4 topics
#oei

Waterschapstaks rijst de pan uit: +9% in 4 jaar. Waar betaalt u het meest?

Een kleine €3 miljard. Daar moet de opbrengst aan waterschapsheffingen dit jaar zo'n beetje op uitkomen. Hiermee zijn de afgelopen vier jaar de opbrengsten van waterschappen uit heffingen ruim 9% gestegen, meldt het CBS vandaag. Tegelijkertijd gaan de waterschappen uit van een stijging in investeringen voor de komende vier jaar van €5,8 miljard. Aan het begin van de vorige bestuursperiode was dat €5 miljard, aldus het CBS. Maar gaan die kosten dan omhoog omdat er meer geld moet naar zuiveringsinstallaties of dijken? Nee, legden we al eens eerder uit. De tarieven van waterschapsheffingen hangen weliswaar samen met de specifieke kenmerken van het waterbeheer van een waterschap. Is er veel water, ligt men aan de kust of aan een grote rivier of onder de zeespiegel, dan gaan de kosten omhoog. Maar een minstens zo belangrijke factor is de koppeling aan de WOZ-waardes. Nu zijn die door de stijgende huizenprijzen over het algemeen gestegen, waardoor ook de tarieven toenemen. Dat betekent dat een huishouden met een koopwoning van €300.000 in het altijd gemoedelijke Noord-Brabantse waterschap de Dommel €252 per jaar betaalt, en eenzelfde huishouden in hoogheemraadschap Noorderkwartier inclusief wegenheffing van €75, in totaal €475 neer moet tellen. Betalen huurders dan minder? Welzeker, maar ook daar zijn de verschillen groot. Een gezin zonder koopwoning in 2019 in het hoogheemraadschap Delfland het duurst uit, met een heffing van €404. Een verklaring hiervoor is de bouw van twee grote afvalwaterzuiveringsinstallaties in de regio Den Haag, dat wordt doorberekend aan de inwoners van het waterschap en de bedrijven aldaar. Overigens meldt het CBS dat van de verwachte investeringen van €5 miljard uit de vorige bestuursperiode (die begon in maart 2015), het nog niet bekend is hoeveel daarvan gerealiseerd is. In de aanstaande periode is bijna €4 bestemd voor waterkeringen, aquaducten, sluizen en gemalen en nog eens €1,4 miljard gaat naar afvalwaterzuivering. Daar leggen het Rijk en gezamenlijke waterschappen nog ruim €1,5 miljard bovenop. Wat er met uw geld gebeurt kunt u bepalen door te gaan stemmen woensdag (stemwijzertje hier). Hoeveel u betaalt niet. Twee kaartjes hieronder.

Lees verder

Bitcoinhandelaar neemt €167 miljoen mee in graf. Maar is hij wel echt dood?

Als er iemand dood gaat is dat nooit leuk. Dat vooropgesteld. En dat bitcoin-ondernemer Gerald (Gerry voor intimi) Cotten, oprichter van handelsplatform QuadrigaCX, op 30-jarige leeftijd reeds het leven liet is des te schrijnender. Maar dat is nog niet alles. Want Cotten, die leed aan de darmziekte Crohn, stierf na een bezoek aan India, waar hij was om een weeshuis te openen. Dat klinkt qua Delhi belly in combinatie met een chronische inflammatoire darmziekte heel geloofwaardig, maar door de combinatie van factoren juist als geschreven door een junior scriptschrijver van GTST. En dan ontbreekt de clou nog, want Cotten heeft door zijn overlijden ook de toegang tot de wallets van de cryptobeleggers op QuadrigaCX met zich meegenomen, ter waarde van 250 miljoen Canadese dollar of €167 miljoen. Dat is het verhaal van QuadrigaCX zelf en de vrouw van Cotten die eind januari bij de rechter 'liquiditeitsproblemen' hebben gemeld. Vandaag is een eerste hoorzitting, waarin de rechtbank wordt gevraagd om Ernst & Young als onafhankelijke derde partij te benoemen. De vrouw van Cotten zou aan de rechtbank het bedrag van ruim €167 hebben genoemd dat verschuldigd is aan crediteuren, en dat een substantieel deel van de cryptomunten zich in een zogenoemde cold wallet (=fysieke offline hardware-portemonnee met cryptomunten, uitlegfilmpje) bevinden waar niemand in kan. Kenners hebben gemeld dat een aantal wallets activiteit hebben laten zien (eufemisme voor worden leeggetrokken) nadat de problemen  rond de toegang tot de cold wallet bekendgemaakt waren. Ook heeft QuadrigaCX al eens gemeld dat het juist gebruikmaakte van een systeem waarmee meerdere individuen een deel van de toegang tot een wallet beheren. Een combinatie van die toegangsgegevens zorgt voor gehele toegang. Is wel zo handig natuurlijk, voor het geval er iemand onverhoopt komt te overlijden. Het allermooiste Twitterdraadje komt van een professor aan de Ivy-league universiteit Cornell in Amerika. 'Looks like the CEO, who "died of Crohn's in India," even thought of what to do about his Chihuahuas, but didn't have a plan for the exchange's cold wallet.' Goed, dat zijn de feiten en geruchten, waardoor we uitkomen op een drietal opties. 1. Cotten is echt dood en hij had echt alleen toegang tot de cold wallet. 2. Cotten is echt dood maar zijn vrouw doet alsof ze er niet bij kan en houdt alles lekker zelf. 3. Cotten doet alsof hij dood is en zijn vrouw en directe medewerkers spelen het spelletje mee. De disruptende cryptomarkt heeft er in ieder geval weer een lastig pr-momentje bij. En als het optie 2 of 3 blijkt te zijn zijn we benieuwd naar de film. 

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Nu is de koopkracht van bijna helft Nederlanders ook al gekrompen

Die kop hierboven ziet u vanochtend in verschillende vormen op verschillende plekken. Want waarschijnlijk klikken er minder mensen op 'gemiddelde koopkracht met 0,5% toegenomen'. Want dat is ook zo, blijkt uit cijfers van het CBS over 2017. Daarbij bleek dat de koopkracht van werknemers gemiddeld het meest steeg, en gepensioneerden met een aanvullend pensioen gemiddeld genomen daalde. Pensioenen werden niet of beperkt geïndexeerd, en de consumentenprijzen gingen relatief gezien sterk omhoog, waardoor 56% van de pensionado's het met een licht afgezwakte koopkracht moesten doen. Maar voordat 50Plus een gepeperde brief in comic sans naar de ministers Koolmees en Hoekstra gaat sturen: het gemiddelde inkomen van die groep steeg wel in deze periode. Dat komt omdat de gepensioneerde zonder veel aanvullend pensioen wegvalt (wegens sterfte, weet u wel) en de nieuwe groep gemiddeld hoger opgeleid is en daardoor ook een extra buffer heeft opgebouwd. Overigens had ook de zelfstandige een verbeterde koopkracht te vieren met een voorlopige raming van 0,7%. De werknemers hadden als gezegd de sterkste koopkrachtstijging met 1,4%, door te profiteren van de verruimde arbeidskorting en een aantrekkende arbeidsmarkt. Maar ja, dat zijn gemiddelden hè. Bij 46% van de bevolking kromp de koopkracht juist, bij 20% zelfs zo'n 7%, en bij een andere 20% nam die juist toe met 10,9% of meer toe. Daar kunnen weer allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals wanneer mensen minder gaan werken. Maar moet u nou boos zijn of niet? Dat moet u vooral zelf weten, maar daarvoor kunt u kijken naar het reële loon, ofwel het nominale inkomen gecorrigeerd voor inflatie, of nog anders gezegd de stijging van de lonen ten opzichte van de prijsstijgingen. Daar zien we dat de cao-lonen gelijke tred hielden met de consumentenprijzen. De groei van de economie had dus geen positieve invloed op de koopkrachtontwikkeling. Dat metershoge loongolven uitbleven weet u al, en dat uw koopkracht ook het komende jaar niet als vanzelf enorm gaat stijgen evenzeer. Daarom verstandig om zelf die loonsverhoging af te dwingen. Een betere koopkracht begint ook bij uzelf. 

Linktip: Energie vergelijken