13 topics
#vrh

(Beetje) rijke mensen opgelet! Maak bezwaar tegen uw belastingaanslag

In het land zullen weldra de definitieve belastingaanslagen op de deurmatten ploffen en dat betekent voor de ongeveer twee mio mensen met meer box 3-vermogen dan €30.000 (stelletjes €60.000) het moment om bezwaar te maken tegen de spaartaks. Gisteren publiceerde staatssecretaris Menno Snel van belastingen een besluit en Snel legt zelf uit waarom: 'In dit besluit wijs ik aan als massaal bezwaar (...) de in dit besluit nader omschreven bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3'. Mocht de tekst u bekend in de oren klinken, dan komt dat omdat Snel vorig jaar eenzelfde besluit publiceerde, maar dan voor het belastingjaar 2017. Een beetje spaarder betaalt over zijn spaargeld veel meer belasting dan er aan rente binnenkomt. Diefstal dus, zei de adviseur van de Hoge Raad ooit, en nu is het wachten op een definitieve eindbazenuitspraak van de Hoge Raad of de spaartaks al dan niet rechtvaardig rechtmatig is. En door al dat gewacht verwacht Snel dat ook dit jaar de mensen weer massaal bezwaar zullen indienen. Om dat in goede banen te leiden is er in samenwerking met de Bond voor Belastingbetalers een rechtsvraag uitgedokterd om de boel te stroomlijnen: 'Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2018 (...) in strijd met 1) artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 2) het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?'. Als ja, dan krijgen de mensen die spaartaks betalen een nog onbekend deel van de spaartaks terug -op voorwaarde dat zij bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag (dat gaat heel handig klikkie klakkie klaaro online). Vandaar deze reminder: nadat u de definitieve aanslag heeft ontvangen, moet u binnen zes weken bezwaar hebben aangetekend. Vorig jaar schreven we de 'Belastingaanslag 2017-handleiding'; die is ook voor de aanslag over het belastingjaar 2018 nog steeds actueel.

Vragen over de spaartaks leiden tot Pravda-antwoorden van het ministerie

Begin december rolde naar buiten dat volgens het ministerie van Financiën een belegging in AEX-fondsen veilig en stabiel is. Dus zoekt u wat zekerheid, stop dan uw geld in Shell, Unilever of de banken. De reden was niet dat een ambtenaar diepgravend onderzoek heeft gedaan naar beleggingen, maar alles moest doen om de vermogensrendementsheffing te verdedigen (er liggen nogal wat rechtszaken tegen het voormalige fictieve rendement van 4%). Eind december relativeerde staatssecretaris Menno Snel die uitlatingen naar aanleiding van Kamervragen over dit gekke beleggingsadvies, maar toch bleef de staats bij het MinFin-standpunt dat een belegging in AEX-fondsen risico-arm kan zijn. Dat is vreemd, want van de AFM krijgt een beleggingsadviseur die dit zou zeggen klapjes. Dus gisteren moest Snel het nogmaals uitleggen, nadat de Kamer wederom om opheldering had gevraagd. Komt dat antwoord (met 1, 2 en 3 op de risicometer als risico-arm):

Lees verder

Jawoor. Spaarder ziet 75% van spaarrente belast, maar Hof vindt dat OK

Het recht strikes again. Opnieuw heeft een spaarder die de verdiende spaarrente over het vermogen grotendeels zag verdwijnen, nul op het rekest gekregen in de rechtszaal. Dit keer ging het om een vrouw met een AOW'tje van €14.193 en een flinke berg spaargeld. Dat bestaat uit €192.431 aan bank- en spaartegoeden en premiedepots en nog eens een belegging in het Triodos Groenfonds met een waarde van €48.123. De rente op dat Groenfonds bedraagt in 2015 een van belasting vrijgestelde €262, op de overige bank- en spaartegoeden van de krappe €200k ontvangt de vrouw een rente van een mooie €2.222. In 2015 ging de Belastingdienst uit van een fictief rendement van 4%, waarover vervolgens 30% belasting moet worden betaald, wat neerkomt op 1,2% belasting. Inmiddels gelden er andere regels met drie vermogensschijven en een heffingsvrij vermogen tot €25k. Nou goed, over die €2.222 ontvangen rente ging een belastingaanslag van €1.714, effectief ging er dus driekwart meteen naar de fiscus. Dat viel de vrouw wat rauw op haar dakje waarop ze naar het hof stapte, dat antwoord op de volgende vragen moet gaan geven: 

Lees verder

Filmpje! De spaartaks is een boosmaker. Maar goeie alternatieven zijn er nauwelijksDe spaarder die 0% rente op zijn spaargeld krijgt, zou eigenlijk €0 belasting moeten betalen over zijn spaargeld. En beursspeculanten plus pandjesprinsen die slapend rijk worden, belasten we het liefste de moeder. Maar dat is allemaal simpel gezegd en moeilijk gedaan. Vandaar dat men bij het ministerie van Financiën met de handen in het haar zit. Want hoe moet het nu verder met de vermogensrendementsheffing? De spaartaks ligt onder vuur wegens onrechtvaardig en levert niet veel op, maar is wel één van de weinige vormen van vermogensbelasting die eenvoudig uitvoerbaar is. Altijd fijn in een land waar de Belastingdienst op instorten staat. Dat allemaal probeert DK-redacteur J. van Wensen uit te leggen in het filmpje boven. Meer lezen over deze materie: de spaartaks voor de rechter, de Belastingdienst bezwijkt, in andere landen is de vermogensbelasting ook een zootje, er komt een stelselwijziging, we vergeten het meeste vermogen te belasten, het ministerie over de varianten van de vermogensbelasting, inclusief moeilijkheden.

U wilt een hoog rendement bij weinig risico? Beleg dan in de hoofdfondsen van de AEX

De spaarrekening levert niks op, maar de hoofdfondsen uit de AEX daarentegen zorgen voor prima rendementen. Shell, Unilever en de banken mogen daarom niet ontbreken in de portefeuille van mensen met een beetje spaargeld. Die fondsen zijn namelijk een stabiele beleggingsvorm met weinig risico's. Mocht u het risico helemaal willen uitsluiten, stap dan in Nederlandse staatsobligaties. Die leveren binnenkort minimaal 4% per jaar op en zijn risicovrij. Dit gratis beleggingsadvies du jour is eenvoudig op te volgen door twee dingen te doen: 1) u aansluiten bij de 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens die beleggen op de beurs en 2) geloven in de sprookjes van de Belastingdienst waarin iedereen met gemak 4% rendement of meer per jaar kan behalen. Het hallucinante beleggingsadvies komt namelijk uit het verweerschrift dat de Belastingdienst, met daaronder de handtekening van bijbehorend staatssecretaris Menno Snel heeft ingeleverd bij de Hoge Raad inzake het massaal bezwaar van spaarders tegen de spaartaks. In het Financieele Dagblad, dat inzage heeft gekregen in het verweerschrift en vandaag schrijft over de procedure, kunnen de deskundigen hun ROFLOL nauwelijks verbergen. Zo bedroeg het rendement op tienjarige staatsobligaties in 2014 1,45%. En in de jaren erna is dat rendement alleen maar gedaald en vermoedelijk zal het rendement ook op korte termijn niet veel stijgen. Het CPB bijvoorbeeld gaat uit van een rendement van 1,4% in 2022. Iedereen die een paar economielessen heeft zitten opletten weet dat beleggen in aandelen een leuk rendement oplevert, maar niet zonder risico's is. In ieder geval zou de AFM klapjes uitdelen wanneer banken en financieel-economische sites zo'n beleggingsadvies aan hun klanten/lezers zouden geven. Enfin. We hebben het hier over de procedure tegen de vermogensrendementsheffing van 2014, toen u 30% belasting moest aftikken over 4% fictief rendement op uw vermogen (minus een vrijstelling, de huidige vermogensrendementsheffing wordt op net iets andere wijze berekend. Procedures over de jaren erna volgen later. Zie bijvoorbeeld ons archief). Op 12 december vindt een zitting plaats bij de Hoge Raad (die iedereen bij mag wonen en dat is best uniek) en dan verwachten we op zijn minst een keiharde wtf van onze hoogste rechters.

Lees verder

24.000 man verzetten zich tegen spaartaks. Belastingdienst bezwijkt

On·recht·vaar·dig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 niet rechtvaardig; = onbillijk 2 Vermogensrendementsheffing. Vandaar dat de Bond voor Belastingbetalers al jaren een kruistocht voert tegen de vermaledijde spaartaks (archief). U weet: tot 2016 betaalde u over vermogen boven de €25.000 een belasting van 1,2% (30% over een fictief rendement van 4%). Zo kon het in het lagerenteklimaat gebeuren dat u meer belasting aftikt dan er rente bijgeschreven werd. Sinds 2017 gaat men nog steeds niet uit van het daadwerkelijk behaalde rendement, maar is er wel een progressief tarief dat kleine spaarders enigszins moet ontzien. Een andere verandering is dat u voortaan individueel en tijdig bezwaar moet maken tegen de belastingaanslag (hoe precies legden we hier uit). Lafjes meeprofiteren van de Bond voor Belastingbetalers was er niet meer bij. Aangezien belastingstas Menno Snel niet zit te wachten tienduizenden rechtszaken en de Bond voor Belastingbetalers een nieuwe collectieve procedure had aangekondigd werd de boel gestroomlijnd. In het zogeheten aanwijzingsbesluit is Snel, met de Bond voor Belastingbetalers, tot een rechtsvraag gekomen. Samengevat: de VRH is ook in zijn huidige vorm in strijd met het eigendomsrecht en bovendien discriminatie van calvinistische spaarders. Vandaag laat Snel weten dat 24.000 belastingplichtigen bezwaar hebben gemaakt tegen de over 2017 opgelegde VRH. 'In een groot aantal bezwaarschriften zijn naast de argumenten die zien op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag ook argumenten aangevoerd voor de stelling dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een individuele buitensporige last vormt voor de betreffende belastingplichtige.' Dat laatste puntje maakt dat de bezwaren niet in zijn geheel meekunnen in de collectieve procedure, maar gelukkig heeft Snel een gaatje in de wet gevonden. Het bezwaar mag worden gesplitst. Wie bij zijn bezwaar heeft aangevinkt dat de spaartaks diefstal is kan meelopen in de collectieve procedure en de beoordeling of u geconfronteerd bent met 'een individuele buitensporige last' wordt individueel afgehandeld. Hoeveel de buitensporig onderbezette fiscus aan extra werk op zijn bordje krijgt en de zich moedig verzettende belastingplichtige zich verder kan verweren legt Snel uit na de breek. 

Lees verder

Spaartaks was in 2013 niet te hoog, want per 2017 aangepast

Voorlopig houdt de spaartaks ferm stand. Dat blijkt maar weer uit dit hoger beroep van een belastingbetaler die 46% van zijn rendement op een box-3-vermogen van net geen €1,8 miljoen wegbelast zag worden in 2013. Zijn box-3-gegevens hier voor u: €1,6 mio spaargeld, €60k beleggen, €140k onroerend goed, werkelijk rendement hierover 46k, verschuldigde belasting €21k. Dat deed bij de man twee vragen opkomen: a) is de belasting niet wat te hoog? In 2013 rekende de Belastingdienst met een forfaitair rendement van 4%, maar dat halen risico-arme beleggers bij lange na niet. Rechter: zal wel kunnen wezen in 2013, maar per 2017 heeft de wetgever de vermogensrendementsheffing aangepast (is tegenwoordig iets verfijnder) en daarmee is 'de beoogde benadering van de werkelijkheid naar ’s Hofs oordeel in voldoende mate hersteld'. Dus pindakaas. En pindakaas twee is dat de man met zijn 46% geen buitensporige last om de oren krijgt (de last laat zich bij de man niet 'sterker voelen dan in het algemeen'). Resteert b). Tot 2011 telde je het vermogen op 1/1 en op 31/12. Vervolgens nam je het gemiddelde en dat werd belast in box 3 (uitleg). Sinds 2011 geldt uitsluitend 1/1 van het jaar. In 2013 lost de man €1 mio op zijn hypotheek af en dat betekent dat zijn box 3 vermogen in dat jaar daalt. Had je het oude systeem van 1/1 en 31/12 nog gehad, dan had zijn vermogensrendementsheffing aanzienlijk lager uitgepakt. Dus is dat nou allemaal wel eerlijk? Hof tegen spaarder: bij u pakt dit ongunstig uit en bij weer een ander (iemand die halverwege het jaar de lotto wint bijvoorbeeld, red.) pakt het gunstig uit. Dus kan ook hier niet gesteld worden dat de wetgever 'zijn toekomende ruime beoordelingsmarge heeft overschreden'. Afijn. Helemaal niks dus. U kunt zelf overigens nog steeds bezwaar maken tegen uw aangifte over 2017. Maar dan moet u wel opschieten.

Foto:  Mensen liggen in een strandstoel bij de Kattensloot in Amsterdam op een bloedhete dag in juli tijdens de eerste hittegolf in drie jaar tijd. Het is met 35 graden nog nooit zo warm geweest in de stad. ANP REMKO DE WAAL 

Hof: spaartaks in 2013 en 2014 niet buitensporig hoog (maar Hof geeft toch hoop)

Vandaag doet het Hof Den Bosch uitspraak in twee proefprocessen over de vermogensrendementsheffing. De ene zaak ging over 2013, de andere over 2014. In beide zaken zegt de rechter dat de belasting die mensen over hun spaargeld in die jaren hebben moeten betalen NIET te hoog is. Het waren twee lange arresten, leidend tot de volgende slotsom. 1) Weliswaar was het forfaitaire rendement van 4% dat mensen geacht worden te halen in die jaren niet haalbaar. Maar 4% is een forfaitair rendement en dan mag de wetgever er flink naast zitten en 2) een rente van 2% was in dat jaar nog wel haalbaar. Over het forfaitaire rendement van 4% betaal je 30% belasting. Dus betaalde men in 2014 over 2% spaarrente feitelijk 60% belasting. Hof: 'Van een dergelijke heffing kan niet worden gezegd dat zij ertoe leidt dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met een buitensporig zware last'. De vermogensrendementsheffing over 2014 is niet te hoog, dus verliest de spaarder de zaak. En hetzelfde geldt voor 2013. Kijken wij het rendement op 10-jarige staatsobligaties in 2015 (0,69%) en de spaarrente op een fatsoenlijke deposito (1%? dus niet bij een vage niet-eurobank), dan vragen wij ons af hoe een oordeel over 2015 zou komen te luiden. Moeten we eerlijkheidshalve bij vertellen dat we het overzicht qua rechtszaken zo tijdens de vrijmibo helemaal kwijt zijn (vandaar dat u het sommetje over 2015 qua effectieve belastingdruk even zelf moet maken), maar bij de Bond voor Belastingbetalers (steun die club!) weten ze ongetwijfeld meer.

Foto: De vierde editie van de huishoudbeurs voor rijkaards “ Miljonair Fair ‘ wordt donderdagavond geopend door de Engelse actrice Elizabeth Hurley met een klap op de inmiddels bekende gong. ANP PHOTO  (plaatje uit 2005, toen stond de rente nog hoog)

Haat u de spaartaks? Dan moet u even opletten

Ja, de vermogensrendementsheffing is per 2017 aangepast. Maar ja, de Bond voor Belastingbetalers gaat ook dit nieuwe stelsel slopen. Met het maken van bezwaar heeft deze inmiddels ruimschoots ervaring, want de bond is nog steeds flink in de weer met het voeren van procedures tegen de vermogensbelasting die tot eind 2016 gold: over bedragen van boven de €25.000 moest de hardwerkende Hollander een belasting van 1,2% (ook wel 30% belasting over een forfaitair rendement van 4%) aftikken, terwijl de spaarrente non-existent was. Helaas rekent de fiscus ook vanaf 2017 nog niet met het werkelijke rendement - daar komt het sowieso niet zo goed uit - en vandaar die nieuwe collectieve procedure over dat belastingjaar. Vandaag steekt staatssecretaris Snel (Financiën) even een waarschuwende vinger op middels een brief en een persbericht naar iedereen die staat te trappelen om opnieuw bezwaar te maken bij de Belastingdienst. Voor de belastingjaren tot en met 2016 gold een zogeheten aanwijzing als massaal bezwaar, wat zoveel wil zeggen als dat iedereen die tegen die 1,2% was geen afzonderlijk bezwaar hoefde te maken. 'Op dit moment wordt gewerkt' aan een massaal bezwaar over belastingjaar 2017. Maar ook al komt die er, dan moet u volgens Snel toch even opletten. Sinds 1 januari 2016 is namelijk de wet veranderd zodat klagende belastingplichtigen 'altijd individueel en tijdig bezwaar moeten maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting'. En met tijdig bedoelt de stas voor 15 juli 2018. Overigens springt de Bond direct op deze boodschap in door iedereen een gratis bezwaarschrift aan te bieden. Aan de bak dus. En hoe zit het dan met al die eerdere zaken? Twee daarvan liggen nog bij Hof ’s-Hertogenbosch, en de anderen liggen al bij de Hoge Raad. Nog even geduld.

Spaarders opgelet! Help even mee om box 3 te slopen

Een belasting in Nederland die gelijk staat aan diefstal is de vermogensrendementsheffing. Over spaargeld, beleggingsportefeuille en vakantiewoning betaalden de mensen tot 2017 jaarlijks 1,2% belasting voor zover deze bezittingen meer bedroegen dan afgerond €25.000 per persoon. U begrijpt dat 1,2% belasting versus een spaarrente van nul komma niks een torenhoge belastingdruk oplevert. Dus legde de Bond voor Belastingbetalers bovenstaande gevallen voor aan de rechter. De rechter liet weten dat er echt iets moet gaan gebeuren aan de vermogensrendementsheffing -de adviseur van de Hoge Raad sprak van diefstal- maar ook dat de rechter nauwelijks mogelijkheden heeft om belastingaanslagen terug te draaien: de overheid heeft namelijk een 'wide margin of appreciation'. Dat bleek onlangs maar weer uit een clusterfuck-uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waar Feyenoord plat op zijn bek ging. Het geschil handelde over de vraag of de overheid achteraf nog een extra loonbelasting mag opleggen. Ja dat mag zei hofje, want de overheid mag bijna alles. Toch leren de uitspraken ons het volgende: de roverij mag niet te lang duren en de huidige opzet van de vermogensrendementsheffing zet mensen aan tot risicovolle beleggingen - want anders spaargeld kwijt aan belasting. In antwoord daarop heeft de overheid de vermogensrendementsheffing per 2017 aangepast. De arme spaarders betalen nu iets minder belasting dan de rijke spaarders (en in 2018 weer iets minder). Dat leidt overigens nog steeds tot gekke uitkomsten: de alleenstaande met €125.000 spaargeld betaalt hier in 2017 €991 belasting over. Dat betekent bij een spaarrente lager dan 0,79% nog nog steeds meer belasting betalen dan rente ontvangen (meer voorbeelden hier). Dus vandaar de oproep van de Bond voor Belastingbetalers aan mensen met spaargeld: dien even dit bezwaarschrift in, dan trekken we met zijn allen de vermogensrendementsheffing alsnog onderuit. Vinden wij leuk, kunt u hier kiezen hoe we dan wel op een rechtvaardige manier vermogens kunnen belasten.

Linktip: Energie vergelijken