5 topics
#werknemers

U krijgt eindelijk meer loon door krappe arbeidsmarkt! (misschien)

Het is niet nieuw, dat de arbeidsmarkt geteisterd wordt door een flinke berg moeilijk te vervullen vacatures en u zult er ook niet van achterover slaan dat vooral de industrie, de bouw en het vervoer lastig geschikt personeel weet te vinden. Maar het UWV meldt vandaag dat vrijwel alle sectoren met dit probleem kampen. Dat is vervelend, voor de werkgevers. Maar niet voor de mensen die wel een geschikte baan weten te vinden. Uit een enquête gehouden onder 2.000 werkgevers in het najaar van 2018 blijkt (pdf) dat 'bijna de helft [aangeeft] dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte'. En voorlopig voorziet men ook geen verbetering in de situatie. Drie van de tien werkgevers verwacht dat het voor hen dit jaar (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen in vergelijking tot 2018. 'Van de bedrijven die nu al moeilijk vervulbare vacatures hebben verwacht 41% dat het in 2019 moeilijker wordt.' Dus dat wordt cashen bij een (nieuwe) werkgever! Een krappe minderheid is bereid meer te betalen voor geschikt personeel en de oververhitting houdt volgens de werkgevers nog wel even aan! Maar wat blijkt uit de bevindingen over 2018? 

Lees verder

Nooit meer overwerken? Dan moet u deze beroepen hebbenWat hebben schoonmakers en horecamedewerkers met elkaar gemeen? Dat ze zeggen weinig over te werken, zo weet het CBS vanochtend te melden. Dat vroeg aan werknemers tussen de 15 en 75 jaar om de mate waarop ze werken buiten de baas z'n tijd in te schalen met een niet, soms of een regelmatig. Wat blijkt is dat managers het vaakst het hokje 'regelmatig' aanvinken, gevolgd door docenten en onderwijsassistenten. De rest van de resultaten aanschouwt u hierboven. Op de kop af geeft 66% aan in ieder geval soms over te werken. Daarmee loopt dat iets op, getuige de 64% in 2013, en dat komt met name vanwege de toename van regelmatig overwerken (van ongeveer 28% toen naar 29,3% in 2017). Goed, ook duidelijk is dat het veel vaker de mensen in vaste dienst (34%) zijn dan flexwerkers die the extra mile nemen. Maar goed, flexpersoneel wordt vaak per uur afgetikt en vaste medewerkers kunnen hun overuren lang niet altijd verzilveren, zo weet ook het FD dat grafiekjes heeft van de groter wordende verschillen. Om positief te eindigen wijzen we u er nog even op dat die mensen in vaste dienst dan weer wél een ander voordeel hebben: werkgevers willen veel meer in ze investeren dan in flexwerkers, zo bevestigt dit onderzoek nog maar eens fijntjes. Alleen is het dan wel weer zo dat die vaste medewerkers zelf veel minder gemotiveerd zijn dan flexibele werknemers om deel te nemen aan een leven lang leren. Wellicht heeft al het overwerken die motivatie uit hen geknepen.

Werknemers stressen de pan uit wegens klantbeoordelingen, maar de minister niet

Tegenwoordig beoordeelt u zich een stuk in de rondte. Bijvoorbeeld als u weer eens iets nieuws op internet heeft gekocht of als u een Ubertje heeft gepakt, maar ook in ouderwetse fysieke winkels. Zo'n beoordeling kan dan over de algemene winkelervaring gaan - de Bruna meet dat middels knoppen in verschillende kleurtjes - óf natuurlijk over individuele medewerkers. Zo had de Bijenkorf tot voor kort achter de coulissen een Wall of Fame met daarop de medewerkers die negens en tienen scoorden bij de klandizie, en naar verluidt kregen die een extraatje. Had, want de FNV had er kritiek op dat personeel aan klanten moest vragen of die hun naam expliciet wilden noemen, en vandaar is dat nu verleden tijd. Toch staat de volgens de vakbonden stressvolle kant van klantbeoordelingssystemen voor arbeiders inmiddels op de kaart, en zo belanden we bij de Kamervragen van oud-FNV'er Gijs van Dijk (PvdA en eerdere ontvanger van bloemen wegens overbodige Kamervragen) en de antwoorden van minister Koolmees (Werkgelegenheid) daarop. Of hij het ermee eens is dat er 'een hoge mate van subjectiviteit is' bij de beoordelingen. Ja hèhè, antwoordt Koolmees in ambtelijke taal, er spelen altijd allerlei psychologische factoren mee maar er is ook nog zoiets als een werkgever die de uitkomsten zelf netjes moet interpreteren. Van Dijk probeert verder - geheel in Kamervraagtraditie - om de systemen te laten verbieden omdat die niet in een goed arbobeleid zouden passen. Maar goh - dat doet Koolmees niet, aangezien die beoordelingen op zichzelf helemaal niet tot stress hoeven te leiden. Het is wel zorgelijk als 'vrouwen en medewerkers met een migratieachtergrond' stelselmatig slechtere cijfers krijgen wegens 'onderliggende, wellicht onbewuste, vooroordelen en stereotyperingen', maar da's weer een heel ander verhaal. Voor het overige hoort een beetje beoordelen er gewoon bij. Aldus strandt de poging van Van Dijk, maar blijft in elk geval staan dat het Bijenkorf-personeel haar klanten niet meer de oren van het hoofd hoeft te vragen. Nu nog die algemene salarisverhoging van 3,5% voor elkaar boksen.

ZZP'er steeds jonger en in 2011 onsterfelijk

Eigenlijk vinden ze u bij het Centraal Bureau voor de Statistiek pas een zzp'er als u uw hoofdinkomen uit het zelfstandigenschap sleept. En dat is, zoals u weet, slechts een kleine loot aan de brede ZZP-stam. Het grootste deel van de zzp'ers bestaat uit pizzafietsende jongeren, huismoeders (m/v) met een webshop en gepensioneerde bijklussers. Om zicht te krijgen op het aantal startende/stoppende zzp'ers dook CBS in de meest recente belastingaangiften. Die komen uit 2015, want zelfstandigen mogen uitstel van de belastingaangifte aanvragen. Voor de Belastingdienst (en daarom voor deze ene keer ook voor het CBS) telt u als bijklussende zzp'er ook voor vol. Van de 208.000 zzp'ers die in 2015 zijn gestart trekt eenderde zijn hoofdinkomen uit het ondernemerschap. De Helden uit Heerlen hebben ook de boel vanaf crisisjaar 2008 in kaart gebracht. Het aandeel van startende zzp'er dat nog in de schoolbanken zit is gegroeid van 9% naar 14%, als ook dat van voormalige uitkeringstrekkers ( 7%>>11%). Startende zzp'ers waren in 2015 voorheen minder vaak werknemer (56%) dan in het eerste crisisjaar 2008 (62%). Samengevat: nieuwbakken zzp'ers zijn steeds natter achter de oren. In de crisisjaren daalde het aantal startende zzp'ers, maar sinds 2012 durft men weer vaker een eigen kraampje te openen. Omdat, met uitzondering van 2010, minder zzp'ers het bijltje er bij neergooien dan dat er zzp-starters zijn hebben we meer zzp'ers dan voor de crisis. Stoppende zzp'ers gaan meestal in loondienst, maar ook wel eens met pensioen of dood. Behalve in 2011. Toen ging er volgens de statistieken geen enkele zzp'er dood. We zijn nog even bij CBS navragen waarom.

Lees verder

Bewijs. Nederlanders zijn echt de braafste jongetjes uit de klas

Een (korte) cursus, training of workshop volgen op kosten van de baas. Misschien was het ooit één van de redenen om voor die werkgever te kiezen (ontwikkelmogelijkheden!) of soms is het voor een werkgever een ideale manier om werknemers alvast voor te bereiden op ontslag, zoals men bij de Rabobank wil doen. Hoe de vork ook in de steel zit, ruim de helft van de werkenden in Nederland volgt een werkgerelateerde opleiding, meldt het CBS vandaag. Let wel: dit gaat om werknemers, maar ook zelfstandigen. In 2016 volgde 52% van de werkenden tussen 25 jaar en 65 jaar bedrijfsopleidingen buiten het reguliere onderwijs. Voltijders en werkenden met een grote deeltijdbaan (20 uur per week of meer) volgen het vaakst een of meer werkgerelateerde cursussen: vier op de tien. Hiervoor krijgt het merendeel (70%) voor minimaal één cursus een vergoeding van de werkgever. Werkenden die een dienstverband hebben van minder dan 12 uur per week  volgen minder vaak een cursus voor het werk (30%). Een werkgever is vaker geneigd mee te betalen aan cursussen als werknemers langer in dienst zijn. Ook niet heel verrassend is dat hoogopgeleiden vaker werkgerelateerde cursussen volgen dan lageropgeleiden, 68% tegen 29%. Daarbij laten vrouwen zich iets vaker bijscholen dan mannen (54% versus 51%) en volgen oudere werknemers naar verhouding iets minder vaak een opleiding dan jongeren.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken