1 topic
#ome-karl

Revolutie! Duitsers willen referendum om vastgoedboeren te onteigenen

In Berlijn hebben ze, net als in Amsterdam en veel andere wereldsteden, last van een fikkende huizenmarkt. Sterker nog: in 2017 stegen de huizenprijzen nergens sneller dan in de Duitse hoofdstad. Een combinatie van hip(ster)heid, Airbnb en lage rentes trekt een hoop (buitenlandse) investeerders aan. Zij pompen na aanschaf de huren flink op zodat in Kreuzberg anno 2019 zelfs de hoge middenklasse amper kan bestaan. Volgens een onderzoek van de Humboldt Universiteit besteden huishoudens met een laag inkomen bijna 40 procent van hun inkomen aan de huur. Arme gezinnen knopen baantjes aan elkaar om het hoofd boven water te houden. Kinderen blijven hierdoor verstoken van voldoende ouderlijke aandacht, waardoor ze gevoeliger worden voor stress en psychosociale problemen. Dit leidt dan weer tot verminderde kansen op de carrièreladder en dat vergroot de maatschappelijke ongelijkheid. Zeggen wij niet, maar de erudiete Frankfurter Allgemeine wel (Bl€ndl€) en dan is het waar. Wil je deze realiteit veranderen, dan kun je natuurlijk naar Piketty grijpen (nooit lezen!) of voor het basisinkomen pleiten (nooit doen!), maar je kunt ook als Michael Prütz oproepen tot een nieuwe socialistische revolutie. Doelwit is de beursgenoteerde vastgoedbelegger Deutsche Wohnen. Deze bezit zo'n 110.000 woningen en dat kunnen er volgens de Duitse zestiger best een paar minder worden want 'we tenants of Berlin are under attack from greedy property companies that seek maximum profit with minimum effort.' Voormalig Trotskyist Prütz probeert steun te verzamelen voor een stadsreferendum waarin Berlijners zich kunnen uitspreken over het plan om 200.000 flats te 'socialiseren'. Hierbij beroept de Duitse zestiger op een halfdode letter uit de Duitse Grondwet (D, NL) die stelt dat grond, natuurlijke bronnen en productiemiddelen 'voor het doel van socialisatie' aan de gemeenschap kunnen toevallen. Volgens een polletje van een Duitse krant zou 55% van de Duitsers wel sympathie kunnen opbrengen voor onteigening, want vroeger was dat ook leuk. Denken wij dat onteigening enigszins kan botsen met Europees Recht en dat zo'n Venezolaans beleid niet niet bepaald reclame is richting (buitenlandse) investeerders. Geen wonder dat zelfs de sociaal-democratische Berlijnse burgemeester laat weten dat onteigening niet zijn 'way and kind of politics' zijn. Vanzelfsprekend juichen wij het hernieuwde socialistische elan wel toe, want zelfs op de Karl Marx Allee woedt een inmiddels guur kapitalistische wind. Dus, hup, PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH!!!

Linktip: Energie vergelijken