7 topics
#ollongren

Zo ziet de beoogde huurmaximalisatie in de vrije sector er ongeveer uit

Als iemand schrijft 'Ik informeer uw Kamer hier later dit jaar over' dan weten we dat a) een zeehondje sterft en b) dat woonminister Kajsa Ollongren antwoordt op verzoeken om iets aan de overspannen woningmarkt te doen. Vandaag zelfs met twee brieven, dus zeg niet dat onze minister niks doet. Eerstens komt er onderzoek naar het 'Groningen-model'. Groningen heeft een vergunningenstelsel voor woningverhuurders opgetuigd om ernstige verhuurmisstanden tegen te gaan. Dat klinkt best goed en vandaar de vraag of dit model ook iets is voor de rest van het land. Misschien wel, zegt Ollongren in brief nummer 1 en daar horen we later dit jaar meer over. Dan hebben we nog particuliere beleggers die mogelijkerwijs starters van de woningmarkt verstoten (en dan meteen klanten hebben om die starterswoning peperduur aan te verhuren). Gaat daar nog iets mee gebeuren? Misschien wel, zegt Ollongren in brief nummer twee en daar horen we later dit jaar meer over. Maar de minister wordt ook (ietsje) concreet.

Lees verder

Amsterdamse woningmarkt explodeert. D66 vindt het best

Op de schaal van betaalbaarheid heeft onze hoofdstad de minst betaalbare huizen ter wereld berekende consultancybureau Knight Frank vorige week. Dus wat gaat u doen, vroeg Tweede Kamerlid voor het CDA Erik Ronnes vandaag tijdens het vragenuurtje aan D66-woonminister Kajsa Ollongren. Het zal u verbazen, maar Ollongren geeft de voorkeur aan praten en 'gaat niet zelf een muurtje metselen'. Gelukkig wordt er volgens Ollongren ondanks dat gepraat toch 'ongelooflijk hard gewerkt door iedereen'. Er gaan meer heipalen dan ooit de grond in en het kabinet doet er alles aan om iedereen bij het bouwen van huizen te helpen. De Tweede Kamer was wel klaar met de eeuwige overlegtafels van onze minister en stelde concrete acties voor: het CDA wil containerwoningen neerzetten om de onderkant van de woningmarkt te huisvesten. De PvdA wil een hogere overdrachtsbelasting voor huisjesmelkers. Ollongren heeft er geen zin in. Bovendien liggen de Amsterdamse woningmarktproblemen op het bord van het Amsterdamse bestuur en daar horen ze ook, zegt Ollongren. En Amsterdam is niet Nederland. Dat laatste wisten wij, want we lazen daar vandaag een fijn twitterdraadje over. Niet van de minister maar van Marieke Blom, de beste hoofdeconoom van Nederland en de ING. Die waarschuwt voor het kopen van een container huis in de hoofdstad (draadje hier live of na de breek knippie/plakkie).

Lees verder

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Pech voor starters. Geen hogere hypotheek om nhg-premie van te betalen

Woningkopers mogen sinds dit jaar een hypotheek afsluiten die maximaal 100% van de waarde van de woning bedraagt. Dat betekent dat de koper de extra kosten voor de makelaar en de notaris uit eigen zak moeten betalen (vroeger, dus voor 2018, financierde men die kosten mee). En dus ook de nhg-premie die dit jaar 1% van de hypotheeksom bedraagt (nhgwiewat?). Vervolgens ontstond de vrees dat starters op de woningmarkt geen nhg meer zouden afsluiten wegens te duur want geen spaargeld. Dus kwam er een motie met daarin het verzoek om de financieringsnormen op te rekken: 100% waarde woning plus nhg-premie. Maar hypotheekminister Kajsa Ollongren ziet niets in het idee. Ten eerste blijkt uit de cijfers geen significante vrees. Tweedens hebben we nou juist afgesproken om jonge woningkopers niet vol te proppen met schulden, want in het recente verleden hebben we daar negatieve ervaringen mee opgedaan. Bovendien zitten we nu in een hoogconjunctuur en dan gaan we met dit soort maatregelen de woningmarkt nog duurder maken. Tot slot kost het de schatkist ook bakken met geld, want hou u eigen vast: wegens extra hypotheekrenteaftrek structureel €25 miljoen per jaar in 2049 (alsof de hypotheekrenteaftrek dan nog bestaat). Wordt het dus niet, zegt onze Kajsa en terecht. Wat wel gaat gebeuren: de nhg-premie gaat in 2019 van 1% naar 0,9% omdat nhg bulkt van het geld. En u mag een woning uitzoeken van €290.000 of indien met energiebesparende voorzieningen dan €307.400 (2018: €265.000 en €280.900).

Woningmarktnieuws. Tijd om buy-to-let aan te pakken

Eind vorig jaar liet minister Kajsa Ollongren van woonzaken weten dat 'verdringing van koopstarters zich vooralsnog alleen lijkt voor te doen in Amsterdam, waardoor ik het nemen van landelijke maatregelen om «buy-to-let» af te remmen niet passend acht'. En met buy-to-let wordt dan gedoeld op particulieren die een huisje erbij kopen om te verhuren. Volgens Ollongren een goede zaak omdat buy-to-let bijdraagt aan 'een wenselijke verruiming van het aanbod huurwoningen, met name wanneer die verruiming plaatsvindt in het nog relatief kleine middenhuursegment'. Welnu, beide aannames van Ollongren klinken goed, maar lijken niet te kloppen. Sterker nog, het hele verhaal ligt zo ongeveer 180 graden andersom. Overal in het land verstoten particuliere beleggers koopstarters en worden koopstarters die niet aan de bak komen gedwongen om peperduur te huren. Daarom tijd voor AKSIE! en voor deze Kamervragen van de SP. Somt het allemaal wel zo'n beetje op.

Lees verder

Haha! SP wil verbod op Airbnb-hypotheek die niet bestaatKleine kans dat we in Nederland last gaan krijgen van een Airbnb-hypotheek maar dat deert onze favoriete SP'er en gepromoveerd archeoloog Sandra Beckerman (*) weinig. Die eist namelijk op grond van bovenstaande tweet een verbod op Airbnb-hypotheken. 'Deelt u de mening dat deze hypotheekvorm waarbij woningeigendom mede afhankelijk wordt gemaakt van toeristische verhuur, moet worden verboden?' schrijft Beckerman in een brief aan minbiza Kajsa Ollongren met daarin een voetnoot naar de tweet (echt waar). Het moet niet gekker worden denken we dan en dat zullen de ambtenaren van Ollongren ook gedacht hebben. Die nemen alle ruimte om Beckerman de bovenstaande tweet en de werking van de Nederlandse hypotheekmarkt uit te leggen. Verwarde mensen moet je immers kalm benaderen. In de eerste plaats verstrekt Loftium, het bedrijf waar in de tweet naar verwezen wordt, helemaal geen hypotheken (het is alleen een maniertje om via voorfinanciering wat geld binnen te harken, toelichting). In de tweede plaats worden er in Nederland geen 'Airbnb-hypotheken' of Loftium-constructies aangeboden. In de derde plaats mag inkomen uit Airbnb-verhuur volgens de verstrekkingsnormen ook helemaal niet worden meegeteld (niet bestendig, en die worden ook niet bestendig met de Loftium-constructie). Derhalve vindt Ollongren het verzoek om een verbod volkomen wappie, maar begrijpt de minister ook dat het best lastig is voor een archeoloog om de hypotheekmarkt te doorgronden. Sluiten zij en haar ambtenaren daarom af met andere hypotheekweetjes: 'Uit onderzoek (...) blijkt dat bij ongeveer 80% van de hypotheekproducten verhuur aan toeristen expliciet verboden is. Bij slechts 5% van onderzochte hypotheken is verhuur van de woning aan toeristen toegestaan. Bij de overige 15% dient er vooraf toestemming gevraagd te worden'. Benieuwd of elke verhurende woningeigenaar weet hoe zijn/haar bank over Airbnb denkt.

Kijk goed naar dat weiland. Straks staat er een woonwijk

Dat zouden wij niet durven zeggen, maar Woonminister Kajsa Ollongren wel. Gisteren sierde zij de voorpagina van De Telegraaf met de vriendelijk doch dringende boodschap dat het nu toch echt tijd wordt om buiten de stadsgrenzen te gaan bouwen. Anders lossen we dat woningtekort nooit op. Verder haalde Ollongren de vriendschapsbanden met de gemeentes aan door te stellen dat het de huidige woonwethouders - die over de bouwplannen gaan en vooral de hoogte in willen - aan een portie lef en ambitie ontbreekt als het gaat om bouwen in groene gebieden. Het duurde niet lang voor de branchevereniging voor bouwondernemers zich meldde om ongeruste burgers gerust te stellen, want we gaan 'heus niet al het groen volbouwen' en 'hooguit 1% a 2% van het agrarisch terrein' is nodig. Vandaag sluit de bouwsector de rijen (): louter in de stad bouwen kost meer tijd, geld en moeite. Daarmee hebben we het signaal van de minister en de sector luid en duidelijk gehoord, maar resteert ten eerste nog het geluid van de gemeentes. De NOS deed een belrondje, om te concluderen dat bijvoorbeeld gemeente Den Haag en een paar Randstadgemeentes niet zo in hun nopjes zijn met het verwijt en dat de minister maar eens langs moet komen om te zien hoe creatief er nu al gebouwd wordt. Dus nee, daar gaat het voorlopig niet gebeuren. Voorlopig inderdaad, want op 21 maart is het weer tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ollongren kan hoog en laag springen, maar uiteindelijk bent u het die bepaalt wat er met het weiland waar u op uitkijkt gaat gebeuren. En als we in het groen gaan bouwen, waar dan? De Haarlemmermeer (foto), bijvoorbeeld. Het advies van de hoogleraar van dienst: 'Dat is allemaal niet zo mooi, daar kan je prima bouwen.'  

Linktip: Energie vergelijken