaren geleden, maar kennelijk had de leiding van het UWV geen zin om rapporten te lezen. Kijken vanaf 10.00 uur hier, maar nog mooier: Veldwijk heeft het 2014-document met van die handige MS-Word-ballonetjes van commentaar voorzien ten behoeve van Tweede Kamerleden en de lezers van Das Kapital. Kunt u ter lering ende vermaak doorbladeren. De opmerkingen spreken voor zich.

Zelf ontslag nemen en toch een ww-uitkering. Dat kan dus wel

Misschien kent u de kwestie Verver nog. De voormalig Schiedamse burgemeester Wilma Verver kreeg een privé-akkefietje met haar aannemer en besloot hem vervolgens uit te sluiten van aanbestedingen door de gemeente. Dat leidde tot integriteitsonderzoeken en daarom is het op het gemeentehuis van Schiedam een pleuriszooi, een politieke slangenkuil en sowieso een plek waar je niet dood gevonden wil worden. Om dat laatste voor te zijn nam een hooggeplaatste ambtenaar dan ook ontslag. Vervolgens vroeg hij een ww-uitkering aan. Meer specifiek is zijn naam Hans Boet en of hij wel/niet integer handelde, horen we een andere keer. We focussen hier, want focus is belangrijk, op de werknemersverzekeringsrechtelijke aspecten van de casus. Wij zouden namelijk denken dat Boet geen recht heeft op een ww-uitkering, want een ww-uitkering krijgt men enkel als het ontslag niet aan de werknemer te wijten is. Neem je zelf ontslag, dan verwijtbaar dus geen ww. Maar dat is niet in alle gevallen zo, zegt de hoogste rechter inzake geschillen over uitkeringen vandaag. De Centrale Raad van Beroep legt uit dat inhoudelijk gekeken moet worden of voortzetting van de dienstbetrekking redelijkerwijs van de werknemer gevergd kan worden. Boet stelt dat gezien de vreselijke teringzooi aldaar en het uitzicht dat hij ontslagen gaat worden niet goed is voor zijn cv. Ontslag nemen is in dat geval voor hem de beste keus. En dat zegt ook de rechter: 'Mede gezien de positie van betrokkene binnen de gemeente en de omstandigheid dat zijn functioneren uitgebreid in de media naar voren is gekomen, is voorstelbaar en te billijken dat betrokkene er met het oog op zijn arbeidsmarktpositie voor heeft gekozen om zelf ontslag te nemen en zich op zijn toekomst te richten. Dit alles tezamen maakt dat het betrokkene niet in overwegende mate kan worden verweten dat hij verwijtbaar werkloos is geworden'. Wel zelf ontslag genomen, maar toch niet verwijtbaar werkloos, dus Boet krijgt een uitkering. Ziet uw werkkring er ongeveer zo uit, dan weet u dus dat u met een gerust hart kunt vertrekken.

Foto:  SCHIEDAM - De politie heeft in Schiedam een man neergeschoten die op een balkon met een bijl stond te zwaaien. Volgens getuigen, zou hij ook Allahu akbar hebben geroepen. ANP GINOPRESS 

Je cv plaatsen op een vacaturesite. Is dat nou wel of geen sollicitatieverrichting?

Het is vandaag natuurlijk de Dag van de Arbeid dus kan onze rechtspraak-rubriek over niets anders gaan dan een stukje ww-uitkering. Een ww'er is verplicht om minimaal 4 keer per 4 weken te solliciteren, anders volgt een korting op de uitkering. Dat solliciteren is vormvrij. Het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief telt mee, de inschrijving bij een uitzend- of detacheringsbureau eveneens en uiteraard een sollicitatiegesprek met een mogelijke werkgever. Eigenlijk alles indien concreet en verifieerbaar. Dat zeggen wij niet, maar staat in bijlage 1 van het Besluit sollicitatieplicht werknemers. Het UWV heeft daar op de site aan toegevoegd dat het plaatsen van een cv op een vacaturesite ook telt als sollicitatie. En dan nu de hamvraag: Is dat zo?

Lees verder

Man zuipt op werk, krijgt ontslag, geeft verslaving en werk de schuld, wil WW. Lukt dat?

Als u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, mag u niet verwijtbaar werkloos zijn. Om verwijtbaar werkloos te raken, moet u óf zelf ontslag hebben genomen, óf een passende functie hebben geweigerd óf het vreselijk bont hebben gemaakt bij uw vorige werkgever. Een collega hebben mishandeld, of spullen van de baas gestolen. Of starnakel dronken op het werk verschijnen, kan ook. Zoals een meneer uit het nu volgende relaas. Wat de man precies voor baan had, weten we niet. Maar hij moest ervoor naar een hoofdkantoor in het buitenland en reisde in het weekend van en naar zijn gezin in Nederland. Dat ging, totdat het niet meer ging. In 2015 verscheen hij in beschonken toestand op de zaak en werd hij een week later door zijn werkgever, na een disciplinaire hoorzitting, ontslagen. Niet leuk, maar begrijpelijk. De man vraagt vervolgens een WW-uitkering aan bij het UWV. En nog eens, waarop de uitkeringsinstantie opnieuw weigert, omdat de man verwijtbaar werkloos is. Dat vindt de man niet zo fijn om te horen, waarop hij naar de rechter stapt. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken