9 topics
#hof

Bij welke kilometerstand is een geïmporteerde auto niet nieuw meer?

Wie een nieuwe auto koopt, betaalt daarover bpm. Wie een auto uit het buitenland haalt, betaalt bpm over zowel een nieuwe auto als een gebruikte. Het maakt voor de hoogte van de belastingaanslag uit of de geïmporteerde auto nieuw is of tweedehands (hier alles over de bpm). Zo betaalde u over een Volkswagen Caddy 1.6 TDI Comfortline in 2014 €11.101 bpm wanneer het een nieuwe wagen betrof. Of €6.775 als deze besteldiesel een gebruikte zou zijn geweest. En precies daarover liepen een belastinginspecteur en de autokoper te bakkeleien. Daar moeten wij dan bij zeggen dat de Caddy er aan de binnen- en buitenkant als nieuw uitzag. Op de teller stonden 841 kilometers. Volgens vaste rechtspraak wordt onder een nieuwe personenauto verstaan 'een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest'. En dan heeft de Hoge Raad afgelopen september nog uitgelegd dat een auto met meer dan 3.000 kilometers op de teller niet als nieuw kan worden beschouwd. Maar hoe zit het dan met onze als fonkelnieuw ogende Caddy met zijn 841 kilometers? Telt die als nieuw of gebruikt? Hof Amsterdam vandaag: Uit eerdere uitspraken volgt 'dat een motorrijtuig, enkel vanwege het aantal kilometers dat er mee is gereden in het buitenland, reeds als ‘gebruikt’ kan worden aangemerkt. Dit roept de vraag op bij welk in het buitenland gereden kilometrage naar maatschappelijke opvattingen geen sprake meer is van een nieuwe auto. Naar het oordeel van het Hof ligt deze grens bij 1.000 (buitenlandse) kilometers: op het moment dat deze kilometerstand is bereikt zal de modale autokoper een auto niet meer als nieuw aanvaarden en is daarom naar maatschappelijke opvattingen geen sprake meer van een nieuwe auto. Een auto met een lagere kilometerstand dient in beginsel als nieuw te worden aangemerkt, tenzij andere gebruikssporen dan de kilometerstand er toe leiden dat de auto als ‘gebruikt’ moet worden aangemerkt. Het dient dan te gaan om zodanige gebruikssporen dat een modale autokoper niet (meer) bereid is om de auto als nieuw te aanvaarden'. Dan weten we dat ook weer, mag de autokoper flink meer aftikken, hopen we dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad en de Hoge Raad dan zegt 666. Ondertussen kunt u de uitspraak met alle verwijzingen naar andere uitspraken hier lezen.

Jawoor. Spaarder ziet 75% van spaarrente belast, maar Hof vindt dat OK

Het recht strikes again. Opnieuw heeft een spaarder die de verdiende spaarrente over het vermogen grotendeels zag verdwijnen, nul op het rekest gekregen in de rechtszaal. Dit keer ging het om een vrouw met een AOW'tje van €14.193 en een flinke berg spaargeld. Dat bestaat uit €192.431 aan bank- en spaartegoeden en premiedepots en nog eens een belegging in het Triodos Groenfonds met een waarde van €48.123. De rente op dat Groenfonds bedraagt in 2015 een van belasting vrijgestelde €262, op de overige bank- en spaartegoeden van de krappe €200k ontvangt de vrouw een rente van een mooie €2.222. In 2015 ging de Belastingdienst uit van een fictief rendement van 4%, waarover vervolgens 30% belasting moet worden betaald, wat neerkomt op 1,2% belasting. Inmiddels gelden er andere regels met drie vermogensschijven en een heffingsvrij vermogen tot €25k. Nou goed, over die €2.222 ontvangen rente ging een belastingaanslag van €1.714, effectief ging er dus driekwart meteen naar de fiscus. Dat viel de vrouw wat rauw op haar dakje waarop ze naar het hof stapte, dat antwoord op de volgende vragen moet gaan geven: 

Lees verder

Nu dit weer! Brussel sjoemelt met uw stofzuiger

Op 11 november 2015 schreven we reeds dat de Europese Commissie een stofzuigerschandaal onder het tapijt aan het vegen was. Vandaag komt het Hof van Justitie van de EU met keihard bewijs: de stofzuigerverordening die de EC heeft uitgevaardigd op grond van de stofzuigerrichtlijn voldoet van geen kant. Dat roept de zaklozestofzuigerfabrikant Dyson al jaren en die procedeert zich ook al jaren het leplazarus. Dyson vond dat het benadeeld werd door de verordening en dat bijvoorbeeld Siemens en Bosch werden bevoordeeld. Want wat wil? Het energieverbruik van stofzuigers moet volgens de verordening gemeten worden met een lege stofzuigerzakcontainer. Dus optimaliseerden fabrikanten stofzuigers voor een legecontainertest om zodoende AAA-ratings te verkrijgen. In de praktijk stofzuigen mensen uiteraard niet vaak met een lege container. Hertest je met een halfvolle container, dan zouden genoemde stofzuigerfabrikanten maximaal het F-label krijgen, behalve Dyson die dan nog steeds op level AAA zit. Dus daarom slaat de test nergens op en daarin geeft het Hof vandaag Dyson eindelijk gelijk. Aangezien die test volgens het Hof zo'n essentieel onderdeel vormt van de verordening, is de hele verordening nietig. Ofwel, de EU moet het per heden zonder stofzuigerverordening stellen. Wat dat precies voor effect gaat hebben op het dagelijks leven van de gewone vrouw (m/v) en van de stofzuigerfabrikanten kunnen we nog niet inschatten.

Lees verder

Bam! EU-Hof legt bom onder EU

Ierland hoeft een Pool niet uit te leveren aan Polen, want de Poolse rechtsstaat klopt niet helemaal. Of in de woorden van het Hof van Jusitie van de EU: 'LM, a Polish national, is the subject of three European arrest warrants issued by Polish courts for the purpose of prosecuting him for trafficking in narcotic drugs. After being arrested in Ireland on 5 May 2017 he did not consent to his surrender to the Polish authorities, on the ground that, on account of the reforms of the Polish system of justice, he runs a real risk of not receiving a fair trial in Poland'. En dat vindt het Hof dus ook. Afijn, u kent de gedoetjes tussen de EU en Polen (De EU heeft 'twee specifieke punten van zorg, namelijk het ontbreken van een onafhankelijke en legitieme constitutionele toetsing en de bedreiging van de onafhankelijkheid van de gewone rechterlijke macht'), dus deze krijgt een politieke staart.

Lees verder

Man wil schoonzus huis uit. Schoonzus wappert met handgeschreven koopovereenkomst. Wie wint?

Soms roept een arrest meer vragen op dan dat het antwoorden biedt. Zo ook bij de volgende zaak die voor het gerechtshof diende in Den Bosch. Lang verhaal zo kort mogelijk dan. Een man besluit zijn huis te verkopen aan de zus van de vrouw met wie hij een latrelatie heeft. Daarvoor heeft de man tien jaar in dat huis gewoond, maar vanaf 2015 laat zijn veredelde schoonzus zich inschrijven als bewoner. Van een echte verkoop is dan nog geen sprake, maar uit het arrest leren we dat er de afgelopen jaren veel door de betrokkenen over is gesproken. En dan volgt er een handgeschreven koopovereenkomst. 

Lees verder

Wat is fouter: een bank die informatie achterhoudt of mkb'er die zich niet voorlicht over renteswaps?

Vandaag berichten de Telegraaf en het FD over een volgend hoofdstukje in het voortetterende dossier rentederivaten. De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis (arrest volgt als we het op rechtspraak.nl zien verschijnen) de Hoge Raad om advies gevraagd in een specifieke zaak. De reden voor die keus is dat het Amsterdamse hof en de rechtbank uit de hoofdstad in vergelijkbare zaken anders beslissen en omdat het aantal zaken talrijk is. Als de Hoge Raad zijn oordeel velt over deze zaak, dan doet het dan in wezen ook over al die andere vergelijkbare zaken. De modus operandi van de gedupeerde mkb'ers is in twee categorieën te onderscheiden. 1. Je beroepen op dwaling. Simpel gezegd: als ik geweten had waar ik 'ja' op zei, dan had ik nooit 'ja' gezegd. 2. De bank wijzen op zijn zorgplicht. Hier zegt de mkb'er dat de bank veel uitvoeriger had moeten uitleggen wat de risico's van swaps zijn en bij wijze van spreken 'DOE HET NIET' moeten zetten voor het stippellijntje waar hun handtekening moest komen. Gevolg van toegekende dwaling: nietigverklaring overeenkomst. Van zorgplicht: ontbinding overeenkomst. In het geval van de genoemde zaak waar de Hoge Raad zich over gaat buigen, gaat het over dwaling. In gesprek met het FD zegt advocaat Wagenaar die de betreffende mkb'er vertegenwoordigt dat het in de zaak onder andere gaat over de verborgen provisies een bankier verdiende aan de verkoop van de swap-overeenkomsten en overhedging (swaps dekken een hoger bedrag dan de lening). Waar de rechtbank nu de hulp van de Hoge Raad voor inschakelt is de vraag wat prevaleert. De mededelingsplicht van een bank, of de informatieplicht van een klant. In 2009  werd in een arrest in de Dexia-affaire gewezen op de informatieplicht. 'Daarin werd kortweg gesteld dat degene die de overeenkomst aangaat zich moet verdiepen in de documentatie en gewoon de goede vragen moet stellen. Doet hij dat niet, dan kan hij zich niet achteraf op dwaling beroepen', aldus Wagenaar.

Lees verder

Tokkiebuurman heeft lak aan gebiedsverbod Rijdende Rechter, wat zegt het Hof?

'Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen', misschien kent u die tekst uit het tv-program 'de Rijdende Rechter'. Nu moeten we volledigheidshalve zeggen dat de originele Rijdende Rechter al een tijdje geleden is getransfereerd naar SBS 6 en daar het programma 'Mr. Frank Visser Doet Uitspraak' presenteert. Of die gevleugelde uitspraak nog altijd gebezigd wordt weten niet, maar we weten wel dat een deelnemer aan een aflevering geen vrede had met de inhoud ervan. Het gaat hierbij om een man die -zoals altijd in dit programma- zich volgens zijn buren stelselmatig misdragen heeft. Volgens de man is hij zijn huis aan het verbouwen, maar dat verloopt niet echt voorspoedig. Feitelijk is het een bouwval en het omliggende terrein een drassige bende. Dat komt volgens de man door zijn buren, die hun perceel hebben opgehoogd waardoor hij wateroverlast ondervindt. Zijn buren zien dat toch anders, en klagen over agressie, intimidatie en pesterijen door de man. Uit de pleitnota van maart 2017 zien we dat hij de ruiten van de buren heeft ingegooid en daarbij 'maakt hij een grote rommel op zijn achtererf en bederft hij expres hun uitzicht door allerlei vreemde voorwerpen in hun zicht op te hangen zoals een rare vlag en een dode kip. Verder gooit [eiser] geregeld dode ratten en eieren op hun erf, strooit hij kippenvoer over de muur als zij op het terras zitten, spuugt hij voortdurend hun ramen onder als de glazenwasser net is geweest, scheldt mevrouw [gedaagden] uit in de meest grove bewoordingen (stoephoer) en bedreigt hij haar (je graf ligt klaar).' Precies een zaakje voor El Sympatico Visser natuurlijk, die de man rücksichtlos een gebiedsverbod oplegt inclusief dwangsom als het verbod overtreden wordt. 

Lees verder

Spannend dagje hoor! Hof EU doet uitspraak over de fiscale eenheid (en dat kan €400 mio kosten)

******* UPDATE: NEDERLAND DE SJAAK / uitspraak volgt ******

En nu is het F5-en geblazen op de site van het Hof van Justitie van de EU. Bij de Nederlandse fiscale kroonjuwelen hoort de fiscale eenheid en daar is mogelijk van alles mis mee. Kort en goed (en hier heel lang het advies van de advocaat-generaal van het Hof aan het Hof waarom er van alles mis is met het kroonjuweel) hebben Nederlandse bedrijven met een Nederlandse dochtermaatschappij wel de mogelijkheid om de rente op bepaalde leningen in aftrek te brengen op de winst. Nederlandse bedrijven met een dochtermaatschappij in het buitenland hebben dat niet. En dat onderscheid mag dus waarschijnlijk niet. Gevolgen als het Hof Nederland op de vingers tikt: 1) duizenden Nederlandse midden- en grootbedrijven moeten meer vennootschapsbelasting aftikken, 2) multinationals verlagen alsnog de belastingaangifte en 3) dat levert per saldo een tik voor de schatkist op van naar schatting €400 miljoen. Spannend dus allemaal maar weer, met hier meer achtergrond in het Financieele Dagblad. En of dat nog niet genoeg en we toch moeten wachten op de uitspraak, komt de Europese Commissie volgens hetzelfde FD met een onderzoek naar nog een ander kroonjuweel: het Concern Financierings Activiteiten-regime. Ooit ingevoerd door PvdA-minister Willem Vermeend in 1997, afgeschoten door de Europese Commissie wegens verboden staatssteun, maar toch tot vorig jaar nog stiekem voortgezet door Nederland. Dat bleek afgelopen maandag toen minstas Snel de samenvatting van een wobje publiceerde (u zag dat document mogelijk eerder hier in de voetnoot). Nederland wist veel Zuidas-activiteit aan te trekken door een vpb-tarief van 5% (ipv 25%) te bieden aan multinationals die vanuit Nederland hun concernfinanceringsactiviteiten wilden verzorgen (beetje geld intern in- en uitlenen, stukje treasury). Allemaal omwille van onze werkgelegenheid, dus keigoed bedoeld, maar wel keihard illegaal. Schade schatkist als de EC Nederland beboet: nog onbekend.

Box 3 = Diefstal! Hof vindt vermogensheffing 2013 te hoog

De jacht op de spaartaks gaat door! Misschien heeft u meegekregen dat vorige week het gerechtshof in Amsterdam uitspraak deed over de vermogensrendementsheffing van 2014. Deze heffing op basis van een fictief rendement van 4% heeft dat jaar tot 'een buitensporige last' geleid, was het oordeel in een uitspraak in hoger beroep.  De belastingheffing van 1,2% op spaargeld, beleggingen en vastgoed (30% belasting over een forfaitair rendement van 4%) was te veel van het goede. Dat wil zeggen dat het rendement dat uiteindelijk behaald werd in dat jaar en de jaren daarvoor niet in verhouding stond met de bijdrage aan de staatsruif. Het hof ging zelfs zover door te zeggen dat box 3 in strijd is met artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hoppa, dat wordt claimen dus? Niet helemaal. Kijkt u maar even mee.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken