7 topics
#hervorming

In een plaatje. Daarom gaat het belastingstelsel op de schop

Spaarders betalen alleen nog maar belasting over de daadwerkelijke rente-inkomsten, Airbnb-verhuur wordt belast en de directeur-grootaandeelhouder (dga) zal meer moeten gaan betalen over de winst en waarde van zijn bv. Dat zijn een aantal vergezichten die staatssecretaris Menno Snel van belastingen vandaag schetst in twee brieven over de hervorming van ons belastingstelsel. Het huidige stelsel is oud, versleten en dringend aan verandering toe. Het plaatje boven toont dat de werknemer in Nederland relatief gezien veel belasting betaalt over arbeid en weinig over kapitaal (ondanks alle gedoetjes over de box 3-heffing). Dus moet een nieuw stelsel zorgen voor een verschuiving van de lastendruk van arbeid naar kapitaal, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en als gezegd dga's meer te laten betalen (groot).

Lees verder

Yes! Kabinet publiceert plan om pensioenstelsel te hervormen

Het kabinet heeft een tienpuntenplan neergelegd om het pensioenstelsel te hervormen. Dat plan houdt voornamelijk in dat nog van alles onderzocht moet worden. Of het polletiek en met de bonden gaat lukken, weten we niet. Hier het tienpuntenplan dat eigenlijk maar uit 8 punten bestaat:

1) MOEILIJKSTE: er wordt nader onderzoek gedaan naar het afschaffen van de doorsneepremie.

2) Het Shell-Pensioen wordt uitgebreid (boeit nu niet zo, komen we op terug).  

3) Fondsen beleggen nu het geld van elke deelnemer op dezelfde wijze. Dat is onhandig. Dus mag geld van jongeren vol in aandelen en het geld van ouderen gaat naar een spaarrekening. Of iets daartussen. Wel belangrijk, 'omdat hierdoor de deling van renterisico tussen jong en oud wordt opgeheven en een beter naar leeftijd gedifferentieerd beleggingsbeleid kan worden gevoerd'.    

4) BELANGRIJKSTE: het kabinet gaat faciliteren dat de pensioenvermogens omgezet mogen worden naar persoonlijke potjes. Dus niks geen gehannes met grepen in de pensioenpot, maar eigen rekening eerst (het kabinet komt met waarderingsregels die bepalen wat de waarde is van uw pensioenaanspraak). Fondsen hoeven niet over te stappen; het is een keuze van de werknemers en -gevers in branche of bedrijf.  

5) LEUKSTE: Zij die met pensioen gaan mogen een bedrag ineens opnemen met een maximum van 10% van de pensioenaanspraken; werkenden mogen een deel van de maandelijks te betalen pensioenpremie omzetten in aflossingen op de hypotheek (eerst nog onderzoek #gaap).

6) oud nieuws, gepresenteerd als nieuwnieuws, maar iets over communicatie.  

6) ZZP'ers: 'het kabinet is geen voorstander van een verplichting voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen. Wel kan het opbouwen van pensioen door zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt'.  

7) Verbetering nabestaandenpensioen, dat is altijd goed.  

8) VOOR DE VABONDEN: iets met de koppeling van aow-leeftijd en pensioen en levensverwachting (=wisselgeld).  

9) oud nieuws, dat DE DIJSS doet onderzoek naar de rekenrente.

 Ah! Deze update zal u verbazen maar de bonden zijn boos.

Regering heeft de polder niet nodig voor een nieuw pensioenstelsel (kijk maar naar Shell)

Het pensioenakkoord is op het allerlaatste nippertje geklapt en nu lijkt niemand meer te weten hoe het moet met onze pensioenen (LOL). Een stapel experts deed tijdens een symposium bij pensioenadviseur Mercer goeie voorstellen, waarvan meer akte daar en hier in het kort: de huidige pensioenwetgeving maakt het voor bedrijven/sectoren/pensioenfondsen reeds mogelijk om de door dit kabinet gewenste persoonlijke pensioenpotten in te voeren. Voor een blauwdruk van dat persoonlijke pensioen kan men terecht bij Shell. Daar heeft men de wettelijke mogelijkheden omgezet in best iets moois. In de opbouwfase gaan de premies in een persoonlijke pensioenpot en dan mogen de werknemers zelf kiezen uit een beleggingsmix naar keuze. Vanaf 58-jarige leeftijd kunnen de werknemers hun opgebouwde kapitaaltje overhevelen naar het Shell-collectief om de uitkeringen alvast min of meer zeker te stellen en het langleven- of overlijdensrisico te delen (twee bloedstollende filmpjes daarover hier en daar). Wat betreft de experts is dit een werkbaar model voor bedrijven/sectoren/fondsen die af willen van de huidige salaris/diensttijd-regelingen die enkel leiden tot gezanik, gemopper en schijnzekerheid (voor wat duiding zie deze lange longread). Daarnaast vallen die potten te prefereren boven de verbouwingsoperatie van uw pensioen zoals voorgesteld door de firma Biereco de vakbonden. Resteren nog enkele vragen: hoe kan de regering met een beetje gezonde druk helpen bij de overstap naar persoonlijke potten (in een aantal gevallen is toestemming van de bonden nog nodig, zie bijvoorbeeld deze uitleg van pensioenminister Wouter Koolmees). En wat gaan we doen met de vermaledijde doorsneepremie? (Rechtszaken-alerts hier). Last but belangrijkst, durft de regering het aan om zonder polder stappen voorwaarts te zetten? In ieder geval volgt morgen om kwart voor vijf een reconstructie in de Tweede Kamer van de geklapte pensioenbesprekingen en daar hebben we #zinin. Een voorproef daarvan vindt u vandaag in dit feitenrelaas (met weinig interessante dingen), antwoorden op Kamervragen van 50PLUS  (met uitleg over het vakbondsvoorstel) en de PvdA (hiero): het kabinet stelde €7 miljard beschikbaar voor de komende 15 jaar; alleen al de wens van de bonden om de stijgende AOW-leeftijd in te dammen kost structureel €6 miljard per jaar. Ging derhalve niet werken.

Het is rond! We krijgen een gloednieuw pensioenstelsel

En dan meteen ook zo ongeveer het slechtste stelsel van alle pensioenstelsels die een mens kan bedenken. Alles blijft namelijk zoals het is, maar de in principe harde garantie op de uitkering zoals we die nu kennen vervalt. Werknemers betalen een premie en krijgen daar een pensioen voor terug dat meer afhangt van de beleggingsresultaten. 'Als de beurs tegenzit, levert dat dus meteen een pensioentegenvaller op. Daarom worden die tegenslagen uitgesmeerd over een langere periode om pech- en geluksgeneraties te voorkomen'. Een casinopensioen dus, schrijft de Telegraaf die de hand heeft weten te leggen op het concept-akkoord dat werkgevers en werknemers binnen de Sociaal-Economische Raad zijn overeengekomen. Volgens het concept gaan de sociale partners bepalen welke generatie pech heeft en welke geluk (momenteel is dat bij wet geregeld). Dat biedt namelijk het voordeel dat pensioenen veel sneller geïndexeerd kunnen worden en dat is precies handig voor de vergrijsde achterban van de vakbond.

Lees verder

Zo veel kost een Europees depositogarantiestelsel onsEn toen deed de Europese Centrale Bank weer eens waar deze zo goed in is: het boos maken van de Duitsers. Dan bedoelen we niet met haar ultraruime monetaire beleid, waar zowel de sparende als toekomstig pensionerende doorsnee Duitser niet zo blij mee is. Nee, gisteren kwam de bank met een rapport waarin deze een Europees depositogarantiestelsel (EDIS) heilig verklaart en een schier oneindig aantal voordelen ervan noemt*. Dan hebben we het natuurlijk over een eurozoniaans fonds dat voor iedere Europese burger die met euro's betaalt de eerste €100.000 spaargeld garandeert tijdens een nieuwe bankencrisis. In Duitsland denkt men dan direct aan één woord: transferunie. De ECB auteurs van het paper concluderen (onderzoeks-pdf) dat het voorgestelde potje van €38 miljard meer dan voldoende is om alle gedekte spaargelden te garanderen, zelfs in een crisis heviger dan die ene in 2008. Verder kun je met zo'n EDIS maar beter all the way gaan, want half werk zorgt voor meer subsidiekans van Noord naar Zuid. Maar wie gaat dat allemaal lappen? Dat ziet u hierboven. Het ingewikkelde antwoord houdt in dat hoe groter het risico dat een nationaal bankstelsel voor het geheel vormt, hoe hoger de bijdrage aan het potje. Het korte antwoord is dat de Duitse bancaire sector dan bovenaan de lijst staat. En dus kunt u de reactie van onze oosterburen uittekenen en was het vandaag aan 'a senior lawmaker from Angela Merkel’s conservatives' om een ijskoud glas water over het plan te mieteren. Dat EDIS kunnen we voorlopig wel vergeten. 

*Zie ook de titel van het epistel: 'Completing the Banking Union with a European Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-subsidisation?'

Lekker dan. Rutte kan geen kant op in Brussel

Dat de Duitsers eindelijk een nieuwe regering hebben betekent voor Rutte III toch vooral één ding: het wordt een heel moeilijk verhaal om de boel in Brussel de gewenste kant op te sturen. Het lijkt er namelijk op dat die nieuwe Duitse coalitie wel te porren is voor een hervorming van de eurozone en deze samen met Frankrijk gaat voorkoken. Ons eigen kabinet vindt zowel dat bilateraaltje als een hervorming alleen helemaal niets, want de grote angst is dat er meer structureel geld naar het zuiden gaat vloeien. Lang verhaal kort: Nederland staat voor de bittere taak om met een paar kleinere landen het proces de andere kant op te sturen. Maar heeft Rutte daarin enige kans van slagen? Niet veel, aldus () Adriaan Schout van Clingendael en hoogleraar Mathieu Segers (Universiteit van Maastricht). Als je overal nee tegen zegt dan eindig je alleen en voer je 'een nederlagenstrategie', zegt die laatste. De oplossing: dan maar meewerken en proberen de details van de plannen te beïnvloeden. Gelukkig voor Rutte is daar nog de wetenschap dat de eurozone slechts unaniem kan beslissen over zaken als een Europees Monetair Fonds of een gezamenlijk depositogarantiestelsel. De vraag is alleen of je door het wapperen met je veto een constructief gesprek gaat krijgen, merkt 50PLUS-rekenaar Martin van Rooijen dan weer terecht op in het Tweede Kamerdebat vanochtend. Ondertussen gooit alles en iedereen ideeën richting het kabinet. Segers schrijft op zijn beurt in het FD dat onze MinFin Hoekstra de Europese monetaire geschiedenis er maar eens bij moet pakken. Nog meer leesvoer komt van niemand minder dan VVD-legende alsmede euroscepticus Frits Bolkestein, die van mening is () dat Rutte III gewoon star de hakken in het zand moet blijven zetten in Brussel. In deze ideeënstorm wordt natuurlijk alles uit de kast getrokken, en zo hoorden we CDA-terriër Pieter Omtzigt alweer reppen over de risico's van het betalingssysteem TARGET2. Om in al dit geweld toch nog enige nuance te behouden wijzen we u ten slotte graag nog hier naartoe. 

Update 13:40: meer tekst en uitleg van Hoekstra na de breek.

Lees verder

Fransen over de euro: niet lullen maar poetsen

Dat prachtige gezegde onderstreept haarfijn hoe Frankrijk denkt over een hervorming van de eurozone. Het doel daarvan is dat we met z'n allen beter tegen economische schokken kunnen in de verre toekomst. De weg daar naartoe, die voor juni genomen moet zijn: denk aan het afmaken van de bankenunie, een Europees Monetair Fonds en het versterken van de kapitaalmarkten. De Fransen hebben het zo bedacht dat zij de belangrijke beslissingen eerst samen met de Duitsers voorkoken, vervolgens mogen de andere economische grootmachten Italië en Spanje hun zegje doen, en ten slotte komen de voorstellen op het bordje van de overige vijftien eurolanden. Ondertussen klitten zowel de politici als de topeconomen van Duitsland en Frankrijk steeds meer samen. Dat wil dus op z'n zachtst zeggen dat er een hele hoop werk aan de winkel is voor ons kabinet en in het bijzonder MiFin Wopke Hoekstra, want die trappen flink op de hervormingsrem. En dat doet Hoekstra vandaag dus ook. Over die hele 'niet lullen maar poetsen'-insteek van de Fransen zegt hij het volgende: 'Op dat abstractieniveau spreekt me dat zeer aan', maar voor de rest kunnen we natuurlijk wel raden wat hij van de Frans-Duitse ideeënbus vindt. In zijn tegenstand komt hij met best een aardige kanttekening over een belangrijke versterking van de bankenunie, een gezamenlijk depositogarantiestelsel. MITS met name Italiaanse banken eerst hun imposante verzameling probleemleningen gaan verkleinen (vertaling: veiliger worden), dan is Nederland best voor. Dat verkleint immers de kans dat we ooit moeten opdraaien voor verloren spaargeld van Italianen. Maar de eurogroep heeft nog niet de stap gemaakt naar het definiëren van hoeveel minder probleemkrediet nou precies genoeg is. En da's inderdaad best een handige voorwaarde voordat de eurotrein doorrijdt. Eerst alles uitdenken en dan pas poetsen, alstublieft. Zeker voordat Bulgarije tot de eurozone gaat toetreden.

Linktip: Energie vergelijken