2 topics
#solvency

Zorgverzekeraars hebben €2,4 miljard over. Wat als daarmee de zorgpremie wordt verlaagd?

In 2015 keken de vijf grootste zorgverzekeraars van ons land aan tegen overtollige reserves van €3,3 miljard. In 2017 was daar nog €2,4 miljard van over. Het verschil daartussen was allemaal voor u: zorgverzekeraars dempen de premie voor de zorgverzekering door in te teren op die reserves. Volgens de Consumentenbond is dat een goede zaak die deels het gevolg is van hun al jaren durende actie Premiejagen voor het teruggeven van overschotten aan consumenten. Zorgverzekeraars moeten in het kader van Solvency II reserves aanhouden, maar zorgverzekeraars houden meer reserves aan dan Solvency II voorschrijft; zie de €2,4 miljard in de tweede zin en het plaatje boven. Daar staat per onderzochte verzekeraar het totale overschot en het overschot per verzekerde (hier het plaatje groter - het overschot per verzekeraar x €1 mio en niet x €1.000). Maar wat nu als we die overtollige reserves in zijn geheel teruggeven aan de mensen? Heeft de Consumentenbond ook berekend en dat ziet u hieronder. Spoiler: het schiet weinig op.

Lees verder

Nog een keer. Kan aandeelhouder Anbang €1,45 miljard uit Reaal en Zwitserleven trekken?

Hoe zit het nou met de Chinese verzekeraar Anbang die 100% eigenaar is van Vivat aka de moedermaatschappij van de nooddruftige verzekeraars Zwitserleven en Reaal waar honderdduizenden Nederlanders een pensioentje opbouwen? Dat vroegen bezorgde Tweede Kamerleden eind februari aan minfin Wopke Hoekstra. In 2015 kocht Anbang voor €1 de aandelen van het genationaliseerde Vivat en stortte vervolgens €1,35 miljard bij ter versteviging van de kapitaalbuffers. Anno 2018 zit de directie van Anbang in de bak, heeft de Chinese toezichthouder het roer overgenomen en sturen de Chinezen aan op verkoop van alle buitenlandse bezittingen. En wat zijn dan de gevolgen voor Vivat? Hoekstra geeft vandaag antwoord en zegt geen verkoopsignalen te hebben ontvangen. Bovendien: 'De verzekeringsgroep Vivat en de vergunninghoudende verzekeringsdochters (Zwitserleven, Reaal en meer, red.) dienen doorlopend te voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot hun solvabiliteit. DNB ziet daarop toe. Het is Vivat op grond van die wettelijke eisen niet toegestaan stappen te zetten die de kapitaalspositie zouden kunnen bedreigen. Ook daarop ziet DNB toe'. Dat klinkt allemaal erg goed natuurlijk. Anbang kan besluiten Vivat in zijn geheel te verkopen en de nieuwe koper moet zich netjes houden aan de wettelijke toezichteisen. Wij vrezen alleen dat er geen koper te vinden is die €1,35 miljard plus een euro betaalt aan de Chinezen voor Vivat. Hooguit een euro; verzekeraars zijn immers namelijk al een tijdje meer dood dan levend.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken