3 topics
#loonstrook

Filmpje! U kent uw brutoloon, maar wat staat er allemaal niet op uw loonstrook?Wij pollden, u koos en daarom probeert DK-redacteur J. van Wensen uit te leggen hoe het zit met de loonstrook. Daar staat met een klein beetje mazzel iets meer dan de helft van uw loon op. De werknemer betaalt bakken met premies voor de zorg en pensioen, maar om de een of andere reden vindt men het niet nodig om die premies te melden. Gelukkig gaat dat allemaal veranderen en komt er een 'eerlijke loonstrook'. De werknemer krijgt daarmee inzage in waar zijn loon blijft. Dat wil op een gepensioneerde vakbondsman na ongeveer iedereen, want waarom ook niet. De minister spartelt momenteel nog een beetje tegen, maar komt goed. Verdere leesinfo vindt u in de Argumentenfabriek, alwaar de eerlijke loonstrook is uitgevonden.

Huh? De eerlijke loonstrook blijkt duur en ingewikkeld

Een kwart tot een derde van het loon blijft buiten het zicht van de werknemer. Iemand die €4.800 bruto per maand verdient, ziet op de salarisstrook dat er €1.800 aan belastingen en premies wordt ingehouden om vervolgens een kleine €3.000 netto op de betaalrekening te ontvangen. Maar dat het werkelijke loon €7.300 bedraagt, krijgt de werknemers dan weer niet te zien. Dat komt onder meer door de werkgeversbijdrage in de pensioenregeling en de bijdragen aan de ww en de wia die niet op de salarisstrook vermeld staan. Niemand weet precies waarom, maar de boven ons gestelden hebben ooit geoordeeld dat dit deel van het loon niet interessant is voor werknemers. Uiteraard is het dat wel. Naar aanleiding van een sterk pleidooi van de Argumentenfabriek en Robin Fransman gaf de Tweede Kamer in april van dit jaar de opdracht aan het kabinet om 'een eerlijke loonstrook' te onderzoeken. Dus eentje waarop het hele loon staat en niet slechts een deel. Maar, zegt minister Wouter Koolmees vandaag en u las het in de titel, uit gesprekken met loonstrookleveranciers blijkt dat deze wens leidt tot ingewikkelde loonstroken en extra kosten voor werkgevers. En dat laatste is nou net niet de bedoeling, omdat de regering de administratieve lasten voor werkgevers wil verlagen. Volgens de loonstrookleveranciers wordt het ingewikkeld omdat de salarisstrook vaak al een met onbegrijpelijke teksten en cijfers gevuld A4tje betreft. Bovendien kunnen sectorfondsbijdragen niet helemaal exact aan individuele werknemers worden toegerekend in verband met franchises. Moeilijk moeilijk dus allemaal. Maar Koolmees houdt de hoop levend: 'Pilots zouden een goed beeld kunnen geven over de kosten waarover gegevens zouden kunnen worden verstrekt aan werknemers en welke wijze dan het meest aangewezen is'. En die het voor de werkgever ook niet te duur maken. Bijvoorbeeld door deze gegevens toe te voegen aan het jaaroverzicht of zo. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is in ieder geval dolenthousiast (zie punt 4) en kan niet wachten om met pilots te beginnen. Kunt u tot die tijd een macro-dataverhaal van bovenstaande loonstrook bij de Argumentenfabriek lezen. Zijn wij het tot slot wederom eens met Fransman.

Lees verder

Joechei! We krijgen eindelijk een inclusieve loonstrook

Alle partijen behalve de SP stemmen vandaag in met het buitengewoon goede voorstel om de loonstrook a) duidelijker en b) completer te maken. Samen te vatten onder de noemer 'een eerlijke loonstrook', wat u ook ziet aan de naam van de bovenstaande motie. Een brutoloon van €4.800 per maand (zichtbaar voor de werknemer) betekent in totaal aan loonkosten ongeveer €7.200 (onzichtbaar), en dus weten we van €2.400 die de werkgever afdraagt uit uw naam niet waar het blijft. Zo ziet de gemiddelde werknemer slechts een derde van de pensioenpremie die hij betaalt aan zijn pensioenfonds en dat leidt er meer dan eens toe dat sociale partners wegkomen met idiote besluiten over de rest van de premie want dat blijft toch onder de radar (voorbeeld). Maar dat gaat dus allemaal veranderen als het aan de hele Tweede Kamer minus SP ligt. Minister Wouter Koolmees mag nu uit op onderzoek: hoe geef je duidelijk weer wat de werknemer maandelijks kwijt is aan a) belastingen, b) premies voor de volksverzekeringen, c) premies voor de zorg, d) premies voor de werknemersverzekeringen, e) premies voor het eigen pensioen, e) etc. Meer weten? We tikten er vrijdagavond deze niet al te lange longread over.

Update:
Een vriendelijke vakbondsman legt het (vermoedelijke) SP-standpunt uit. Graag duiding in de comments, want wij snappen de uitleg niet:

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken