14 topics
#schiphol

Vanmiddag officieel? Per 2021 een vliegtaks van €7 per ticket

Bronnen melden het aan RTL dus dan is het waar. Per 2021 voert het kabinet een vliegtaks in van €7 per ticket. 'Daarnaast komt er een heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen'. Dat laatste is dan waarschijnlijk vooral bedoeld voor vrachtverkeer, die €7 is een ongeveer-bedrag. Hoeveel de belasting gaat opleveren is niet bekend. Eerder dacht minfin aan een opbrengst van €200 mio per jaar, maar dat was bij verschillende tarieven voor vluchten binnen en buiten Europa (bij €7 x de cijfers van eurostat kom je op ongeveer €280 mio). Kennelijk kiest minfin hier met de vliegvlaktaks voor een oplossing die de Belastingdienst kan verhapstukken. Over de vliegtaks is veel gezegd, geschreven en geconsulteerd (met een whopping 1.459 reaguurders), vermoedelijk gezien het RTL-lek maakt het kabinet vanmiddag na het wekelijkse kabinetsberaad de officiële plannen bekend. En zo niet: komen doet-ie sowieso. U kent namelijk het officiële standpunt uit het regeerakkoord: 'Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd. De opbrengst van de vergroening wordt teruggesluisd naar lagere lasten voor burgers en bedrijven’. Mocht de EU dus voor die tijd besluiten tot het invoeren van een uniforme vliegtaks, dan Nederlands vliegtaks. Maakt ons niet uit, zolang Schiphol maar de grootste wordt.

Plaatje boven: In 2008 voerde NL ook een vliegtaks in. Vervolgens ging iedereen vliegen vanuit België en het toen nog belastingvrije Duitsland. De taks werd het jaar erna uit de lucht gehaald.

Update: RTL-bronnen hadden gelijk. Kabinet dient wetsvoorstel in.

Nog even en dan is Schiphol de allergrootste luchthaven van Europa

Met een groeicijfer van 7,8% staat Schipholtje op het punt om Sjarlie de Gaulle het zilver af te nemen. Als we de komende jaren nog eens een miljoen of tien/twintig extra passagiers vanuit Amsterdam de Haarlemmermeer laten vertrekken en aankomen, dan is ook Heathrow geklopt en hebben we de grootste. Schiphol groeit namelijk veel harder dan de concurrenten. We zien zelf enorme uitbreidingsmogelijkheden voor luchtverkeer binnen de eigen grens, want dat is een greenfield. Slechts 350 passagiers vertrokken met bestemming Maastricht, Groningen of Lelystad (voor wie denkt dat binnenlandse vluchten in NL geen zin hebben wegens te klein, moet eens kijken naar België. Daar vervoeren ze vijf keer zoveel binnenlandse passagiers als hier). De Europese Commissie loopt vandaag te soppen op al deze cijfers, want voor het eerst in de historie ooit pakten meer dan 1 miljard mensen het vliegtuig binnen of naar of uit de EU. Het goede nieuws voor het milieu is dat het aantal jaarlijkse passagiers per 30 maart a.s. zakt naar ongeveer 750 miljoen (op voorwaarde dat de Engelsen per die datum daadwerkelijk de EU verlaten en in dat geval hoeft Schiphol slechts een mio'tje te groeien). Gaan wij u verder niet vervelen met de vraag of Schiphol nog wel mag uitbreiden van de politiek en wat er staat te gebeuren met Lelystad. Het discussie-overzicht zijn we namelijk volledig kwijt en zouden we dat niet zijn, dan maakt Schiphol i.s.m. Den Haag vast ergens wel een rekenfout. Dus daarover filosoferen heeft geen zin. Ter compensatie vindt u prettige passagiersporno na de breek.

Lees verder

Kijk, zo veeg je verzet tegen Lelystad Airport van tafel

Boeren, burgers en buitenlui zijn niet bijzonder ingenomen met de uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld in de polder zou een overloopventiel voor Schiphol moeten worden. Maar onder druk van voornamelijk provincialen die vrezen dat hun pastorale rust wordt verstoord door overvliegende kisten, heeft de politiek ingebonden. In februari werd bekend dat de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar zou worden uitgesteld. GroenLinks was door het dolle heen, maar dit was tegen de zin van bijvoorbeeld Schiphol. Dick Benschop, de nieuwe directeur van Schiphol, pakt het nu bijzonder slim aan. Hij speelt de klagers rondom Schiphol uit tegen de anti-Lelystadbrigade. 'Schiphol moet volgens hem na 2020 in lijn met de economie groeien. "We hebben helemaal niet die hoeveelheid groei nodig die we de afgelopen jaren hebben gekend. Alleen gematigde groei is in lijn met onze twee doelstellingen: economische opbrengst en balans met de omgeving."' Benschop doet hier een concessie aan de omwonenden van Schiphol, die mordicus tegen verdere groei van het vliegverkeer zijn. Maar er is praktisch maar één oplossing om aan de wens van deze mensen tegemoet te komen: het uitbreiden van Lelystad Airport. Nu ligt de bal bij de politiek. De groei van Schiphol stopzetten is economisch slecht nieuws en het negeren van mensen die al jaren in de herrie van Schiphol zitten is electoraal slecht nieuws, maar hoe ga je nu uitleggen aan de tegenstanders van een drukker vliegveld bij Lelystad dat zij pech hebben? In elk geval lijkt ons dat Benschop hiermee een slimme zet doet. Wij zetten ons geld erop dat die uitbreiding in het Noorden gewoon doorgaat.

Tijd voor paniek! Noord-Zuidlijn gaat rijden

Nou mensen, een metrolijn van nog geen tien kilometer opent dit weekend in onze hoofdstad. Kost dik drie miljard, maar dan heb je ook wat een lijn waarover mensen nu al klagen dat-ie ondermaats is. Dat de Noord-Zuidlijn een hoofdpijndossier is en de rest van ons land waarschuwt waar hoogmoed en Amsterdamse arrogantie toe leiden, moge duidelijk zijn. Natuurlijk, dit weekend is er reden tot feest en dat mag allemaal, maar laten we vanaf maandag gewoon weer normaal doen. De eerste problemen hebben zich namelijk al aangediend. In de eerste plaats meldt een van de weinige kranten die Amsterdam kritisch volgt al een waarschuwing van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma: 'de komende maanden zullen meermaals per week storingen ontstaan. Bovendien is het bovengrondse OV-netwerk helemaal omgegooid, waardoor het chaos kan worden.' (Onderkop bij het artikel is trouwens 'Volgende halte: CHAOS', waarvoor negen internethartjes.) Maar goed, dit is niet het voornaamste probleem. In de tweede plaats is de hoofdstedelijke plaat voor de kop namelijk gemaakt van versterkte hybris. Er gaan al stemmen op om de lijn maar door te trekken naar Zaanstad (de ambtenarenterm voor Zaandam en omgeving) en Schiphol. Onder andere vvd-fossiel en voormalig theedrinker Van Aartsen is hier warm voorstander van, ook al zegt niemand minder dan de voormalig directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings dat de Noord-Zuidlijn met de kennis van nu nooit was aangelegd. Maar hier begint de waanzin: nauwelijks bekomen van een infrastructurele stapelfaal die €3500 per Amsterdammer kostte, moet het nu alweer groter. Het Parool, toch al een pornoblaadje voor mensen die fappen op 020, vindt zelfs dat het tijd is om een geheel nieuwe metroverbinding aan te leggen: de Oost-Westlijn. 'Een logisch en noodzakelijk gevolg van de Noord-Zuidlijn,' heet dat. Samen zijn logica, noodzakelijkheid en miljarden belastinggeld een instabiel amalgaam dat meestal leidt tot een grote kaboem op kosten van iemand anders. Dus ja, laten we vast paniek oefenen.

Conclusie van de belevingsvlucht Lelystad Airport: het geluid was te hard

Veel dingen zijn in de praktijk toch weer aanmerkelijk anders dan in de theorie. Dat aloude devies gaat ook weer op in de terugblik op de 'belevingsvlucht' van 30 mei, toen mensen die onder de vliegroutes van Lelystad Airport wonen konden checken hoeveel overlast ze precies gaan ondervinden na de opening van de luchthaven. De regiegroep, een club van onder andere omwonenden, deskundigen en vertegenwoordigers van actiegroepen, brengt nu haar rapport daarover naar buiten. Punt 1: het passeren van een vliegkist op een hoogte van 1800-2700 meter is 'duidelijk hoorbaar', blijkt uit metingen van het Leidse bureau Munisense. Bij 1800 meter hoogte hebben we het over ongeveer 58 dB, bij 2700 meter is dat zo'n 55dB, en als een vliegtuig klimt naar die laatste hoogte wordt dat 68 dB. De belangrijkste conclusie hier is dat de daadwerkelijk geobserveerde overlast zo'n 3 tot 7 dB hoger is dan het ministerie had berekend. De regiegroep wil weleens weten waar dit verschil vandaan komt.

Lees verder

Gaan we weer. Kantoren bijbouwen alsof het 2001 is

Lekker potje handenwrijven voor bouwbedrijven. Uit onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren blijkt dat de stad naast de Zuidas een 'tweede zakendistrict met internationale allure' nodig heeft. Hiervoor heeft de gemeente zijn oog laten vallen op de 'corridor' Hoofddorp-Schiphol-Amsterdam. Onderzoeker Bureau Stedelijke Planning (BSP) omschrijft dit gebied als 'dé economische motor van Nederland'. Om dit motortje draaiende te houden is er volgens BSP tot 2030 zeker 300.000 m2 tot 1,5 miljoen m2 extra kantoorruimte nodig. Betekent dit dat er in gans Amsterdam geen kantoor meer leegstaat? Nou, nee. Afhankelijk van de gehanteerde definities zijn er in de hoofdstad genoeg vierkante meters met systeemplafond voorradig. De gemeente Amsterdam houdt het erop dat 10% ofwel zo'n 700.000 m2 staat te verstoffen, het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat 13,9% van het verhuurbare kantoorvloeroppervlakten de hoofdstad beschikbaar is, Dynamis (pdf) spreekt van 1 miljoen m2 in de regio Amsterdam en vastgoedadviseur Colliers denkt aan een bescheiden 6,4% of 470.000 m2 in Amsterdam. En dan zwijgen we nog de 10 à 20% leegstand in Haarlemmermeer of de eindeloze rijen met lege kantoorhulzen iets verderop in Almere. 'Waarom bijbouwen als er zoveel leegstaat?', horen we u mompelen.

Lees verder

Partij voor de Dieren wil uw weekendje New York duurder maken

Het wordt steeds goedkoper om uw ecologische voetafdruk te vergroten met een midweekje New York. Prijsvechter Norwegian Airlines kondigde afgelopen winter aan om mensen voor twee barkies (in dollar) van Amsterdam naar New York te vervoeren. Nieuws dat Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren aanvankelijk had gemist door zijn media-dieet, maar dankzij de NRC verslikte hij zich alsnog in zijn koffie. Dus tijd voor Kamervragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Vliegtuigspotters en Vakantiegangers). Is het niet belachelijk dat Norwegian vluchten aanbiedt voor 'absurde bodemprijzen, vanaf €199'? Kunnen bedrijven eens kappen met concurreren op prijs? Klopt het dat de Europese Commissie de schuldige is van deze race-to-the-bottom omdat zij vindt dat slots bij schaarste moeten worden afgestaan? En zou het qua geluidoverlast voor omwonenden en de toekomst van de ijsbeer niet beter zijn als slots op duurzaamheidscriteria als lage CO2-uitstoot en geluidsproductie worden verdeeld? 

Lees verder

Dit zijn de grootste fans van Lelystad Airport

Eén groep in het bijzonder was piswoest om het uitstel van de opening van Lelystad Airport tot 2020: de omwonenden rond Schiphol. De bewoners zien het namelijk wel zitten dat Schiphol ontlast wordt door vluchten naar de Flevopolder te verplaatsen. Het niet doorgaan van dat feestje zorgt er mede voor dat hun verzet tegen iedere verdere vorm van uitbreiding van onze nationale luchthaven nu 'verhardt', melden ze aan Trouw. Dat verzet vindt dan specifiek plaats in de Omgevingsraad Schiphol, waarin de omwonenden om tafel zitten met onder meer de luchtvaartbranche en Schiphol zelf. Die raad adviseert vervolgens minister Van den Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), die uiteindelijk de harde knopen doorhakt. Toch wil de minister natuurlijk het liefst een akkoord van de omwonenden, want politieke gevoeligheid. Pas zodra 45.000 vliegbewegingen naar Lelystad zijn verplaatst willen de bewoners überhaupt praten over het ophogen van het maximale aantal vliegbewegingen voor Schiphol. Dat plafond staat nu op 500.000, maar loopt alweer af in 2020. Daarmee is de bewonerseis er nogal een, aangezien kenners verwachten dat Lelystad pas na 2023 richting die 45.000 kan doorgroeien wegens een nieuwe hele lastige indeling van het Nederlandse luchtruim. Enfin, met deze teksten tekent een interessante strijd zich af tussen de bewoners rond Schiphol en de actievoerders die juist tegen Lelystad Airport zijn. En place your bets welke actiegroep uiteindelijk de meeste concessies weet los te wringen. De woordvoerder van de Schipholbewoners geeft alvast een voorzetje door de overlast rond Schiphol veel erger te noemen, want daar glijden de vliegtuigen op 500 meter hoogte langs en 'in Overijssel gaat het om vliegtuigen die op 1800 meter hoogte vliegen'. Wellicht dat de mensen uit Gelderland, Overijssel en natuurlijk Flevoland inderdaad water bij de wijn gaan doen na een heuse 'belevingsvlucht' van een Boeing 737 op 30 mei - een soort van soundcheck. Ja, wellicht. En anders bouwen we Schiphol gewoon op zee.

Fotobijschrift: een Spaarndammer geeft zijn eigen bindende advies in 2003.

MinFin: Staatsbedrijf mag gewoon met Deliveroo in zee

Een weelderige barst in ons traditionele schoeisel was het resultaat toen we hoorden dat Schiphol maaltijdbezorger Deliveroo inschakelt om maaltijden te bezorgen aan de gate. Het bezorgbedrijf ligt al enige tijd onder vuur in de Tweede Kamer vanwege de vermeende uitknijperij van ZZP-pubers en wordt misschien zelfs aangepakt als onderdeel van de Coalitie der Kwaadwillenden. Is het dan niet een beetje mal dat een staatsbedrijf (92%=van NL overheden) deze bezorgtoko gaat inhuren voor een bezorgexperimentje? Dat wilde Gijs van Dijk (zelf van de PvdAfhaalchinees) ook wel eens weten van de minister. Vandaag zegt Wopke Hoekstra zegt kort en wel: we zijn dan wel aandeelhouder, maar voor de dagelijkse gang van zaken hebben we een Raad van Bestuur aangesteld. Die heeft samen met HMS Host, dat horeca uitbaat op Schiphol en onderdeel is van het Italiaanse beursgenoteerde Autogrill, besloten dat Deliveroo de beste keuze is. Buitenlandse reizigers kunnen Thuisbezorgd.nl niet uitspreken, dus koos men voor een internationaal bekende naam. Hoekstra stelt de PvdA verder gerust door erop te wijzen dat gedurende de pilot Deliveroo alleen de technische kant (app, website) voor haar rekening neemt en dat het rennen/segwayen met dampende maaltijden door loondienstigen van HMS Host gebeurt. Voorlopig kunt u dus ook als rechtgeaarde socialist op de gate spareribs blijven knagen. 

Hee kijk. Poging #543 voor Schiphol op zee

Eens in de zoveel tijd keert het terug op nieuwsloze maandagochtenden: het idee voor een Schiphol op zee. Vandaag bij u thuis gebracht door De Telegraaf. Dit stukje droogleggen is volgens bewoners nodig omdat het luchtverkeer hard blijft doorgroeien, Lelystad Airport halfbakken is en geen zoden aan de dijk zet, en ronkende vliegtuigen op zee geen overlast en herrie geven. Bovendien kunnen de terminals dan op Schiphol zelf blijven vanwege een gloednieuwe hyperloopverbinding. Maar was dit plan er in de jaren '90 in januari niet ook al? Klopt, maar volgens de krant is het bedrijfsleven nu ook aan boord, dus vandaar. Of nou ja, Hans Bakker van VNO-NCW Metropool Amsterdam spreekt van een 'sympathiek' plan waar hij 'serieus' naar wil kijken. Argumenten voor zo'n kunstmatig eiland vinden we genoeg in de krant, de vraag of het ook realistisch is niet. Antwoorden daarop zijn er echter ook al jaren. Risico's zijn onder meer de harde wind, wegroestende vliegtuigen door zeezout en grote hordes vogels. Dat alles was voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoende reden om - net zoals de minister eerder deed - in januari het bewonersplan direct af te schieten. En zo heeft u dat antwoord ook weer binnen, en is het wachten op de volgende keren dat dit plan met 'het ambitieniveau waarmee de Afsluitdijk en de Deltawerken zijn aangelegd' langs gaat komen.

Linktip: Energie vergelijken