34 topics
#uwv

UWV: 2018 was niet ons jaar, maar het komt allemaal goed

Een bewogen jaar, wat verstaat een mens daar nu eigenlijk precies onder? Voor het UWV zit dat als volgt. In 2018 bleek allereerst dat een groep Polen op grote schaal fraudeerde met ww-uitkeringen. Controle was er amper bij wegens ICT-problemen ofwel een lek administratiesysteem en een grenzeloos vertrouwen in de klant. Voorts leek frauderen met de loonkostensubsidie makkelijk, maar bleek die exercitie in feite nog veel makkelijker te zijn. Noemenswaardig is ook het laten beoordelen van arbeidsongeschikten door verpleegkundigen in plaats van artsen, want targets die gehaald moesten worden. Sowieso leidt de haast binnen UWV-kantoren niet zelden tot wegkijken bij fraudemeldingen. Gisteren vulde Trouw deze imposante lijst aan met het nieuws dat het UWV een hoop fouten maakt bij het keuren van de arbeidscapaciteiten van mensen met ziektes danwel beperkingen. Enfin, dat is dus al die wind die het instituut dit jaar ving, zoals het de boel vandaag zelf samenvat in zijn jaarverslag. Het jaar 2019 wordt echter het jaar van 'een hernieuwde balans', met meer controle en handhaving - zonder daarin door te schieten. En zo zit er een 'afwegingskader om geïdentificeerde frauderisico’s beter te kunnen wegen en prioriteren' in de pijplijn, aldus de zichzelf in de gaten houdende bestuursvoorzitter Fred Paling (foto). Wat betreft meer keuringsartsen: dat gaat allemaal de goede kant op, want eind 2018 telde het UWV er een dikke negenhonderd c.q. 65 meer dan het voorgaande jaar. En die totale renovatie van de ICT-systemen dan, waarover het bestuur en de ondernemingsraad elkaar in de haren vlogen? Die is even uitgesteld, schreef minister Koolmees (Sociale Zekerheid) gisteren, zodat beide partijen kunnen kijken 'hoe er op korte termijn samen uit te komen'. Het bestuur wil bijvoorbeeld een stel 'functiehouders in de ketens benoemen', maar de OR vreest een uitstroom van vette salarissen naar de zoveelste club managers. Overleggen maar dus, zodat de werkplezierwaardering door medewerkers op een mooie 7,5 blijft.

Kijk. Zo lastig is het om een ww-frauderende Pool zijn uitkering af te pakken

Zoals het vaak gaat met ophefjes, volgen ze elkaar in rap tempo op. Daarom kan het dat u al bent vergeten dat u eerder dit jaar stijl achterover sloeg over hoe Polen frauderen of fraudeerden met hun ww-uitkering door handtekeningen te vervalsen en te frauderen met adressen. Het UWV raadpleegde voor buitenlandse adressen de eigen adressenbestanden in plaats van de BRP (Basisregistratie Personen). De Tweede Kamer pleitte ervoor dat het UWV uitsluitend nog gebruikmaakt van de BRP, en het UWV heeft zich voorgenomen om vaker dan voorheen (lees: vrijwel nooit) melding te maken bij het meldpunt 'verwonderadressen', als men twijfelt aan een verblijfadres. Gaan we nu naar de praktijk. Hier is een Poolse man in beroep gegaan tegen een terugvordering (€7.964,09 bruto) en een boete (eerst €3.982,05, later verlaagd naar €40 'wegens ontbreken draagkracht) wegens het niet doorgeven van een verblijf in Polen. De Pool krijgt ook een proceskostenvergoeding van €1.002, en daar maakt hij meteen vol overgave gebruik van, met deze rechtszaak tot gevolg. Het UWV zegt dat de Pool ten tijde van zijn ww-aanvraag buiten Nederland verbleef en daarom geen recht op ww had. Omdat hij zijn verblijf in het buitenland gedurende een periode van ongeveer vier maanden in het jaar 2014 (17 juni 2014 tot en met 30 oktober 2014) niet heeft gemeld, heeft hij de informatieplicht geschonden. 'Dat rechtvaardigt intrekking (met terugwerkende kracht) van de WW-uitkering, terugvordering van de WW-uitkering en de oplegging van een boete', aldus de uitkeringsinstantie. De Pool bestrijdt dat uiteraard, om meerdere redenen. In deze zaak is veel te doen om een buslijst van de werkgever van de Pool in Nederland, die het UWV als bewijs aanvoert om aan te tonen dat de man in Polen verbleef. Die werkgever heeft een samenwerkingsverband met een busmaatschappij die het vervoer van de werknemers van Polen naar Nederland en vice versa verzorgt. Werknemers kunnen hiervan gebruik maken, maar zijn daartoe niet verplicht. Een Poolse vestiging van die werkgever houdt buslijsten bij, zodat duidelijk is wie er in Nederland is en wie er beschikbaar is voor werk in Polen. Een werknemer wordt op de buslijst gezet als er een vakantie wordt opgegeven of wanneer een uitzendovereenkomst afloopt, zodat zij terug kunnen naar Polen. 

Lees verder

Laat de Polen maar komen. Miljoenmiljard vacatures open!

Rob Jetten schijnt al een nieuwe assistent-klimaatdrammer te hebben gevonden, maar het UWV verwacht in de Gehaktballengazet dat er dit jaar een miljoen vacatures ontstaan. 'De krapte zit echt over de hele linie, bijna alle beroepsgroepen en sectoren hebben daar last van', aldus Rob Witjes van de uitkeringsinstantie. Al zijn er sectoren en regio's die een bovengemiddelde krapte kennen. Bejaardenprovincie Zeeland heeft nauwelijks hoger onderwijs. Daardoor is er een tekort aan jongeren die bijbeunen in de horeca en schoonmaak. Komt nog eens bij dat Zeeuwse jongeren vaak blijven hangen rond de plek waar ze gestudeerd hebben. Het ontbreekt Neerlands zuidwestelijkste provincie daarom eveneens aan technisch personeel en ICT-specialisten, al zijn die laatste overal nodig. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in 8 van de 12 provincies krap te noemen. In 2016 nergens. Alleen Flevoland en de drie noordelijke provincies hebben een 'gemiddelde arbeidsmarkt'. Bent of kent u een werkloze? Neem dan is een kijkje in de lijst met krapteberoepen (spiegel) en ruil één van uw linkerhanden in voor een rechterexemplaar. Want zolang de Nederlanders dat niet doen hebben twee opties. Bidden dat de volgende recessie conform het historische patroon over 402 dagen (2 mei 2020) intreedt of hopen dat die 50.000 Polen van Jetten willen komen. 

Rara! Wie zit er in het 'auditcommittee' dat toezicht houdt op het UWV?

Hallucinant Kamerdebatje vandaag weer over het UWV en de gigantische teringzooi aldaar. Om te beginnen met het antwoord op de vraag uit de titel dat u wellicht al heeft geraden: UWV-bestuursvoorzitter Fred Paling. Paling van het UWV adviseert en houdt toezicht op Paling van het UWV. Of zoals minister Wouter Koolmees de werkzaamheden van het auditcommittee vorige week omschreef: 'Een sterk auditcommittee zorgt voor een stevige verankering van de kritische en onafhankelijke blik op de bedrijfsprocessen, het risicomanagement en de informatiestromen'. Paling zit dus stevig verankerd kritisch en onafhankelijk een blik te werpen op Paling. Wanneer u dan denkt van tsjonge niet zo gek dat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties van de overheid omvallen door dit soort wanpraktijken, dan heeft u gelijk. Koolmees legde tijdens hetzelfde Kamerdebat uit dat momenteel op vele ministeries de alarmbellen rinkelen, omdat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties omvallen. Of beter gezegd: 'Ik wijs erop dat bij meerdere publieke uitvoeringsorganisaties, waar in het verleden taakstellingen (deels) zijn ingevuld met digitalisering, in het primaire proces dilemma’s ontstaan in het vinden van de juiste balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency. Daarom zal ik met mijn collega’s van het kabinet bezien hoe deze, in relatie tot beleid en toezicht, structureel van effectieve reflectie kunnen worden voorzien'. Afijn, succes met uw vraag over uw belastingaangifte, pgb of rijbewijs. De overheid geeft voorlopig even geen antwoord want men weet het niet meer. Dat is ook de reden, zei Koolmees, dat de problemen bij het UWV de komende jaren nog wel even gaan duren, want niemand weet hoe die moeten worden opgelost. Met een pilletje op het debat terugkijken kan hier (codenaam: vao suwinet).

Leger externen moet UWV van de ondergang gaan redden

Het UWV doet een Belastingdienstje en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil onder geen beding als een Eric Wiebes de boeken in. Dus worden massa's externe deskundigen opgetrommeld om het UWV te behoeden voor de ondergang. Alleen al om de waarschuwingen van René Veldwijk (in ons archief bijv. 1, 2, 3 of hier op Computable zijn nieuwste longread-uitleg) over de deplorabele staat van de ICT bij het uitkeringsinstituut te onderzoeken zijn vier deskundigen aangesteld. Daarnaast krijgen we over een tijdje te horen hoe het verloopt met de afdeling verwonderadressen (een in grote haast uit de grond gestampte afdeling waar medewerkers vermoedens van fraude kunnen melden via het e-mailadres [email protected]***.nl): 'twee onafhankelijke deskundigen voeren een cultuuronderzoek uit dat inzicht moet bieden of, en zo ja in welke mate, de openheid en integriteit van UWV als organisatie voldoende borging biedt tot het uiten van signalen inzake WW-fraude'. Ook moeten de eigen accountants van het UWV nu echt aan de bak, 'voert een onafhankelijk bureau een breed onderzoek uit naar misbruikrisico’s' en verder dan nog bakken met deskundigen voor weer andere cultuuromslagen, audits en zo voorts en zo verder, aangevuld met versterking vanuit het ministerie van Sociale zaken. Gaat dan alles fout bij het UWV? Zeker niet, schrijft Koolmees, want 'het aantal ingediende klachten over de uitvoering door het UWV daalde van 10.000 in 2016 naar 8.000 in 2017'. Toch nog goed nieuws dus en zelf het aantal externe deskundigen tellen bij deze reddingsoperatie kan hier.

LOL! Ondernemingsraad sleept instortend UWV voor de rechter

'Het is een oorlog van allen tegen allen' binnen het UWV en daarom heeft de ondernemingsraad zijn hoop gevestigd op de rechter. Help ons alstublieft van de teringzooi af, luidt daarbij het vriendelijke verzoek van de OR. Sinds de oprichting van het UWV in 2002 gaat zo'n beetje alles (wat met ict heeft te maken) mis binnen het bedrijf. Zo startte men in 2004 met de bouw van een administratiesysteem dat €14 mio zou moeten kosten, maar het uiteindelijke prijskaartje kwam uit op €400 miljoen. En recent bleek dat de systemen zo zijn ingericht dat fraudeurs bergen met uitkeringen kunnen lospeuteren. Het UWV wil zijn stokoude systemen vernieuwen en gaat dat volgens de directie agile doen, onder de naam IV-transitie. Welnu, zegt de OR, die hele IV-transitie behelst niet meer dan een feestje voor managers die dikke salarissen mogen opstrijken en heeft niets van doen met agile (te veel sturing, te veel bureaucratie, zo blijkt uit interne documenten volgens de Volkskrant). Het personeel denkt dat de €500 mio kostende reorganisatie tot mislukken is gedoemd. 'Dit is al tweeënhalf jaar pure chaos, die maar niet naar buiten komt', zeggen anonieme medewerkers tegen de Volkskrant. Dus nu hopen ze dat met een rechtszaak iedereen gaat begrijpen dat ons aller UWV grondig op de schop moet. Meer details voor nu krijgt u via de intussen wereldberoemde René Veldwijk (van wie we de quote aan het begin van dit topic hebben geleend) die vandaag duiding geeft bij de Volkskrant en op BNR:

Lees verder

Wilt u eindelijk een vast contract? Moet u bij de bank gaan werken

We hebben hier de afgelopen jaren al regelmatig de Ondergang van de Bankmedewerker: links en rechts vlogen medewerkers in de financiële sector de straat op als gevolg van de GFC maar toch ook vooral door de snelle veranderingen in de financiële sector: bankzaken via de app, fysieke bankkantoren worden in rap tempo dichtgetimmerd. Gevolg: de medewerkers bij wie in de functie-omschrijving iets dergelijks staat als ‘lieve oude dametjes uitleggen hoe de pinautomaat werkt’ op straat gezet worden. Nergens wordt dit zo mooi geïllustreerd als in de cijfers die UWV vandaag naar buiten bracht: dezer dagen lopen flexwerkers het grootste risico op een vast contract als ze bij een bank werken. ‘Vooral werknemers met een flexibel contract bij banken en verzekeraars hebben kans op een vaste aanstelling na een jaar, namelijk 41 procent.’, aldus het ronkende persbericht. Wij gokken erop dat dit meer slimme IT’ers zijn die aan uw internetbankierenapp (#fintech, jeweetzelluf) werken dan de bovengenoemde bejaardenassistenten (want die moeten maar leraar worden). Bent u aspergesteker, hooiharker of maisplukker, dan heeft u aanzienlijk minder mazzel: In de landbouw is dit percentage het laagst met 13 procent. Geheel voorspelbaar geldt iets dergelijks ook voor sectoren als horeca, schoonmaak en cultuur. Overigens laat UWV zien dat de vaste baan sowieso weer in opkomst is. Hoewel 86% van de nieuwe werknemers begint met een een tijdelijk contract, kregen 1 op de 4 werknemers een vast contract, binnen een jaar nog wel!. Dat was in 2018 en betekende een stijging van 7 procentpunt ten opzichte van de duistere dagen van de crisis in 2013. Meteen beginnen met een vast contract is overigens kansloos. Nu begint dus 86% van de nieuwe werknemers in tergende onzekerheid, maar leuk weetje: In de periode juli 2009 en juni 2010 was het aandeel nieuwe flexwerkers nog 68 procent. Bizarre tijden waren, kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen.

CBS waarschuwde* UWV al jaren voor de Polen-fraude (niks mee gedaan)

Gaan wij nog even door over het UWV, de gebrekkige controlemechanismes en dat iedereen die het een beetje handig speelt voor miljoenmiljarden kan frauderen. Het aardige is dat meerdere instanties zagen dat het verkeerd liep en daarvoor waarschuwden -maar met die waarschuwingen gebeurde niks. U ziet in het plaatje boven de loonaangifteketen. Zo'n 800.000 organisaties (en ook het UWV) geven periodiek via die keten gegevens door van zo'n 13 miljoen mensen: persoonsgegevens, hoogte van uitkering en inkomen, enz. Die gegevens gaan langs de Belastingdienst die bepaalt welk bedrag aan loonheffingen en premies moeten worden afgedragen. Vervolgens gaan de gegevens door naar het UWV dat de gegevens gebruikt om bijvoorbeeld uw arbeidshistorie bij te houden en eventuele uitkeringen toe te kennen. Ondertussen krijgen andere organisaties ook de bak met gegevens binnen. Bijvoorbeeld de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst, maar ook het CBS. Die laatste instantie gebruikt de gegevens om de statistieken in statline mee te vullen: wat verdienen Nederlanders eigenlijk, wie krijgen er een uitkering, etc. Nu zijn ze bij het CBS best goed met data en al helemaal met enorme bakken data. CBS kreeg alleen de gegevens uit de aangifteketen niet sluitend: ze haalden uit de data dat mensen ww-uitkeringen ontvingen die nooit een dag hadden gewerkt. Vreemd verhaal, want alleen diegenen die hun handjes hebben laten wapperen, hebben recht op een ww-uitkering. De rest niet. Nu wist u al dat bedrijven kunnen rommelen met de loonaangifte, want niemand controleert die gegevens. En zo kwam het dat het CBS waarschuwingen* uit deed gaan over de ww-fraude. Helaas raakten die signalen zoek in het Bermuda-vierkant UWV, Belastingdienst, de ministeries van Sociale zaken en Financiën. De hamvraag is natuurlijk of het met die controles nu wel snor zit -tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer beweerde het UWV van wel. René Veldwijk (die al meerdere keren in de Tweede Kamer mocht aantreden om de formule ict+overheid=faal uit te leggen en van wie wij bovenstaand plaatje kregen) gelooft daar weinig van. De liefhebber leest hier zijn debunk van de UWV-controles die geen controles zijn.

*we kregen een tik op de vingers van het CBS, want het CBS mag niet waarschuwen op grond van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek. Het CBS heeft daarom het UWV ook niet gewaarschuwd voor de Polen-fraude. Dus excuus aan het CBS en het CBS legt zelf uit wat het het wel doet:
'CBS heeft als rol het maken van statistiek t.b.v. wetenschap en beleid. Niet het controleren en terugkoppelen van individuele administratieve processen zoals de polis, dit is dan ook expliciet in de wet vastgelegd. Het is echter wel mogelijk dat CBS vragen stelt aan bronhouders omtrent de plausibiliteit van gegevensleveringen met als doel het voorkomen van statistisch significante fouten in de datalevering. Het CBS is vanuit haar rol als ketenpartner een afnemer van de polis maar niet de controleur van gegevens'.

UWV gaat fraude ontdekken met meldpunt 'verwonderadressen'. Zal het werken?

"Krijg je als medewerker een adres onder ogen waar je vraagtekens bij hebt? Vul dan het speciaal hiervoor bestemde formulier in en stuur dit per mail aan het meldpunt: [email protected]***.nl." Dat is de actie die het UWV is gestart nadat in september bleek hoe makkelijk Polen kunnen frauderen met ww-uitkeringen (en nog heel veel anderen uit binnen- en buitenland met andere uitkeringen, maar die peperdure lijken rollen binnenkort wel uit de kast wanneer misschien eventueel blijkt dat de UWV-top tijdens de hoorzitting over fraude bij het UWV de Tweede Kamer met een kluitje in het riet heeft gestuurd). Het UWV leunt voor buitenlandse adressen op zijn eigen adressenbestanden in plaats van te vertrouwen op de BRP (Basisregistratie Personen). De Tweede Kamer wil dat het UWV uitsluitend nog gebruikmaakt van de BRP, de minister doet onduidelijk en het UWV wil het niet (de CIO van het UWV zei maandag dat 'cliënten' daar erg veel last van krijgen. Of zo). Bovendien houden ze bij het UWV niet van het controleren van hun eigen bestanden en daarom vond tot oktober 2018 niemand het vreemd dat, we putten uit gegevens van de minister, maandelijks naar één adres 116 ww-uitkeringen werden overgemaakt. En mochten ze ooit op adresfraude stuiten, dan geven ze geen fuck melding. Maar dat gaat veranderen. Als nu een UWV-medewerker denkt van er klopt hier misschien iets niet, dan is het een kwestie van een formuliertje invullen en een mailtje versturen. Wensen wij de mensen (hopelijk is er ergens een kantoortuin ingericht) van het meldpunt veel geluk voor als de verwondering binnen het UWV wortel schiet. Hebben we namelijk een staatje van. BRPtje (daar zijn gemeenten, Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank, UWV, enz. enz. bij aangesloten) houdt bij hoe vaak er meldingen worden gedaan van mogelijk niet-kloppende adressen. Komen die verwondermeldingen in absolute aantallen (kolom A) van een paar vergelijkbare organisaties:

En in 2018, helaas tot en met september:

Ocherm! Het UWV gaat vandaag volledig gesloopt worden

Chips, cola! Vanaf 10:00 uur gaan vijf deskundigen live op teevee de misstanden bij het UWV duiden. Aansluitend kunnen we dan van de top van het UWV horen waarom Polen onze ww-uitkeringen hebben gestolen. En dat allemaal in het kader van the roast of het UWV het 'Rondetafelgesprek WW-fraude' in de Tweede Kamer. De administratie van het UWV is namelijk zo lek als een mandje en nu wil iedereen weten waarom. Antwoord: wegens bezuinigingen ging het UWV digitaal werken en tegelijkertijd heeft het alle controles afgeschaft onder het beleidsmotto 'Vertrouwen in de klant'. René Veldwijk -hij legde ons eerder de loonkostensubsidiefraude uit, geeft in Nieuwsuur geregeld duiding en is om 10.00 uur live te zien- vreest een miljoenmiljardenfraude door het misplaatste vertrouwen: 'Het gaat niet alleen om met WW frauderende Polen. Werkelijk iedereen kan frauderen en for big money'. Hoe? Het UWV heeft in 2014 het rapport Frauderen voor Dummies 'Misbruikrisico’s uitkeringsgelden als gevolg van invoering e-dienstverleningsconcept' opgesteld. Dat rapport is vrijdag openbaar gemaakt. Samengevat: het UWV controleert helemaal niets, want vertrouwen. Dat leidt er ook toe dat iedereen middels een gefingeerd dienstverband en dito salaris een ww-uitkering kan krijgen. Of: 'De werkgever kan een werknemer die hij ontslaat helpen door deze een hoger loon te geven (op papier) en dit te corrigeren nadat de werknemer zijn geld heeft opgehaald. Geen haan die ernaar kraait'. Dat en veel meer constateerde het UWV reeds jaren geleden, maar kennelijk had de leiding van het UWV geen zin om rapporten te lezen. Kijken vanaf 10.00 uur hier, maar nog mooier: Veldwijk heeft het 2014-document met van die handige MS-Word-ballonetjes van commentaar voorzien ten behoeve van Tweede Kamerleden en de lezers van Das Kapital. Kunt u ter lering ende vermaak doorbladeren. De opmerkingen spreken voor zich.

Linktip: Energie vergelijken