14 topics
#imf

IMF: Nederland deelt te veel belastingvoordelen uit aan gepensioneerden

Gaan wij u over enkele regels vervelen met een stukje Engels dat afkomstig is uit het jaarlijkse advies van het IMF aan Nederland, en dan specifiek betreffende het gedeelte over de wig en de rol die gepensioneerden in het verhaal spelen. De wig is het verschil tussen wat de werkgever aan u kwijt is en het bedrag dat u uiteindelijk netto op uw bankrekening krijgt gestort. Die is veels te hoog (de wig dan, uw bankrekening weten we niet). Met een beetje mazzel houdt een werknemer van elke €100 aan loonkosten €40 netto over. Het verschil gaat op aan zorgpremies, pensioenpremies, belastingen, werkgeverspremies en nog veel meer onzichtbare dingen. Het IMF maakt zich al jaren druk over die wig (2016-pdf) en vindt dat de tijd is gekomen om er iets aan te doen. Zelfs het begrotingstekort mag van de monetaire adviseurs omhoog als daarmee die wig maar wordt verkleind. Helaas ziet onze overheid begrotingstekorten niet zitten, maar daar heeft het IMF iets op gevonden: 'These measures (dat zijn dan met name maatregelen om de wig voor de lage inkomens te verkleinen, red.) could be partly financed by equalizing the tax rate on retirement income to the one at which deductions were made'. Korte duidings. Werknemers krijgen tot 51,75% belastingvoordeel over de in te leggen pensioenpremies (cijfers 2019). Op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd, wordt de uitkering voor een groot deel tegen een veel lager percentage belast. U ziet dat in het plaatje boven. Dus vandaar het voorstel van het IMF om die systematiek te wijzigen: belast pensioenen tegen het gemiddelde tarief van de genoten fiscale aftrek, want zoals het nu loopt, loopt er een perverse prikkel van arm naar rijk. Betekent drie dingen: a) het IMF heeft gelijk, hoewel de link met de wig een beetje gezocht is, b) het IMF is nog niet op de hoogte van de probleempjes bij onze Belastingdienst, dus wees als huidige gepensioneerde niet bevreesd en c) deze systematiek onder de loep nemen als we een nieuw belastingstelsel krijgen.

IMF: Nederland mag iets meer op Italië lijken

Het IMF is een beetje als een binnenhuisarchitect die de huiseigenaar complimenteert met zijn goed onderhouden jaren 30-woning. 'Smaakvol ingericht ook', prevelt hij terwijl de  koffie aanneemt. 'Maar ik zou toch een paar dingen anders doen.' Om vervolgens een waslijst op te noemen van zaken die niet deugen. Zo ziet het IMF heus wel dat de Nederlandse economie draait als een tierelier en de werkloosheid op het laagste niveau in 10 jaar staat. Kudos voor het verstevigen van banken en het verlagen van de private schuldenberg. Ziet er allemaal mooi uit, maar 'the challenges remain'. Dus klimt de VN-organisatie maar weer eens op de stokpaardjes. De pensioenhervormingsplannen van de regering zijn briljant, dus waar lopen die vakbonden nou over te zeuren. Laat die bejaardenkliek zich eens richten op de loonontwikkeling in Nederland, want met het besteedbaar inkomen schiet het niet op. Sloop daarom de slechtbetaalde zzp'er. Snoer de hypotheekregels verder aan. Huizenkopers zouden niet langer 100%, maar maximaal 90% van de woningwaarde mogen lenen. De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek juicht men op de IMF-burelen toe, maar die kan nog wel wat verder omlaag. De combinatie van nog immer hoge huishoudschulden en exportland maken Nederland bij een volgende financiële crisis of rommelige Brexit keikwetsbaar. Van het IMF mag de regering (nog steeds) de portemonnee trekken in deze zonnige tijden. Uit het koffertje van Hoekstra komt voor 2019 een begrotingsoverschot van 1% van het BBP gerold. 'This budget plan implies a modest stimulus, while over the medium term the structural balance will converge to zero.' Het mag allemaal wat minder knieperig. Italiaanse toestanden zijn niet de bedoeling, maar een structureel begrotingstekort van 0,5% moet toch kunnen. Gerekend met de cijfers van de Europese Commissie betekent dat Nederland volgend jaar €1,6 mrd extra te besteden heeft. Kan volgens het monetaire fonds gepompt worden in een kredietbureautje dat mkb'ers moet helpen aan financiering, investeringen in de digitale economie of R&D. Sowieso mag Nederland zijn onderzoek-en-ontwikkelingspotjes herinrichten van het IMF. Want die innovatiebox is allemaal leuk en aardig. De belastingvoordeeltjes komen vooral terecht bij gevestigde partijen die hun winsten overzees stallen en sowieso wel hun eigen R&D kunnen betalen. Met als gevolg dat mkb'ers en hippe start-ups met nauwelijks toegang tot bankfinanciering misgrijpen. Schitterende plannen, gaan we niets mee doen. We hebben namelijk nu al geen flauw benul hoe we het overtollige belastinggeld moeten opmaken

KALMTE! Doe kalm! Niets aan de hand in Italië

Hèèè, lekker hoor, terwijl Italië begrotingen opstelt die gebouwd zijn op tekorten, staat Europa er weer op als een failed state. Stefje Blok had toch een punt, alleen had hij ook Zuid-Europa in zijn analyse kunnen betrekken. Of op zijn minst Italië. De Italianen mogen elke regering kiezen die zij willen, maar door de unieke manier waarop Europa zichzelf op sadomasochistische wijze heeft verstrengeld, is dat een probleem voor heel Europa. MAAR ER IS DUS GEEN PROBLEEM! Het IMF houdt in Bali een gezellig onderonsje dat door gekkies vast als samenzwering van Rothschilds wordt gezien. De aanwezigen hebben genoeg om zich zorgen over te maken en Italië, de derde economie van de eurozone, staat bedroevend hoog op de agenda. ECB-president en Italiaan Mario Draghi waarschuwt in bedekte termen dat het land een probleem is voor de hele eurozone. 'Een groter budget inzetten in een land met een hoge schuldenlast wordt ingewikkelder als mensen ook nog aan de euro beginnen te twijfelen.' Daarnaast roept Draghi ook op tot bloedstollende kalmte en een vriendelijker toon. Voorts vindt Christine Lagarde dat we vooral enorm moeten samenwerken. Mooi en eerlijk en hartverwarmend en lief. Tot slot vindt onze eigenste DNB-president dat we vooral moeten afwachten hoe het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China uitpakt, hoe Brexit verder ontploft en wat de gevolgen zijn van het toenemende protectionisme. Er is dus helemaal niets aan de hand en als dat wel het geval is, dan is rust én de juiste toon de oplossing. Frankfurt, we have a problem.

Owjee. Opkomende economieën klappen in elkaarGeheel onverwacht is het niet, maar onderhand lijkt zich een crisis te ontvouwen in diverse opkomende economieën. Zoals we al eens uitlegden hebben landen als Argentinië, Turkije, Indonesië en Zuid-Afrika last van de stijgende Amerikaanse rente en de daarop volgende duurdere dollar. Gedurende het lage-rente-tijdperk trokken investeerders goedkope dollars aan om uit te zetten in (bijvoorbeeld) voornoemde land, waar meer rendement te verwachten was. Nu die landen geconfronteerd worden met de handelsoorlog, inflatie en inpleurende valuta, trekken investeerders hun geld terug. Daarnaast leenden de overheden en bedrijven in de opkomende economieën stevig in dollars, waardoor het afbetalen/herfinancieren van schulden lastiger wordt. Opkomende economieën moeten daarom iets verzinnen en komen allen met een andere oplossing.

Lees verder

'Griekenland is geen stap verder na steunprogramma Europa'Zoals u mogelijk weet is vandaag een historische dag. Nadat het twee weken geleden ook een historische dag was. Toen werd de laatste tranche van €15 miljard richting Griekenland gestuurd (archief), nu is het dan echt afgelopen. Of nou ja, afgelopen: ze hebben nog €24 miljard meegekregen om het ten minste 22 maanden na vandaag uit te kunnen zingen. Hierop rijst de vraag uiteraard meteen of het allemaal zin heeft gehad. En u begrijpt ook dat die vraag nu niet voor het eerst gesteld is, noch beantwoord. Zo was het het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) voorzichtig optimistisch, door er op te wijzen dat de bruto financieringsbehoefte als percentage van het Griekse bbp redelijk in toom blijft en dat de overheidsschuld daalt. Daarvoor klonk geldschieter het Internationaal Monetair Fonds een stuk strenger -en mogelijk- realistischer. Leuk hoor, die schuldverlichting die is overeengekomen, zonder kwijtschelding gaan we er nooit komen. Zoals we al eerder uitlegden, is het verschil tussen verlichting en kwijtschelding vooral eufemistisch. Maar goed, de Duitse kwaliteitskrant Bild leek het enig om nog eens terug te kijken naar 8 jaar euro's pompen en aan de Griekse halsband trekken. Wie kun je dan het beste bellen voor een interview? Inderdaad, gewezen minFin en vriend van Jeroen Dijsselbloem Yannis Varoufakis natuurlijk. Omdat de Duitsers in een betaalloopgraaf zitten, hebben ze bij de Telegraaf de meest ronkende teksten opgetikt: 'Griekenland staat op hetzelfde punt, bevindt zich in hetzelfde zwarte gat, en het zinkt er iedere dag dieper in weg. Ook omdat de besparingsrichtlijnen van de schuldeisers investeringen en consumptie verhinderen.' Daarbij is het land failliet, worden de Grieken steeds armer en is het bruto binnenlands product met een kwart gedaald. 'We hebben nu alleen meer tijd om nog meer schulden terug te betalen', schampert Varoufakis zoals we van hem gewend zijn. De andere vraag die blijft hangen is, in hoeverre de Grieken zelf geleerd hebben van het verleden. De bureaucratie zou flink zijn teruggedrongen, er worden stapjes gemaakt in de Griekse hobby belastingontduiking, maar door de vergrijzing komt de economische groei in gevaar. Om maar te zwijgen over de Griekse banken die nog met slechte leningen zitten. En daarbij is het afwachten als het dan echt weer mis gaat, of Europa weer klaar zal staan om weer doortastend in te grijpen. Er komen immers weer nieuwe leden van de bankenunie bij. Kwestie van prioriteiten. 

Woningmarkten dalen in New York, Londen, Sydney, Stockholm. Maar Amsterdam is niet de volgende

In april van dit jaar waarschuwde het IMF voor een stukje interconnectiviteit op de woningmarkten wereldwijd. Het fonds ontdekte een 'striking increase in house price synchronization across the countries and cities'. Uiteraard valt de ontwikkeling van prijzen op de woningmarkt in landen te verklaren uit het plaatselijke woonbeleid. Fiscale faciliteiten, woningaanbod en de van toepassing zijnde leennormen voor huizenkopers dragen alle hun steen bij. Desalniettemin lijken woningen in de grote steden een asset class op zich te worden. Zie het uitgebreide IMF-verhaal hier of anders alleen deze quote van het IMF: 'Countries’ and cities’ exposure to global financial conditions may explain rising house price synchronization. Moreover, cities in advanced economies may be particularly exposed to global financial conditions, perhaps because they are integrated with global financial markets or are attractive to global investors searching for yield or safe assets'. Met als uitsmijter dat 'policymakers should be alert to the possibility that shocks to house prices elsewhere may affect housing markets at home'.  Als grote beleggers in de Canadese markt angstig worden, kunnen ze besluiten om ook hun vastgoedinvesteringen in Nederland van de hand te doen. Vandaar dat iedereen tegenwoordig zit te kijken naar woningmarkten wereldwijd en turft als een woningmarkt ergens ter wereld in stuka-modus gaat. Zo ook vandaag Bloomberg dat ingaat op de reden waarom de bovenstaande woningmarkten (exclusief Amsterdam) dalende zijn. Rest hier natuurlijk de vraag: is Amsterdam de volgende in de rij? De Rabobank beantwoordde die vraag een maand geleden vooralsnog met een voorzichtige nee: dankzij Brexit vloeit geld naar 020, dus eerder krijgen we juist hogere woningprijzen te zien in Amsterdam. Aangezien wij geen idee hebben en ook de belangen van Rotterdam en de rest van ons land in het oog moeten houden, sluiten we af met de opmerking dat u gemiddeld een half procent meer hypotheekrente betaalt dan de rest van euroland. (beetje vreemd einde, eindred.)

EU is te optimistisch. Griekenland redt het alleen met schuldkwijtschelding

Het IMF zegt vandaag nog net niet helemaal waar het op staat. Maar de bovenstaande blauwe lijn versus alle andere lijnen spreekt boekdelen. Het IMF noemt de blauwlijnige prognoses die de EU hanteert ten aanzien van de Griekse schuldenlast brandhout. Volgens de EU groeit de Griekse economie tot en met 2060 gemiddeld met net iets meer dan 3% per jaar, halen de Grieken jaarlijks -exclusief rente over de schulden- de komende veertig jaar een begrotingsoverschot van gemiddeld 2,4% per jaar en blijft de rente in de eurozone ook voor de Grieken eeuwig laag (gemiddeld 2,8% tot en met 2060). En zo zou volgens de EU de Griekse schuld in 2060 rond de 100% van het bbp moeten liggen (eind 2017: €320 miljard, 178% van het bbp). Het IMF ziet het iets somberder in (rode lijn) en zet alle bovengenoemde cijfers lager, op de rente en de schuld over veertig jaar na. Dus, zegt het IMF, hartstikke leuk dat de EU eind juni besloten heeft tot schuldverlichting door de rente te dimmen en aflossingen wat uit te stellen. En ook goed dat de Europese Commissie met de Grieken bouwt aan een financieel zelfstandig Griekenland. Maar het gaat eenvoudigweg niet gebeuren. Verdere schuldverlichting is het enige dat dit land kan redden. Moeten wij twee dingen bij aantekenen die u ook al wist: a) schuldverlichting is altijd schuldkwijtschelding maar klinkt beter. b) De EU heeft al zoveel schuldverlichting doorgevoerd dat kwijtschelding in harde euro's zo ongeveer als enige optie overblijft. Dus hou er maar rekening mee dat we niet onze volledige €15 milljard+ terug gaan zien. Is er dan ook goed nieuws te melden? Nee. De Griekse banken blijken net zo brandhout als de EU-voorspellingen en daarom moeten ze van het IMF pardoes op zoek naar aanvullend kapitaal. Sluiten wij af met een plaatje en dan nog de teksten van het IMF, maar niet nadat we de volgende vraag stellen: pensioenfondsen, verzekeraars en andere beleggers moeten weer zin gaan krijgen om in Griekse schulden te stappen. Zou u die rooie willen doen?

Lees verder

Van het IMF moeten zzp'ers de handjes wat productiever laten wapperen (anders wereldoorlog)

Het aantal ontwikkelde landen met te grote overschotten of juist tekorten op de lopende rekening blijft hardnekkig hoog. Dat betekent dat de ene groep te veel goederen exporteert en investeringen over de grens doet; de andere juist te weinig. Voor het IMF vandaag reden genoeg om landen op te roepen iets te doen, want als dit zo blijft dan levert dat keigrote 'risks to global stability' op. Overschotlanden knijpen de binnenlandse bestedingen te veel af; tekortlanden zijn te afhankelijk van buitenlandse geldschieters en dat levert problemen op als die het land verlaten. Tot de eerste groep behoren Duitsland, Zuid-Korea, Zweden, Singapore, China en Nederland. Tekorten vinden we in het VK en de VS, plus Argentinië en Turkije die door het IMF als opkomende (?) economieën worden bestempeld. Het IMF hoopt dat er internationaal samengewerkt gaat worden om overschotten en tekorten te verminderen, met voor de duidelijkheid de uitleg dat 'protectionist policies should be avoided as they are likely to have significant deleterious effects on domestic and global growth, while limited impact on external imbalances'. Importheffingen helpen dus niemand en de VS, maar dat wist u al. Daarnaast heeft het IMF voor iedereen en zijn land aanbevelingen opgetikt, waarbij wij alleen kijken naar die voor Nederland.

Lees verder

IMF: De gemiddelde Nederlandse woning is ietsiepietsie te duur

Het IMF komt vandaag met wat achtergrondinformatie bij de eerdere aanbevelingen die het deed voor onze economie (hypotheekschuld omlaag, pensioenstelsel anders, dood aan zzp'ers, etc.). Wij pakken de analyse van de woningmarkt op: zijn onze huizen nou te duur of niet? Met 5% ietsjes, schrijft het IMF waarbij eventueel ook 10% het geval zou kunnen wezen. Als veroorzaker van die overwaardering en vertroebelaar van het model wijst het IMF dan naar de lage rente. Die zorgt voor extra goedkope hypotheken en beleggers stoppen in hun search for yield ook woningen in hun portefeuille. Dus pas maar op als de rente weer stijgt, willen ze maar zeggen. Hoe het IMF precies over de grote steden denkt, weten we dan weer niet. Wel dat de huizenprijzen daar erg hard stijgen, maar dat kan verholpen worden door bijvoorbeeld meer bussen te laten rijden tussen Purmerend en Amsterdam. Dat vermindert de druk op de grote steden (haha tuurlijk niet). Het valt dus wel mee met de oververhitting (in vergelijking tot de rest, in vergelijking tot 2007 en check anders die Belgen boven!), maar voor het overige is de woningmarkt in Nederland een ratjetoe met 14% van de eigenaren nog steeds onder water (waarde huis lager dan hypotheekschuld, per Q2-2017), huishoudens die gemiddeld 270% van hun beschikbaar inkomen aan schulden hebben (alleen de Denen doen dat beter), de afwezigheid van een normale huurmarkt en een overheid die zo ongeveer al het geld verbrandt door subsidies te verstrekken aan de sociale sector en belastingvoordelen aan woningeigenaren. Voeg daarbij dat het vermogen van Nederlandse huishoudens zit opgesloten in geblokkeerde pensioenbesparingen en een manisch-depressieve economie is het resultaat. Dus zegt het IMF voor de duizendste keer: doe daar nu eens een keer iets aan. Een paar suggesties:

Lees verder

Kijk! Stijgende rente laat opkomende economieën in elkaar pleuren

Het was een leuk partijtje zolang als het duurde. Goedkope dollars voor iedereen zorgden voor investeringen in opkomende economieën als Turkije, Mexico en Indonesië. Wat ze er alleen niet bij hadden gezegd, was dat de rente op een goede dag natuurlijk weer zou gaan stijgen. Dat moment is nu. De Amerikaanse rente zit weer aan de 3% en de dollar schiet omhoog, terwijl de valuta van landen als Rusland, Polen, Turkije en Mexico omlaag duiken. Gevolg: beleggers trekken hun centjes terug uit risicovolle plekken. Het bracht Poetin al op de barricade om te pleiten voor het afschaffen van de dollar als reservemunt. Argentinië deed een poging de peso te redden door de rente te verhogen naar een niet mis te verstane 40%. Tevergeefs. Het land hangt inmiddels al bijna weer als vanouds aan het IMF-infuus. Volgende slachtoffer kan zomaar Turkije zijn. De koers van de lira daalt onverminderd door. De inflatie gaat als een raket. De economie groeit als kool, maar da’s dan vooral op papier en gedreven door schulden. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken