34 topics
#kifid

Dronken onmachtige man steekt supermarkt in de fik. Gaat zijn verzekeraar 1,5 mio lappen?

En dan nu tijd voor labiele mensen die onder invloed van drank een container met plastics die geparkeerd staat tegen de gevel van een supermarkt in de fik steken. Want mensen die containers in de fik steken hebben het ook niet makkelijk en zeker niet financieel, maar daarover straks meer. In ieder geval loopt een labiele man samen met zijn beste kennis in maart 2014 's nachts over straat, ziet een plastics-container en 'hij lag om en ik dacht de vlam erin', want 'dat triggert mensen', aldus onze vandaal tegen de politie en de rechter die hem een onbekende en toch iets verminderde straf oplegt wegens verminderd toerekeningsvatbaar. Gevolg van dat vuurtje is brandschade aan de supermarkt en de winkel moet drie weken dicht. Nationale Nederlanden, de verzekeraar van de supermarkt, dient een bonnetje in bij onze vriend van afgerond €1,5 mio. Die dient daarop het bonnetje in bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar Interpolis. Interpolis geeft hem de vinger en wijst op de opzetclausule: 'Niet gedekt is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten, enzovoorts enzovoorts' en al helemaal niet als je dronken bent.

Lees verder

Hypotheekkosten verlagen met levensverzekering? ING weigert (en krijgt gelijk)

De risico-opslag verlagen bij uw hypotheekverstrekker is een lastige exercitie, zoals u weet als u hier wel eens komt. De regel van het risico-opslagdeel is simpel: hoe meer u leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de rente. Als er daarom veel is afgelost of wanneer het huis in waarde is gestegen is het risico voor de hypotheekverstrekker afgenomen en mag de opslag naar beneden. Maar als u een verpande levensverzekering heeft afgesloten, dan willen banken dat vaak niet meenemen in beoordeling van de risico-opslag. En dat terwijl het woord het al zegt: zo'n polis is de via hypotheekakte vastgelegd en daarmee onlosmakelijk verbonden aan een hypotheek als aflossingsverplichting. Hoewel het financiële klachteninstituut Kifid al vaker heeft aangetoond weinig te voelen voor dit argument om het risico aan te passen (voorbeeld-pdf hier), stapt een man toch naar diezelfde geschillencommissie. Hij heeft in 2011 een hypotheek bij ING afgesloten, met twee Aegon-levensverzekeringen met een gegarandeerde eindwaarde van ongeveer €290k. De man zegt ook hier dat de twee levensverzekeringen geen ander doel hebben dan de hypotheek af te lossen. Omdat de ING dit bedrag niet wil meenemen wordt hij in een hoge risicoklasse gezet, waardoor hij financiële schade lijdt. De man komt op een bedrag van €26.775. Lukt zijn betoog nu wel? Neen. Zoals bij alle vergelijkbare zaken wijst het Kifid dat de ING en iedere andere bank 'een grote mate van vrijheid heeft wat betreft het bepalen van haar rentebeleid die enigszins wordt ingeperkt door de wet en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ook zegt het dat de ING in dit geval contractueel niet verplicht is om rekening te houden met de waarde van de genoemde polissen. Maar een extra toevoeging van het Kifid valt dit keer op. 'De Commissie stelt echter vast dat de Bank (overigens pas in haar dupliek) terecht heeft aangegeven dat zij wel enig risico loopt: namelijk het risico dat AEGON op de beoogde einddatum niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De stelling van Consument gaat dus niet op en ook verder ziet de Commissie geen aanleiding om af te wijken van haar eerdere uitspraken.' Ja, als we zo gaan beginnen, is maar een conclusie mogelijk. Houd maar op mensen, bij het Kifid valt hier niets te halen. Uitspraak-pdf hier

Vrouw foetsie? Dan ook spaarhypotheek foetsie

Dat overkwam een man die ongelukkig was in de liefde en in de hypotheekrenteaftrek. De ongelukkige kocht in 2011 een woning en sloot een hypotheek om de boel te financieren. Zoals in die tijd gebruikelijk met een stukje aflossingsvrije plus spaarhypotheek. In maart 2015 ging de man trouwen en -fout op fout- ook nog eens in gemeenschap van goederen. In januari 2018 volgde de onvermijdelijke scheiding. Linksom of rechtsom is de tijdelijke vrouw hoofdelijk aansprakelijk geworden voor de hypotheek ('de ex-echtgenote heeft de overeenkomst van geldlening niet als geldnemer getekend'). Eveneens in januari verzoekt de man hypotheekverstrekker Obvion om de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. Obvion gaat akkoord, want de man heeft voldoende inkomen en overwaarde en alles. Alleen stelt Obvion één voorwaarde: de helft van de hypotheek moet worden omgezet naar een annuïteitenhypotheek. Sinds 2013 geeft alleen deze (en de lineaire) hypotheek recht op hypotheekrenteaftrek en door de echtscheiding koopt de man als het ware de helft van de woning weer terug (als bedoeld in artikel 3.119a lid 2 sub a Wet Inkomstenbelasting 2001). De man protesteert en wijst erop dat 'expliciete regelgeving en strekking van de wetgever voor dit soort situaties ontbreekt' en dat de hypotheek ongewijzigd mag doorlopen. Helaas gaat ons favoriete klachteninstituut Kifid niet mee in die ietwat gebrekkige formulering en daarom heeft de man het nakijken. Conclusie: Vrouw kwijt, spaarhypotheek kwijt (deels) en dat pakt hier qua rechtsgevoel toch best lullig uit.

Een motiverend en inspirerend boek schrijven. Is dat een hobby of een beroep?

Ook het schrijven van een motivatieboek vergt de nodige motivatie en inspiratie, en dan helpt het geenszins mee als je uitgever loopt te kloten. Daar kan een inspiratieschrijfster over meepraten. Om mensen ook daadwerkelijk te inspireren sloot ze voor zo'n boek een overeenkomst met een uitgever. Daarnaast schonk ze tussen 2012 en 2016 bedragen aan een stichting 'die zich ten doel stelt uitgaven op het gebied van mystieke literatuur te ondersteunen', en van dat geld betaalde die stichting dan weer rekeningen aan onder meer de uitgeverij. In augustus 2016 wendde de schrijfster zich echter tot haar verzekeraar DAS voor een stukje rechtsbijstand omdat haar uitgever een niet nader gedefinieerde 'wanprestatie' aan het leveren was en daar een juridisch geschil uitrolde. Die rechtsbijstand kwam enkele maanden, maar toen ineens niet meer, aangezien DAS tot het inzicht was gekomen dat de vrouw tóch niet voldoende gedekt was. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van een particulier geschil - en dat is volgens de polisvoorwaarden nodig - want naast het schrijven van dat motivatieboek was ze bezig met 'de publicatie en vertaling van het boek in tien talen, met het vervaardigen en uitgeven van een uitgebreide versie met bijbehorende CD alsmede met de promotie en het distribueren van deze uitgebreide versie'. En dat heeft in de ogen van DAS weinig meer weg van particuliere activiteiten c.q. een hobby, ofwel een 'ontspannende bezigheid voor in de vrije tijd = liefhebberij' zoals de Van Dale dicteert. Daar komt nog eens bovenop dat het hier een geschil betreft tussen de mystieke stichting en de uitgever, redeneert DAS. Maar wat zegt de Geschillencommissie van financieel klachtinstituut Kifid hiervan?

Lees verder

Wintersporter bewijst de noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering

Het merendeel der verzekeringen is volstrekt overbodig, die voor de uitvaart en de telefoon daaronder begrepen. Eentje mag echter niet in uw hopelijk zeer dunne verzekeringsmap missen: de aansprakelijkheidsverzekering. Om dat te onderbouwen willen we u wijzen op een skiër die op de piste een andere skiër kreupel skiede. De rechtszaken over de hoogte van de te vergoeden letselschade lopen nog, maar in ieder geval staat de teller reeds op €29.349 en daar komt wellicht nog €69.794 bij. Best veel zo'n tonnetje en de schade die de niet-kreupele skiër moet betalen wilde hij verhalen op zijn reisverzekeraar. Maar de verzekeraar weigert te betalen, want de reisverzekering dient uitsluitend ter dekking van kosten door vertragingen, 'gestolen' tablets en medische behandelingen voor eigen gebroken benen. Schade die wordt toegebracht aan derden valt er in ieder geval niet onder, zegt ook ons favoriete instituut voor de financiële dienstverlening Kifid, zodat de ANWB in zijn hoedanigheid van reisverzekeraar niet hoeft uit te keren (hele pdf-uitspraak hiero). Wij vrezen dat de skiër per ongeluk is vergeten een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Anders was deze zaak overbodig geweest, omdat de ANWB dan vriendelijk had doorverwezen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Herhalen wij ons generieke advies: alle financiële risico's die u zelf kunt dragen hoeft u niet te verzekeren. Alles wat tot uw bankroet kan leiden, beter van wel. Enfin. De aansprakelijkheidsverzekering is nooit verplicht gesteld, want bijna iedereen (op vermoedelijk onze skiër en nog wat mensen die toch nooit premies zullen/kunnen betalen na) heeft er een.

Foto: Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun dochters Amalia en Alexia stappen op Amsterdam Centraal Station in de koninklijke trein richting Lech, waar zij de komende week hun jaarlijkse skivakantie gaan houden. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT 15-02-2013

Auto inclusief papieren gejat? Dan krijgt u dus helemaal niks van de verzekeraar

Het staat duidelijk in de voorwaarden van uw verzekering en als het noodlot u treft dan hoeft de verzekeraar werkelijk helemaal noppes nada uit te keren. Dat kreeg een mevrouw te horen van het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid inzake een klacht die zij had ingediend tegen de Hema. Haar auto met een waarde van €12.000 stond keurig geparkeerd op het met cameratoezicht uitgeruste parkeerterrein voor haar flat, toen boeven die op een nacht ergens in 2017 kwamen weghalen (de auto, niet het parkeerterrein). Met het vervelende  gegeven dat mevrouw de autopapieren inclusief deel III in het dashboardkastje had laten liggen. Kunnen wij aan toevoegen dat deel III een behoorlijk essentieel papier is (hier rdw-uitleg), en dat worstenverkoper Hema in zijn hoedanigheid als verzekeraar niet onredelijk optreedt door de hand op de knip te houden. Het Kifid vat het best mooi samen: 'De Commissie is van oordeel dat van Consument mag worden verwacht dat belangrijke documenten, zoals de autopapieren, op een zodanige plek worden bewaard dat de kans op kwijtraken of verliezen zo klein mogelijk is. Een feit van algemene bekendheid is dat met kentekenbewijs deel III een auto eenvoudig overgeschreven kan worden op andermans naam. Hiermee kan de auto snel van eigenaar wisselen. Bovendien heeft HEMA hier ook een belang om na uitkering van het verzekerd bedrag de auto op eigen naam te stellen, zodat hij de auto kan opeisen wanneer deze wordt teruggevonden. In dit licht heeft Consument geen klemmende omstandigheden gesteld die meebrengen dat gebondenheid aan artikel 3.4.2.5 van de Voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is'. En dat is net zo zielig voor de mevrouw als duidelijk.

U krijgt last van maag- en buikkrampen en annuleert uw vakantie. Dokt de verzekering?

Even opletten, iedereen die van plan is om binnenkort z'n annuleringsverzekering in te zetten bij het moeten afzeggen van een vakantie. Zo'n polis geeft doorgaans een stukje zekerheid, maar er bestaat ook nog zoiets als de polisvoorwaarden en de discussie omtrent de exacte definitie van 'een ernstige ziekte'. Een niet nader genoemde consument was eigenlijk van plan om er vorig jaar oktober negen dagen tussenuit te knijpen, maar kreeg plots last van maag- en buikkrampen en diarree c.q. een gastro-intestinale infectie. Daarom annuleerde hij de boel en belde hij direct zijn verzekeraar Univé, waar hij een doorlopende reisverzekering had lopen, om de totale reissom voor twee personen à €2.471,50 op te halen. Vervolgens vraagt de medisch adviseur van Univé tekst en uitleg aan de huisarts van de klant, die hieronder te lezen is.

Lees verder

Financieel adviseur vergeet psychiatrische opname van klant. Wie is de lul?

In 2003 belandt een consument met een psychose in een psychiatrisch ziekenhuis. Begin 2013 staan de zaken er gelukkig een stuk positiever voor en schuift hij samen met zijn moeder aan bij tussenpersoon Ben's* Hypotheekhuis uit Leeuwarden, logischerwijs voor een hypotheek én voor een woonlastenverzekering. Tijdens het oriënterende gesprek brengt zijn moeder de opname van haar zoon te berde, maar da's allemaal geen probleem volgens Ben want tien jaar geleden. Een jaar later komt de boel in een stroomversnelling terecht en heeft de man een adviesgesprek met Ben, waarin het gezondheidsonderwerp overigens niet meer op tafel komt. Uiteindelijk gaat hij voor een polis bij Credit Life van €17,88 per maand, waardoor hij bij arbeidsongeschiktheid een maandelijks bedrag van €600 ontvangt. Wie tijdens de aanvraag precies 'nee' heeft ingevuld achter onderstaande vraag blijft geheel onduidelijk, wel weten we dat de consument dit heeft ondertekend.

Gaan we nu door naar maart 2016, wanneer de hoofdpersoon helaas last krijgt van een psychose, angstaanvallen en bipolariteit en zich ziek meldt. Vandaar dat hij in februari 2017 aan de bel trekt bij zijn verzekering, die hem antwoordt dat hij eerst een medische beoordeling moet doorgaan. Een maand later is dat gebeurd en wijst Credit Life de claim af, want de klant blijkt toch echt zijn 'precontractuele mededelingsplicht' geschonden te hebben. Vervolgens breidt de consument een einde aan de polis en wandelt hij richting financieel klachteninstituut Kifid (bomvol archief) om een vergoeding bij tussenpersoon Ben op te halen.

Lees verder

Nog meer gehannes met spaarhypotheken. Banken blijven meten met twee maten

Hoe hoger de hypotheeklening ten opzichte van de waarde van de woning, hoe meer opslagen de bank gooit op het rentepercentage. Logisch natuurlijk, want de bank loopt meer risico. Maar hoe zit dat bij de spaarhypotheek? Van de AFM moet een bank bij een renteverlenging rekening houden met de opgebouwde waarde in de bijbehorende spaarverzekering. Dus krijg je: hypotheeklening min spaarsaldo en dan die uitkomst delen op de waarde van de woning. Maar een aantal banken weigert naar de AFM te luisteren. Die negeren de waarde in de polis en doen de math door enkel de schuld te delen door de waarde van de woning. Dus valt de hypotheekklant in een hogere tariefklasse met dito hogere hypotheekrente. Tot overmaat van ramp keurt ons favoriete klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid vandaag deze klantonvriendelijke wiskunde andermaal goed. Van het klachteninstituut hoeft Bank of Scotland de waarde van een bij Reaal verpande spaarverzekering niet mee te tellen. Dat staat namelijk in de hypotheekvoorwaarden noch in de wet. De mogelijkheid dat deze bepaling geheel tegen de redelijkheid en billijkheid indruist en de wet eigenlijk wel zegt dat BoSje hier fout zit, gaat er bij het Kifid niet in. Met een bedroevende onderbouwing: in de uitspraak verwijst Kifid naar een eerdere ABN-spaarhypotheekzaak. Die ABN-zaak werd weer onderbouwd met een verwijzing naar een andere zaak. Alleen en daar komt-ie: die zaak ging over een beleggingshypotheek. Dat is nogal wat anders, Kifidje! Vragen wij ons twee dingen af: a) hoe groot mag de onkunde van de mensen in de geschillencommissie wezen en b) wanneer gaat de AFM nu eindelijk eens ingrijpen. Na het breekje daarover nog wat opmerkingen.

Lees verder

Verzekeringsnieuws. Iedereen met lekkage moet even opletten

Objectief lezen. Kunt u dat? Het is geen sinecure, maar blijkt wel heel erg behulpzaam te zijn als u in de clinch ligt met uw verzekeraar. En gelukkig is daar altijd nog ons favoriete financieel klanteninstituut Kifid om u te scholen in de kunst der objectief lezen. Men neme daarvoor een zaak van een bewoner van een appartement met een waterlekkage - nooit leuk. Om precies te zijn is midden in de nacht plots de leiding van z'n wasmachine losgeschoten van het koppelstuk. Zijn verzekeraar Achmea weigert echter op te draaien voor de schade die als gevolg daarvan is ontstaan, zodat de consument z'n €1.937 moet gaan ophalen bij het Kifid. Pakken we er eerst maar even de verzekeringsvoorwaarden bij.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken