1 topic
#inflatie-cpi

Uw koopkracht staat onder druk! Inflatie neemt toe

Het CBS komt vandaag weer met het welbekende mandje goederen aanzetten dat wij ook wel de comsumentenprijsindex of CPI noemen. Hierin zitten goederen en diensten die u dagelijks gebruikt en zijn zaken als de goudprijs, de inkomstenbelasting of sociale premies niet meegenomen. Misschien ten overvloede maar desalniettemin voor de volledigheid: de Europese Centrale Bank baseert haar beleid niet op de CPI, maar op het gemiddelde van de eurozone. Nou goed, door naar het CBS.  Het mandje is 2,0% duurder vergeleken met vorig jaar. In oktober was u 2,1% duurder uit vergeleken met het jaar daarvoor. De prijsstijging op jaarbasis is redelijk stabiel sinds juli dit jaar, toen de prijs voor het eerst boven de 2% uitkwam. Wat zijn de prijsopdrijvers dit keer? Dat ziet u in het grafiekje hierboven. Stukje huisvesting, water en energie. Daarnaast spelen voedingsmiddelen een rol in de prijsontwikkeling. Die gingen jaar-op-jaar met 1,1% omhoog en in oktober was het verschil nog +0,5%.  Autobrandstoffen hebben juist een verlagend effect op de prijsontwikkeling: benzine kostte in november vrijwel hetzelfde als een jaar eerder en ook de prijsontwikkeling van diesel stagneert. Diesel was in november 2018 nog wel 9% duurder dan een jaar eerder, maar in oktober was dit 14,5%. Nou goed, waarom dan dat slechte verhaal over mijn koopkracht, vraagt u? Daarvoor moeten we door naar de kerninflatie, die overblijft als de voedsel- en energieprijzen worden weggelaten. Het FD meldt dat die kerninflatie is gestegen van 0,7% in maart naar 1,3% in september en 1,6% in november. 'Dat duidt erop dat de inflatie in de breedte wel toeneemt in Nederland en dat de koopkracht van de burgers verder onder druk komt te staan'. Maar goed, u weet ook dat uw eigen persoonlijke koopkracht ook beïnvloed wordt door een salarisverhoging als u dit jaar goed uw best heeft gedaan, een erfenis of tot de tand bewapende FNV-vakbondsleden. Geen reden tot paniek dus, en niet de Telegraaf verkeerd interpreteren of boodschappen doen bij de Jumbo

Linktip: Energie vergelijken