10 topics
#loonkloof

Emancipatie begint eindelijk een beetje op stoom te komen

's Lands meest masculiene redactie na die van Men's Health (ja, dat zijn wij) maakt zich grote zorgen over de economische zelfstandigheid van vrouwen. Nog steeds kan 4 op de 10 vrouwen zichzelf niet bedruipen. Komt mede doordat vrouwen vaker in deeltijd werken. Ja, vrouwen pakken meer zorgtaken op. Maar jonge vrouwen zonder gezin hebben ook vaker een deeltijdbaan en zijn schrikbarend vaak bereid om economische zelfstandigheid op te geven als dat gezin er komt. Al kun je dat laatste ook de mannen aanrekenen. De Nederlander gunt nieuwbakken moeders 2 à 3 werkdagen, vaders 4 à 5. Met zo'n instelling lijkt het schier onmogelijk de fameuze loonkloof te dichten. Gelukkig komt ons allerfavorietste statistiekbureau (vooruit de concurrentie is met sjoemelturken en gin-tonic nippende Britten niet groot) met goed nieuws op het emancipatievlak. Vrouwen blijven na de komst van het eerste kind meer bijdragen aan het gezinsinkomen. In 2005 harkten de dames in de twee jaar na de geboorte 33% van de gezinspot binnen, in 2013 was dat opgelopen naar 38%. Het aandeel jonge moeders dat kapt met werken is teruggelopen van 7% naar 4%. Laagopgeleide moeders stoppen vaker met werken dan hoogopgeleiden, want zoveel levert dat geloonslaaf dan ook niet op. Peter Hein van het Centraal Bureau van de Slimste Mens weet dat aspirant-vaders al 56% van het gezinsinkomen verdienen. Feministencollectief Women Inc. vindt ondertussen het CBS een stelletje misogynisten/luie flikkers, omdat ze een eenzijdige focus hebben op de rol van vrouwen. Dus het vriendelijke verzoek of de rekenwonders ook willen bijhouden hoeveel uren vaders besteden aan luiers verschonen. De feministen laten in de gehaktballengazet weten dat het belachelijk is dat partners maar vijf dagen verlof krijgen, terwijl moeders tachtig etmalen vrijaf krijgen. Een pleidooi dat wordt gesteund door de vakbroeders van CNV die bewijzen dat christenen weldegelijk in de 21e eeuw kunnen leven. Meer cijfertjes bij CBS en SCP, wie alle cliches/statistieken liever in een paar modelgezinnen gepropt ziet kan naar RTL Z

Loonkloof tussen man en vrouw gaat maar niet dicht. Eén keer raden waarom

Misschien heeft u het gemist (wij in eerste instantie wel), maar er is weer een nieuwe Global Gender Gap Report van het World Economic Forum uit, waarin de balans wordt opgemaakt van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Op de wereldranglijst met 149 landen staat Nederland nu verdienstelijk 27ste, achter Laos en Bolivia maar voor Wit-Rusland en Spanje. Onze kloof is met 0,747% gedicht en nummer 1 IJsland staat fier bovenaan met 0,858%. U hoort het de lobbygroepen en ministers al zeggen: we hebben nog een lange weg te gaan en hoe kan het dat een zo ontwikkeld land als Nederland nog zo achterloopt op de rest als het gaat om de waardering van vrouwen op de werkvloer. Volgens het WEF ligt dat aan twee belangrijke pijlers. De eerste is robotisering. Dat verhaal kennen we al, waarin wordt gewezen op het feit dat vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de zogenaamde STEM-(Science, Technology, Engineering en Mathematics) arbeidsplaatsen en tegelijkertijd oververtegenwoordigd in administratieve functies. Nu zit in de eerst groep toekomst en sterft de tweede langzaam uit, waardoor het daar minder lekker carrière maken is en er bovendien niet heel ruimhartig betaald wordt. De tweede pijler gaat over kinderopvang of het gebrek daaraan. Als er kinderen komen gaan de vrouwen vaak minder werken en dat schaadt hun loopbaan en heeft gevolgen voor het salaris dat ze verdienen. Nou goed, de oplossingen liggen dus voor de hand. Vrouwen moeten 1.kiezen voor een beroepsopleiding waar muziek (en geld) in zit en 2.niet zodra er kinderen komen een stap terugnemen. Simpel zat. En wat betreft het kinderopvangverhaal is er nog meer aan de hand. Zelfs voordat er kinderen zijn, kiezen vrouwen al vaker om niet fulltime (=vanaf 36 uur per week) te gaan werken. En een baas werkt doorgaans niet in deeltijd. 

Lees verder

Loonkloof? Vrouwen verdienen meer dan mannenIn 2016 verdienden vrouwen bij de overheid gemiddeld 8% minder per uur dan de mannelijke ambtenaar. In het bedrijfsleven verdienden de vrouwen 19% minder per uur. Maar is dat verschil er wegens seksediscriminatie? Dat valt niet te meten, zegt het CBS vandaag: 'De meest optimale meting zou bestaan uit loonvergelijkingen tussen mannen en vrouwen met identieke banen binnen dezelfde organisaties en identieke relevante achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleiding, (cumulatieve) ervaringsjaren en aantal jaren in de betreffende functie. Wegens datatekort was dit echter niet haalbaar'. Maar wat het CBS wel meet is dat de loonkloof in zijn achteruit staat. En dat is weinig goed nieuws voor de man: 'Bij de overheid verdienden jonge vrouwen tot 36 jaar meer dan hun mannelijke collega’s. In 2008 lag het omslagpunt, de leeftijd waarop mannen meer verdienen, nog op 33 jaar'. In het bedrijfsleven ligt die opschuivende grens nu nog op 26 jaar. Dat komt, zo zegt het CBS over jonge vrouwen die meer verdienen dan hun jonge mannelijke collega's, omdat het aantal hoogopgeleiden onder vrouwen sterker toeneemt dan onder mannen. En dat betekent zo ongeveer dat ons loonkloof-archief in de houtkachel kan, maar dan moeten vrouwen natuurlijk wel voltijds blijven werken (met als bijvangst dat de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs ook meteen uit de wereld zijn geholpen). Raden wij u tot slot bindend aan om het bovenstaande heersende filmpje van het CBS over DE KLOOF te bekijken (zeker als u toevallig net een joint achter de kiezen heeft).

Lolz. Belangengroep die meer vrouwen aan top wil, stelt man aan als baas

Vrouwmensen komen er bekaaid af vandaag. Allereerst valt iedereen over ze heen door hijgerig het onderzoek over te tikken van  A+O fonds Gemeenten. Daaruit zou moeten blijken dat ze bij Nederlandse gemeenten meer salaris uitkeren aan vrouwen dan aan hun mannelijke collega's. Wij hebben even naar deze infographic zitten staren en konden maar niet begrijpen waarom dit historisch belangwekkend/baanbrekend of iets van die strekking moet zijn. Net als bij de berichten over de tegengestelde loonkloof, gaat het maar net om hoe zo'n gemiddelde bezoldiging voor vrouwtjes en mannetjes tot stand komt. Als het ene geslacht meer parttime werkt en het andere juist fulltime en vaker leidinggevend is, dan is zo'n uitkomst vaak best begrijpelijk. En omdat het schijnt dat er steeds meer vrouwen binnen gemeenten zo'n leidinggevende rol op zich nemen (nu 40%) gaat hun salaris ongetwijfeld omhoog. Daarbij zijn de gunstige werktijden binnen die sector natuurlijk ook fijn te combineren met het huishouden. Grapje. Goed, lopen we verder in een grote boog om een voorspelbare 'kijk nou hoor je ze niet'- reactie heen en gaan we snel door naar een ander stofopwaaiend dingetje aangaande de aanstelling van Allan Leighton als voorzitter van AllBright. Die laatste is een Britse netwerkgroep die nastreeft dat er meer vrouwen topposities innemen bij keigrote bedrijven. En Allan Leighton heeft een piemel. Misschien kunt u zich nog herinneren dat onlangs er ontzettend veel verontwaardiging ontstond toen er koppen opdoken in kwaliteitskranten een vrouw werd genoemd of zelfs aangesteld als baas van iets belangwekkends. Want moet nou echt het feminiene geslacht van de nieuwe ceo als primaire nieuwswaarde worden uitgelicht? DOEN WE BIJ EEN MAN OOK NIET! Tot nu dus, want dit bericht ligt uiteraard gevoelig. En dus moeten de oprichters van AllBright hun keuze verdedigen. Die luidt als volgt: 'als je deuren wilt openen en verandering teweeg wilt brengen, dan heb je mannen nodig.' Maar criticasters zijn niet overtuigd, want om nou een man de boel te laten leiden kan ervoor zorgen dat hij straks mooie sier gaat maken als aanvoerder van die organisatie. Man wordt baas, en dat mag niet. Hopen dat hij faalt dan maar. Hup vrouwen. 

Bijschrift foto:

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander ontvangt het boek Top! uit handen van voorzitter van de Stichting Topvrouwen Marry de Gaay Fortman tijdens een bijeenkomst van de Stichting Topvrouwen in het Louwman Museum. De stichting heeft als doel meer vrouwen te laten doorstromen naar topfuncties. 

Topverdieners zien salaris sneller stijgen dan voetvolk

Een populaire manier om het onrecht op de werkvloer in kaart te brengen is de loonkloof tussen de best betaalde loonslaaf (CEO) en de doorsnee loonslaaf. Aangezien ze bij het Centraal Bureau voor de Statistiek niet vies zijn van wat symboliek wordt op deze Dag van de Arbeid gekeken naar de loonverhouding tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste Nederlandse bedrijven. Met de top bedoelt men de vijf topverdieners binnen een bedrijf. Om bij de 1.000 grootste bedrijven te horen moest men in 2017 gemiddeld 929 werknemers in dienst hebben. Tezamen zijn dat 3 miljoen arbeiders ofwel 38% van alle werknemers in dit land. Binnen een bedrijf ligt het bruto inkomen van de topverdieners 6,2 keer hoger dan het doorsnee voltijdloon bij dat bedrijf, waar  in 2010 deze verhouding nog op 5,5 lag. De 5.000 topverdieners bij de 1.000 bedrijven verdienden bruto gemiddeld €272.000, een stijging van 32% sinds 2010. De doorsnee Jan Voltijd zag in dezelfde tijdspannen zijn brutoloon met 13% toenemen tot 'ruim' €50.000. Dankzij het progressieve belastingstelsel is de netto loonkloof met 4,6 keer een stuk kleiner dan de bruto loonkloof, maar eveneens groeiende(4,4 in 2010). De loonkloof is met 12,7 keer het grootste in de sector informatie en communicatie. Traditioneel was het gat tussen top en de werkvloer het stevigst in de financiële dienstverlening, maar hier verkleinde de kloof van 12,5 naar 9,6. Een reden geeft het CBS niet, dus speculeren wij even dat dit komt doordat in deze sector vooral (laagbetaalde) administratieve banen verdwijnen waardoor het gemiddelde salaris in de sector wordt opgetrokken. Dankzij de collectieve woede over en het afschieten van de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers zal het terugpakken van deze toppositie niet meevallen voor de financiële dienstverleners. Toch een tegenvaller voor zo'n competitieve beroepsgroep. De statistici haasten zich te zeggen dat de loonkloof geen indicator is voor inkomensongelijkheid, want dankzij het toeslagencircus is de ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens tussen 2001 en 2015 nagenoeg onveranderd. 

Lees verder

ING gaat groter deel salarispot richting mannen sturen

Terwijl de Tweede Kamer voor de zoveelste keer emmert over de afgeschoten salarisverhoging van ING-baasje Ralph Hamers, gaat de Britse tak van de bank de gender pay gap nog wat verder oprekken. Bedrijven die in Groot-Brittanië meer dan 250 werknemers hebben zijn verplicht om bekend te maken wat vrouwen en mannen op de loonlijst gemiddeld verdienen. Vandaag is de deadline voor het openbaren van deze gegevens, iets wat honderden bedrijven dan ook last-minute doen. Van de 9.000 bedrijven die vanochtend informatie hadden geopenbaard betalen zo'n 7.000 stuks mannen meer dan vrouwen. Nu niet gelijk allemaal discriminatie en schande roepen! De cijfers zeggen precies niets over gelijke beloning bij gelijke functies, iets wat in het Verenigd Koninkrijk sinds 1970 is verboden (al kan men discussiëren over de verdeling van bonussen). Wel zeggen de cijfers iets over de rolverdelingen binnen bedrijven. Zo betalen voetbalclubs uitzonderlijk scheef, omdat salarissen van ticketverkoopsters en voetballende vrouwen wegvallen tegen de miljoenensalarissen van Premier League-sterren. Ook bij 'gewone' bedrijven, zoals ING, bezitten mannen vaak de hogere posities. Als gevolg daarvan verdienden vrouwelijke ING'ers in Groot-Brittannië gemiddeld 43% minder dan hun mannelijke collega's. In het verslag somt ING braaf al haar inspanningen op die ertoe moeten leiden dat meer vrouwen de top van de bank bereiken. Allemaal leuk en aardig, maar volgend jaar groeit de gender pay gap. ING gaat 43 handelaren van Amsterdam naar Londen verhuizen. Aangezien dit allemaal big swinging dicks zijn wordt het mannelijke aandeel in het bovenste salariskwartiel (die 87,1% in plaatje hierboven) nog groter. Maar het ergste is natuurlijk dat al dat talent niet voor ons land behouden is. 

Bier en chips! Discussieer mee over wetsvoorstel gelijke beloning v/m

De loonkloof. Ja, alweer de loonkloof. Nou kunnen we hier lang en breed gaan lullen of ‘ie bestaat en zo ja, waardoor ‘ie wordt veroorzaakt, maar mensen dat hoeft niet meer. Vanaf vandaag mag u namelijk uw zegje doen over het initiatiefwetsvoorstel Gelijke beloning van vrouwen en mannen (kijk, ‘vrouwen’ al mooi vooraan gezet, goed gedaan!). Kortom: de loonkloof bestaat en er moet een wet komen om ‘m te dichten. U kon eerder al onze eerste recensie over dit wetsvoorstel lezen (nul reten). En terecht, want er zijn genoeg redenen te bedenken waarom vrouwen nog eenmaal minder verdienen. Vrouwen maken minder carrière en werken vooral in deeltijd en die twee hangen ook weer met elkaar samen. Al deze dingen worden niet lekker verdisconteerd in het wetsvoorstel. Vindt u dat ook, dan mag u er nu bij de internetconsultatie uw mening over kwijt, waarbij het u natuurlijk vrij staat te linken naar onze goudbruine artikelen hierover. Zo kunt u er fijntjes op wijzen dat jonge mannen dan weer minder verdienen dan jonge vrouwen. Het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting is namelijk niet echt genderneutraal. Bovendien vegen de initiatiefnemers nogal wat gekke dingen bij elkaar op één hoop. Komt ‘ie: Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is zeer hardnekkig. De gevolgen ervan zijn groot. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Dat betekent dat vrouwen (en eventuele kinderen) niet rond kunnen komen van hun inkomen, waardoor vrouwen bij een (dreigende) echtscheiding of bij huiselijk geweld extra kwetsbaar zijn. Bijna twee miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar, twee keer zoveel als bij mannen. Sorry hoor, maar dit heeft echt niks te maken met een paar procentjes minder verdienen voor hetzelfde werk, maar de hierboven aangehaalde oorzaken. Voor een deel zijn gewoon carrièrekeuzes én privékeuzes qua verdeling van de zorgtaken. Dus heeft u een pasklaar antwoord op de vragen Bent u het met de indieners eens dat het noodzakelijk is de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verkleinen? en Acht u dit wetsvoorstel gezien de problematiek die daarin geschetst wordt wenselijk en/of nodig?, dan kunt u hier pollfucken.

Het gaat uitstekend met de Nederlandse loonkloof

Of het jaloezie, een gevoel van rechtvaardigheid of gezond calvinisme is, laten we aan u. Feit is dat de discussie over topinkomens net zo Hollands is als de traditie om de Koninklijke familie jaarlijks aan infantiele spelletjes te onderwerpen. Een van de terugkerende graadmeters voor 'fatsoenlijk' belonen is de verhouding tussen het salaris van de topman en die van de gemiddelde werknemer. Neerlands Nobelprijseconoom Jan Tinbergen staat zelfs bekend om zijn Tinbergennorm waarbij de best betaalde medewerker maximaal vijf keer het salaris van de laagst betaalde medewerker ontvangt (Tinbergen lijkt vooral postuum te zijn opgezadeld met een niet door hem bedachte norm). FNV Bondgenoten gaat mee met zijn kapitalistische tijd en roept sinds 2009 dat een maximum van twintigmaal het laagste salaris billijk is. Dit jaar moeten Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voor het eerst de verhouding tussen het salaris van de topman en de gemiddelde man/vrouw op de eigen werkvloer in het jaarverslag opnemen. FD heeft alle tot nu toe beschikbare getallen op een rijtje gezet. En? 

Lees verder

Links en 50PLUS gaan loonkloof m/v te lijf met boetes voor werkgevers

Onderbetaalde vrouwen in Nederland! Vandaag is het begin van het einde van de gapende loonkloof die de arbeidsmarkt al sinds het begin van de arbeidsmarkt teistert! De SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS hebben een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven moet gaan verplichten om transparant te zijn over salarissen. De wet Gelijke Beloning Mannen en Vrouwen (pdf) moet er als volgt uit gaan zien: bedrijven/organisaties met meer dan vijftig werknemers krijgen een certificaat waarin is opgenomen dat Henk en Marja precies hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Werkt Marja minder uren per week dan Henk, dan mag alleen daar het verschil in zitten en niet in het feit dat ze een vrouwmens is. Zo'n certificaat is drie jaar geldig en iedere drie jaar moet een werkgever in het jaarverslag cijfers aanleveren over het salaris van de werknemers. Gaat het helemaal mis bij een 50+-organisatie, dan krijgt de werkgever de kans om hier wat aan te doen. Verandert er niet genoeg of helemaal niets, dan volgen er boetes. Die kunnen flink oplopen tot maximaal 10% van de jaaromzet van het betreffende mannelijk chauvinistische bedrijf. Goed, is het probleem(pje) hiermee opgelost? Goede vraag van u. Het is uiteraard nu niet toegestaan om twee verschillende mensen voor hetzelfde werk verschillend te belonen. Maar de wet handhaven is een lastig verhaal. De partijen achter het wetsvoorstel willen de boel nu omdraaien. Niet Marja vragen om met bewijs te komen dat Henk meer verdient, maar haar werkgever laten aantonen dat het niet zo is. Dit model toont grote gelijkenissen met de IJslandse wet, waar sinds dit jaar bedrijven met +25 personen in dienst onder streng toezicht staan. 

Lees verder

Feit. Nederlandse vrouw weigert carrière te maken

En daar zijn we weer, met het volgende onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de positie van vrouwen en mannen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit keer wordt de arbeidspositie van jonge mannen en vrouwen tot 25 jaar met elkaar vergeleken (pdf) en de conclusie zal u mogelijk niet verbazen. Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen.  Daarbij blijkt dat vrouwen minder vaak financieel afhankelijk zijn. En om het extra schrijnend te maken: volgens het SCP hebben we in ons land vergeleken met andere Europese landen het grootste verschil in aantal gewerkte uren tussen jonge vrouwen en mannen. Overigens wordt daar nog een positieve draai aan gegeven. Die bijzondere positie in Europa hebben we te danken aan het relatief grote aanbod van deeltijdbanen, de goede rechtspositie van deeltijdwerkers en het hoge welvaartsniveau. Toch moet u weten dat het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is al jaren niet of nauwelijks toeneemt. En daarbij weten we ook -dankzij eerder onderzoek van het SCP- dat vrouwen van alle opleidingsniveaus veel vaker in deeltijd werken dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het nieuwe onderzoek bevestigt dat maar weer eens. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken