35 topics
#hoekstra

Hoekstra heeft lak aan rijken. Zinloos witwasregister komt er

Pech voor de vermogende klasse. Binnenkort wordt het weer iets makkelijk om hun positie in de Quote500 in te schatten. MinFin Hoekstra heeft het wetsvoorstel UBO-register naar de Kamer gezonden. Hoekie heeft zich weinig aangetrokken van de kritiek van belastingadviseurs, advocaten, accountants en anderen die de vermogensverstoppende klasse beschermen. Citeren wij even onszelf over het doel van het register dat per januari 2020 actief moet zijn. 'In het register komen personen die voor minimaal 25% economisch belanghebbende zijn bij vennootschappen, verenigingen of stichtingen. Het inzichtelijk maken van de ultimate beneficial owners (UBO's) moet witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijkerij moeilijker maken.' Vonden rijke mensen niet leuk, want ontvoeringsgevaar en rijke vriendjes die de belastingvlucht naar het buitenland nemen. Goede doelen vonden het ook niks. Het volk zou te dom zijn om het register te begrijpen en denken dat alle overgemaakte euro's in de zakken van bestuurders verdwijnen. Dus het vriendelijke verzoek of dat register misschien iets minder openbaar kan. Hoekstra veegt alle bezwaren van tafel met het argument 'moet nu eenmaal van Europa'. Alleen kerkgenootschappen worden uitgezonderd, omdat er anders een indirecte registratie van religie is. Betekent dit dat ultrarijken die hun vermogen uit het zicht willen houden nu massaal kapitalismekerken moeten oprichten? Mwah. Kijken we naar de uitvoeringstoets van de Belastingdienst dan denken we van niet. Die noemt handhaving van het UBO-register 'uitvoerbaar', maar ook 'naar verwachting beperkt effectief'. Verstopconstructies zijn namelijk te ingewikkeld en belastingparadijzen hebben geen zin om gegevens uit te wisselen. Desnoods kopen rijken een paspoort in zo'n non-coöperatieve dwergstaat als Saint Lucia of Saint Kitts en Nevis. Kapitaal is mobiel, wetgeving niet. Zo werkt dat nou eenmaal Moneyland

Hoekstra: 'Verkoop staatsbelang ABN Amro gaat door, bank heeft hier geen reet over te zeggen'

De kwestie rond de voorgenomen afbouw van het staatsbelang in de ABN Amro is toch wel een van de betere in de categorie voortslepend. Onze minFin Wopke Hoekstra beantwoordde daarover Kamervragen van de SP. Daar had men een interview gelezen van ABN Amro-baas Kees van Dijkhuizen in de Telegraaf, die openlijk baalde dat de overheid de afbouw van de belangen in de bank heeft stopgezet. Een tijdelijke verkoopstop noemde hij 'schadelijk' omdat de verkoop 'aan de markt is beloofd' en mocht er onverhoopt een nieuwe financiële crisis komen dan zet iedereen straks hun geld bij ABN Amro want staatsbank en 'dat is oneerlijke concurrentie tegenover ING en Rabobank'. Schitterend verhaal,  maar bij de SP vroeg men of het niet een goed idee is om eens te kijken naar welke toekomstscenario’s voor ABN Amro zijn uitgewerkt, zowel door de overheid als de bank zelf. Waren ze gewoon benieuwd naar. Nou, dan wil Hoekstra best antwoorden. Leuk als ze bij ABN Amro mee willen denken hoor, 'maar ABN Amro is niet verantwoordelijk voor de verkoopstrategie van de staat. Dit is een beslissing van de staat en NLFI adviseert mij hierover.' En zoals Hoekstra in eerdere Kamervragen van de SP over de verkoop van ABN Amro al gezegd heeft, is een verkoopstop geen optie. 'Wat in het regeerakkoord staat geldt nog steeds: ABN AMRO wordt zo snel als verantwoord mogelijk is, volledig naar de markt gebracht.' Wanneer dat gebeurt gaat Hoekstra niet zeggen, want misschien begrijpt de SP ook dat Hoekstra niet alleen met zaken als de ontwikkeling van de aandelenprijs en interesse bij investeerders en andere marktomstandigheden rekening te houden heeft. Als hij te veel informatie deelt over de verkoop, dan heeft dat namelijk zeer waarschijnlijk invloed op de koers. Dan weet u meteen wat Hoekstra antwoordt op de vraag of de informatieplicht aan de Kamer ook van toepassing op bedrijven waarbij de Nederlandse staat de grootste aandeelhouder is. 

