6 topics
#rentederivaten

Mkb’ers laten zich nogmaals naaien in derivatendossier, Wopke vindt het wel best

Nou volgen wij alhier nogal wat hoofdschuddossiers wat betreft faalhazerij van de financiële sector, maar uit het derivatendossier stijgt toch wel de zuurste putlucht op. De smerige affaire sleept zich maar voort van loze beloftes naar tandeloze toezeggingen. Volgende halte: de gedupeerde mkb’ers krijgen na veel vijven, zessen, zevenen én achten dan eindelijk compensatie van de bank die hen in eerste instantie genaaid had met zo’n rentederivaat. Maar u raadt het al, de afhandeling van die compensatie is een teringzooi waarbij banken weer vuil spel spelen. De reden is natuurlijk simpel: laat die mkb’ers zo snel mogelijk tekenen bij het kruisje voor zo’n compensatievoorstel en dan zijn we klaar. Dingetje is wel: door akkoord te gaan met die compensatie, ziet de mkb’er af van de mogelijkheid om de bank voor de rechter te slepen. Gezien al het gezeik rondom die compensaties klom CDA-pitbull Pieter Omzigt bovenop zijn toetsenbord om de minister van Financiën maar liefst 47 Kamervragen aan te smeren. De antwoorden (16 kantjes) daarop zijn nu binnen en bieden een interessante inkijk in de stand van zaken in dit dossier. Zo blijkt dat maar liefst negen op de tien gedupeerde toko’s een voorschot op de compensatie met graagte heeft geïnd. U moet weten: na zo’n voorschot komt de bank nog met een definitief aanbod voor de compensatie. En daar zit dus het addertje: dat innen van dat voorschot lijkt voordelig, maar de bank moet dan nog met een definitief aanbod tot compensatie komen, en als dat lager uitpakt dan het voorschot mag de mkb’er het verschil lekker in eigen zak steken. Dat klinkt gezellig, maar daarmee verdwijnt dus ook de mogelijkheid van een rechtszaak. Laat de gedupeerde mkb’er zich hiermee niet gewoon ringeloren door de bank?

Lees verder

ING gaat opnieuw nat, want lak aan de zorgplicht

Ze duren maar en ze duren maar maar, de compensatievoorstellen van banken voor ondernemers die nat gingen op rentederivaten (archief), en binnenkort zal de AFM bevestigen dat het inderdaad lang duurt. Bij een particuliere vastgoedbelegger gaat het daarentegen een stuk sneller*, want die kreeg dinsdag van het Gerechtshof Amsterdam gelijk en daarmee ook een schadevergoeding van €2,7 miljoen van ING. Het arrest staat nog niet online, maar is wel op het bureau van het FD beland en geeft een mooi inkijkje in zo'n swap-deal. Daarmee draaien we de tijd terug naar 2006, toen de investeerder een vastgoedportefeuille van €40 mio had en een lening van €25 mio bij de ING kreeg met een rente à de driemaands-euribor en een opslag van 0,75%. Neem daar een renteswap bij om het renterisico af te dekken, adviseerde ING. Dat deed de belegger, zodat hij daarmee een vaste rente betaalde van 4,01%. In het kort: bij zo'n derivaat belooft ING dat eerste rentetarief te betalen, en de vastgoedman pint zich vast op die 4,01%. Het centrale punt is hier dat die lening een looptijd had van zeven jaar, terwijl de swap voor tien jaar liep - een ouderwetse mismatch. Die drie extra swapjaren waren ter speculatie, maar de belegger wilde slechts zijn renterisico afdekken. De bank maakte dit alles alleen niet 'uitdrukkelijk onderwerp van gesprek' en kwam zo haar 'inlichtingen- en waarschuwingsplicht'/zorgplicht niet na. Zo kan het dat hij in 2013 zijn lening had afgelost en ook afwilde van de renteswap, maar dat die een negatieve marktwaarde had van €2.697.000. Dat kwam omdat de rente inmiddels hard was gedaald.

Lees verder

Banken harken miljoenen voor onderwijs binnen via renteswaps

Het blijft smullen: rentederivaten! Komende week publiceert de AFM weer een update over de voortgang. Schieten banken een beetje op met het compenseren van de ondernemers die complexe financiële producten in hun maag gesplitst kregen? Niet echt. 

Social

In het huidige tempo duurt het tot 2020 voordat alle ondernemers een aanbod hebben gekregen. En terwijl de banken rekken, zeggen rechters doodleuk tegen ondernemers dat hun claim verjaard is. Tijd om in te grijpen dus. Traditioneel valt niets te verwachten van de tandeloze toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook de minister van financiën is nog niet in actie geschoten. De hoop voor het MKB is nu gevestigd op de Tweede Kamer, waar men ongeduldig begint te worden. Een brandbrief vanuit de adviseurs die gedupeerde mkb'ers bijstaan is al onderweg naar de volksvertegenwoordigers.

Lees verder

Haha. AFM lult zich weer mooi onder eigen falen uit

Om de begroting van bijna €100 mio te kunnen verantwoorden gaat de AFM dit jaar inzetten op bigdata. Daarnaast gaat de financiële waakhond u vertellen dat beleggen in binaire opties gevaarlijk is;  dat u geen consumptieve leningen moet afsluiten met een hoge rente; dat u niet moet beleggen in producten die via Harry Mens worden aangedragen. De AFM heeft er zin in om hier veel werk van te maken, zo blijkt uit het voorwoord van bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven bij de Agenda 2018. Nu zouden we verwachten dat in dat voorwoord ook een ietsiepietsie mea culpa terug te lezen valt wegens jarenlang faaltoezicht door de AFM. Maar zo lopen de hazen natuurlijk niet. Wel zegt Van Vroonhoven: 'het is onze ambitie om bestaande problemen op te lossen', om vervolgens in de rest van de beleidsagenda nauwelijks een woord te verspillen aan de bekende voortslepende financiële misstanden in Nederland (de woekerpolisaffaire vindt u niet terug, wel iets over legacy-problemen bij verzekeraars. Men gaat een visie ontwikkelen op de accountantssector, etc.). Enfin. Concentreren wij ons op het hoofdstuk waarin de AFM de grootste risico's voor de eigen organisatie aanwijst.  Nummer één: ONVOLDOENDE DRAAGVLAK. En nu mag u hieronder aangeven waarom het draagvlak in de samenleving voor de AFM volgens de AFM steeds kleiner wordt.

Stukje communicatie naar de mensen

Het draagvlak neemt volgens de AFM af, omdat


Poll is Verlopen.

Stukje communicatie naar de mensen

Het draagvlak neemt volgens de AFM af, omdat

(juiste antwoord hier, met AFM-contactformulier daar om na te vragen wat ze nou precies bedoelen)

Derivatendossier blijkt nog rotter dan rot

ING, Rabo en ABN hebben sinds 2007 duizenden zakelijke klanten op grote schaal een poot uitgedraaid bij de verkoop van rentederivaten. Met een rentederivaat dek je als ondernemer het risico af van een stijgende rente in geval je voornemens bent over enige tijd te investeren in een bedrijfsgebouw of machine. En een stijgende rente is nooit goed voor de cashflow natuurlijk, dus afdekken. Nu waren die rentederivaten ondoorzichtig, deden banken zich voor als adviseur van de klant, maar was in werkelijkheid alles puur en alleen gericht op winstmaximalisatie voor de bank. Kort en goed moet je als adviseur wat zorgvuldiger zijn dan als verkoper, en je mag je niet voordoen als adviseur, terwijl je een hard sellende verkoper bent. Een adviseur wijst op de risico's van een product, een verkoper uiteraard liever niet. In dit geval waren de risico's een dalende rente en forse bijstortverplichting van de ondernemer. De rente daalde daadwerkelijk en ondernemers gingen voor tonnen het schip in (hier meer duiding). Een aantal zaken kwam voor de rechter en het oordeel was helder: bank had moeten wijzen op de risico's. De AFM startte in 2013 een onderzoek naar de dienstverlening van banken rondom rentederivaten. Gezien het grote aantal benadeelde ondernemers dreigde de rechtbank overspoeld te worden met klachten. Het is dan handiger om te bezien of bank en klant onderling tot een oplossing kunnen komen. In de woorden van de AFM: 'Banken hebben als opdracht om ondernemers die hierdoor gedupeerd zijn te ondersteunen en naar oplossingen te zoeken. De AFM ziet hierop toe.' En zo startte een grootschalig onderzoek naar de rentederivaatdossiers door de banken zelf. Met de AFM als controlerend toezichthouder. In maart van dit jaar concludeerde de AFM dat, hoewel langzaam, de banken vorderingen maakten. De idee was dat eind 2015 heel 'renteswapgate' in beeld zou zijn en afgehandeld kon worden. Stand van zaken per 2014 (in totaal voor €26 miljard aan rentederivaten verkocht, met een onderdekking van €2 miljard):

rentederivaten.jpg

Lees verder

Banken rekken tijd in het derivatendossier

Hilarisch persbericht wel, van de Nederlandse Vereniging van Banken. De lobbyclub bericht dat klachtenbureau Kifid 'op verzoek van de NVB' een tijdelijk klachtenloket opent voor de behandeling van geschillen tussen MKB'ers en banken over rentederivaten. Nou kan de NVB een heleboel beweren, maar niet dat de banken hiervoor het initiatief hebben genomen. Sterker nog, sinds het hele dossier is gaan rollen doet de bankenlobby vooral zijn best om de zaak te traineren. Zoals het bewerken van de minister om expliciet geschillen over rentederivaten uit te sluiten van collectieve schadeclaims, met als reden dat rentederivaten 'maatwerk' zouden zijn. Wat niet zo is, want de tot nu toe opgebouwde jurisprudentie is vrij helder. Door het onnodig aansmeren van swaps in plaats van vastrentende leningen hebben de banken hun zorgplicht geschonden en zijn zij medeverantwoordelijk voor de schade in het geval van een mismatch tussen lening en swap. En mogen ze 60% van die schade ook aftikken. Kortom: door ondernemers langs het Kifid te sturen proberen de banken gewoon nog meer tijd te rekken. 'Klant centraal' is nog heel ver weg.

Linktip: Energie vergelijken