11 topics
#vvd

Chique. VVD wil met Hollandse dwangarbeid Polen werkloos maken

Nederland telt minder werklozen dan voor de crisis, maar de VVD zal niet rusten voordat die laatste 307.000 ook aan het werk zijn. Kamerlid Dennis Wiersma is het ter ore gekomen dat Nederlandse supermarkten Polen moeten inhuren om de schappen te vullen. Hij vindt het allemaal 'bizar' dat er mensen 'van ver' worden gehaald, terwijl er tienduizenden werklozen beschikbaar zijn. Fuck het vrij verkeer van werknemers en hup eigen volk eerst! Dus vindt Wiersma dat gemeenten en het UWV werklozen moeten wijzen op deze vacatures, want die bankhangers zitten allemaal naar dezelfde populaire baan te loeren. Accepteren werklozen het ambt van vakkenvuller niet dan moeten ze gekort op hun uitkering. Een plan dat u allicht bekend in de oren klinkt. Voormalig stas Klijnsma wilde dat bijstandstrekkers een 'tegenprestatie' gingen leveren voor hun geld. Dwangschoffelen of plichtmatig papiertjes prikken is immers goed voor arbeidsethos en cv. Destijds concludeerden we al dat dit zou kunnen leiden tot verdringing van betaalde arbeid en dat dwangarbeid simpelweg kut is. Niet dat dit Wiersma een fluit kan schelen. De oud-voorzitter van FNV Jong (lol!) voedt nou eenmaal graag de onderbuik met inhakken op werklozen.

Lees verder

VVD rectificeert 'feiten over de woningmarkt' naar aanleiding van publicatie op Das Kapital

Gisteren keken we naar bovenstaande rekensom van de VVD over de inkomenspolitiek die via de woningmarkt wordt bedreven. Daarin zette de VVD 'de feiten op een rij' inzake de miljardensubsidies voor huurders en eigenwoningbezitters. Of u het met die miljarden eens bent, dat mag u helemaal zelf weten. Wij bemerkten alleen dat er nogal wat aan de berekening van de VVD schort. Een flink deel van de fiscale subsidie voor eigenwoningbezitters is door de VVD namelijk niet in deze berekening betrokken. De liefhebber ziet de uitgebreide bespreking hier, maar in het kort komt het neer op het volgende. Je betaalt over een bankrekening van €200k meer inkomstenbelasting (via de vermogensrendementsheffing) dan over een eigen woning van €200k (via het eigenwoningforfait). De overheid belast de ene beleggingscategorie zwaarder dan de andere beleggingscategorie, vanuit het idee de burger te sturen naar een eigen woning. Dat kost geld, want de overheid had zonder die uitzondering voor de eigenwoningbezitter meer geld kunnen binnenharken (in de toelichting op de huidige wet op de inkomstenbelasting heet dat dan een fiscale faciliteit). Over het algemeen zou je kunnen stellen dat mensen ter rechterzijde van het politieke spectrum in principe tegen die overheidsinmenging zijn, simpel gezegd omdat de overheid volgens de kapitalist zich zo weinig mogelijk zou moeten bemoeien met de beleggingscategorie waarin u belegt. Kapitalisten en ook DasKapitalisten houden namelijk van goed werkende kapitaalmarkten zonder een overheid die gaat lopen roepen waarin we moeten beleggen. Daar krijg je voor je het weet Italiaanse staatsobligatie-praktijken van. 

Lees verder

Ha. Hogere vliegtaks is idee van Klaas Dijkhoff, KLM = piswoest

Mocht u het nog niet paraat hebben in uw hersenpan: VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff komt op voor de 'gewone man'. Die campagne-boodschap verkondigde hij bijvoorbeeld afgelopen weekend in De Telegraaf, waarin Dijkhoff stelde dat het huidige concept-Klimaatakkoord zeker niet het zijne is en hij die afspraken prima naast zich neer kan leggen. Vanochtend zorgt de VVD'er weer voor een verrassing. Het was namelijk diezelfde Dijkhoff die voorstelde om de vliegtaks te verhogen van €7 naar €15. Het probleem dat op de coalitietafel lag luidde dat het geld om elektrische auto's te subsidiëren - Dijkhoff heeft er tegenwoordig trouwens zelf ook eentje - ergens vandaag moest komen. Hij kon zich absoluut niet vinden in het voorstel om autobezit te belasten met een 'innovatietoeslag' van €2 per maand, en vandaar het tegenvoorstel over die vliegtaks. Voor de goede orde: het blijft bij een idee dat nu doorgerekend wordt door onze planbureau's. Wat pensioenconnaisseur Klaas Wilting ook moge zeggen, het alternatief zelf is overigens niet eens zo slecht. Zo'n taks is een gevalletje de vervuiler betaalt en arme gewone gezinnen zijn over het algemeen niet het meest in het luchtruim te vinden. Ohja, en de luchtvaart betaalt al nauwelijks belasting. Maar toch is Dijkhoffs move opmerkelijk omdat de VVD tegelijkertijd de voorvechter van de Neerlandse luchtvaartsector is. Als er iemand is voor uitbreiding van Schiphol, is het de VVD. De KLM laat vanochtend direct weten dat het door die hogere taks misschien geen investeringen meer kan doen in zuinigere vliegkisten. De vliegtaks is er slechts om de schatkist te spekken, aldus topman Pieter Elbers. En daarmee zaait Dijkhoff niet alleen onrust in de coalitie, maar ook in zijn eigen partij. Maar daar gaat het allemaal niet om, want u bent als kiezer 'zeer tevreden over Klaas'. Toch?

VVD in campagnemodus: 'gaan klimaatakkoord niet tekenen'

Goedemorgen Wakker Nederland. Het leek er even op dat de Nederlander de komende decennia op houtjes moest bijten die niet meer in kachels mochten, dat we allemaal zoemend gek zouden worden van warmtepompen en dat een gasaansluiting tot dienders op de stoep zou leiden. Daar is allemaal niets van waar. Heus niet. Zeggen wij niet, zeg VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. De goede man vorderde de Telegraaf van vandaag en maakte in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat de verkiezingscampagne is begonnen dat hij het Klimaatakkoord niet gaat tekenen. Het Klimaatakkoord is vooralsnog niet veel meer dan de notulen van een heisessie met """belangenclubs""". Het was verdomd lang stil bij de VVD, maar de druk van De Gewone Man (m/v/x) wordt de regeringspartij nu toch te groot. 'Hoewel het kabinet van zijn VVD aan tafel zat toen er vergaderd werd over het klimaatakkoord, ziet Dijkhoff het resultaat vooral als adviezen die hij ook naast zich neer kan leggen. „Ik heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd.” Volgens de VVD’er komt de gewone man, via de politiek, nu wél aan tafel en zo kan het gehekelde akkoord alsnog gewijzigd worden. Dijkhoff maakt vooral een voorbehoud bij de voor de burger peperdure klimaatplannen met onze huizen en auto’s.' Nu heeft Dijkhoff gelijk dat er nog niets is getekend wat wettelijk bindend is, maar dat is ook een rookgordijn. Want waar de VVD wel apetrots op is, is de nieuwe Klimaatwet. Die hebben ze wel getekend. Je zou kunnen zeggen dat de Klimaatwet doelen vastlegt en dat het Klimaatakkoord gaat over de manieren om die doelen te bereiken. Kennelijk heeft de VVD radicaal innovatieve ideeën om te voldoen aan de eisen in de Klimaatwet ("De CO2 uitstoot moet in 2050 met 95 % zijn afgenomen ten opzichte van het niveau in 1990."). Als niet, dan is dit niet meer dan politiek voor de bühne. Maar goed, die voelde u zelf ook al aankomen. Noteer alvast in uw agenda: verkiezingen Provinciale Staten - en daarmee de Eerste Kamer en daarmee de speelruimte van het zittende kabinet - 20 maart aanstaande. Misschien zijn er trouwens wel eerder verkiezingen, want Klaas was niet te beroerd om te hinten op een vallend kabinet.

VVD: we moeten iets met blockchain, anders gaan we dood

De VVD is de verzamelplek voor moraallozen en graaiers types die #zinindetoekomst hebben. Dit vooruitgangsoptimisme leidt soms tot enthousiaste toekomstplannen die qua uitwerking niet helemaal voorbij het borreltafelstadium zijn gekomen, zoals de crypto-euro. Die zou goed zijn voor de economische kracht van de EU, al kon niemand bij de liberalen uitleggen #hoedan. En zo weten ze bij de oranje-blauwen ook zeker dat de blockchain de toekomst is. Heeft de Germanische backbencher Martin Wörsdörfer (Wie? Die goedlachse meneer hierboven) namelijk gelezen op het toonaangevende platform Blockonomi. Aldaar heeft een gastauteur van blockchainbedrijf Pundi X de 'Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech 2019' opgetikt. Dat is vooral bijeengescharreld overzicht van blockchainpilots van bedrijven en overheden uit 2018 die ooit tot gouden bergen moeten leiden. Desalniettemin verzoekt Wörsdörfer minfin Hoekstra dit stukje warrige toekomstproza te lezen en zijn licht te laten schijnen over twaalf Kamervragen. Zoals het pareltje: 'Deelt u de mening dat de ontwikkeling van blockchaintechnologie op korte termijn een vlucht zal kunnen nemen?'. 

Lees verder

Politieke bonnetjes: Wilders en DENK ontvangen niets uit het buitenland

Onze Rijksoverheid pleurt vandaag de financiële verslagen 2017 van alle politieke partijen online. Altijd een mooi moment om te evalueren wie doneert aan welke partij. Dat laatste wordt in veel gevallen niet helemaal duidelijk, omdat (een groep) donateurs er een stichting tussen heeft geschoven. Ondanks de mogelijkheid van een stichting zijn er nog altijd mensen te vinden die in alle openheid durven te doneren aan de VVD. Zo doneerde ene dhr. Nijkerk uit Wassenaar (je verwacht het niet!) 20 mille aan 's lands grootste partij. Waarschijnlijk betreft dit IT-ondernemer Ernst Nijkerk die de partij al eerder financieel steunde, maar wij zijn vooral benieuwd of dhr. Klaver die €5.000 gireerde een teleurgestelde oom van Jesse is. Mocht u het CDA ooit iets horen roepen over schoolboeken bedenk dan dat Hans van der Wind, CEO van schoolboekenmonopolist Van Dijk Educatie en lid van de CDA Business Club, €48.000 overmaakte naar Buma z'n zak. Op hetzelfde adres als waar Van Dijk Studieboeken Holding II BV staat ingeschreven, huizen ook Haques BV en Quaeret BV. Clubjes die in verkiezingsjaar 2017 nog eens €125k doneerden aan de christendemocraten. PvdA, GroenLinks en SP moeten het hebben van de donaties van eigen politici. Het NK dwangdoneren wordt dit jaar gewonnen door SP'er Sadet Karabulut, die €94.902 liet overmaken naar de partijrekening (en daarvan een deel van terugkreeg, meer over de SP-afdrachtregeling hier en hier). Een eervolle vermelding verdient overstapper Sharon Gesthuizen, het kersverse Groenlinks-lid maakte in 2017 nog zo'n tien ruggen over naar de kapitalismehaters. 

Lees verder

Eindelijk. Dit wil de VVD met de crypto-euro

Wat bedoelt de VVD nou eigenlijk precies met die crypto-euro? In haar concept-verkiezingsprogramma pleit de partij voor een onderzoek naar zo'n cryptomunt die moet worden uitgegeven door de Europese Centrale Bank, maar het betreffende stukje tekst is allesbehalve duidelijk. Ook VVD-lijsttrekker Malik Azmani kwam er niet uit ('Het staat in het verkiezingsprogramma dat men dit wil'), en op de waarom-vraag antwoordde hij in de podcast Betrouwbare Bronnen: 'Dat moet u de verkiezingscommissie vragen'. Dat deden we dan ook en zo begon een week lang bellen, sms'en en mailen met het VVD-woordvoerdersbastion. Ten eerste zijn het allemaal slechts plannen en moeten de leden er nog over stemmen. Verder vindt de VVD de technologie achter de cryptomunten veelbelovend en wil de partij mensen een veilige mogelijkheid geven om daaraan te ruiken. De crypto-euro wordt dan een aanvulling op de euro, waar de VVD nog steeds alle vertrouwen in heeft. Omdat private cryptomunten als bitcoin nog veel te volatiel zijn is het de bedoeling dat de ECB zo'n crypto-euro gaat uitgeven c.q. delven. Op die manier kan de ECB dan de totale hoeveelheid crypto-euro's bepalen, net zoals die doet met de totale hoeveelheid euro's. Is dat dan een 100% veilige spaarrekening bij een centrale bank? Nee, zegt de VVD, de ECB geeft ze uit en die crypto-euro's kunnen dan op rekeningen komen te staan bij private banken*. Da's wat wij optekenden, helderder kunnen we het niet maken. 

Lees verder

LOL. De VVD wil een crypto-euro

De cryptomania is behoorlijk aanstekelijk. Zo aanstekelijk dat de hype ook op de radar is verschenen van de VVD-campagnecommissie voor de Europese Verkiezingen van komend jaar. In haar verkiezingsprogramma vinden we onder het kopje 'Een stabiele munt' het standpunt dat een zogenaamde nader te onderzoeken crypto-euro - uitgegeven door de Europese Centrale Bank - 'een veilig alternatief' kan zijn voor 'speculatieve cryptomunten, zoals bitcoins'. De partij wil 'voorkomen dat gebruikers alleen met cryptomunten kunnen betalen als ze bereid zijn hoge risico’s te accepteren'. Op deze manier kan de crypto-euro een 'veilige aanvulling op de fysieke euro en bestaande cryptomunten' zijn. De VVD weet niet waarvoor het pleit en wij dus al helemaal niet. BNR-journalist Jaap Jansen vroeg daarom in zijn podcast Betrouwbare Bronnen om een stukje opheldering aan VVD-lijsttrekker Malik Azmani. 'Het staat in het verkiezingsprogramma dat men dit wil', antwoordt Azmani nadat Jansen nogmaals de waarom-vraag stelde. 'Laat heel helder duidelijk zijn: ik ben niet de schrijver van het verkiezingsprogramma. Ik krijg dat ook in m'n hand. Ik vind het een fantastisch verkiezingsprogramma als het om de grote thema's gaat (...).' Kortom, de lijsttrekker zelf is niet op de hoogte van de details van z'n eigen programma. Verder blijft het allemaal absoluut niet duidelijk en daarom probeerden we koortsachtig de VVD-voorlichting te pakken te krijgen. Maar zoals de vriendelijke secretaresse van de Tweede Kamer al zei: het is vrijdagmiddag. Het wachten is dan ook op tekst en uitleg van de VVD, onze vragen hieronder.

Lees verder

VVD: alle werklozen moeten truckers worden

Het is toch van de gekke. In ons land staan 7.000 vacatures open voor vrachtwagenchauffeurs, maar tegelijkertijd maakten er van de 26.488 bijstanders in Den Haag in 2017 slechts zeven de doorstroom naar dat ambt. Dit jaar staat de teller op vijftien. Vindt u ook niet 'dat dit lastig uit te leggen is aan al die Nederlanders die hard werken voor brood op de plank, omdat ze liever dat doen dan anderen voor hun uitkering te laten betalen?', vraagt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma zich af. Omdat hij geen enkele reden kan bedenken waarom werklozen die wel kúnnen werken niet in de vrachtwagencockpit plaatsnemen vraagt Wiersma of minister Koolmees (Sociale Zaken) 'een minder vrijblijvende aanpak' wil overwegen. Wat die aanpak precies inhoudt laat hij overigens verstandigerwijs in het midden. Daarmee staat hij met verve op de reuzenschouders van Leefbaar Rotterdam, die vorig jaar met hetzelfde idee ('één plus één is twee') kwam voor de havenstad en werklozen wilde korten op hun uitkering bij weigering. Briljant, zou je denken. Afgezien van het feit dat dwangarbeid - hoe je het ook verpakt - nog steeds kut is en het ook wel degelijk geld kost, dan. Maar goed, daarbij wil Wiersma weten of hij nu eindelijk eens antwoord krijgt op zijn plan om de werkleerplicht uit te breiden naar iedereen die werkloos is, in plaats van die alleen maar te laten gelden voor mensen tot en met 27 jaar. Nou, wat denkt u, gezien de huidige coalitiesamenstelling? Enfin, Wiersma heeft in elk geval even de hardwerkende rechtse burger kunnen paaien. Dat hij daarmee wel nogmaals bevestigt dat we voor nutteloze Kamervragen niet slechts naar de flanken van het politieke spectrum hoeven te loeren, neemt hij waarschijnlijk op de koop toe.

Mooie escape voor het kabinet? Afschaffen dividendbelasting kost minimaal een half miljard meer

De het zal je maar gebeuren-krant komt vandaag met een interessant nieuwtje over de dividendbelasting. Waar de afschaffing eerst tot een belastingderving van €1,4 miljard leek te leiden, komt dat door de aanhoudende groei uit op €1,9 miljard en mogelijk zelfs boven de twee miljard. Betekent een aanvullend gaatje in de begroting van minimaal een half miljard dat met bezuinigingen elders gedicht dient te worden. Het Algemeen Dagblad verkreeg het nieuws van bronnen die bovenop de materie zitten. Per Prinsjesdag krijgen we de voorstellen van het kabinet te zien, inclusief de exacte bedragen en hopelijk ook een keer een goede onderbouwing van het plan. De afschaffing van de dividendbelasting maakt deel uit van de begrotingsplannen voor het komende jaar. Nu afwachten of dit een mooi excuus biedt voor het kabinet om van het plan af te zien. De handtekening staat volgens sommigen namelijk onder de €1,4 miljard en niet onder een bedrag dat 40% hoger ligt.

Foto: Lilian Marijnissen is boos. Jesse Klaver (niet afgebeeld) is boos.

Linktip: Energie vergelijken