13 topics
#lonen

Helaas. U profiteert niet van de economische groei

Die sobere conclusie trekt het CBS vanochtend. Tussen 2007 en 2017 zat er amper groei in het voor inflatie gecorrigeerde doorsnee persoonlijk inkomen - zet je alle inkomens van hoog naar laag, dan is dit de middelste - van werkenden. Werknemers kwamen uit op €35.200, zeer mager gezien de €34.100 uit 2007. Ook voor zelfstandigen zonder personeel was het geen vetpot: van €27.500 naar €28.000. Het doorsnee inkomen van zelfstandigen mét personeel daalde zelfs, van €50.100 naar €48.500. Dat ziet er dan, met gebruikmaking van een weinig spectaculaire grafiek, als volgt uit.Lees verder

Komt die golf! Loongroei op niveau van voor de crisis!!

Waar is die loongroei? Hier hier hier! Waar is die loongroei? Kuch. Excuus, we laten ons even meeslepen door het persbericht van de werkgeversvereniging AWVN, waarin staat dat de cao-loonafspraken in januari op gemiddeld 2,71% uitkomen, waarmee het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis is bereikt. Nu leerden we gisteren van het CBS dat de economische groei in ons land nog voortduurt, waardoor bij de huis-hoofdeconoom Van Mulligen ook enige ongeduld leek te ontwaren. 'Dat hogere groei niet direct leidt tot hogere lonen is niet gek, maar het duurt nu zo lang dat ik me als econoom ook wel afvraag: wat is hier nou aan de hand.' Hiermee zal hij de gedachte van veel Nederlanders hebben uitgesproken, maar er zit dus schot in. Ook de AWVN, die als arbeidsvoorwaarden­adviseur betrokken is bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao's, wijst op de vertraging in de loongroei ten opzichte van de conjunctuur. De groei komt parafraserend met het vliegtuig, de lonen met de brommer. Maar dat heeft ook een voordeel, zo zegt AWVN, want als de economie stagneert, 'stijgen de cao-afspraken nog enige tijd door'. Hierbij wijst men ook op de decemberraming van het Centraal Planbureau dat in december een economische groei in 2019 voorzag van 2,2%. Overigens heeft de Europese Commissie in een recent rapport die groei voor ons land naar beneden bijgesteld naar 1,7% voor dit en volgend jaar. Maar als we de arbeidsproductiviteit nu ook weten op te krikken (lees: 'harder' en efficiënter werken) én het loonaandeel gaat groeien (gedeelte van bbp dat naar werknemers gaat, niet te verwarren met AIQ), dan zitten we er voorlopig warmpjes bij. Proficiat!

Lees verder

Lonen stijgen, maar zijn nog steeds niet om heel vrolijk van te worden

Het bericht van de dag komt uit de telex van het CBS: de cao-lonen gingen in 2018 met 2,1% omhoog. En da's toch maar mooi de grootste loonstijging sinds 2009. Daar moeten we alleen direct aan toevoegen dat in dat betreffende jaar het verschil tussen de verhogingen en de inflatie redelijk hoog lag met 1,6%-punt (want 2,8% stijging en 1,2% inflatie). In 2018 is dat verschil een heel stuk kleiner, aangezien de inflatie om en nabij de 1,7% zal gaan liggen. Sowieso is die 2,1% niet heel erg hoog in het licht van de historisch krappe arbeidsmarkt. Kortom, ook dit loongolfje heeft niet tot een spectaculaire verhoging van uw koopkracht geleid en de FNV-looneis van 3,5% vinden we slechts terug in ons niet-onomvangrijke archief. De échte loongolf moet dit jaar gaan komen, want het kabinet voorziet 2,8% hogere lonen over 2019. Maar, zo zegt werkgeversorganisatie AWVN tegen De Telegraaf, het is nog maar zeer de vraag of we daadwerkelijk dat percentage aan gaan tikken. De loonstijgingen in de reeds afgesproken cao's voor het nieuwe jaar zijn immers niet toereikend en de economische perspectieven zijn weer wat minder. Daarmee komen we aan bij een vertrouwde conclusie: wil u niet afhankelijk zijn van de loongestes van uw baas, dan zit er toch echt niets anders op dan een stukje jobhoppen.U verdient te weinig, maar heeft wel een vast contract!

Er zit nog muziek in de Nederlandse economie maar het volume is wat zachter gedraaid. Met die boodschap komt DNB vandaag op basis van de nieuwste voorspellingen. Een half jaar terug ging men nog uit van een groei van 2,2%, maar die is nu bijgesteld naar 1,7%. Deze nieuwe voorspelling van de centrale bank is niet verrassend, want ook de ABN Amro, ING en Rabobank lieten al eenzelfde geluid horen. Wat steeds voorbij komt is de krappe arbeidsmarkt, die ervoor zorgt dat de groei stagneert en we straks allemaal werkloos zijn. Door het gebrek aan personeel in de bouw worden projecten uit- of afgesteld met alle gevolgen van dien. En de overheid doet niets en repareert het dak niet nu de zon nog schijnt want er zijn geen bouwvakkers, om een sterke grap van J. van Wensen nog eens bij u in memorie te brengen. En als we het hebben over een krappe arbeidsmarkt, is het gebrek aan loongroei niet ver te zoeken. Want als er iets te verwachten valt bij een gebrek aan personeel is het wel dat werkgevers meer gaan betalen. Gebeurt dus niet of niet genoeg. DNB wijst naar een andere ontwikkeling die daar aan ten grondslag kan liggen. Zowel werkgevers als werknemers kiezen voor een 'vast' contract in plaats van hoger loon. 'Sinds eind 2017 neemt de werkgelegenheid meer toe onder werknemers met vaste contracten dan met flexibele contracten, waardoor het aandeel ‘vast’ in het totale werknemersbestand voor het eerst in tien jaar weer licht groeit.' Dat is niet nieuw nieuws, want dit heeft DNB van het CBS vernomen. De centrale bankiers schrijven deze ontwikkeling deels toe aan de krappe arbeidsmarkt die voorlopig ook nog wel krap blijft: ze verwachten komen jaar een werkloosheid van 3,6% van de beroepsbevolking.

Lees verder

Eindelijk weten we waarom uw loon amper stijgt

De dames van het Centraal Planbureau hebben uitgezocht waarom lonen in Nederland al tijden in de parkeerstand staan. Het uitblijven van de grote loongolf wordt wel eens toegeschreven aan het groeiende leger zzp'ers en flex'ers. Zij hebben een zwakkere onderhandelingspositie en dat drukt de lonen. Het CPB kan daarentegen 'geen structureel effect van flexibilisering op de loongroei vaststellen'. Wel zorgt de flexibele schil ervoor dat lonen minder fluctueren. In tijden van economische opgang worden meer uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract ingezet. Zij verdienen doorgaans minder (denk aan het prachtige uitlegfilmpje van het CBS). Komt bij dat in goede tijden flexxers hun onderhandelingsmacht mogelijk inzetten voor een vaste aanstelling in plaats van een hoger loon. In slechte tijden worden zij er als eerste uitgebonjourd 'waardoor de gemiddelde loongroei op macroniveau minder afzwakt'. Flex'ers zijn dus vooralsnog onschuldig, net als globalisering en technologische ontwikkeling. Het CPB stelt (pdf) dat het effect van deze factoren op de loongroei 'moeilijk meetbaar' is. Goedkope Chinezen of ASML'ers die zes cijfers verdienen strepen we ook weg. Houden we over: de zwakkere toename van de arbeidsproductiviteit. Zoals u misschien al had opgemerkt in het plaatje hierboven nemen de reëele lonen (=gecorrigeerd voor inflatie) nog minder toe dan de arbeidsproductiviteit. En daarmee neemt het loonaandeel (=niet de AIQ) af, behalve in tijden van crisis want dan durft uw baas geen loonoffer van u te vragen uit angst dat u gaat rondsjokken. 'De daling van het loonaandeel is echter kleiner dan die van de arbeidsproductiviteitsgroei en daarmee is de lagere arbeidsproductiviteitsgroei de belangrijkste reden dat de reële lonen stijgen.' Schrale troost. Elders is het gras niet groener, want we doen hierin lekker mee met de internationale ontwikkelingen.

Meer loon verdienen volgend jaar? Dan moet u snel op zoek naar andere baan

Gaan we weer: werknemers in Nederland gaan volgend jaar niet een enorme loonstijging krijgen. Kan er wel in verschillende sectoren een enorm tekort aan personeel te zijn, gecorrigeerd voor inflatie (men gaat uit van een inflatie van 2,3% voor 2019) gaat het gros er slechts 0,7% op vooruit (dit jaar is dat 1,1%). Dat blijkt uit onderzoek door beloningsadviseur Korn Ferry onder 500 grote werkgevers met gezamenlijk 320.000 werknemers in Nederland, waar het Financieele Dagblad uit citeert. Hieruit blijkt niets schokkends: natuurlijk is er veel vraag naar met name hoger betaalde functies, maar daar profiteert een grotere werknemerspopulatie niet van. Werkgevers zetten liever een potje geld opzij om externe krachten aan te kunnen nemen voor dergelijke functies. Hier profiteert uiteraard de buitenstaander van, die volgens de onderzoekers '5% tot 10%' meer kan verdienen dan de mensen die al bij die werkgevers in dienst zijn. 

Lees verder

Eindelijk mogen we voor onze eigen economische groei zorgen

Met uitzondering van het gesloten en arme monnikenstaatje Bhutan meet de wereld zijn geluk in keiharde bbp-groei. Nederland werd vorig jaar 3,3% gelukkiger en de komende drie jaar groeit ons welbevinden met 1,9 tot 2,5% per jaar. Zeggen wij niet, maar DNB die zich heeft gewaagd aan de halfjaarlijkse economische vooruitzichten en ons land in ieder geval tot 2020 van een crisis gevrijwaard ziet. De centrale bankiers denken bovendien dat de economische groei vanaf dit jaar 'binnenlands gedreven' zal zijn. De groeicijfers van de afgelopen jaren komen voornamelijk op het conto van de Nederlandse exportsector die bovenmatig profiteert van een florerende wereldhandel. DNB nattevingert dat de groei van de wereldhandel iets afneemt, maar dit wordt deels gecompenseerd door binnenlandse bestedingen. Het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens groeit het snelst sinds 2001 (+2,8%). Komt door lagere loonbelastingen en werkgevers die eindelijk de portemonnee trekken wegens personeelstekort. In het verlengde daarvan proberen werkgevers u ook vaker te ketenen met vaste contracten en dat leidt tot hogere lonen, aangezien flexers gemiddeld genomen harder worden uitgebuit. De glazen bol van DNB houdt het erop dat de lonen komend elk jaar 0,5% sneller stijgen tot 3,1% in 2020. Dit gaat dan alleen over contractlonen en niet over de periodieken, bonussen en promoties die u daarnaast binnensleept. Gaat er zelfs toe leiden dat loonslaven voor het eerst in veertig jaar weer eens een groter deel van de nationale koek (beter bekend als de arbeidsinkomensquote) krijgen. 'Het werd ook wel eens tijd', verzucht DNB-bestuurder Job Swank over de loongolf die ons land moet gaan overspoelen. 

Lees verder

Tien jaar werken in Mokum betekent 11% meer loon dan tien jaar in Meppel

Het JOH!-onderzoek van de dag komt vandaag van het Centraal Planbureau (CPB). En toch valt het te prijzen. Want u zult mogelijk niet stijl achterover slaan van de bewering 'Door te werken in de stad verdien je meer', denken we. Zo kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) twee jaar geleden al met dezelfde conclusie. WAAROM? Simpel gezegd: een grote stad herbergt meer mensen met een goede baan. Die mensen geven hun geld uit in de eigen regio waardoor ook de laagopgeleiden weer profiteren. Dat mag u een trickle down-effect noemen als u van Angelsaksisch houdt. Uiteraard is het niet altijd feest voor laagopgeleiden, want eenmaal langdurig werkloos, betekent vaak een uitzichtloze situatie. Daarbij komt dat in de horeca en winkels veelal studenten werken, die eigenlijk overgekwalificeerd zijn, maar niemand blijkbaar een spijkerbroek wil kopen van een zwetende vijftiger. Waarom die vijftiger in dit verhaal moet zweten, weten we ook niet maar daar gaat het verder niet over.  Het gaat over dat onderzoek van het CPB. Daar is namelijk gekeken naar drie verschillende factoren die achter het hogere loon zitten voor hetzelfde werk in verstedelijkte gebieden. Komen ze.

Lees verder

Action zet vakbond FNV opzij, ritselt eigen arbeidsvoorwaarden voor medewerkers

Je zou het een trend kunnen noemen. Action heeft nadat de lange onderhandelingen met vakbond FNV op niets uitliepen, besloten om de vakbond buitenspel te zetten. Dat kan ook, want van de 15.000 Nederlandse werknemers zouden er zo'n 300 lid zijn van de FNV en had daarvan 20% gestemd op het laatste voorstel van de Action. Daarvan stemde uiteindelijk tweederde tegen en eenderde voor, lezen we in de Telegraaf. Dan kun je als vakbond inderdaad geen vuist maken, en dan kan een werkgever besluiten het zelf te gaan regelen. Dat vakbonden draagvlak verliezen is al langer bekend en als de FNV dan met de bekende loonsverhoging van 3,5% op de proppen komt (of uit de hoge hoed tovert als we een woordvoerster van de Action moeten geloven), dan houdt het op. Daarom legde de Action-top zijn oor te luister bij de Jumbo over hoe je een eigen arbeidsovereenkomst in elkaar flanst met instemming van de ondernemingsraad (or) en klaar. De werknemers hebben dinsdag de optie te horen gekregen: stem hier mee in of blijf werken onder de voorwaarden van de vorige CAO. 'De nieuwe regeling geldt twee jaar en daarna kijken we wel verder’, aldus de woordvoerster. FNV noemt het asociaal en zegt dat flexkrachten en minimumloners er niets bij gaan krijgen. Maar daar is de Action nu van af en het heeft een meer meegaande partij in de or gevonden om met de nieuwe voorwaarden in te stemmen. Slim geregeld, toch? Mwah. 

Lees verder

Ja, zijn de lonen nou te laag of niet?

Een heuse 'jij rammelt nee jij rammelt'-fittie teistert ons land met als centraal thema de lonen van de gewone mensen. Die begon vorige week toen De Nederlandsche Bank rapporteerde dat de lonen in Nederland achterblijven wegens uitgeknepen zzp'ers en andere flexo's. 'Een zwakkere onderhandelingspositie van werkenden in de flexibele schil is de voornaamste reden dat toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt gepaard kan gaan met neerwaartse druk op de AIQ', schreef DNB waarbij AIQ staat voor  de arbeidsinkomensquote, het percentage van ons nationale inkomen dat naar de lonen vloeit. Koren op de molen van de FNV natuurlijk die meteen een persbericht de wereld instuurde inclusief autoriteitsargument in de kop: 'DNB bevestigt noodzaak aanpakken doorgeslagen flexibilisering' en een oproep tot hogere lonen in de rest van het verhaal. Het duurde niet lang voordat werkgeversorganisatie VNO-NCW in de tegenaanval ging, zich afvroeg of DNB tot wetenschappelijke instituut van de vakbond is verworden en vervolgens schreef 'Analyse DNB over AIQ en flexibilisering rammelt'. Want 'hoe verklaren [de mensen van DNB] dan dat de AIQ in Nederland minder is gedaald dan in andere landen, terwijl het aandeel flexibele arbeid in Nederland in dezelfde periode juist is toegenomen?' Vooringenomen geknoei dus, zeggen de werkgevers, want de lonen stijgen momenteel in rap tempo en een flexibele schil is altijd handig. Het zal u verbazen, maar de FNV komt gisteren op de proppen met de jij-bak 'Analyse VNO-NCW over DNB rapport AIQ en flexibilisering rammelt'. Graag feiten in plaats van fictie schrijft de vakbond die vindt dat de werkgevers DNB-duiding verdraaien en onze dubieuze titel Europees Flexkampioen bagatelliseren. Enfin. VNO wil in gesprek met DNB en de FNV, het CPB heeft weer andere AIQ-cijfers dan DNB en gaan wij tijdens het wachten op repliek van VNO de tel een beetje kwijt zijn, terwijl u zelf een internationale AIQ-vergelijking hier kan lezen.

Linktip: Energie vergelijken