17 topics
#nederland

IMF: Nederland mag iets meer op Italië lijken

Het IMF is een beetje als een binnenhuisarchitect die de huiseigenaar complimenteert met zijn goed onderhouden jaren 30-woning. 'Smaakvol ingericht ook', prevelt hij terwijl de  koffie aanneemt. 'Maar ik zou toch een paar dingen anders doen.' Om vervolgens een waslijst op te noemen van zaken die niet deugen. Zo ziet het IMF heus wel dat de Nederlandse economie draait als een tierelier en de werkloosheid op het laagste niveau in 10 jaar staat. Kudos voor het verstevigen van banken en het verlagen van de private schuldenberg. Ziet er allemaal mooi uit, maar 'the challenges remain'. Dus klimt de VN-organisatie maar weer eens op de stokpaardjes. De pensioenhervormingsplannen van de regering zijn briljant, dus waar lopen die vakbonden nou over te zeuren. Laat die bejaardenkliek zich eens richten op de loonontwikkeling in Nederland, want met het besteedbaar inkomen schiet het niet op. Sloop daarom de slechtbetaalde zzp'er. Snoer de hypotheekregels verder aan. Huizenkopers zouden niet langer 100%, maar maximaal 90% van de woningwaarde mogen lenen. De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek juicht men op de IMF-burelen toe, maar die kan nog wel wat verder omlaag. De combinatie van nog immer hoge huishoudschulden en exportland maken Nederland bij een volgende financiële crisis of rommelige Brexit keikwetsbaar. Van het IMF mag de regering (nog steeds) de portemonnee trekken in deze zonnige tijden. Uit het koffertje van Hoekstra komt voor 2019 een begrotingsoverschot van 1% van het BBP gerold. 'This budget plan implies a modest stimulus, while over the medium term the structural balance will converge to zero.' Het mag allemaal wat minder knieperig. Italiaanse toestanden zijn niet de bedoeling, maar een structureel begrotingstekort van 0,5% moet toch kunnen. Gerekend met de cijfers van de Europese Commissie betekent dat Nederland volgend jaar €1,6 mrd extra te besteden heeft. Kan volgens het monetaire fonds gepompt worden in een kredietbureautje dat mkb'ers moet helpen aan financiering, investeringen in de digitale economie of R&D. Sowieso mag Nederland zijn onderzoek-en-ontwikkelingspotjes herinrichten van het IMF. Want die innovatiebox is allemaal leuk en aardig. De belastingvoordeeltjes komen vooral terecht bij gevestigde partijen die hun winsten overzees stallen en sowieso wel hun eigen R&D kunnen betalen. Met als gevolg dat mkb'ers en hippe start-ups met nauwelijks toegang tot bankfinanciering misgrijpen. Schitterende plannen, gaan we niets mee doen. We hebben namelijk nu al geen flauw benul hoe we het overtollige belastinggeld moeten opmaken

Goed nieuws! De participatiesamenleving werkt

Ooit begon ene Wim Kok met het begrip 'participatiesamenleving', dat deed hij in 1991 al. In 2005 klapte ene Jan-Peter Balkenende daar nog eens overheen met zijn zwaar originele insteek en sprak over de 'participatiemaatschappij'. Beide begrippen komen op hetzelfde neer: de verzorgingsstaat wordt kleiner en mensen moeten meer op zichzelf en elkaar vertrouwen, zonder dat daar per se collectieve middelen aan te pas komen. Dat zou je een vorm van 'zorgzame samenleving' kunnen noemen, maar omdat het uiteindelijk om geld gaat kan je gerust zeggen dat alles ok is, als het de overheid maar geen geld kost. Zie daar: particuliere hulporganisaties. Die doen dus veel goed en steeds meer Nederlanders die in armoede leven, kloppen bij deze instellingen aan. 'Het aantal mensen dat aanklopt bij particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven in hun gemeente is tussen 2013 en 2017 met achttien procent gestegen,' aldus Stichting Armoedefonds. Het CBS constateerde dat in 2016 8,2% van de bevolking een laag inkomen had (p.7). Laag is maandelijks netto € 1030 voor een alleenstaande en € 1940 voor een paar met kinderen. Dit jaar zou het percentage mensen met een laag inkomen volgens het CBS kunnen dalen naar 7,9%. Een deel van hen zoekt dus hulp bij particuliere armoedebestrijders en hun aantal neemt dus toe. Denk bijvoorbeeld aan mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Nu kunnen we aan de ene kant boe-roepen dat er in Nederland überhaupt nog armoede bestaat, akkoord, maar we kunnen aan de andere kant ook zien dat de samenleving  zonder hulp van de overheid de handschoen wel degelijk oppakt. Solidariteit kan dus ook zonder overheid en het is dus te vroeg om de participatiesamenleving/-maatschappij als cynische bezuinigingsoperatie af te schrijven.

Huurprijs duurprijs! U heeft nu echt de grens bereikt van wat u voor een huurhuis wilt betalen

Daar zijn de laatste huurprijsontwikkelingen weer! Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Kijken we naar Nederland in zijn geheel, dan komen de huurprijzen per m2 voor vrije sector woningen op een stijging van 3,6%, naar €10,98 per m2. Gemiddeld betaal je in Nederland voor een huurwoning boven de liberalisatiegrens nu €1031 euro per maand. De stijging vlakt af, vergeleken met voorgaande jaren. Ook in Amsterdam lijkt de absolute grens bereikt die men bereid is af te tikken voor de huurprijs per vierkante meter in de vrije sector. Die staat nu gemiddeld op bijna €19, waarmee in de eerste helft van dit jaar een minimale stijging van 3% wordt genoteerd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat melden de makelaars van NVM, in samenwerking met Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) vandaag. Dat er geen betaalbare huurwoning te vinden valt in Amsterdam ligt aan wie je het vraagt. Als iemand zich beperkt tot Da Costabuurt of de Jordaan, dan tikken de huurprijzen de €30 aan, maar wonen in Gein, Bijlmer Oost en Nellestein betekent een heerlijke huurprijs van nog geen €10. Maar daar willen mensen niet wonen. Het verhaal van Amsterdam geldt ook voor heel Nederland. Het verschil tussen de prijzen in de Randstad ten opzichte van heel Nederland is namelijk ook groot. Een uitzondering is de provincie Groningen, waar het relatief hoge gemiddelde (€10,38 per m2) wordt opgekrikt door de stad Groningen. In Noord-Holland heeft Amsterdam een vergelijkbare invloed, maar ook zonder Amsterdam zou deze provincie nog altijd het duurst zijn, aldus de onderzoekers. 

Lees verder

Omzet synthetische drugs in Nederland jaarlijks groter dan Philips

Zijn de pillen nog niet uitgewerkt of staat het er echt? Nee, het staat er echt: de omzet van de handel in alleen al synthetische drugs bedraagt in Nederland jaarlijks een kleine 19 miljard. Dat is meer dan de omzet van een Nederlands instituut als Philips (2017: €17,8 miljard). En wat dat betreft zijn onze internationale toppositie in de synthetische drugshandel en Philips vergelijkbaar: op beide zijn we eigenlijk trots. Op Philips wat openlijker dan op de drugs, maar de pilletjes kunnen toch maar mooi hier gemaakt worden en niet in dat benepen buitenland. Bovendien worden de syndru voornamelijk gemaakt door gezellige Nederlandse kampers en andere volkse types in het zuiden des lands. Geen Badr Hari-achtige agressieve exoten, maar bezitters van goedkoop bier en witte Hartman-tuinsets. Nederland is natuurlijk hypocriet genoeg om daartussen een onderscheid te maken. Dat zouden we misschien niet moeten doen, want de situatie is inmiddels volledig uit de klauw geëscaleerd. Dat kunt u lezen in dit zeer leesbare rapport (pdf) van de Politieacademie. De belangrijkste conclusies vindt u vanaf pagina 53 en hier een samenvatting. Het komt erop neer dat we onze toppositie in de internationale syndru-handel te danken hebben aan autoriteiten die niet echt druk (mogen) zijn met drugsbestrijding. Criminelen hebben, om het op zijn Telegraafs te zeggen, 'vrij spel'. En wie wel de bak indraait, is daar weer uit voordat de drugs zijn uitgewerkt. Zo gek is het dus niet om Nederland een narcostaat te noemen. Nu zal ook dit rapport onherroepelijk leiden tot de oproep om drugs maar te legaliseren, of in ieder geval de synthetische rommel. Dat heeft bepaalde voordelen, maar wat duidelijk wordt uit het rapport van de Politieacademie is dat we nu al internationaal een ontzettend pleefiguur slaan als nacrostaat aan de Noordzee. Hoe zou het gaan als we eigenstandig besloten de deur nog verder open te zetten voor drugs? De criminelen verdwijnen niet, die moeten het spul alleen in onze buurlanden (en verder) aan de man zien te brengen. Hoe zouden onze buren dat vinden? Vragen om de geest mee te verruimen.

Gotspe van de dag: Air France-personeel bang voor Nederlanders

'Bonjour, zis is your captain speaking, due to a strike and our fervent hatred of ze Dutch, we 'ave decided to fly zis aeroplane into a mountain.' Dit is naar verwachting wat u gaat horen van uw Franse piloot als wij Nederlanders eindelijk weer wat te zeggen krijgen bij Air France-KLM. U gelooft het misschien niet, maar die mogelijkheid bestaat. Sinds topman Janaillac het bijltje er bij neergooide (om stakend Frans personeel uiteraard) wordt naarstig gezocht naar een opvolger. KLM en iedere Nederlander vreesden dat het wel weer een Fransoos zou worden en stelden niet zo lang geleden de bestuursstructuur van Air France-KLM aan de kaak. Kort en goed: Air France zou een eigen directeur moeten krijgen, zoals KLM Pieter Elbers heeft. Daarboven zou dan de eindbaas van de hele luchtvaartcombinatie moeten komen te staan. Wel zo eerlijk, omdat de Franse topman uiteindelijk weer de Nederlandse belangen zou laten ondersneeuwen. Maar nu heeft het Élysée gezegd dat wat betreft de Franse regering, de nieuwe topman niet per se een Fransman hoeft te zijn. Zeer opmerkelijk en bovendien een goede kans voor Pieter Elbers die zijn werk voor KLM uitstekend doet en een goede leider van Air France-KLM als geheel zou kunnen zijn. Nu mag u trois fois raden hoe de Franse vakbonden op de mogelijkheid van Elbers als zonnekoning hebben gereageerd. Juist ja, met een loepzuivere gotspe: 'De Franse vliegers zijn bang dat onder het bewind van een Nederlander de Franse belangen ondersneeuwen, zo benadrukte de baas van de grootste pilotenvakbond bij Air France.' Wat ontzettend hypocriet. Maar goed, als ze consequent zijn kunnen ze mooi de door KLM voorgestelde verandering van de bestuursstructuur steunen. Dan is die voortrekkerij ook wat lastiger, ook als Elbers het pleit uiteindelijk niet wint.

Een inkijkje in Nederland subsidieland

In Nederland kun je voor van alles en nog wat subsidie aanvragen (en ontvangen). Al noemen we het beestje soms bij een andere naam en zijn de gegireerde bedragen alleen officieus subsidie. Over de zaken die het officiële predikaat 'subsidie' mogen dragen beantwoordt MinFin Wopke Hoekstra vandaag 88 'feitelijke' Kamervragen. Hiervoor heeft hij de tijd genomen, want ze horen bij een onderzoek naar dit beleidsinstrument en dat dateert alweer uit het voorjaar 2017-pdf. Vandaro dat Hoekie nog refereert aan 2016 als het jaar waarin de Rijksoverheid voor €4,8 miljard aan subsidies uitkeerde, verdeeld over 23.552 betalingen. Het aantal subsidieontvangers lag sowieso lager, omdat ontvangers de bijdrage verspreid over meerdere momenten kunnen ontvangen. Aangezien de minister de luie vragenstellers verwijst naar de Rijkssubsidie-site waar ook informatie over 2017 te vinden is, volgen wij gedwee en trekken we daar de actueelste cijfers vandaan. Maar niet voordat wij vertellen dat het hier gaat om subsidies van de landelijke overheid. Subsidies vanuit gemeenten (€937 mln in 2016) en provincies+waterschappen (€1,4 mrd in 2016) zijn buiten beschouwing gelaten en kunt u opzoeken in de 400+ jaarverslagen. 

Lees verder

Hulporganisaties komen u nu ook in Nederland lastigvallen

U leest 'hulporganisaties' en onmiddellijk denkt u aan een do-gooder als Paul van Vliet die Nederlanders aanspoort te 'geven om dit kind'. Maar dat beeld is achterhaald. Want ontwikkelingslanden (schuld van het Westen) schoppen hulporganisaties er in rap tempo uit. India, bijvoorbeeld, is een economisch powerhouse en wil niet te boek staan als ontvanger van ontwikkelingshulp. Bovendien neemt in Nederland het draagvlak voor ontwikkelingshulp af. Wat gebeurt er allemaal van ons geld dat NGO's daar proberen om te zetten in ontwikkeling? Het associatieve antwoord op die vraag is tegenwoordig bij iets te veel mensen verontwaardiging, in combinatie met de woorden Oxfam en Haïti. Enfin. Daarom komen hulporganisaties naar Nederland, want Nederland is ook een ontwikkelingsland (€). Zoals het hoort bij hulporganisaties moet de rijke donateur eerst even op de vingers getikt worden: Nederland is verrechtst en zo hebben we dat niet afgesproken met zijn allen in dit land. Maar goed, nood breekt wet, dus zullen we weldra worden lastiggevallen door Amnesty in eigen land. Niet per se om u te helpen, maar om asielzoekers te helpen. Want daar gaat Nederland toch een partij slecht mee om. Amnesty heeft tussen propaganda voor vrouwbedekkende religieuze outfits kennelijk tijd om ook tegen Nederland Ontwikkelingsland te ageren. Het is hard nodig, zo begrijpen wij. Uit het stuk in de VolksBlendle: 'De organisatie bekritiseert het verbieden van demonstraties tegen Zwarte Piet in Rotterdam en Friesland, etnisch profileren door de politie, inperking van de privacy van burgers door de overheid voor terrorismebestrijding en de 'inhumane behandeling' van gedetineerden op de terrorismeafdeling van gevangenissen.' Met andere woorden, Amnesty is de briefschrijvende tak van Bij1 met stukjes GroenLinks-extract. Wat hebben we die arme mensen in het buitenland al die jaren aangedaan? Het is ironisch: net nu de overheid ontwikkelingshulp wat realistischer aanpakt, komen de NGO's bij ons de dominee uithangen. Ja, dat zal helpen.

Dit doet de globalisering met Nederland

Het jaar 2016 was toch wel het jaar van het anti-globalistische sentiment. Onder meer om die reden zouden zowel de brexit als Donald Trump een speciaal plekje in het boek der wereldgeschiedenis krijgen. Want het is aan de ene kant hartstikke leuk dat u de supermarkt om de hoek binnenloopt en producten van over de hele wereld binnen handbereik heeft, maar aan de andere kant kan globalisering ook negatieve effecten hebben als banen die verdwijnen en lonen die lager worden. Maar hoe zit het eigenlijk met die negatieve kanten daarvan voor Nederland? Daar is het Centraal Planbureau ingedoken, om vervolgens met de conclusie te komen dat het met de pijnlijke gevolgen voor ons land meevalt en dat de voordelen van de globalisering daar ruimschoots tegenop wegen. Het baseert dit met name op twee factoren: onze arbeidsmarkt en de inkomensverdeling. Daar hoort dan wel weer de disclaimer bij dat dit slechts de goed zichtbare effecten van globalisering zijn - negatieven effecten kunnen er natuurlijk wel degelijk zijn voor de gewone man, maar daar moet volgens het CPB meer onderzoek naar komen. Dat neemt echter niet weg dat we u nu door die twee factoren gaan loodsen. 

Lees verder

Rara. Hoe denkt de Europese Commissie over Nederland?Zoals ieder jaar stort de Europese Commissie bakken met bevindingen uit over de lidstaten van de EU. Welke hervormingen moeten de landen doorvoeren en welke onevenwichtigheden kennen de afzonderlijke economieën? Frankrijk kampt voor het eerst sinds negen jaar niet meer met buitensporige tekorten op de begroting (-2,6% over 2017), maar Spanje heeft de begroting niet op orde waardoor de -3% grens weer overschreden kan worden (in 2011 hadden 24 landen nog buitensporige tekorten). België moet iets aan zijn staatsschuld doen, net als de Italianen die eigenlijk alles anders moeten doen. Voor het overige moet iedereen meer doen, behalve Luxemburg dat de paar senioren die het land telt iets later met de AOW zou kunnen sturen en voor de rest de financiële sector iets harder zou mogen aanpakken. Hoewel niemand naar de EC luistert, kijken wij toch even naar de aanbevelingen voor Nederland. Mag u raden wat de EC zegt. Is dat a) meer fiscale ondersteuning voor zzp'ers, flexarbeid goedkoper, aflosboete van tafel, rekenrente voor pensioenfondsen verhogen, sociale huursector vergroten, hypotheekvoorwaarden voor starters versoepelen, meer exporteren. Of b) als a, maar dan precies 180 graden anders en iets meer aandacht voor de hoge werkloosheid onder allochtonen? Lastige keus, maar het is inderdaad b. En dat leidt dan tot de volgende aanbevelingen:

Lees verder

Nederlandse ontwikkelingshulp weer een beetje realistischer

Mocht u aanstoot hebben genomen aan het woord 'ontwikkelingshulp' in de kop en bent u van mening dat daar 'ontwikkelingssamenwerking' had moeten staan, dan heeft u de tijd meegemaakt dat Nederland zijn do-goodery nog ontzettend naïef aanpakte. Denk Sam Sam en Jan Pronk en basisschoolprojecten voor waterputten in bodemloze putten. Die tijden zijn voorbij. De VolksBlendle bespreekt met afgrijzen de kanteling naar meer Nederlands eigenbelang in de miljarden die we overzees sturen. Onder de kop 'Angst voor migratie sijpelt door in ontwikkelingshulp' (de VK bedoelt 'weerstand tegen') leren we dat het lang geleden al mis ging. 'Het eigenbelang is in het vorige kabinet al in het ontwikkelingsbeleid geslopen. Toen introduceerde minister Lilianne Ploumen de koppeling tussen hulp en handel.' Jan Pronk draait zich om in zijn graf. Enfin, het gaat de verantwoordelijke minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) er in de eerste plaats om migratie tegen te gaan. Omdat Europa zijn (buiten)grenzen maar matig beschermt, is het zaak om ervoor te zorgen dat de migranten niet of nauwelijks onze kant opkomen. Succes niet gegarandeerd, want hoewel het ontwikkelingsbeleid realistischer wordt, is het nog steeds naïef. Voorbeeld: 'De achterliggende gedachte van het kabinet is dat Afrikaanse jongeren alleen in hun eigen land blijven als ze daar een toekomstperspectief hebben. Anders beproeven ze hun geluk in Europa. Het Nederlandse hulpbudget moet hen onderwijs en werk in eigen land bieden.' Dit gaat er als zoete koek in bij bijvoorbeeld de Volkskrant. En ja, inderdaad zou het helpen als we eens wat eerlijker handel dreven. Maar dat laat buiten beschouwing dat wij iets niet kunnen veranderen: het geboortecijfer en de bevolkingsgroei in Afrika zijn zo krankzinnig hoog dat wegtrekken de enige oplossing lijkt. Misschien toch eens gaan nadenken over het afstoffen van Fort Europa en de muren te inspecteren. Althans, als je al van mening bent dat wij geen overloopvat voor bevolkingsgroei in Afrika moeten zijn. Daar zijn niet alle partijen het over eens.

Linktip: Energie vergelijken