Volgens de UvA betaalt u graag voor Spaanse werklozen. Maar dat klopt niet

Zijn Europeanen bereid om het risico van werkloosheidscrises met elkaar te delen, zelfs over de grenzen? Zeker! Dat concludeert een onderzoeksteam van de UvA onder leiding van universiteitshoogleraar Frank Vandenbroucke op basis van een peiling onder ruim 19 duizend Europeanen uit 13 lidstaten. Met deze juichende tekst begint een persbericht van de UvA over een onderzoek dat zou moeten uitwijzen dat ook de Nederlander een voorstander is van een EU-brede werkloosheidsuitkering. Werklozen in Spanje/Italië/Griekenland/Frankrijk/etc. worden dan gefinancierd vanuit ons land -zoals u weet het afgeschoten nattedroomplannetje van de Frans-Duitse as. Het hele UvA-onderzoek naar pan-Europese solidariteit vindt u hier-pdf (tl;dr) en vandaag maakt minfin Wokpke Hoekstra middels een kabinetsappreciatie gehakt van het onderzoek en de bevindingen. Hoekstra begint overigens netjes: 'Een positieve grondhouding van respondenten wekt op zichzelf geen verbazing, gezien het op het eerste oog sympathieke karakter van een dergelijk programma'. Heeft onze minfin gelijk in, want mensen vinden solidariteit machtig mooi. Tot het moment dat er ook echt in harde euro's afgerekend moet worden, dan is het oorlog. Het levende bewijs daarvan vindt u in Nederland terug in de hele pensioendiscussie, maar dat terzijde en terug naar de gehaktmolen van onze minfin.

Lees verder

Hopsakee. Plan voor eurobegroting verdwijnt rustig in de la

Het zorgde voor nogal wat reuring, het principeakkoord dat de ministers van Financiën van de eurozone begin december sloten over een eurozone-begroting. Veel meer dan een principeakkoord was het echter niet, want zo ongeveer alle lege stippellijntjes moeten ze nu nog in gaan vullen. Dat begint met een prachtig semantisch spel waarin de term eurozone-begroting weggejorist is en vervangen is door, houd u vast: een 'begrotings­instrument voor convergentie en concurrentie­vermogen' (gelukkig kan minFin Hoekstra er zelf nog om om lachen, tune in rond 0:55 bij deze video). Het kamp-Nederland wil namelijk hoe dan ook geen 'stabilisatiefunctie' c.q. geld van Noord naar Zuid schuiven. Tijdens de Eurogroepvergadering van vandaag gaat dit diplomatieke gevecht door, maar voorlopig lijkt dit plan in de eerste de beste Brusselse bureaula terecht te komen. De FT meldt dat voorbereidende technische gesprekken op precies niets uitliepen en dat zelfs de begrotings- en economische afdeling bínnen de Europese Commissie er niet uitkomen. Zoals een Franse diplomaat het mooi samenvat: dit is 'a 10- or 20-year process'. Geven we u verder nog mee hoe zo'n 'begrotingsinstrument' eruit zou kúnnen zien, om zo iets van concreetheid te toucheren. Duitse onderzoekers van het Jacques Delors-instutuut leverden netjes op tijd een kladje in waar de Eurogroep van gaat steigeren, maar dat desalniettemin interessant is.  

Lees verder

Helaas. U krijgt geen financiële boost meer van paragnosten op TVNiet iedereen houdt zo van de radicale onzekerheid van het leven, maar gelukkig bestaan er nog altijd paragnosten. U hoeft echter niet meer bij de mediums van RTL aan te kloppen voor een financiële boost. Het begon er allemaal mee dat medium Rachel eind oktober in het onvolprezen RTL-programma 'Dit is mijn toekomst' de stelling poneerde dat er voor iedereen 'zometeen financiële voorspoed' zat aan te komen. Daarbij vroeg Rachel expliciet aan de kijkers die er warmpjes bij zaten om vooral niét te bellen en de lijnen open te houden voor 'de mensen hebben die het keihard nodig hebben'. Die hoefden daarvoor slechts een 0909-nummer te bellen à €1 per minuut. Afijn, deze werkwijze zorgde voor nogal wat ophef onder bekende en minder bekende Twitteraars, want misleiding van kwetsbare mensen. D66 en SP stelden er zelfs Kamervragen over aan minFin Wopke Hoekstra. Afijn, in zijn antwoord perst de minister vandaag vakkundig alle jeu uit dit onderwerp, maar doet daarbij onverhoopt twee interessante uitspraken. Volgens Hoekstra heeft RTL inmiddels met de programmamakers 'strikte kaders afgesproken waarbinnen er adviezen mogen worden gegeven (liefde-werk-relaties)'. Adviezen die op wat voor manier dan ook aan 'de persoonlijke financiële omstandigheden' van de bellers raken zijn dus passé. Sterker nog, RTL is zich aan het 'beraden over de toekomst van het programma op haar zenders'. Enfin, is het dan helemaal over met waarzeggers die financiële voorspoed beloven? Zeker niet.

Rutte III geeft bankiers klein veegje uit de pan

In markttermen was het nogal een volatiel jaar voor de Nederlandse bancaire sector, en dan vooral voor ING. Om de rolprent maar weer af te draaien: begin 2018 was er de salarisverhoging voor topman Ralph Hamers (foto) die toch niet doorging, en later kwam daar een boete van €775 miljoen bij voor falende antiwitwassystemen. Hoog tijd voor de sector om het maatschappelijke vertrouwen weer enigszins terug te winnen, vindt minFin Wopke Hoekstra, die daarom zeer gul is met de termen 'maatschappelijke rol', 'kernwaarden' en 'klantbelang' in zijn agenda voor 2019 voor de financiële sector. Na dergelijke terminologie volgen meestal niet al te spannende voorstellen en dat is ook nu weer zo. Hoekstra komt met een wet die bankiers verplicht om aandelen, die deel zijn van hun beloning, vast te houden voor minstens vijf jaar. Zo hoopt de minister de focus op een snelle koersstijging op korte termijn en een vlugge klap wat weg te nemen. Maatregel #2 is dat de Neerlandse grootbank moet gaan verantwoorden hoe haar beloningsbeleid zich precies verhoudt tot 'haar functie in de financiële sector en haar positie in de samenleving' - speciaal voor ING. Het doet denken aan het advies van het Sustainable Finance Lab om de publieke functie van banken te 'verankeren'. Voorts blijft Hoekstra juridisch onderzoeken of hij de vaste beloning van bestuurders van (ex-)staatsbanken kan terugvorderen. Eind Q1 2019 meldt de Raad van State of de Europese wet daarbij in de weg ligt. Tot slot wil de minister het moeilijker maken om buiten het bonusplafond (= max 20% van het vaste salaris) te vallen, van welke maas nu 0,6% van de bankmedewerkers gebruik maken. In de wet komt nu te staan dat dit echt alleen mag in 'exceptionele gevallen'. En daarmee maken we ons op voor een 2019 met hopelijk wat minder bancaire ongevallen, en een stukje meer bewustwording.

Hopsa! Staatsschuld knalt nog harder omlaag dan verwacht

In het bovenstaande plaatje ziet u het voordeel van een overheid die weinig uitgeeft, de belastingen verhoogt en ING een boete van €775 mio oplegt voor witwassen. De staatsschuld daalt in harde euro's met €12 miljard om op een schitterende €407 miljard te eindigen per 31 december. Het bbp komt volgens de gloednieuwste ramingen in de Najaarsnota uit op €773 miljard,  ertoe leidend dat de staatsschuld daalt naar 52,7% van het bbp. In september werd bij de Miljoenennota nog uitgegaan van 53,1%. De staat geeft €3,7 miljard minder uit dan gepland voor dit jaar. Reden: 'Deze onderuitputting wordt deels verklaard door de ambitieuze investeringsagenda voor het eerste kabinetsjaar in combinatie met de positieve economische situatie'. Kan een mens veel van vinden, maar laat zien dat extra geld pompen in wegen, zorg en scholen lastiger is dan verwacht. De grootste wel geplande, maar niet gedane uitgaven zitten bij de zorg, of in begrotingstaal: 'Bij Najaarsnota 2018 is er een verwachte onderschrijding van het uitgavenplafond Zorg van 1,5 miljard euro in 2018'. Daarnaast gaat er €400 mio minder naar uitkeringen, en zo zijn er links en rechts nog wat minnen. Ten opzichte van afgelopen september blijkt er ook nog eens €370 miljoen meer aan belastingen binnen te zijn gekomen. Om redelijk precies te zijn, komen de totale belasting- en premie-inkomensten uit op €285,1 miljard. Aan schenk- en erfbelasting €237 mio minder dan verwacht wegens de bekende puinhoopjes bij de Belastingdienst (maar de achterstanden zijn bijna ingelopen. Jeej!). Aan dividendbelasting kwam €350 mio meer binnen dan verwacht (hele belastingoverzicht met positief extrasaldo hiero). Maar goed. Wat gaan we met al dat geld doen? Een deel van het geld dat ministeries dit jaar niet weten te spenderen gaat mee naar volgend jaar. De incidentele meevallers worden, u zag het, gebruikt om de staatsschuld mee af te lossen. Want: 'De begroting kent de nodige neerwaartse risico’s zoals de huidige onzekerheden rondom brexit, een dreigende handelsoorlog en een tegenvallende economische conjunctuur'. Daarmee wil minfin Hoekstra maar zeggen dat we een buffertje moeten opbouwen voor de volgende crisis. Over een crisis gesproken: voordat de vorige uitbrak stond de staatsschuld nog op 43,1% van het bbp, in 2015 tijdens het uitbuiken van het crisisfeest bijna op 70%.

Accountants mogen nog even doorrommelen van het kabinet

De accountancysector maakt er al tijden een potje van. Gelukkig hebben ze bij toezichthouder AFM door de wetenschappelijke literatuur gebladerd om de bron van het gefaal te vinden. Het schijnt in Nederland zo te zijn dat accountants worden aangesteld en betaald door de gecontroleerde onderneming. 'Er zijn sterke aanwijzingen uit empirische en experimentele onderzoeken voor marktfalen en een negatieve impact ervan op de kwaliteit van wettelijke controles als gevolg van het verdienmodel.' Goh, bedankt waakhondje. Laat dit inzicht nou precies de reden zijn geweest dat ex-minfin Dijsselbloem opdracht gaf om onderzoek te doen naar alternatieve verdienmodellen. Heeft de AFM ook netjes gedaan, maar nog even over het huidige verdienmodel. Tweaken daarvan door de accountantsbenoeming voor te leggen aan aandeelhouders is zinloos gebleken, want verandert niets aan wie betaalt. Ook het partnermodel is volgens de AFM niet perfect. Partners hebben niet het eeuwige leven. Dus zaken die niet direct bijdragen aan de winst - een cursusje ethiek bijvoorbeeld - zijn niet zo interessant. En zo stipt de AFM nog wat dingen aan uit het lijstje zaken die nooit, maar dan ook NOOIT, gaan veranderen in de accountancy. Zoals de constatering dat veel OOB-instellingen (organisaties van openbaar belang) weinig te kiezen hebben qua accountants.

Lees verder

Minfin Hoekstra weigert te vertellen hoe dom Nederlander is

Met de Europese betaalrichtlijn PSD 2 moeten banken straks derde partijen toegang geven tot uw betaaldata. Voordat hippe fintechs mogen grasduinen in uw gegevens dienen ze wel uw toestemming te vragen. Bij de PVV hebben ze niet heel veel vertrouwen in de eigen achterban landgenoten want men wil van MinFin Hoekstra een schatting 'van het aantal Nederlanders dat niet in staat is te overzien waarvoor zij in dezen precies toestemming geven'? Voorts wil de meeuwenbrigade weten hoeveel mensen 'per ongeluk' hun persoonsgegevens cadeau doen dan wel zich 'financieel, moreel of anderszins gedwongen voelen' om hun persoonsgegevens te delen. Hoekstra verwijst in zijn antwoord naar de Autoriteit Persoonsgegevens die betaaldienstverleners uitlegt dat uitdrukkelijke toestemming betekent dat deze 'vrij, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek' gewonnen moet worden. Geen Glock op uw hoofd, voldoende informatie over de gegevensverwerking in eenvoudige taal, en voor-aangevinkte vakjes zijn uit den boze. Die uitdrukkelijke toestemming kan dan weer gevraagd worden middels een pop-up-venster. Alleen weigert de minister een inschatting te maken van hoeveel Nederlanders blind een vinkje zetten zonder die 'simpele informatie' te lezen. Dat consumenten 'geen nadeel' mogen ondervinden van de weigering kinkt mooi. Alleen: wat betekent dat? Dat ING weigeraars niet plotsklaps meer mag rekenen voor hun betaalpakketje snappen we. Maar telt een bijstandtrekker die semi-noodgedwongen zijn gegevens deelt om in aanmerking te komen voor een energie-aanbieding als benadeelde? 

Kabinet doet niks aan de aflossingsvrije hypothekenbom. Scherpt wel de leennorm aan

De Nederlandse hypotheekschuld bestond in het eerste kwartaal van 2017 voor bijna de helft uit aflossingsvrije hypotheken. Op de rest wordt afgelost via spaarpotten en maandelijkse aflossingen (plaatje). De Nederlandse Vereniging van Banken becijferde eind augustus dat 265.000 huishoudens in de problemen kunnen komen, omdat aan het eind van de looptijd de 'aflossingsvrije' schuld niet afgelost of doorgerold kan worden. In het midden van de jaren dertig van deze eeuw bereikt de bulk van de aflossingsvrije hypotheken zo'n beetje de einddatum (plaatje). Bij veel huishoudens zonder voldoende vermogen om af te lossen zal het inkomen op dat moment eveneens te laag zijn om de resterende hypotheeklasten van te betalen -wegens pensioen en einde renteaftrek. Derhalve vreest DNB dat probleemgezinnen tegen die tijd hun huis in de verkoop gooien en dat de woningmarkt instort (u las gisteren over deze en andere kwetsbaarheden in het Overzicht Financiële Stabiliteit van onze centrale bank). Vandaag was het de beurt aan het kabinet om met een reactie te komen op de aflosvrije hypotheken en de actiebereidheid van onze bewindslieden om de tikkende tijdbom op te ruimen blijkt enorm.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken