2 topics
#oei

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Nu is de koopkracht van bijna helft Nederlanders ook al gekrompen

Die kop hierboven ziet u vanochtend in verschillende vormen op verschillende plekken. Want waarschijnlijk klikken er minder mensen op 'gemiddelde koopkracht met 0,5% toegenomen'. Want dat is ook zo, blijkt uit cijfers van het CBS over 2017. Daarbij bleek dat de koopkracht van werknemers gemiddeld het meest steeg, en gepensioneerden met een aanvullend pensioen gemiddeld genomen daalde. Pensioenen werden niet of beperkt geïndexeerd, en de consumentenprijzen gingen relatief gezien sterk omhoog, waardoor 56% van de pensionado's het met een licht afgezwakte koopkracht moesten doen. Maar voordat 50Plus een gepeperde brief in comic sans naar de ministers Koolmees en Hoekstra gaat sturen: het gemiddelde inkomen van die groep steeg wel in deze periode. Dat komt omdat de gepensioneerde zonder veel aanvullend pensioen wegvalt (wegens sterfte, weet u wel) en de nieuwe groep gemiddeld hoger opgeleid is en daardoor ook een extra buffer heeft opgebouwd. Overigens had ook de zelfstandige een verbeterde koopkracht te vieren met een voorlopige raming van 0,7%. De werknemers hadden als gezegd de sterkste koopkrachtstijging met 1,4%, door te profiteren van de verruimde arbeidskorting en een aantrekkende arbeidsmarkt. Maar ja, dat zijn gemiddelden hè. Bij 46% van de bevolking kromp de koopkracht juist, bij 20% zelfs zo'n 7%, en bij een andere 20% nam die juist toe met 10,9% of meer toe. Daar kunnen weer allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals wanneer mensen minder gaan werken. Maar moet u nou boos zijn of niet? Dat moet u vooral zelf weten, maar daarvoor kunt u kijken naar het reële loon, ofwel het nominale inkomen gecorrigeerd voor inflatie, of nog anders gezegd de stijging van de lonen ten opzichte van de prijsstijgingen. Daar zien we dat de cao-lonen gelijke tred hielden met de consumentenprijzen. De groei van de economie had dus geen positieve invloed op de koopkrachtontwikkeling. Dat metershoge loongolven uitbleven weet u al, en dat uw koopkracht ook het komende jaar niet als vanzelf enorm gaat stijgen evenzeer. Daarom verstandig om zelf die loonsverhoging af te dwingen. Een betere koopkracht begint ook bij uzelf. 

Linktip: Energie vergelijken