1 topic
#vrachtwagens

Hoge Raad weet ook even niet meer onder welke cao Oost-Europese truckers vallen

Een Nederlands transportbedrijf dat Poolse/Hongaarse/etc. chauffeurs in dienst neemt, moet die chauffeurs betalen volgens de Nederlandse cao. Maar hoe zit het als een Nederlands transportbedrijf een Hongaarse zusteronderneming heeft en voor internationale ritten de chauffeurs van de Hongaarse zuster aan het werk zet. Betaal je dan in forinten met dito voorwaarden, of toch nog steeds volgens de Nederlandse cao? Welke rol speelt de brakke Europese Detacheringsrichtlijn in zo'n gevalletje (de richtlijn die met mitsen en maren bepaalt dat werknemers die tijdelijk worden uitgezonden, moeten worden betaald naar de mores van de arbeidsmarkt in het land waar zij werken) en als die richtlijn van toepassing is: 'welke arbeidsmarkt zou dat dan overigens in de beoogde ruime uitleg dan zijn? Die van de lidstaat van de (toevallige) opdrachtgever van de charter? Het land waar het meest wordt gereden in het kader van internationaal chartervervoer tijdens alle aan de orde zijnde ritten? Het land waar wordt geladen en/of gelost of het meest wordt geladen en/of gelost of aan het begin en aan het einde van de werkperiode van de respectief ter beschikking gestelde werknemer wordt geladen of gelost?' Voor ons allemaal een vraag en voor de Hoge Raad ook. Die gaat het EU-Hof verzoeken om duidelijke antwoorden te geven. Alle juridische gedoetjes over de al jaren lopende zaak tussen de FNV en een transporteur te Erp hier.

Foto: TOPPOP Optreden van Henk Wijngaard in het muziekprogramma van de AVRO. ANP Kippa 01-10-1982

Linktip: Energie vergelijken