3 topics
#loongolf

Loongolf is leuk, maar prijzen stijgen harder dan u hebben kan

Heeft u tijdens de eerstvolgende kringverjaardag een cijfermatige onderbouwing nodig voor uw plichtmatige ‘en alles wordt ook maar steeds duurder hè’, dan moet u vandaag even uw licht opsteken bij het CBS. Zij becijferden dat in het eerste kwartaal van 2019 de CAO-lonen weliswaar stegen met 2,2% (zei daar iemand ‘loongolf’?), maar daar had u mogelijk geen reet aan, aangezien de consumentenprijzen in dezelfde periode stegen met 2,5%. Tja, dat schiet gevoelsmatig natuurlijk niet op, met de nadruk op gevoelsmatig want zoals de statici terecht stellenAls de cao-lonen minder hard stijgen dan de consumentenprijzen, betekent dit niet automatisch dat werknemers er reëel in koopkracht op achteruit gaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen (inclusief zorg) en de loonheffing.’ Kan wezen, maar de cijfers bewegen zich niet de goede kant op, ook als u het vergelijkt met ons vorige bericht hierover (2,1% loonstijging vs. 1,7% consumentenprijzenstijging). Gelukkig komt het niet al te vaak voor dat de CAO-lonen de prijsstijgingen niet bij kunnen houden: het gebeurde de afgelopen vijf jaar maar één keer eerder, maar dat was vooral te danken aan de nogal lage inflatie en niet omdat de lonen nou zo hard stegen. Jammer dus FNV, kom er maar in! Sluiten we af met de macabere vaststelling van het CBS dat ‘op het niveau van de bedrijfstakken de lonen in de overige dienstverlening (waartoe onder meer de cao’s kappersbedrijf en uitvaartzorg worden gerekend) het meest toenamen, namelijk met 3,1 procent.’ Dus gratis carriere-advies: neem een schaar of spade ter hand als u de inflatie voor wilt blijven. 

Vakbond: Bijenkorf mag alleen communistisch belonen

Wordt u de komende dagen tijdens het kerstshoppen in De Bijenkorf doldwaas van hinderlijk gezoem hak dan niet gelijk in op uw Chinese collega-shoppers. Zij kunnen er ook niets aan doen. Het geluid is afkomstig van protesterende winkelmedewerkers. Die vinden het namelijk 'hoog tijd voor verbeteringen in hun warenhuis'. En waar warenhuis staat mag u salaris lezen. Met De Bijenkorf, dat niet in handen van personeel maar van de Britse luxe warehuisverzamelaar Selfridges is, gaat het namelijk prima. Vijf jaar ging het roer om. De Bijenkorf ging zich richten op het bieden van een 'premium experience'. Provinciaal volk heeft daar geen behoefte aan, dus werden - tot groot verdriet van de vakbond - diverse vestigingen opgedoekt. Daarnaast moest er een 'cultuurverandering' komen. 'Mensen durfden niet zomaar op klanten af te stappen. Er werd gewacht tot de klant naar hen kwam', aldus de HR-directeur. Om medewerkers te motiveren/belonen om uit hun schulpje te kruipen kwam er een 'wall of fame' waar verkopers schitterden die een negens of tienen scoorden bij klanten. Deze cijfers werden meegenomen in salarisrondes. Dit alles tot groot verdriet van de vakbond(girl) die de 'oprukkende ratingcultuur' haat. Daar vinden ze namelijk dat iedereen altijd meer loon moet krijgen. In dit geval 3,5% voor alle medewerkers, terwijl De Bijenkorf verder wil gaan dan een schamel procentje voor een deel van het personeel. En dat terwijl het warenhuis exclusief een voorziening voor het ontslag van 143 distributiemedewerkers de operationele winst met 8% zag stijgen naar €38,7 mln. 'Dus ook wij verdienen een beter loon', moppert de FNV namens de winkelmedewerkers. En die hebben soms best een reden tot klagen. Een deel zit nog niet aan het maximum schaalloon van €1.750 (wettelijk minimumloon 2019 is €1.615), terwijl medewerkers boven het schaalmaximum (volgens AD het grootste, edoch ongespecificeerde deel) er standaard niets bij krijgen. Dat betekent niet per se dat deze luitjes de inflatie hun inkomen kapot zien vreten. Er is namelijk ook een bonusregeling waarmee men maximaal 4,5% opslag kan krijgen, terwijl hier niet langer tienen van klanten voor hoeven worden binnengehengeld. Met de woede lijkt het vooralsnog ook nog wel mee te vallen. Stakingen blijven uit, net als gele hesjes. Naast het gezoem dragen de medewerkers een speld van een 'fashionable bijtje'. Waarom vraagt u zich af? 'Het speldje en het filmpje verwijzen naar de film The Hunger Games, waarin de heldhaftige hoofdpersoon Katniss Everdeen (zie foto boven - DK) strijdt voor een betere wereld. Katniss draagt een speldje van een vogel: the mockingjay oftewel de spotvogel.' En een betere wereld is er één waarin iedereen ongeacht geleverde prestaties dezelfde loonopslag krijgt. 

Eindelijk! Het economische fenomeen waar iedereen op wachtte is hier

Het was lang wachten. Heel lang. Ondraaglijk lang. Terwijl iedereen halsreikend naar zijn komst had uitgekeken. Maar hier issie dan! DE LOONGOLF! Of golfje, maar dat hangt af van wiens cijfers u bekijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in het eerste kwartaal van 2018 de cao-lonen met 1,7% stegen en da's mooi twee tiende hoger dan de anderhalve procent stijging uit heel 2017. De contractuele loonkosten voor werkgevers stegen harder (2,2%) dan uw loon. Is de schuld van hogere werkgeversheffing voor de Zorgverzekering en gestegen werkgeversbijdragen voor WAO en WW. Werkgeversclub AWVN vindt dat haar leden ruimhartiger zijn dan het CBS voorspiegelt, omdat de statistici te veel kijken naar het verleden. AWVN houdt het dan ook op een gemiddelde loonstijging van 2,7% in maart. De lakmoesproef voor het bestaan van een loongolf is misschien wel een tevreden vakbond. 'We spreken al cao’s af waar sprake is van een loonstijging van 3 procent', aldus Piet Fortuin van CNV die overtuigd is dat lopende onderhandelingen met de metaalsector tot forse loonsverhogingen leiden. Kan natuurlijk ook dat Pietje even tof wil doen over de onderhandelingsskills van de vakbond. Bij FNV zijn ze nog niet helemaal tevreden, want die zien een hoop gierige werkgevers. De overheid incluis. 'Politie en onderwijs hebben nu eindelijk recht op een fatsoenlijke loonsverhoging', aldus een FNV-meneer. Dat hij deze groepen noemt is niet helemaal toevallig. Want in het onderwijs staan ze al op de barricaden en de juten staan aan de formele aftrap van de CAO-onderhandelingen. Dat waren zo'n beetje alle meningen over de staat van de loongolf. Voor uw eigen mening kijkt u maar lief naar de baas of op uw bankrekening. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken