12 topics
#ontslag

FNV moet wegens jarenlang bullshitbeleid 250 banen schrappen

Het leven kent veel goede dingen en een vakbond behoort daartoe. Maar wat gebeurt er met een vakbond die alleen opkomt voor de belangen van de vergrijsde achterban? Die mist nieuwe aanwas, ziet zijn leden met pensioen gaan en vervolgens overlijden wegens ouderdom. Dus komt het aantal leden van de FNV tegenwoordig nauwelijks nog boven de 1 miljoen uit, nemen de inkomsten af (gepensioneerden betalen €8,50 per maand vakbondscontributie, werknemers €17) en loopt het begrotingstekort in 2021 op tot €24 mio. Daarom gaat de bond inkrimpen van 1.650 voltijdsbanen nu naar 1.350 voltijdsbanen eind volgend jaar, schrijft de Volkskrant die inzage kreeg in de reorganisatieplannen. De vakbond zegt zojuist per tweet dat het om 250 banen gaat en dat schreef het Algemeen Dagblad ook al in juli 2018, na inzage in diezelfde plannen. Het reorganisatieplan ligt nu bij de ondernemingsraad en daarna moet de FNV in onderhandeling met FNV Personeel, 'de bond binnen de bond', zoals de Volkskrant het omschrijft. Gaan wij hopen dat FNV Personeel tijdens die besprekingen duidelijk kan maken dat de ontslagronde het gevolg is van het bullshitbeleid van de bond. Om maar wat te noemen:

Voorbeeld 1: reeds in 1999 riep FNV dat ze meer zouden moeten gaan doen met zzp'ers. Ondertussen is het 2019 en de bond heeft geen idee hoe. Resultaat: FNV Horeca maakt afspraken met 'horecawerkplatform' Temper en krijgt vervolgens slaande ruzie met FNV Flex. Die laatste ziet Temper als de duivel, de eerste snapt dat platforms niet meer te stoppen zijn. Voorbeeld 2: Een onderwijzer die na 2006 aan het werk is gegaan en een inkomen heeft van €30.000 per jaar betaalt jaarlijks uit eigen zak €750 voor oudere collega's die via een vreemde vut-regeling eerder met pensioen kunnen. Zelf kan de jonge onderwijzer geen gebruik maken van die vut-regeling. Tot overmaat van ramp zit er ook nog eens te weinig geld in die vut-kassen en dat tekort wordt aangevuld met het pensioengeld van de jonge onderwijzer. De FNV vindt dat prima, dus waarom zou je als jonge onderwijzer bovenop die €750 nog eens €17 per maand vakbondscontributie overmaken -je weet zelf dat ieder dubbeltje loonsverhoging wordt doorgeschoven naar pensioenverbeteringen voor je oudere collega's. Sluiten wij in het pensioenkader af met voorbeeld 3: de pensioenkennis bij de FNV is van een bedroevend laag  niveau. Zeggen wij, en zegt het vakbondskader zelf. Met als resultaat dat de bonden nog steeds strijden voor een pensioenstelsel waar jong betaalt voor oud en arm voor rijk (aldus DNB), en waar jongere werkenden zonder vaste baan helemaal niks aan hebben (archief). Enfin, hopelijk komt men bij de FNV tot inkeer en meer hopelijk behandelt de bond het overtollige personeel deze keer beter dan bij de vorige ontslagronde.

Universiteit jorist docent die meedoet met studentenprotest. Mag dat?

Of was het wel om het protest? En met protest bedoelen we dan niet een half uurtje een half spandoek omhoog houden. Het ging om hier om een docent van de UvA die met studenten meedemonstreerde door bijvoorbeeld een pand van zijn werkgever te bezetten. Tja, het Maagdenhuis bezetten, dat is misschien niet zo handig als je op de loonlijst van de UvA staat. De docent gaf vakken als Cultuurpatronen en Wetenschapsfilosofie. Erg belangwekkend en het valt blijkbaar samen met een niet te onderdrukken engagement en aldus deed hij mee met de studentenprotesten. De universiteit ontslaat hem, maar was dat vanwege zijn deelname aan het studentenprotest? Dat vond de docent Cultuurpatronen wel en voor de rechter voerde hij aan dat hij werd gestraft voor zijn activistische gedrag. Nu denkt u het zo op het eerste gezicht: ja dikke doei, een docent die een pand van zijn eigen instelling bezet, is ‘ie nou helemaal betoeterd? Natuurlijk is dat reden voor ontslag. Maar ha! Dan heeft u buiten de Universiteit van Amsterdam gerekend. Zo lezen we in de uitspraakAppellant [die ontslagen docent dus, red.]  is niet belet om mee te doen aan de bezetting en B [zijn teamleider, red] heeft hem uitdrukkelijk bericht dat hij het activisme van appellant niet in de weg wilde staan. Het deelnemen aan de bezetting is appellant ook niet als een tekortkoming in zijn functioneren tegengeworpen. Wel heeft B hem erop aangesproken dat hij tijdens de bezetting zijn onderwijstaken heeft verwaarloosd en hem kwalijk genomen dat hij via Facebook een e-mail van B openbaar heeft gemaakt met zijn persoonlijke visie op die e-mail. Mooi man! Nee, de reden voor het ontslag was gewoon ouderwets disfunctioneren. Het liep namelijk niet zo lekker in de vakgroep: De visitatiecommissie vond de eisen die aan de studenten worden gesteld om te slagen voor de tentamens en het niveau van de afstudeerscripties te laag. De bezem ging dus door het lesprogramma onder leiding van meneer B uit het citaat hierboven, maar de docent in kwestie vond dat hij daar niet aan mee hoefde te werken: Appellant heeft in dat gesprek benadrukt dat hij in september 2015 op zijn eigen vertrouwde manier les gaat geven en als dat niet kan, de gang naar de rechtbank volgt. Bij e-mail van 12 juli 2015 heeft B appellant gevraagd naar de afronding van de beoordeling van de studenten en naar de toetsdossiers van het studiejaar 2014/2015 van de vakken Cultuurpatronen en Wetenschapsfilosofie , die op 1 juli 2015 binnen hadden moeten zijn. Na enkele dagen heeft B dit verzoek herhaald met 20 juli 2015 als uiterste inleverdatum. Nou is maar weinig te gek op de UvA maar dit kon dus echt niet, met ontslag tot gevolg, met dus een kansloze gang naar de rechter tot gevolg. 

Ober bedelt om fooi. Ontslag terecht?

Gaan we nu over naar Aruba, want daar loopt een ontslagzaakje voor de verandering goed af voor de werkgever (normaal gesproken niet of helemaal niet). Visrestaurant Aqua Grill -volgens Tripadvisor een vier uit vijf ballen-tent- presenteert de rekening inclusief 15% service charges. Mocht u vragen hebben over de fooi, dan luidt het voorgeschreven antwoord van de ober: 'A 15% service charge has been added to your check. This is shared with all F&B staff. Any additional recognition is at your discretion. Please feel free to tip where individual service has been excellent'. Wat obers niet mogen is zelf tegen de klant beginnen over fooi. Toch ontving het restaurant klachten over gebedel van een specifieke ober. Daarom volgde afgelopen juni een waarschuwing van de werkgever aan het adres van de ober, die overigens hevig ontkende te bedelen. In juli kwam toch weer een klacht binnen van iemand die we niet kennen maar wel slordig schrijft: 'You Staff was so unfriendly and rude/had to ask for Water many times (…). Our Service / tips were included with our Check. You waiter had The nerve to ask us for additional tip !!! (…) Which is soo unprofessional … of course by this time it was NOT happening'. Collega's verklaren dat onze ober 'altijd sprak over het vragen van fooi' en zijn strategie was klanten te vertellen 'dat hij vijf kinderen en familie in Venezuela heeft die gevoed moeten worden'. Met deze en nog wat andere verklaringen in het dossier staat volgens de rechter vast dat er gebedeld werd om fooi. En als dat van de baas niet mag, dan mag het ook echt niet. Dus is het ontslag terecht gegeven.

Werkdruk bij KLM te hoog? Welnee zegt de rechter in zaak om dronken co-piloot

'In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 mei 2018 hebben vier bemanningsleden, onder wie een co-piloot, van omstreeks 24.00 uur tot omstreeks 03.00 uur in een park nabij hun hotel in Noorwegen doorgebracht. Daar is toen bier en (met frisdrank gemixte) wodka gedronken. Terug in het crewhotel hebben de co-piloot en de captain nog enige tijd doorgebracht op de kamer van de  senior cabine attendant. Een eerder door de co-piloot op Schiphol gekochte wodkafles is daar (...) nagenoeg leeg achtergebleven'. Zo luiden de feiten in een rechtszaak over een co-piloot die de day after the night before een alcoholcontrole aan zijn broek krijgt, in de Noorse cel belandt en uiteindelijk door KLM ontslagen mag worden. Gaan wij het verder niet hebben over de trieste lotgevallen van onze co-piloot, maar wel over zijn klacht dat hij naar de fles greep wegens de te hoge werkdruk voor piloten (waar hij en zijn collega's een paar maanden geleden om dreigden te staken). Daar zegt de rechter in de ontslagzaak dit over: 'Dat in de afgelopen cao-onderhandelingen de werkdruk onderwerp van debat is geweest, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat de werkdruk voor vliegers onverantwoord hoog is of dat KLM als goed werkgever meer moet doen om die werkdruk te verminderen. Daar komt in dit geval bij dat de co-piloot vanaf 1 mei 2018 met ouderschapsverlof was en nog maar voor 80% van zijn aanstellingsomvang werkzaam was. Het moge zo zijn dat het beroep van vlieger zwaar is en een grote verantwoordelijkheid met zich brengt, maar van een overeenkomstig de geldende regels opgesteld 28 dagenrooster met 14 werkdagen kan in zijn algemeenheid niet worden gezegd dat het een te zware wissel trekt, óók niet op het privéleven van een vlieger met een jong gezin'. Handig om te onthouden voor KLM bij de volgende cao-onderhandelingen.

Medewerker rookt op paar meter van benzinepomp, probeert onder ontslag uit te komen. Lukt dat?

Van het hele scala aan niet-verstandige ideeën is het roken bij een tankstation een prominente. Zeker als er een pomp staat op 'een afstand van slechts enkele meters'. Toch kwam het zo dat de manager van tankstation Bil in Zeewolde in de zomer van 2017 een 47-jarige medewerker van hem zag roken, terwijl hij hem daar al eerder op had aangesproken. De pompmedewerker ontkende echter dat hij andermaal een saffie had gerookt, maar z'n manager vond het inmiddels wel welletjes en stuurde hem nog diezelfde dag een aangetekende ontslagbrief. Daar was de pompbediende het dan weer niet mee eens, alleen de kantonrechter wel. Inmiddels zitten we alweer in het hoger beroep van de zaak en is de vraag wat het Gerechtshof hiervan vindt. Nu denkt u wellicht: natuurlijk is dit gewoon reden voor ontslag op staande voet en klaar, maar de rookverdachte heeft nog een aantal verdedigingswallen opgeworpen. Allereerst is er het DNA-onderzoek dat is gepleegd op de sigaret die de pompbediende had weggegooid terwijl de baas aan kwam lopen - diezelfde baas had de peuk voor de zekerheid namelijk bewaard. Het DNA daarop matchte perfect met het DNA van de medewerker, maar die had op zijn beurt weer een tegenwerping. Die vermoedt kwade opzet en brengt de mogelijkheid in dat zijn manager gewoon een sigaret uit de asbak in zijn tuin heeft gehaald. En nu wordt het toch wel echt hoog tijd om het hof (uitspraak) in dit verhaal te brengen.

Lees verder

De snelle weg naar een ontslagvergoeding? In augustus elke dag te laat op uw werk verschijnen

Het faal-oosv'tje van de dag komt ditmaal uit Leimuiden. Zoals u weet gaat een ontslag op staande voet meestal fout en zo ook bij een productiemedewerker die werkt(e) voor een bedrijf in Aziatische producten. Het specifieke probleem betrof hier dat de productiemedewerker nogal vaak te laat op het werk verschijnt. Als we goed hebben geteld zo'n dertig keer in meer (drie kwartier) of mindere mate (tien minuten). Op een dag heeft de werkgever het wel geschoten en legt de werkgever de volgende keuze voor: je neemt zelf ontslag of we gaan aan de slag met een beëindigingsovereenkomst. Helaas maakt de werknemer geen keuze en daarop stelt de werkgever dat geen andere mogelijkheid resteert dan een ontslag op staande voet. Dat gaat dus fout zegt de rechter die onze productiemedewerker op alle fronten gelijk geeft. Voor een verslag van deze casus met alle nuances en vermakelijke details verwijzen we u graag naar deze geweldige uitspraak die leest als een spannend jongensboek. Aan bod komen geheime audiotapes, camerabeelden met rennende productiemedewerkers en de vraag of achtergrondgeluiden erop wijzen dat a) de medewerker dreigend met zijn vuisten op tafel sloeg of b) met de ontslagpapieren op tafel tikte. Het antwoord op deze laatste kwestie zullen we helaas nooit weten. Wel weten we dat veelvuldig te laat komen gratis geld betekent. De werkgever kan van werknemers die structureel niet op tijd beginnen af, maar dan moet er wel een transitievergoeding gelapt worden. De rechter: 'op grond van artikel 7:673 lid 7, onderdeel c, BW is de transitievergoeding niet verschuldigd, indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer'. En volgens de wetsgeschiedenis betekent dat diefstal of het vertrouwen schaden of ziek melden terwijl je eigenlijk werkziek bent. Te laat op je werk verschijnen behoort daar niet toe, zegt de rechter die ook stelt dat timing voor deze functie niet heel erg cruciaal is. Kortom, klaar met uw werk (als het niet iets betreft met al te strakke tijdschema's)? Flikker de wekker uit het raam.

Kijk nou. Ontslagwet werkt niet voor de werknemer

Dat is in een notendop de conclusie van een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat was blijkbaar aan iedereens neus voorbijgegaan, ook aan die van ons dus, maar met dank aan Trouw zit er nu wat minder stof op. Het gaat over ontslagaanvragen door werkgevers, die sinds de beruchte Wet Werk en Zekerheid daarvoor bij het UWV moeten aankloppen. De uitvoering van die ontslagtoets door dat instituut gaat alleen niet helemaal lekker, concludeert de inspectie. Het UWV kijkt amper ('marginaal en terughoudend') of de bedrijfseconomische redenen achter het ontslag wel kloppen en voor die afwegingen bestaan 'geen concrete normen'. Bovendien leunt de uitkeringsboer bij deze toetsingen 'in belangrijke mate' op informatie die deze krijgt van de werkgever. Verder werkt de  voorwaarde niet dat bedrijven die werknemers er met succes uitwerken hen binnen zes maanden moeten terugnemen als ze vergelijkbare vacatures hebben. Dat bevestigt volgens de inspectie dan weer 'het risico dat werknemers met een vast dienstverband vervangen worden door zgn. flexwerkers zich manifesteert'. 

Lees verder

Helaas. Directeur mag ex-vriendin niet uit bedrijf werken

Relaties op de werkvloer, het blijft balanceren op een flinterdun koord. Altijd is daar het mogelijke vooruitzicht van het worst-case scenario waarin de relatie op de klippen loopt en een verziekte relatie tussen de twee resteert. De directeur van het Noord-Hollandse bedrijfje Power Internet kan erover meepraten, want op 1 juni 2015 kwam de 'affectieve relatie' tussen hem en zijn vriendin - die tegelijkertijd voor hem werkte voor €2.500 bruto per maand - ten einde. Zijn ex bleef vervolgens gewoon voor hem werken, in twee periodes (tot april 2016, toen was de directeur het zat en dat leidde tot een niet-succesvolle mediation-poging, en weer vanaf december 2016 tot mei 2018). In die bewuste meimaand was de koek echt helemaal op en stelde de directeur haar op non-actief middels het volgende bericht. 'Het is niet aan jou om te bepalen of jij wel of niet naar het werk komt. Uit je mail blijkt ook wel dat jij gewoon maar doet waar jij zin in hebt. Voor de laatste keer er is geen werk.' 

Lees verder

Tramconductrice verslaapt zich steeds, wil €30k mee bij ontslag. Lukt dat?

Tramchauffeurs hebben het niet makkelijk, en zeker niet als ze voor de GVB in Amsterdam moeten werken, lijkt ons. Fred Teeven is niet voor niets buschauffeur in Haarlem geworden, lekker rustig. Maar buiten het vervoeren van de nooit stoppende stortvloed aan toeristen en groot/grofgebekte hoofdstedelijke passagiers, heb je ook te maken met wisselende diensten, waarvan er één om 5 uur 's ochtends begint. Die dienst breekt een inmiddels 53-jarige vrouw op, waardoor ze regelmatig te laat op het werk verschijnt. Omdat 'ze zich had verkeken op het rooster', een keer omdat 'ze wegens stress vergeten was haar gebitsprothese in te doen',  maar vooral omdat ze zich had verslapen. Dat gebeurt de vrouw vaak, en dat is bij elke baan niet handig maar vooral niet als je in haar geval de gehele dienstregeling overhoop gooit. Daarom krijgt ze van haar werkgever (voor wie ze op uitzendbasis werkt) verschillende waarschuwingen en worden er gesprekken gevoerd in de hoop op beterschap. In een gesprek begin dit jaar heeft ze 'aangegeven dat zij er erg van baalt vaak te laat te komen en dat zij vermoedt dat dit te maken heeft met de overgang'. Hierop denkt de vrouw een oplossing te hebben gevonden door haar werkgever te verzoeken haar minder vaak voor vroege diensten in te roosteren. Een dergelijke uitzonderingspositie kan de GVB niet niet geven, maar wordt er -zoals ook al in eerdere gesprekken is gedaan- gewezen op de beschikbare hulp van de slaapcoach van het GVB. Dan volgt er nog een incident waarin de vrouw 's ochtends het bewustzijn verliest en een paar dagen in het ziekenhuis verblijft, maar de bedrijfsarts verklaart twee weken daarna de vrouw weer 'volledig belastbaar' voor haar werk. Waarop ze een week later opnieuw een waarschuwing krijgt wegens te laat komen. Daarop gaat ze dan eindelijk naar de slaap- en de voedingscoaches van GVB, maar dan slaat het noodlot opnieuw toe.

'Op 28 februari 2018 is [verweerster] weer te laat gekomen voor haar dienst, omdat zij zich had verslapen. Door de stress die dit meebracht heeft [verweerster] niet goed op het rooster gekeken en is op 1 maart 2018 niet op het werk verschenen, omdat zij dacht dat zij die dag vrij was.' Dergelijk onverbeterlijk gedrag leidt maar tot één mogelijkheid: de ontslagregeling wordt in gang gezet. Vervolgens moet er een rechter aan te pas komen om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden. Kernwoorden van de GVB: ernstig verwijtbaar handelen en niet geschikt voor de functie van conducteur. De vrouw vraagt uiteraard eerst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af te wijzen, en als dat niet lukt haar dan een transitievergoeding te geven èn een billijke vergoeding van €30k. Waar dit bedrag precies op gebaseerd is, is onduidelijk maar de reden waarom die vergoeding haar toekomt wordt wel gemotiveerd: GVB heeft haar te weinig geholpen om de situatie te verbeteren en is daardoor ernstig verwijtbaar. Bovendien heeft ontbinding van het dienstverband heeft verstrekkende gevolgen voor haar. Ook had de GVB onvoldoende geprobeerd  haar te herplaatsen. Haar te laat komen was geen kwestie van onwil en met hulp prima op te lossen. 'Binnen het GVB zijn ook functies waarbij de werkzaamheden pas om 9.00 uur starten'. Gaan we door naar het oordeel van de rechter. 

Lees verder

Managers PostNL raken hun baan kwijt omdat u geen brieven meer verstuurt

Gaat niet zo lekker bij PostNL en dat is eigenlijk uw schuld. 'In verband met de volumedaling van brieven is het aantal voorbereidingslocaties voor post sterk verminderd en is ook minder aansturing nodig', meldt een woordvoerster tegen de Telegraaf vanochtend. Daarom gaat er gesneden worden in het management, waardoor er 75 van de 230 zogeheten eerstelijnsmanagers worden ontslagen. Of in ieder geval hun huidige baan verliezen. Overigens betekent het niet dat eerstelijnsmanagers dit via de krant moeten vernemen. 'Wij realiseren ons dat dit veel impact heeft voor onze medewerkers en daarom heeft PostNL ervoor gekozen om hen met een persoonlijke vooraankondiging tijdig te informeren.' Hup, persoonlijke vooraankondiging in de pocket en kijken wat de toekomst brengt. Hoewel gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten hoopt het postbedrijf mensen van werk naar werk te begeleiden. Daarbij moet het voorstel nog naar de Ondernemingsraad en zijn de individuele gevolgen nog niet bekend. PostNL is al jaren bezig met een lastige balanceeract. Als gezegd neemt het volume van de brievenpost af, en tegelijkertijd dwingt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om andere postvervoerders toe te laten tot het netwerk. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken