1 topic
#foutje

VVD rectificeert 'feiten over de woningmarkt' naar aanleiding van publicatie op Das Kapital

Gisteren keken we naar bovenstaande rekensom van de VVD over de inkomenspolitiek die via de woningmarkt wordt bedreven. Daarin zette de VVD 'de feiten op een rij' inzake de miljardensubsidies voor huurders en eigenwoningbezitters. Of u het met die miljarden eens bent, dat mag u helemaal zelf weten. Wij bemerkten alleen dat er nogal wat aan de berekening van de VVD schort. Een flink deel van de fiscale subsidie voor eigenwoningbezitters is door de VVD namelijk niet in deze berekening betrokken. De liefhebber ziet de uitgebreide bespreking hier, maar in het kort komt het neer op het volgende. Je betaalt over een bankrekening van €200k meer inkomstenbelasting (via de vermogensrendementsheffing) dan over een eigen woning van €200k (via het eigenwoningforfait). De overheid belast de ene beleggingscategorie zwaarder dan de andere beleggingscategorie, vanuit het idee de burger te sturen naar een eigen woning. Dat kost geld, want de overheid had zonder die uitzondering voor de eigenwoningbezitter meer geld kunnen binnenharken (in de toelichting op de huidige wet op de inkomstenbelasting heet dat dan een fiscale faciliteit). Over het algemeen zou je kunnen stellen dat mensen ter rechterzijde van het politieke spectrum in principe tegen die overheidsinmenging zijn, simpel gezegd omdat de overheid volgens de kapitalist zich zo weinig mogelijk zou moeten bemoeien met de beleggingscategorie waarin u belegt. Kapitalisten en ook DasKapitalisten houden namelijk van goed werkende kapitaalmarkten zonder een overheid die gaat lopen roepen waarin we moeten beleggen. Daar krijg je voor je het weet Italiaanse staatsobligatie-praktijken van. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken