5 topics
#huur

Huurder [A] verduidelijkt slecht huurderschap

Een huurder moet zuinig zijn op de woning en op de buren. Wat dat precies betekent, weet niemand. Gelukkig hebben we huurder [A] die laat zien wat in ieder geval niet de bedoeling is: 'De overlast die door [A] wordt veroorzaakt bestaat uit het lastig vallen en zich opdringen aan vrouwen en kinderen in de portieken, het binnendringen door [A] van woningen van omwonenden, het bedreigen van zijn buurman met een mes, het op een onprettige manier benaderen en lokken van kinderen met snoep waardoor zij zich niet meer veilig voelen. Bovendien is er sprake geweest van verschillende incidenten waarbij [A] kaarsen op de vloer in de gemeenschappelijk hal van het portiek heeft aangestoken welk vuur door omwonenden is gedoofd, er door [A] shampoo/wasverzachter door het trappenhuis is gegooid, er door [A] wordt geürineerd voor de deur van omwonenden en [A] afval van zijn balkon naar beneden heeft gegooid. Op 10 oktober 2018 heeft er bovendien een ernstig incident voorgedaan, waarbij [A] de woning van één van de omwonenden is binnengedrongen en daarbij de dochter van het gezin die net uit de douche kwam naakt heeft aangetroffen'. En daarom maakt de rechter in kort geding een einde aan het huurcontract tussen woningcorporatie Portaal en onze [A], die begin 2019 zijn woning moet verlaten. Ergens in een flat vermoedelijk te Utrecht hangen de buren deze kerst de vlag uit.

ROTTERDAM - Koning Willem-A houdt vanuit zijn werkpaleis Noordeinde zijn kersttoespraak. De toespraak wordt elk jaar op eerste kerstdag op televisie uitgezonden. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT 

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Kabinet pakt scheefwoners aan met huurverhoging des doods. Nul scheefwoners gaan verhuizen

Het AD zegt het, dus dan is het waar. Het kabinet komt vandaag met een voorstel om de huren van scheefwoners flink te verhogen: verhuurders in de sociale sector mogen de huur van mensen met een (huishoud-)inkomen van meer dan €41.056 ineens optrekken naar het maximum van €710 per maand. Klinkt eng, stelt weinig voor. Momenteel geldt de regel dat de huur voor scheefwoners met een verhoogd percentage mag stijgen naar de 'liberalisatiegrens' van €710 (alles onder de €710 is sociale huur, daarboven is vrije huursector). Zo bedroeg de stijging van de sociale huur voor mensen met een inkomen onder de €41.056 dit jaar maximaal 3,6%; de huurders die meer verdienden zagen dit jaar de huur maximaal met 5,4% stijgen (met nog steeds als maximum die €710). De ongelijke behandeling van mensen met lage en 'hoge' inkomens is ingevoerd in 2013 om scheefwoners uit corporatiewoningen te verdrijven. Momenteel worden ongeveer 500.000 van de ongeveer 2,5 miljoen woningen in de sociale sector bevolkt door mensen met een te hoog inkomen. Naar schattingen uit 2016 (met hier een longread) betaalt de helft van de scheefwoners minder dan €710 per maand. Het AD slaat alarm en rekent voor dat huurders honderden euro's per maand duurder uit zullen zijn. Met als voorbeeld het scheefwonende stel dat een ton per jaar verdient en geen €500 per maand huur meer betaalt, maar €710. Woei! Volgens Erik Ronnes van het CDA, de man die in het AD het kabinetsplan mag toelichten, zal deze huurverhoging de doorstroming verbeteren. Het stel met een inkomen van een ton gaat door die huurverhoging verhuizen naar een koopwoning om plaats te maken voor een arme woningzoekende. Daar gelooft natuurlijk (tenzij dit stel ergens diep in de provincie woont en nog voor een schijntje een huis op de kop kan tikken) niemand geen reedt van en ING schreef vorig jaar nog dat scheefwoners will be scheefwoners. Enfin, we gaan wachten op het kabinetsvoorstel met hopelijk actuele cijfers over welke mensen keihard gepakt gaan worden.

Alweer een proefballonnetje om Normale Mensen in Amsterdam te huisvesten

Het is misschien niet netjes om te zeggen, maar wie een verschrikkelijk verkeersongeluk ziet, betrapt zichzelf vaak op de gedachte 'mwah, niet zo erg als de Amsterdamse woningmarkt'. Het is er echt een totale puinhoop. Ongeveer de helft van alle woningen in de stad is sociale huur. (De linkse partijen moeten hun stemmen ergens vandaan halen). Mensen die net te veel verdienen, zijn veroordeeld tot vrijemarkthuur of kopen. Beide opties zijn voor deze groepen te duur, dus ze kunnen niet terecht in Amsterdam. Dat betekent dat politieagenten, verplegers en docenten niet in de stad kunnen starten. In plaats van de sociale huur af te bouwen tot het minimum zoals het bedoeld is, wil de SP zijn sociale menglaboratorium natuurlijk behouden. Dus in plaats van de vrije markt de ruimte te geven, gesubsidieerd wonen terug te dringen en zo docenten een kans te geven op woonruimte in hoofdstad, is er een kunstgreep nodig. 'De gemeente Amsterdam gaat huizen reserveren voor docenten om het oplopende lerarentekort terug te dringen. Het gaat om een pilot waarbij in eerste instantie honderd woningen worden gereserveerd voor jonge leraren, maakt de gemeente vrijdag bekend. De jonge onderwijzers komen te wonen in een complex waar ook jongeren en statushouders wonen, zoals in Riekerhaven.' Wauw, dat je woningmarkt zo kapot is dat je docenten in wooncontainers moet parkeren. Maar toegeven en hervormen, ho maar. Nee, liever verergeren we de problemen door de inkomensgrens voor sociale huur op te rekken. Het kan niet zo zijn dat andere mensen dan de gehate rijken onafhankelijk van de (semi-)overheid mogen wonen. Die filosofie eindigt dus in containers, mooi man.

Woonbond verliest scheefwoonoorlog op alle fronten

Sowhee zeg. Komt de rechter daar heel sociaal verhurend Nederland even to da rescue. De Woonbond, 'de stem van hurend Nederland', voert al tijden strijd tegen de (pffterm) gluurverhoging. Om scheefwonen  tegen te gaan krijgen sinds 2013 mensen met een laag inkomen weinig huurverhoging, mensen met een hoger of hoog inkomen veel tot meer huurverhoging.  Allemaal in de hoop dat rijke huurders de socialehuurwoning inruilen voor een onbetaalbare koopwoning of vrije-sector-huurwoning. De exacte cijfers voor die getrapte verhoging vindt u hier en wat dan bij de Woonbond en huurders verkeerd viel is dat de verhuurder via de belastinginspecteur inzage kon krijgen in de inkomensgegevens van de huurder. De verhuurder moet immers de huurverhoging vaststellen. In 2016 oordeelde de Raad van State dat de hele wet uit 2013 berustte op drijfzand: er was geen bepaling die het verhuurders toestond in het inkomen van de huurders te gluren. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken