3 topics
#the-economist

'Afrika komt naar Europa, wen er maar aan'

Van wie is de uitspraak in de kop? Judith Sargentini? Vluchtelingenwerk? Guy Verhofstadt? Neen, het is de samenvatting van hoe The Economist denkt over migratie tussen Europa en Afrika. Nu is The Economist niet bepaald een antimigratiepamflet, maar een kwalitatief zeer hoogwaardig huis-aan-huisblaadje van mensen die geloven in de vrije markt én in migratie als oplossing voor bijna alles. Leest u hier waarom Europa zich zou moeten focussen op Afrika en waarom wij migratie uit dat fantastische continent vooral niet moet afwijzen. Het blad bedient zich van een argumentum ad historiam door te doen alsof Afrikaanse migranten niets nieuws onder de zon zijn en de Middellandse Zee duizenden jaren geleden ook de binnenzee van een groot Europees-Afrikaans rijk was. Dat zouden we nu weer moeten doen, is de tendens. The Economist wijst op de Afrikaanse bevolkingsexplosie en verbindt daaraan de onomkeerbare realiteit dat deze mensen zich ook in Europa zullen vestigen: 'Of the 2.2bn citizens added to the global population by 2050, 1.3bn will be Africans—about the size of China’s population today. And more of them will have the means to travel. (...) the number of Afro-Europeans (Europeans with African roots) could rise from 9m at present to between 150m and 200m by 2050, perhaps a quarter of Europe’s total population.' Vanwege economische belangen in Afrika zou Europa de poorten moeten opengooien. Ofzo. Ons wordt in ieder geval verteld dat een blokkade in de Middellandse Zee niet zal werken. Verdere uitleg ontbreekt voor die stelling. In de grond komt het stuk er op neer dat Europa kostbare metalen en toegang tot zonne-energie in de Sahara ruilt voor vrijheid, blijheid, open grenzen. Wat een geweldig bezopen idee. Europa is tot op het bot verdeeld langs culturele lijnen - waarin immigratie en andere culturen een prominente rol spelen - maar laten we dat vooral negeren voor economische winst (als die er al is). Hee, The Economist, Paars-II belt net, ze willen hun antieke ideeën terug. Judith en Guy hebben overigens wel interesse in dit verhaal.

Nieuwste Chinese wingewest: Zuid-Amerika

U hoort natuurlijk al jaren dat China zich Afrika toe-eigent. Chinezen begrijpen dat corrupte leiders de oren gewilliger laten hangen naar gratis geld en Mercedii dan naar westerlingen vol linnen overtuigingen en conditioneel hulpgeld. En wie zegt dat dat trucje alleen in Afrika werkt? Ook in Zuid-Amerika kun je gratis infrastructuur bouwen (wat de Chinezen nu dus ook doen). Zeker omdat de Amerikanen geen idee meer hebben wat de Monroe-doctrine betekent of, nauwelijks vriendelijker uitgedrukt, niet meer geven om wat er in Zuid-Amerika gebeurt. 'America first.' Dit betekent voor China dat Zuid-Amerika voor het oprapen ligt. Kwootje uit The Economist: 'Total annual trade between China and Latin America shot up from almost nothing to more than $200bn by 2014. After stalling for the next two years, Latin America’s exports to China increased by around 30% last year'. Daarnaast investeert China zich een ongeluk. Het land is nog niet de baas in Zuid-Amerika, maar wordt wel steeds invloedrijker. Natuurlijk kost de Amerikanen dat invloed, maar dat geldt ook voor Europese Unie. De EU is vooralsnog de grootste investeerder in Zuid-Amerika, maar dat kan veranderen. Zeker omdat de handelsbetrekkingen er niet beter op worden. Frankrijk traineert bijvoorbeeld een handelsverdrag met Zuid-Amerika omdat het zijn eigen boeren wil beschermen. Het is bijna te makkelijk voor China.

Krijgen de Brexit-haters dan eindelijk hun zin?

Wij zijn de eersten om te erkennen dat Brexit niet het beste idee sinds de pantykous is. Evenmin een goed idee was het wanstaltige gejank der Remainers voor aanvang van het referendum. Het is de vraag of mensen je geloven als je profeteert dat Her Majesty The Queen verkracht zal worden door een leger werkloze blanke mannen als het land het waagt te stemmen voor scheiding van de EU. De vraag stellen, is nee stemmen. Zie hier een van de redenen waarom het Verenigd Koninkrijk ons zal verlaten. Helaas zijn sommige Remainers als Hillary Clinton: ze kunnen niet wennen aan de werkelijkheid en worden door de media voortdurend gekieteld en bejubeld om nog eens iets te zeggen wat na de uiteindelijke stembusgang per definitie irrelevant zal zijn. Zo moet en zal er een recessie uitbreken in het perfide Albion. Dat moet. En zo niet ---> dan toch. Want dat was voorspeld door de mensen die aan de weggestemde kant van de geschiedenis stonden. Dus zij tellen de dagen tot het licht uitgaat en slaan aan op ieder sprankje wanhoop. In Nederland vinden we deze mensen onder meer bij het kwaliteitsjournaille. Trouw masturbeert alleen al bij de kop van dit artikel: 'Britse economie begint te haperen'. Die hele stelling is gebaseerd op een rapport met louter voorspellingen (u weet wel, die dingen die zeiden dat het VK linksom of rechtsom in een onwaarschijnlijk diepe recessie zou belanden bij een okthxbye) en wat cijfertjes over de auto-industrie. Op zichzelf weinig veelzeggende data, maar vooral - wederom - cijfers met aardige voorspellende waarde. Hier, bedek uw gezicht en neem Trouws moneyshot: 'Al is er bijna geen econoom die denkt dat de Britten er - bij welk brexitscenario dan ook - op vooruit zullen gaan.' Nee, lees dan dit artikel uit The Economist ('Why the British economy has done better than expected since the Brexit vote') en weet dat lamenteren voor een groot deel berust op onzekerheid. We weten niet wat er in economische zin gaat gebeuren, maar kennelijk is het nooit te laat om politieke keuzes af te straffen met de softe realiteit van de economische voorspelling.

Linktip: Energie vergelijken