22 topics
#nederland

Een inkijkje in Nederland subsidieland

In Nederland kun je voor van alles en nog wat subsidie aanvragen (en ontvangen). Al noemen we het beestje soms bij een andere naam en zijn de gegireerde bedragen alleen officieus subsidie. Over de zaken die het officiële predikaat 'subsidie' mogen dragen beantwoordt MinFin Wopke Hoekstra vandaag 88 'feitelijke' Kamervragen. Hiervoor heeft hij de tijd genomen, want ze horen bij een onderzoek naar dit beleidsinstrument en dat dateert alweer uit het voorjaar 2017-pdf. Vandaro dat Hoekie nog refereert aan 2016 als het jaar waarin de Rijksoverheid voor €4,8 miljard aan subsidies uitkeerde, verdeeld over 23.552 betalingen. Het aantal subsidieontvangers lag sowieso lager, omdat ontvangers de bijdrage verspreid over meerdere momenten kunnen ontvangen. Aangezien de minister de luie vragenstellers verwijst naar de Rijkssubsidie-site waar ook informatie over 2017 te vinden is, volgen wij gedwee en trekken we daar de actueelste cijfers vandaan. Maar niet voordat wij vertellen dat het hier gaat om subsidies van de landelijke overheid. Subsidies vanuit gemeenten (€937 mln in 2016) en provincies+waterschappen (€1,4 mrd in 2016) zijn buiten beschouwing gelaten en kunt u opzoeken in de 400+ jaarverslagen. 

Lees verder

Hulporganisaties komen u nu ook in Nederland lastigvallen

U leest 'hulporganisaties' en onmiddellijk denkt u aan een do-gooder als Paul van Vliet die Nederlanders aanspoort te 'geven om dit kind'. Maar dat beeld is achterhaald. Want ontwikkelingslanden (schuld van het Westen) schoppen hulporganisaties er in rap tempo uit. India, bijvoorbeeld, is een economisch powerhouse en wil niet te boek staan als ontvanger van ontwikkelingshulp. Bovendien neemt in Nederland het draagvlak voor ontwikkelingshulp af. Wat gebeurt er allemaal van ons geld dat NGO's daar proberen om te zetten in ontwikkeling? Het associatieve antwoord op die vraag is tegenwoordig bij iets te veel mensen verontwaardiging, in combinatie met de woorden Oxfam en Haïti. Enfin. Daarom komen hulporganisaties naar Nederland, want Nederland is ook een ontwikkelingsland (€). Zoals het hoort bij hulporganisaties moet de rijke donateur eerst even op de vingers getikt worden: Nederland is verrechtst en zo hebben we dat niet afgesproken met zijn allen in dit land. Maar goed, nood breekt wet, dus zullen we weldra worden lastiggevallen door Amnesty in eigen land. Niet per se om u te helpen, maar om asielzoekers te helpen. Want daar gaat Nederland toch een partij slecht mee om. Amnesty heeft tussen propaganda voor vrouwbedekkende religieuze outfits kennelijk tijd om ook tegen Nederland Ontwikkelingsland te ageren. Het is hard nodig, zo begrijpen wij. Uit het stuk in de VolksBlendle: 'De organisatie bekritiseert het verbieden van demonstraties tegen Zwarte Piet in Rotterdam en Friesland, etnisch profileren door de politie, inperking van de privacy van burgers door de overheid voor terrorismebestrijding en de 'inhumane behandeling' van gedetineerden op de terrorismeafdeling van gevangenissen.' Met andere woorden, Amnesty is de briefschrijvende tak van Bij1 met stukjes GroenLinks-extract. Wat hebben we die arme mensen in het buitenland al die jaren aangedaan? Het is ironisch: net nu de overheid ontwikkelingshulp wat realistischer aanpakt, komen de NGO's bij ons de dominee uithangen. Ja, dat zal helpen.

Dit doet de globalisering met Nederland

Het jaar 2016 was toch wel het jaar van het anti-globalistische sentiment. Onder meer om die reden zouden zowel de brexit als Donald Trump een speciaal plekje in het boek der wereldgeschiedenis krijgen. Want het is aan de ene kant hartstikke leuk dat u de supermarkt om de hoek binnenloopt en producten van over de hele wereld binnen handbereik heeft, maar aan de andere kant kan globalisering ook negatieve effecten hebben als banen die verdwijnen en lonen die lager worden. Maar hoe zit het eigenlijk met die negatieve kanten daarvan voor Nederland? Daar is het Centraal Planbureau ingedoken, om vervolgens met de conclusie te komen dat het met de pijnlijke gevolgen voor ons land meevalt en dat de voordelen van de globalisering daar ruimschoots tegenop wegen. Het baseert dit met name op twee factoren: onze arbeidsmarkt en de inkomensverdeling. Daar hoort dan wel weer de disclaimer bij dat dit slechts de goed zichtbare effecten van globalisering zijn - negatieven effecten kunnen er natuurlijk wel degelijk zijn voor de gewone man, maar daar moet volgens het CPB meer onderzoek naar komen. Dat neemt echter niet weg dat we u nu door die twee factoren gaan loodsen. 

Lees verder

Rara. Hoe denkt de Europese Commissie over Nederland?Zoals ieder jaar stort de Europese Commissie bakken met bevindingen uit over de lidstaten van de EU. Welke hervormingen moeten de landen doorvoeren en welke onevenwichtigheden kennen de afzonderlijke economieën? Frankrijk kampt voor het eerst sinds negen jaar niet meer met buitensporige tekorten op de begroting (-2,6% over 2017), maar Spanje heeft de begroting niet op orde waardoor de -3% grens weer overschreden kan worden (in 2011 hadden 24 landen nog buitensporige tekorten). België moet iets aan zijn staatsschuld doen, net als de Italianen die eigenlijk alles anders moeten doen. Voor het overige moet iedereen meer doen, behalve Luxemburg dat de paar senioren die het land telt iets later met de AOW zou kunnen sturen en voor de rest de financiële sector iets harder zou mogen aanpakken. Hoewel niemand naar de EC luistert, kijken wij toch even naar de aanbevelingen voor Nederland. Mag u raden wat de EC zegt. Is dat a) meer fiscale ondersteuning voor zzp'ers, flexarbeid goedkoper, aflosboete van tafel, rekenrente voor pensioenfondsen verhogen, sociale huursector vergroten, hypotheekvoorwaarden voor starters versoepelen, meer exporteren. Of b) als a, maar dan precies 180 graden anders en iets meer aandacht voor de hoge werkloosheid onder allochtonen? Lastige keus, maar het is inderdaad b. En dat leidt dan tot de volgende aanbevelingen:

Lees verder

Nederlandse ontwikkelingshulp weer een beetje realistischer

Mocht u aanstoot hebben genomen aan het woord 'ontwikkelingshulp' in de kop en bent u van mening dat daar 'ontwikkelingssamenwerking' had moeten staan, dan heeft u de tijd meegemaakt dat Nederland zijn do-goodery nog ontzettend naïef aanpakte. Denk Sam Sam en Jan Pronk en basisschoolprojecten voor waterputten in bodemloze putten. Die tijden zijn voorbij. De VolksBlendle bespreekt met afgrijzen de kanteling naar meer Nederlands eigenbelang in de miljarden die we overzees sturen. Onder de kop 'Angst voor migratie sijpelt door in ontwikkelingshulp' (de VK bedoelt 'weerstand tegen') leren we dat het lang geleden al mis ging. 'Het eigenbelang is in het vorige kabinet al in het ontwikkelingsbeleid geslopen. Toen introduceerde minister Lilianne Ploumen de koppeling tussen hulp en handel.' Jan Pronk draait zich om in zijn graf. Enfin, het gaat de verantwoordelijke minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) er in de eerste plaats om migratie tegen te gaan. Omdat Europa zijn (buiten)grenzen maar matig beschermt, is het zaak om ervoor te zorgen dat de migranten niet of nauwelijks onze kant opkomen. Succes niet gegarandeerd, want hoewel het ontwikkelingsbeleid realistischer wordt, is het nog steeds naïef. Voorbeeld: 'De achterliggende gedachte van het kabinet is dat Afrikaanse jongeren alleen in hun eigen land blijven als ze daar een toekomstperspectief hebben. Anders beproeven ze hun geluk in Europa. Het Nederlandse hulpbudget moet hen onderwijs en werk in eigen land bieden.' Dit gaat er als zoete koek in bij bijvoorbeeld de Volkskrant. En ja, inderdaad zou het helpen als we eens wat eerlijker handel dreven. Maar dat laat buiten beschouwing dat wij iets niet kunnen veranderen: het geboortecijfer en de bevolkingsgroei in Afrika zijn zo krankzinnig hoog dat wegtrekken de enige oplossing lijkt. Misschien toch eens gaan nadenken over het afstoffen van Fort Europa en de muren te inspecteren. Althans, als je al van mening bent dat wij geen overloopvat voor bevolkingsgroei in Afrika moeten zijn. Daar zijn niet alle partijen het over eens.

Komt de Russische maffia nu ook al achter ons aan?

Als u de kranten aandachtig spelt en goed oplet op school, weet u dat alles uit Rusland gevaarlijk is. Niet alleen polonium-210, maar ook politici als Poetin en Russische zakenmannen zijn mogelijk levensbedreigend. Deze zakenlui zijn vaak namelijk wandelende brievenbusfirma's ten dienste van de Russische maffia. Zulks leren we uit een interessant verhaal van de Nieuwe Revu. Kort en goed: de Russische maffia is vooralsnog niet op grote schaal in Nederland actief, maar dat beeld ontstaat mogelijk doordat de Russen het vuile werk vaak door andere criminelen (niet zelden van een andere etniciteit) laten opknappen. Bovendien zijn ze ook vrij onzichtbaar doordat ze zich bedekken onder de mantel van een maatpak; ze lijken zakenlui maar zijn vaak zakelijk sterk in het illegale domein. We weten, met andere woorden, niet precies hoe actief de Russen hier zijn. We krijgen wel een paar handige tips om ze te herkennen, mochten ze op grote schaal actief zijn in Nederland. De leden van de misdaadstam drukken hun status uit door specifieke tatoeages, hoewel het etaleren van die inkt afneemt onder de bazen. Zij kiezen er tegenwoordig (in Rusland) voor om met hun rijkdom te koop te lopen. Dat betekent uiteraard rondrijden in ongelooflijk ordinaire Mercedii en Rolls-Royces. Maar om dat blijspel van wansmaak nog wat opvallender te maken, brengen ze een bewust een vlek op hun slee aan. Die vlek waarschuwt agenten en andere stervelingen dat ze deze auto beter ongemoeid kunnen laten. Tot slot moet er een belletje gaan rinkelen als mensen ineens verdwijnen. De Russische maffia schiet geen mensen op klaarlichte dag dood (hoi, Amsterdamse mocromaffia) en waant zich geen Tony Montana. Vijanden verdwijnen gewoon. Goed, dit zijn drie handvatten waarmee u vast wel iets kunt. Succes!

Zalando vestigt distributiecentrum in lagelonenland Nederland

U wist dit mogelijk niet, maar in België heeft men sinds de zomer van 2016 alles uit de kast gehaald om kledingpostorderbedrijf Zalando naar Dour in Wallonië te lokken. Waar kennen we het Duitse concern van? Mogelijk van de vreselijke reclamecampagnes, dat het een kindje van Rocket Internet was, de Duitse investeringsmaatschappij die zijn belang in de online modewinkel inmiddels flink heeft teruggeschroefd, en de mensonterende omstandigheden in distributiecentra. En laat het de Belgen nou precies om zo'n distributiecentrum te doen zijn geweest. Een vastgoedgroep verkreeg in 2016 vergunningen en ontwikkelde het project voor Zalando. Ook geen gek idee van om voor Dour te kiezen, aangezien het distributiecentrum vooral de Belgische en Franse markt moest bedienen. Maar toch kiezen ze voor Nederland? Waarom? 'Drie factoren doen hem voor de noorderburen kiezen. Het bedrijf oordeelt dat de loonkosten gunstiger zijn in Nederland. Verder knapt het af op de beperkte mogelijkheden rond nachtarbeid in ons land en het woelige sociaal klimaat in Wallonië', meldt De Tijd vandaag. Kijk eens aan. Doordat onze vakbond draagvlak verliest, we hier dol zijn op nachtwerk en onze inpakkers en verstuurders spotjegoedkoop zijn. Mogelijk biedt de puinhoop rond de wet DBA ook uitkomst, wie zal het zeggen. Maar we krijgen wel 1500 banen erbij, als het verhaal klopt. Zalando zelf wil (nog) niet reageren op het nieuws en dus is ook een locatie van het vermeende Nederlandse distributiecentrum niet bekend. Misschien wordt het wel Weert, daar hebben ze inmiddels plek zat en genoeg wilde plannen en het is niet ver van de Belgische grens. 

D66 wil Nederland onaantrekkelijker maken voor bedrijven

Nederland zou een belastingparadijs zijn, Nederland zou er een smerig voordelig fiscaal regime op nahouden voor bedrijven die hun winst willen maximaliseren en hun belastingafdracht willen minimaliseren en Nederlandse politici zouden in de zak van het grootkapitaal zitten. Gelukkig is daar Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën die vanwege zijn benoeming onlangs lid werd van D66. Menno heeft het gehad met ons belastingparadijs. Of beter gezegd: Menno wil dat het onaantrekkelijker voor bedrijven wordt om zich in Nederland te vestigen, want de mogelijkheden om belasting te ontwijken worden aan banden gelegd. Nu is daar op zich iets voor te zeggen, want de belasting die de overheid tekort komt en niet kan heffen bij (brievenbus)bedrijven, komt gewoon uit uw zak. Alleen heeft de D66'er wel een heel bijzonder argument voor zijn plan: 'Ik denk dat ik me bij het reële bedrijfsleven best geliefd maak. Dat heeft ook last van het slechte imago dat Nederland fiscaal gezien heeft. We zijn zelfs gewaarschuwd dat dat kan leiden tot angst bij het reële bedrijfsleven om zich hier te vestigen. Dat signaal, dat dit een risico dreigde te worden, heeft bij mij zeker meegespeeld'. Oh, D66, hoe doe je het toch? Signalen verzinnen, overdreven zwaar inzetten op imago (hoe Consultancy66) en eigenlijk niets in het bijzonder zeggen behalve dat bedrijven hier wegblijven vanwege de interessante fiscale constructies. Yeah, right

Wat Nederland allemaal wel niet kan leren van Emmanuel Macron

Emmanuel Macron is een bijzondere president. Hij is een geleerde technocraat vermomd als semi-populist. Ook lijkt hij te blaken van energie en zelfvertrouwen. Niet alleen in zichzelf, maar ook in Frankrijk. Naast alle economische hervormingen die hij wil doorvoeren, heeft hij uitgesproken culturele ideeën. Zo is hij van zins om Frans de belangrijkste taal van Afrika te maken. La Francophonie moet in oude luister worden hersteld. Nu is dat enigszins bijzonder, doet dat misschien zelfs koloniaal aan en is de voorspelbare tegenstand al gemobiliseerd. Toch is dat uitgesproken culturele zelfvertrouwen helemaal niet zo'n gek idee. Het zou Nederlandse politici maar zo kunnen inspireren iets minder krampachtig met Nederlandse cultuur om te gaan. In ons land heet een zekere trots op onze cultuur of dat politiek gebruiken, al snel populistisch te zijn. Dat leidt tot een situatie waarin het lijkt dat bijvoorbeeld D66'ers, als ze spreken over Nederland als culturele entiteit, zich uitdrukken alsof ze toegeven vroeger zwaar crimineel te zijn geweest maar nu hun leven hebben gebeterd. Als je een links verhaal wilt en niet per se globalistisch bent ingesteld of een zekere vorm van vaderlandsliefde voelt - wat veel mensen kennelijk voelen, gelet op de opmars van voornoemde populisten - kan je nergens echt terecht, behalve misschien bij de SP. Dat leidt ertoe dat de #ophef over dit bericht vrij summier was. 'Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna veertig jaar vrijwel stil' lijkt ons nogal een bombshell, maar er gebeurde weinig, behalve een zoals altijd uitstekende nuancering van Mathijs Bouwman. Economisch en politiek zouden links(ig)e partijen iets met dit bericht kunnen en er zijn vast veel kiezers mee te paaien. Maar ja, de partijen die hier normaliter tegen ageren hebben een heel zwak cultureel verhaal. Die vinden diep in hun hart verzet tegen grootschalige immigratie  verschrikkelijk, want er huist in hen een postmodern idee van gelijke culturen en ze voelen een dédain voor mensen die de Nederlandse cultuur (of hun straat for that matter) niet willen zien veranderen. Dat is waarom Macron interessant is: hij is zeker geen conservatief, maar hij gelooft overtuigd in de meerwaarde van het Franse cultuur en verdedigt die ook, tegelijkertijd kan hij een progressief economisch beleid voeren. Kom daar in Nederland maar eens om.

Driekwart van de Nederlandse cryptobeleggers staat in het rood

God bless Kantar TNS. Dat rijmt niet voor niets natuurlijk, want de marktonderzoeker heeft onderzoek gedaan naar een doelgroep waar  u allemaal meer over wilde weten: de Nederlandse cryptobelegger. Wie zijn het, met hoeveel zijn ze, wanneer zijn ze ingestapt en hoeveel (virtueel) geld hebben ze bij elkaar gescharreld? Weten we allemaal nu. Gaan we dan. In totaal 580.000 Nederlanders bezitten cryptomunten. Bitcoin, de moeder aller crypto's zag het levenslicht in 2009, maar van de Nederlandse beleggers is het overgrote deel vorig ingestapt. Sterker: drie van de vier huishoudens die cryptomunten bezitten, zijn daar in 2017 of 2018 mee begonnen. Nog sterker: alleen al vorige maand kochten er meer mensen cryptomunten dan in heel 2016. Minder HODL en meer buy the dippers dus. Of rasopportunisten/spuiten elf zo u wilt. Mooie toevoeging van de onderzoekers: 'De tijd zal leren of dat een verstandige zet was, want vooralsnog staat vrijwel iedereen die in januari begon met cryptomunten momenteel op verlies.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken