8 topics
#hans-de-boer

Werkgevers: 'straks massawerkloosheid door klimaathysterie'

Nouja, werkgevers. We hebben het natuurlijk over het ongeleide projectiel dat bij de burgerlijke stand bekend staat als Johannes de Boer. En ja, dat is dezelfde als de Hans de Boer in het topic hieronder. De voorman van VNO-NCW heeft nogal moeite om zichzelf uit de media te houden, want geef Hansje een onderwerp en hij heeft er een stevige mening over. En bij stevig moet u dan eerder denken aan rotsvaste overtuiging dan ferm onderbouwde stellingname. Zo dreigt Hansje vandaag dat wanneer Nederland als enige een CO2-heffing invoert dit ten koste gaat van 'banen van gewone mensen'. Zoals u weet besloot de regering na de veelbesproken doorrekening van het Klimaatakkoord een deel van het bonnetje door te schuiven van de gewone man naar de industrie.De industrie zou zelf te weinig initiatief nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Hoeveel arbeidsplaatsen verloren gaan bij deze baanzekerheid (voor een nauwkeurige schatting, zie titel) voor niet-gewone mensen is onbekend. De Boer bedient zich van de strategie die werkgevers ook gebruiken in discussies over belastingparadijzerij en het verlagen van de vennootschapsbelasting. Dreigen met een uittocht van hoofdkantoren/bedrijven en massawerkloosheid als ze niet gauw hun zin krijgen. Toch heeft De Boer, en dat vinden we moeilijk om te zeggen, wel een puntje. Hollandse economen zijn dan wel overtuigd dat bedrijven zich niet laten wegjagen door zo'n heffing, DNB becijferde dat de concurrentiepositie met 1,2% verzwakt (bij een belasting van €50 per ton). Al is dit voor de industrie iets zwaarder. Dus is het nu wachten op subsidies/belastingvoordeeltjes die goed gedrag van de grote vervuilers gaan belonen en Hans de Boer weer een weekje stilhouden. 

MKB-man: Hans de Boer en de fiscus graaien de faillissementsboedel leeg, boe!

Voorheen waren MKB-Nederland (de groenteboer om de hoek en iets groter) en VNO-NCW (multinationaal grootkapitaal) officieel twee aparte lobbyclubjes, maar eigenlijk deden ze alles samen, van pandje huren tot samen persberichten schrijven, want die waren altijd hetzelfde. Wel zo effectief. Of nou ja, zo heel af en toe mocht MKB-Nederland nog doen alsof het een eigen mening had. Maar MKB-Nederland was die grote ongeremde waffel (kostelijk dossier alhier) van VNO-NCW-chef Hans de Boer spuug- en spuugzat, en daar konden wij alle begrip voor opbrengen. Maar sinds eind vorig jaar is Jacco Vonhof de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. Jacco Vonhof is wat je krijgt als Jesse Klaver/Justin Trudeau een schoonmaakbedrijf in Overijssel waren begonnen: hij is nog best jong, best knap, type bovenste knoopje open en stropdas thuisgelaten. En Jacco blijkt dus best wel schijt te hebben aan zijn huisgenoten, blijkt vandaag uit een interview in het FD (en het persberichtje zelf). Want bij faillissementen is zijn achterban altijd de sjaak: de fiscus gaat altijd eerst, en daarna zijn er allemaal rijke stinkerds met pandrecht, dan een hele tijd niks, en helemaal daarachter de schuldeisende ondernemertjes van Vonhof. Maar dan is de boedel al leeg. Of zoals ‘ie hetzelf stelt: "Het grootkapitaal en de Belastingdienst staan vooraan en wij hangen altijd aan de laatste tiet." Met dat eerste heeft ‘ie het over de bolknakkers van Hans de Boer, dus dat wordt morgen matten op de vrijmibo in de Malietoren. En dat laatste: u weet, de fiscus staat altijd vooraan, en dat gaat niet veranderen. Ergo: best sympathieke omroep van Vonhof, lekker opkomen voor de kleine man ten koste van die dekselse multinationals, maar u raadt het al: volstrekt kansloos. De staat zal de eerste plek in de rij voor de fiscus niet afstaan en verder vindt hij het niet eerlijk dat investeerders/aandeelhouders met pandrecht ook vooraan staan. Het gaat bij ‘grootkapitaal’ natuurlijk ook om banken. Want die lenen geld uit, maar natuurlijk in ruil voor zekerheden als pandrecht. Die leverage heeft de lokale bakker niet die broodjes levert voor de bedrijfskantine van een zojuist omgevallen bedrijf. Jammer. Sluiten we af met een kekke kwoot over de fiscus die u ongetwijfeld wél kunt waarderen: De Belastingdienst int alleen maar. Als het goed gaat met een bedrijf, vangen ze winstbelasting, maar ook als het misgaat, krijgen ze geld. Tja. 

Hans de Boer (VNO): Oudere werknemers schuldig aan de pensioenproblemen

De politie klimt vandaag massaal op de barricade voor een goed pensioen. U kunt dat via Facebook live volgen, maar beter van niet want samengevat is men 'tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III' en om daar uiting aan te geven zijn 'het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EN het bolwerk van werkgeverskoepel VNO/NCW demonstratief geblokkeerd'. Dat betekent twee dingen: a) we zien vooral grijze politieagenten koffie drinken voor de deur van die gebouwen en b) jongere agenten delen vandaag bekeuringen uit. Degenen die zich vandaag wel met het politiewerk bezighouden begrijpen immers dat ze niks hebben aan het politievakbondenfeestje waar uitsluitend de oudere agenten gratis bier krijgen. Voor de deur van VNO stuitten de demonstratief blokkerende agenten op voorzitter Hans de Boer. Die stond klaar met een megafoon om te laten weten dat de werkgevers vandaag met nieuwe pensioenvoorstellen komen en dat het de vakbonden zijn die schuld hebben aan het klappen van het pensioenakkoord in november. Vinden we geinig dat Hans dat zegt, zeker in een toespraak voor de vakbondsachterban. De bonden beweren dat het kabinet juist nergens zin in had. Voor de liefhebber (maar dan moet u echt een heul grote liefhebber zijn) hieronder de beelden van onze vingerwijzende Hans die muisgrijze agenten professionals noemt. Na het filmpje iets meer over de pensioenwensen van de werkgevers, maar niet nadat we de vakbondsgekte inzake pensioenen tonen (met bewijs natuurlijk, want het gaat om de polities).

Lees verder

Schitterend! Kansloos idee voor Schiphol op zee is opeens kansrijk

Heeft u wel eens gehoord van het idee om Schiphol op zee te bouwen om zo de groei van 's lands grootste luchthaven te waarborgen voor de toekomst? Ja natuurlijk, want dit idee spreekt al sinds een studie van Boskalis uit 1972 tot de verbeelding. En het blijft terugkomen. In 1998 kwam Paars II er niet uit. Ook in 2006 keek de provincie Noord-Holland er nog eens naar en twee jaar later kwamen baggeraars Van Oord en Royal Haskoning nog met een prachtige studie inclusief artist impressions aanzetten. Keer op keer werd het idee door de luchtvaartsector afgewezen. Maar goed, net als herpes gaat dit nooit helemaal weg. En het klinkt ook best logisch, allemaal. De groei van Schiphol lijkt op land tegen zijn grenzen aan te lopen, dus verplaatsen we alles naar zee, want ruimte genoeg. Sterker nog: als er megasnel openbaar vervoer naar Amsterdam worden aangelegd en de bijzonder waardevolle grond van Schiphol verkocht wordt, kan de aanleg van Schiphol 2.0 met de grondopbrengst bekostigd worden! WIN WIN WIN! Dat is ook een beetje het idee van Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bekend staat om zijn nuance en doordachtheid. In een uitgebreid (lol) persbericht worden de voordelen van het plan nog eens samengevat. Superschone lucht en geen herrie meer in de Randstad, de woningnood wordt opgelost en pensioenfondsen kunnen aanhaken op de bouw waardoor we later dekkingsgraden hebben waarmee 60-plussers lachend het werk neer kunnen leggen en iedere maand vanaf Schiphol op Zee het vliegtuig kunnen pakken naar een nieuwe vakantiebestemming. Hans de Boer sprak ook nog even met de Telegraaf, waarin hij zijn ergernis over de kortetermijnpolitiek in Den Haag deelt. Minister Van Nieuwenhuizen laat op aandringen van D66 nog eens een studie uitvoeren naar de haalbaarheid, maar dat lijkt De Boer niet voldoende. 'De minister legt nu de oude plannen nog eens naast elkaar, maar dit is een nieuwe tijd met nieuwe inzichten.' Vooral de schaarste wat betreft woningbouwlocaties is nu anders, meent De Boer. En we kunnen dan ook hogere gebouwen bouwen omdat de vliegtuigen niet meer op het vasteland hoeven te landen, aldus een landschapsarchitect in gesprek met de krant, die de 'het is 5 voor 12'- oneliner maar weer eens uit de kast haalt. Aangezien er steeds meer belangen spelen in de Noordzee wat betreft de aanleg van windmolens, de scheepvaart en natuurontwikkeling moet er snel worden doorgepakt. Volgens De Boer zijn we met een investering van €40 miljard en na een periode van maximaal 15 jaar klaar. De Boer: 'We moeten groot denken in het belang van Nederland en kunnen hiermee de wens van de burger meenemen. Dat brengt lucht in de discussie. Het is een allesomvattend plan.' Groot Denken Voor Nederland. Geen wonder dat Terry hier ook zo enthousiast over is. 

Rutte verdrietig: pensioenoverleg geklapt door hebberige bonden

De polder is morsdood of in het beste geval comateus. Gisteravond klapten de pensioenonderhandelingen. Het kabinet is schuld, de vakbond is schuld, Hans de Boer is schuld en natuurlijk de Gelderlander. Ligt maar net aan wie u het vraagt. Rutte speelt de vakbonden de roetvieegpiet toe. Hij gaf ze naast een langzamere stijging van de AOW-leeftijd en een verlaging van de boete op vroegpensioen (die naar verluidt zelfs helemaal afgeschaft zou worden) ook nog 'een voorstel om ouderen met een zwaar beroep tegemoet te komen'. Volgens de premier was dit meer 'dan zij ooit verwacht hadden', terwijl een betraande Hansje de Boer van werkgevers opmerkt dat het 'onbegrijpelijk' is dat de vakbonden niet hebben ingestemd omdat ze 'heel veel' kregen. De FNV herkent zich uiteraard niet in het beeld van rupsjenooitgenoeg en spreekt simpelweg van een onoverbrugbare kloof. Vakbondsvoorzitter Han Busker stelt dat het kabinet vooral incidentele en geen structurele oplossingen biedt. Zo zijn er 'open eindjes' omtrent het anders invullen van de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd. Momenteel betekent één jaar extra levensverwachting, één jaar extra werken. De bonden willen gewonnen levensjaren verdelen tussen werk en pensioen. Het kabinet wil de bereidheid uitspreken om de 1-op-1-koppeling los te laten, maar dat niet vastleggen. Want dan dient het kabinet miljarden te reserven/bezuinigen. In plaats daarvan zou in het pensioenakkoord komen te staan dat een aanpassing van de 1-op-1 een ambitie van een volgend kabinet moet zijn. De SP wijst het kabinet dan ook als schuldige aan, omdat zij dit gevoelige dossier over de verkiezingen (Provinciale Staten) in maart zou willen tillen. Asscher ratelt iets over het missen van een 'historische kans', Wilders zwatelt over gelukszoekers, 50Plus telt af naar de Provinciale Verkiezingen en Baudet staat de Kamer nog te vervelen met domme vragen. En nu? 'Eerst een nachtje slapen en dan zien we verder', aldus de premier. Hij verwacht niets meer, 'maar je weet nooit'. De telefoon van Rutte staat in ieder geval aan. Tot die tijd is het bidden geblazen.  

LOL! Ambtenaren zagen Hansje de Boers VNO-NCW tot op de enkels afAls bijvangst in de dividenddiscussie krijgen we een schitterende briefwisseling te zien tussen het ministerie van Financiën en de lobbyprutsers van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Tot de geopenbaarde geheime dividendstukken behoort namelijk ook een memo van VNO aan het kabinet met de naam 'Versterking vestigingsklimaat'. Die begint met twee pagina's dreigementen. Het beeld doemt op van bedrijven die Nederland hals over kop verlaten wegens samengevat te hoge belastingen en te lage salarisplafonds. Op pagina 3 van de memo voegt de ondernemersorganisatie een begrotingstabelletje toe. Daarin is voorgerekend hoe een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief voor bedrijven (van 25% naar 19%) en de afschaffing van de dividendbelasting opgevangen kunnen worden door andere belastingen te verhogen. Zo kent Nederland naar schatting 15.000 postbusfirma's die alleen maar geld rondpompen. Als je bijvoorbeeld die kapitaalstromen nou eens belast dan ben je koning. Goed. Nu over naar het antwoord van de ambtenaren. Is genoemd 'Notitie appreciatie pakket VNO-NCW vestigingsklimaat', maar had beter 'We call BS' kunnen heten.

Lees verder

HAHA. Overijssel is het centrum van Europa, maar China weet het nog niet

Van alle belangenclubjes ter wereld is VNO-NCW de allerbeste. Komt door voorzitter Hans de Boer die zijn shower thoughts nooit voor zichzelf houdt, zelfs niet als deze knetterdwaas en privacyschendend zijn. Vandaag bewijst Hans de actualiteit weer haarfijn aan te voelen. Tenminste dat vindt Hans zelf. Hans gaat namelijk met 165 ondernemers en Mark Rutte naar China. Een perfecte timing, aldus Hans. China en de VS zijn namelijk druk met handelsoorlogje spelen, dus moeten de Chinezen de handelsrelaties met andere naties uitbouwen. Mag u driemaal raden wie gaat profiteren van het geweld tussen de economische titanen? Juist, het Nederland van Hansie de Boer. Met de provincie Overijssel voorop vermoeden we. Want gedeputeerde en voormalig Tweede Kamerlid Eddy van Hijum mag op de webstek van VNO-NCW uitleggen dat zijn provincie het centrum van Europa is. Ja, u leest het goed. Ten oosten van de IJssel ligt het eigentijdse equivalent van Rome of Athene. Wist u niet. Nu willen wij niet al te laagdunkend doen over Overijssel. We kennen zelfs mensen uit Overijssel en we vinden Grolsch, TKH, Auping, Nedap en Wehkamp toffe bedrijven. Wel zijn we immer op onze hoede voor politici die een regionaal minderwaardigheidscomplex combineren met dadendrang. Daar komen meestal zinloze innovatiecampussen en overbodige promotiefilmpjes van. Misschien valt het allemaal mee met Van Hijum. Tussen de rare politieke praat 'je moet in corridors denken' (=soort tunnelvisie voor verzonnen Europese regio's) zegt hij best zinnige dingen (wees flexibeler met erkenning van internationale diploma's en leer nou eens Duits). Neemt niet weg dat het zoveelste regiopromotiefilmpje, voor de corridor Oost-Nederland, al het licht heeft gezien. Nu maar hopen dat die Chinezen onder de indruk zijn van het Twentse 'digital craftmanship'. 

Lees verder

Daar is Hans de Boer weer: labbekakken hebben geen recht op privacy

Onze favoriete flapuit Hans de Boer mocht vandaag bij BNR-nieuwsradio een beetje babbelen over de gemeenteraadsverkiezingen en ondernemers enzo. Altijd leuk, want Hans de Boer kennen we van de spontane invallen en natuurlijk stelde hij ons weer niet teleur. Want op de dag dat u ook mocht stemmen of u privacy een beetje belangrijk vond, leek het Hans de Boer wel een goed idee om eens even flink te schijten op privacy van burgers. Maar natuurlijk niet op uw privacy, maar op die van ‘een miljoen lieden die nu in de bijstand zitten of andere regelingen’. (Hierbij een compliment voor de mediatrainer van Hans de Boer omdat Hans keurig ‘lieden’ zei waar hij eigenlijk ‘labbekakken’ bedoelde.) Want de arbeidsmarkt loopt als een tiet, er staan tienduizenden vacatures open enerzijds, maar er staan dus ook nog megaveel werklozen (al dan niet werkzoekend) aan de kant anderzijds. Vraag en aanbod matchen gewoon niet zo lekker, en de achterban van VNO-NCW schreeuwt om personeel. Wanhopig zijn ze, en waarom? ‘We kunnen niet bij de bestanden komen’, aldus De Boer. Die bestanden, dat zijn de kaartenbakken van de gemeenten met de werklozen erin, en die kaartenbakken moeten openbaar worden. Ja, hij zegt het echt. ‘De bestanden van de gemeenten moeten gewoon open gaan, zodat we zicht krijgen op wat de mensen kunnen.’ En met ‘we’ bedoelt hij dan de werkgevers. Dafuq Hans? Wat stel je nou voor? Een soort openbaar register waar iedereen zonder werk met z’n hele doopceel te (labbe-)kakken wordt gezet? Commerciële partijen lekker laten grasduinen door privacygevoelige data van burgers? We zijn heus wel voor het aan het werk zetten van mensen waar mogelijk, maar dit soort privacyhatende plannetjes mag heel snel samen met de sleepwet de prullenbak in. Het in haastig in elkaar gehanseflanste persbericht van VNO-NCW laat in ieder geval zien dat Hans ‘loose cannon’ de Boer dit alles nog niet echt heeft doorgedacht. Deze losse flodder zal dus wel weer met een sisser aflopen en dat is maar goed ook. 

Linktip: Energie vergelijken