27 topics
#koolmees

Rara! Wie zit er in het 'auditcommittee' dat toezicht houdt op het UWV?

Hallucinant Kamerdebatje vandaag weer over het UWV en de gigantische teringzooi aldaar. Om te beginnen met het antwoord op de vraag uit de titel dat u wellicht al heeft geraden: UWV-bestuursvoorzitter Fred Paling. Paling van het UWV adviseert en houdt toezicht op Paling van het UWV. Of zoals minister Wouter Koolmees de werkzaamheden van het auditcommittee vorige week omschreef: 'Een sterk auditcommittee zorgt voor een stevige verankering van de kritische en onafhankelijke blik op de bedrijfsprocessen, het risicomanagement en de informatiestromen'. Paling zit dus stevig verankerd kritisch en onafhankelijk een blik te werpen op Paling. Wanneer u dan denkt van tsjonge niet zo gek dat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties van de overheid omvallen door dit soort wanpraktijken, dan heeft u gelijk. Koolmees legde tijdens hetzelfde Kamerdebat uit dat momenteel op vele ministeries de alarmbellen rinkelen, omdat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties omvallen. Of beter gezegd: 'Ik wijs erop dat bij meerdere publieke uitvoeringsorganisaties, waar in het verleden taakstellingen (deels) zijn ingevuld met digitalisering, in het primaire proces dilemma’s ontstaan in het vinden van de juiste balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency. Daarom zal ik met mijn collega’s van het kabinet bezien hoe deze, in relatie tot beleid en toezicht, structureel van effectieve reflectie kunnen worden voorzien'. Afijn, succes met uw vraag over uw belastingaangifte, pgb of rijbewijs. De overheid geeft voorlopig even geen antwoord want men weet het niet meer. Dat is ook de reden, zei Koolmees, dat de problemen bij het UWV de komende jaren nog wel even gaan duren, want niemand weet hoe die moeten worden opgelost. Met een pilletje op het debat terugkijken kan hier (codenaam: vao suwinet).

Overheid geeft ondernemers duwtje richting onderbetalen werknemers

Gaan wij het nog een keer hebben over de allerbelachelijkste subsidie uit rondpompparadijs Nederland: het lage-inkomensvoordeel (liv). Werkgevers die hun personeel tussen de €9,82 en €12,29 per uur betalen kunnen een subsidie tot €2.000 per werknemer krijgen. Het idee is dat werkgevers worden gestimuleerd om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in vaste dienst te nemen in plaats van goedkopere zzp'ers in te huren. Klinkt sympathiek, maar is oerdom. De Primarks en uitzendbureau's voor Oost-Europeanen hebben namelijk geen belang om lonen te verhogen, omdat ze dan subsidie mislopen. Komt bij dat deze primarkpremie, die een slordige €600 mln kost, prima te misbruiken is door kleine ondernemers. Die nemen hun vrouw tegen een minimumloon in dienst om subsidie te trekken. Owja, en iets grootschaliger frauderen met de liv blijkt ook appeltje-eitje. Kortom, gooi het liv in de prullenbak. Mik de zelfstandigenaftrek erachteraan, zodat zzp'ers zichzelf niet voor bodemprijzen aanbieden. Tot die tijd zouden wij het bestaan van de falende loonsubsidie zo stil mogelijk houden. Zo niet werkminister Koolmees. Die kondigt vandaag in een dolenthousiaste De Telegraaf met veel bombarie 'het financieel cv' aan. Werkzoekenden kunnen op financieelcv.nl hun gegevens invoeren en daar rolt dan een papiertje uit waarop staat op welke subsidies een werkgever recht heeft als ze de werkzoeker in dienst nemen. Dat kan gaan om het loonkostenvoordeel en de no-riskpolis, maar ook om de liv. Dit plannetje uit de D66-koker moet er toe bijdragen dat werkgevers mensen uit kwetsbare groepen (ouderen, langdurig zieken, arbeidsgehandicapten) gaan aannemen. Want volgens Koolmees zien de kleine bedrijven de bomen door het subsidiebos niet meer. Aantoonbare onzin, want zie bovenstaande mkb'ers die vrouw in dienst nemen. Voor het zelfbeeld van de werknemer lijkt het ons ook niet fantastisch om je eigen kwaliteiten weg te moffelen ten faveure van een subsidiepotje. Wel geestig dat De Telegraaf en passant een oudere werkloze opvoert om zijn D66-haat (voorpagina was niet genoeg) te etaleren. 'Rob Jetten wil 50.000 Polen naar Nederland halen. Nou, er zijn meer dan een miljoen mensen met een uitkering van wie velen graag aan het werk gaan. Laten ze daar eerst naar kijken'. Prima, zullen we dan afspreken dat werkloze zestigers kijken naar laagbetaald productiewerk in plaats van iets in de hr? 

Leger externen moet UWV van de ondergang gaan redden

Het UWV doet een Belastingdienstje en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil onder geen beding als een Eric Wiebes de boeken in. Dus worden massa's externe deskundigen opgetrommeld om het UWV te behoeden voor de ondergang. Alleen al om de waarschuwingen van René Veldwijk (in ons archief bijv. 1, 2, 3 of hier op Computable zijn nieuwste longread-uitleg) over de deplorabele staat van de ICT bij het uitkeringsinstituut te onderzoeken zijn vier deskundigen aangesteld. Daarnaast krijgen we over een tijdje te horen hoe het verloopt met de afdeling verwonderadressen (een in grote haast uit de grond gestampte afdeling waar medewerkers vermoedens van fraude kunnen melden via het e-mailadres [email protected]***.nl): 'twee onafhankelijke deskundigen voeren een cultuuronderzoek uit dat inzicht moet bieden of, en zo ja in welke mate, de openheid en integriteit van UWV als organisatie voldoende borging biedt tot het uiten van signalen inzake WW-fraude'. Ook moeten de eigen accountants van het UWV nu echt aan de bak, 'voert een onafhankelijk bureau een breed onderzoek uit naar misbruikrisico’s' en verder dan nog bakken met deskundigen voor weer andere cultuuromslagen, audits en zo voorts en zo verder, aangevuld met versterking vanuit het ministerie van Sociale zaken. Gaat dan alles fout bij het UWV? Zeker niet, schrijft Koolmees, want 'het aantal ingediende klachten over de uitvoering door het UWV daalde van 10.000 in 2016 naar 8.000 in 2017'. Toch nog goed nieuws dus en zelf het aantal externe deskundigen tellen bij deze reddingsoperatie kan hier.

Tweede Kamer weer eens boos over zzp'ers en werkgevers

Schijnzelfstandigen moeten de wereld uit, maar dat lukt niet helemaal. Of beter gezegd helemaal niet, zo bleek vandaag maar weer uit een verwarrend debatje over zzp'ers. Daarover zo meer, maar eerst meer over finstas Menno Snel en zijn brief over wat de Belastingdienst doet aan bedrijven die zzp'ers inhuren die eigenlijk werknemer zijn. Momenteel geldt een 'handhavingsmoratorium'. Een mooi woord om uit te leggen dat niemand meer weet waar de grens ligt tussen zzp'er en loondienst en dat er daarom geen handhaving plaatsvindt door de Belastingdienst tot een en ander wel duidelijk is. Op de aantoonbaar echte fraudeurs na krijgen bedrijven geen boete als ze per ongeluk een zzp'er 'in dienst' blijken te hebben. Toch zit de Belastingdienst ten aanzien van de goedwillende bedrijven niet stil. De Belastingdienst heeft 'een coachende rol door “voorwaartse aanwijzingen” te geven en de opdrachtgever suggesties te doen om de feitelijke werkzaamheden met de gebruikte overeenkomsten in overeenstemming te brengen', schrijft Snel inclusief goh!-cijfers: van de 104 bedrijven die vanuit een stukje coaching bezocht werden door de Belastingdienst ('in een breed scala aan branches en sectoren') ging het bij 45 bedrijven helemaal goed. Bij 59 bedrijven niet helemaal (waarvan twaalf de zaak willens en wetens bleken te flessen, maar dat terzijde). Maar waarom merken die goedwillende bedrijven hun personeel aan als zzp'er?

Lees verder

Vakbond: belastingbetaler moet miljarden lappen om pensioengat te dichten

'Het kabinet zadelt miljoenen mensen op met een fors pensioengat. Voor veertigers kan dat leiden tot een verslechtering van hun pensioenopbouw met ruim tien procent'. Dixit de christelijke vakbond CNV die vandaag in de Telegraaf helemaal leegloopt over het afschaffen van de doorsneesystematiek. Moraal van het jankverhaal: afschaffen van de doorsneesystematiek kost volgens een eerste verkenning van het CPB zo'n €60 tot €100 miljard. Dat geld hebben de pensioenfondsen niet volgens de bonden, dus mogen belastingbetalers bijspringen om dat gat te dichten. Of liever nog schaft de vakbond de doorsneesystematiek helemaal niet af. Dat is namelijk in het belang van hun eigen vergrijsde achterban (en de reden dat jongeren geen lid meer worden van de vakbond). Maar goed, wat was de doorsneesystematiek ook alweer? Beginnen we met een plaatje dat we daarna uitleggen.

Lees verder

Yes! Kabinet publiceert plan om pensioenstelsel te hervormen

Het kabinet heeft een tienpuntenplan neergelegd om het pensioenstelsel te hervormen. Dat plan houdt voornamelijk in dat nog van alles onderzocht moet worden. Of het polletiek en met de bonden gaat lukken, weten we niet. Hier het tienpuntenplan dat eigenlijk maar uit 8 punten bestaat:

1) MOEILIJKSTE: er wordt nader onderzoek gedaan naar het afschaffen van de doorsneepremie.

2) Het Shell-Pensioen wordt uitgebreid (boeit nu niet zo, komen we op terug).  

3) Fondsen beleggen nu het geld van elke deelnemer op dezelfde wijze. Dat is onhandig. Dus mag geld van jongeren vol in aandelen en het geld van ouderen gaat naar een spaarrekening. Of iets daartussen. Wel belangrijk, 'omdat hierdoor de deling van renterisico tussen jong en oud wordt opgeheven en een beter naar leeftijd gedifferentieerd beleggingsbeleid kan worden gevoerd'.    

4) BELANGRIJKSTE: het kabinet gaat faciliteren dat de pensioenvermogens omgezet mogen worden naar persoonlijke potjes. Dus niks geen gehannes met grepen in de pensioenpot, maar eigen rekening eerst (het kabinet komt met waarderingsregels die bepalen wat de waarde is van uw pensioenaanspraak). Fondsen hoeven niet over te stappen; het is een keuze van de werknemers en -gevers in branche of bedrijf.  

5) LEUKSTE: Zij die met pensioen gaan mogen een bedrag ineens opnemen met een maximum van 10% van de pensioenaanspraken; werkenden mogen een deel van de maandelijks te betalen pensioenpremie omzetten in aflossingen op de hypotheek (eerst nog onderzoek #gaap).

6) oud nieuws, gepresenteerd als nieuwnieuws, maar iets over communicatie.  

6) ZZP'ers: 'het kabinet is geen voorstander van een verplichting voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen. Wel kan het opbouwen van pensioen door zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt'.  

7) Verbetering nabestaandenpensioen, dat is altijd goed.  

8) VOOR DE VABONDEN: iets met de koppeling van aow-leeftijd en pensioen en levensverwachting (=wisselgeld).  

9) oud nieuws, dat DE DIJSS doet onderzoek naar de rekenrente.

 Ah! Deze update zal u verbazen maar de bonden zijn boos.

Tussenstand nieuwe arbeidscontracten: makkelijker ontslag en geen langere proeftijd

Aanstaande dinsdag gaat er officieel gestemd worden, maar gisteren aan het einde van de dag werd al min of meer duidelijk hoe er dinsdag gestemd gaat worden. Dan hebben we het over de Wet arbeidsmarkt in balans, het nu nog voorstel van wet dat de balans terug moet brengen in de wereld van flexibele en vaste contracten. Of zo. De bedoeling is om vast aantrekkelijker te maken voor werkgevers (die kunnen u makkelijker ontslaan) en flex duurder, zodat meer mensen in vaste dienst komen. Belangrijk, want dan gaat men eindelijk weer van bonkie bonkie. Nou kunt u hier en daar het hele verslag lezen, of zelfs daardaar in zijn geheel terugkijken voor het geval u ijsvrij heeft. Gelukkig vatte het Financieele Dagblad een dagje ouwehoeren over arbeidscontracten samen. Daar hebben wij onderstaand plaatje van gemaakt, zodat u weet wat er vermoedelijk allemaal staat te gebeuren (GROTER).

Lees verder

Bent u een echte zzp'er of niet? Dit zijn de regels per 2019

Hoop gedoetjes over de zzp'ers weer gisteren en vandaag. Aanleiding is het ministerie van Sociale zaken dat bakken met papierwerk uitstort over wat er nou toch moet gebeuren met de zelfstandige zonder personeel. Wat voorlopig niet volgt is een minimumtarief voor zzp'ers want dat is in strijd met Europese mededingingsregels. Wat wel volgens een optimistische  minister Wouter Koolmees per eind 2019 wordt ingevoerd is een webmodule waaruit moet blijken of een werkgever die een zzp'er inhuurt, niet per ongeluk een schijn-zzp'er inhuurt (schijn-zzp'er=zzp'er die volgens de wet eigenlijk werknemer is, maar dan niet als een werknemer bijvoorbeeld verkansiegeld krijgt betaald). Gaan wij u nu verklappen dat die webmodule het niet gaat redden wegens te moeilijk, maar dat geheel terzijde. Werknemer bent u wanneer sprake is van persoonlijke arbeid, loon en gezag. Ontbreekt een van die elementen, dan bent u geen werknemer, maar kort gezegd een zzp'er. Nu geldt voor de meeste zzp'ers dat bij een opdracht sprake is van persoonlijke arbeid en loon. U en niemand anders moet de werkzaamheden uitvoeren; krijgt u er ook nog voor betaald, dan is er sprake van loon. De lastigste van de drie elementen is het onderdeel 'gezag'. Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding en wanneer niet: 'Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de discussie over of het aanwezig zijn bij een teamoverleg automatisch resulteert in het bestaan van een gezagsverhouding', geeft Koolmees ter duiding. Dat soort discussies leidt al jaren tot vraagtekens en de minister heeft gisteren acht kantjes volgekalkt over indicaties en contra-indicaties van het bestaan van een gezagsverhouding. Die kunt u hier lezen. Wij pikken de verduidelijkingsvoorbeelden eruit. Kunt u zien of u per 2019 nog zzp'er bent (fietsers bij Deliveroo en Thuisbezorgd kijken bijna helemaal onderaan of indien tl;dr: ja, gezagsverhouding, maar uitweg: er is geen sprake van persoonlijke arbeid).

Lees verder

Lol. FNV gaat staken wegens mislukt pensioenakkoord

Is toch schitterend, dit. Er is geen pensioenakkoord en dat gaat er voorlopig ook niet komen. De toenaderingspoging duurde zeven jaar, maar de kloof tussen kabinet en vakbond was uiteindelijk toch te groot. Eergisteren zei minister Koolmees in een brief aan de Kamer dat er voorlopig geen akkoord gaat komen en volgende week dinsdag volgt er een plenaire vergadering waarin het mislukken van de onderhandelingen nog eens onder de loep worden genomen (sprekerslijst hiero). En wat doen de bonden? Die beraden zich ook op vervolgstappen. Voor morgenmiddag staat er een actiebijeenkomst op de rol met -de naam zegt het al- als belangrijkste agendapunt 'het bespreken en vaststellen van nieuwe acties'. Hierbij zalt niet afgeweken worden van de eisen-top 4, wordt met klem aangekondigd:

1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen;
2. Regel indexatie voor elke generatie
3. Biedt een pensioen voor iedereen, óók flex en ZZP
4. Verslechteringen zullen wij nooit accepteren

En wat voor wapen wordt er mogelijk ingezet? Staken natuurlijk! Althans, als er genoeg animo voor is, meldt vice-voorzitter Tuur Elzinga van de bond in gesprek met BNR.  Maar goed, als minister Koolmees bereid is om 'het regeerakkoord open te breken', willen ze met graagte weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Gaat natuurlijk niet gebeuren. En zo zijn we weer terug bij af, als we dat al niet waren. Koolmees heeft sowieso al de handen vol aan Kamerleden. Zo nam hij gisteren de ruimte om Martin van Rooijen van 50Plus nog eens uit te leggen hoe rekenrente werkt. 

Lees verder

Raad van State: Flexwet Koolmees kan in de haard

De opper-affakkelaars van de Raad van State hebben weer eens een wet naar de schroothoop verwezen. Deze keer betreft het slachtoffer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die vandaag door minister Wouter Koolmees (inclusief RvS-advies) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De wet is een opvolger van Asschers gefaalde Wet Werk en Zekerheid, maar heeft met het verminderen van de verschillen tussen flex en vast hetzelfde doel. Greep uit de maatregelen onder de WAB: Werknemers hebben sneller recht hebben op een (hogere) ontslagvergoeding. Van werknemers die een vast contract krijgen wordt de proeftijd opgerekt van twee naar vijf maanden. Payrolling wordt duurder. Werkgevers zouden weer tot drie jaar (ipv twee) tijdelijke contracten mogen aanbieden. Koolmees denkt dat werknemers met dat extra jaartje flexervaring sneller in aanmerking komen voor een vast contract. RVS vraagt zich af waar de minister deze laatste wijsheid vandaan haalt, want vroeger was de termijn ook drie jaar en daalde het aantal vaste contracten evengoed. De verlening van de proeftijd vindt de Raad, net als FNV, onverstandig omdat dit wel eens een verkapt flexcontract zou kunnen worden. En door payrolling duurder te maken worden alternatieven als uitzendbureau's of het inhuren van zzp'ers aantrekkelijker. Bestaat de wet volgens de Raad dan alleen maar uit brandhout? Neen.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken