5 topics
#vreselijk

Houdt ramen en deuren gesloten. Woningtekort houdt aan tot 2030

Het woningtekort is nog tekorter dan voorheen gedacht, meldt woningbelegger Capital Value vandaag. Vorig jaar voorzag men een hoogtepunt in 2021 van 235.000 woningen, maar dat aantal wordt in 2019 al overschreden, als de boel is opgelopen naar 263.000 woningen. Ouderen (door vergrijzing neemt aantal huishoudens van 75-plussers tot 2030 met 373.00 toe) en starters (dure huizen, geen geld) zijn het meest de dupe. Volgens Capital neemt ook het aantal jonge huishoudens flink toe (7.800 huishoudens), waardoor met name jonge huishoudens met een hoog inkomen het lastig gaan krijgen om 'een zelfstandige woning vinden in de G5 als er niet meer wordt bijgebouwd.' Jaja, het b-woord is weer daar! Er moet meer gebouwd worden want de vraag neemt toe en het aanbod neemt af. Klinkt logisch, is het ook, maar voordat we daar verder op ingaan eerst even mooi stukje tekst van Capital Value: 'Beleggers spelen een belangrijke rol in het terugdringen van de tekorten. In 2018 hebben zij in totaal voor 8,5 miljard euro in huurwoningen geïnvesteerd. Dit komt neer op circa 45.000 huurwoningen, een toename van 63% ten opzichte van 2017. Met een aandeel van 39% zijn huurwoningen in 2018 de grootste beleggingscategorie op de Nederlandse vastgoedmarkt geworden. Nederlandse pensioenfondsen waren de belangrijkste investeerders in de bouw van nieuwe huurwoningen.' Nu doen beleggers dat niet uit de goedheid van hun hartje, maar omdat hier een markt voor is. Niet alleen door de toegenomen vraag, maar ook door een stukje deregulering, waardoor beleggers huizen voor een meerprijs kunnen kopen, waardoor die kosten weer verhaald moeten worden op de huurder. Ook het liberaliseren van huizen heeft hier een grote rol in gespeeld, met een puntentelling en een WOZ-waarde die meetelt in het bepalen of iets een vrije sectorwoning is, met huurwoningen in peeskamerformaat als gevolg. 

Lees verder

De zzp'er heeft het gedaan! Ziekenhuizen vallen om door torenhoge salariseisen invalkrachten

Het is schraalhans keukenmeester in de ziekenhuissector, zoals u weet. Het MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek zijn vandaag door de rechtbank Midden-Nederland failliet verklaard. Naast dit faillissement van de zogenoemde IJsselmeerziekenhuizen is voor het MC Slotervaart in Amsterdam uitstel van betaling aangevraagd en is daar een patiëntenstop ingevoerd. Update: ook failliet! Het is financieel allemaal niet meer te bolwerken voor die arme organisaties en als zoiets gebeurt moet er snel een schuldige worden aangewezen en gelukkig hebben we die gevonden: de zzp'er! Net als die verhalen van parasiterende freelancers in het onderwijs, klinkt nu een eenzelfde soort verhaal over de zorg. De arbeidsmarkt is krap in die sector, en door in gaten te vallen bij ziekenhuizen die staan te springen om personeel kunnen ze de hoofdprijs vragen. Dat lezen we in de Volkskrant vandaag, die is ingefluisterd door de directie van de genoemde ziekenhuizen. Er wordt veel personeel ingehuurd (50% van de specialistische afdelingen in het MC Slotervaart) en doordat de vraag het aanbod overstijgt gaan de tarieven die verpleegkundigen en verzorgenden rekenen omhoog: naar verluidt zijn ze 10 tot 12% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat zorgt voor een financiële last voor die ziekenhuizen en daarbij hebben de medewerkers in vaste dienst het extra zwaar omdat de zzp-prinsjes en prinsesjes alleen de krenten uit de pap kiezen op roostergebied. En dat leidt weer tot meer verloop en verzuim waardoor er nóg meer beroep op de zzp'ers moet worden gedaan. DIKKE RAMP! 

Lees verder

Zijn we er toch weer ingetrapt. U betaalt zich straks blauw aan vaste lasten!

Pricewise mist zijn doel niet vandaag. Overal kunt u lezen dat uit onderzoek van de prijsvergelijkingssite uw vaste lasten met zo ongeveer €700 omhoog gaan volgend jaar. Wel potverdimme, en we zouden er toch vooruit op gaan met zijn allen?! Gaan we meteen door naar Hans de Kok, directeur van Pricewise: 'Wij schrikken enorm van deze totale stijging van de vaste lasten. Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar. (..) Met het oog op de verwachte verhogingen is het dus des te belangrijker voor consumenten om zich goed te oriënteren op de prijzen en kwaliteit. Door slim te kiezen is een deel van de prijsstijgingen te voorkomen, omdat prijzen en prijsstijgingen per aanbieder vaak verschillen.' En slim kiezen, dat doet u uiteraard bij Pricewise. Maar goed, hoe komt Pricewise op deze berekening from hell? Door te kijken naar de kabinetsplannen voorspellingen omtrent energietarieven, autoverzekeringen, schadeverzekeringen en kosten voor internet en tv. 

Lees verder

Kabinet pakt scheefwoners aan met huurverhoging des doods. Nul scheefwoners gaan verhuizen

Het AD zegt het, dus dan is het waar. Het kabinet komt vandaag met een voorstel om de huren van scheefwoners flink te verhogen: verhuurders in de sociale sector mogen de huur van mensen met een (huishoud-)inkomen van meer dan €41.056 ineens optrekken naar het maximum van €710 per maand. Klinkt eng, stelt weinig voor. Momenteel geldt de regel dat de huur voor scheefwoners met een verhoogd percentage mag stijgen naar de 'liberalisatiegrens' van €710 (alles onder de €710 is sociale huur, daarboven is vrije huursector). Zo bedroeg de stijging van de sociale huur voor mensen met een inkomen onder de €41.056 dit jaar maximaal 3,6%; de huurders die meer verdienden zagen dit jaar de huur maximaal met 5,4% stijgen (met nog steeds als maximum die €710). De ongelijke behandeling van mensen met lage en 'hoge' inkomens is ingevoerd in 2013 om scheefwoners uit corporatiewoningen te verdrijven. Momenteel worden ongeveer 500.000 van de ongeveer 2,5 miljoen woningen in de sociale sector bevolkt door mensen met een te hoog inkomen. Naar schattingen uit 2016 (met hier een longread) betaalt de helft van de scheefwoners minder dan €710 per maand. Het AD slaat alarm en rekent voor dat huurders honderden euro's per maand duurder uit zullen zijn. Met als voorbeeld het scheefwonende stel dat een ton per jaar verdient en geen €500 per maand huur meer betaalt, maar €710. Woei! Volgens Erik Ronnes van het CDA, de man die in het AD het kabinetsplan mag toelichten, zal deze huurverhoging de doorstroming verbeteren. Het stel met een inkomen van een ton gaat door die huurverhoging verhuizen naar een koopwoning om plaats te maken voor een arme woningzoekende. Daar gelooft natuurlijk (tenzij dit stel ergens diep in de provincie woont en nog voor een schijntje een huis op de kop kan tikken) niemand geen reedt van en ING schreef vorig jaar nog dat scheefwoners will be scheefwoners. Enfin, we gaan wachten op het kabinetsvoorstel met hopelijk actuele cijfers over welke mensen keihard gepakt gaan worden.

Nu is de koopkracht van bijna helft Nederlanders ook al gekrompen

Die kop hierboven ziet u vanochtend in verschillende vormen op verschillende plekken. Want waarschijnlijk klikken er minder mensen op 'gemiddelde koopkracht met 0,5% toegenomen'. Want dat is ook zo, blijkt uit cijfers van het CBS over 2017. Daarbij bleek dat de koopkracht van werknemers gemiddeld het meest steeg, en gepensioneerden met een aanvullend pensioen gemiddeld genomen daalde. Pensioenen werden niet of beperkt geïndexeerd, en de consumentenprijzen gingen relatief gezien sterk omhoog, waardoor 56% van de pensionado's het met een licht afgezwakte koopkracht moesten doen. Maar voordat 50Plus een gepeperde brief in comic sans naar de ministers Koolmees en Hoekstra gaat sturen: het gemiddelde inkomen van die groep steeg wel in deze periode. Dat komt omdat de gepensioneerde zonder veel aanvullend pensioen wegvalt (wegens sterfte, weet u wel) en de nieuwe groep gemiddeld hoger opgeleid is en daardoor ook een extra buffer heeft opgebouwd. Overigens had ook de zelfstandige een verbeterde koopkracht te vieren met een voorlopige raming van 0,7%. De werknemers hadden als gezegd de sterkste koopkrachtstijging met 1,4%, door te profiteren van de verruimde arbeidskorting en een aantrekkende arbeidsmarkt. Maar ja, dat zijn gemiddelden hè. Bij 46% van de bevolking kromp de koopkracht juist, bij 20% zelfs zo'n 7%, en bij een andere 20% nam die juist toe met 10,9% of meer toe. Daar kunnen weer allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals wanneer mensen minder gaan werken. Maar moet u nou boos zijn of niet? Dat moet u vooral zelf weten, maar daarvoor kunt u kijken naar het reële loon, ofwel het nominale inkomen gecorrigeerd voor inflatie, of nog anders gezegd de stijging van de lonen ten opzichte van de prijsstijgingen. Daar zien we dat de cao-lonen gelijke tred hielden met de consumentenprijzen. De groei van de economie had dus geen positieve invloed op de koopkrachtontwikkeling. Dat metershoge loongolven uitbleven weet u al, en dat uw koopkracht ook het komende jaar niet als vanzelf enorm gaat stijgen evenzeer. Daarom verstandig om zelf die loonsverhoging af te dwingen. Een betere koopkracht begint ook bij uzelf. 

Linktip: Energie vergelijken