40 topics
#fnv

Hoera! U werkt in het veiligste land van Europa

Talloze taakjesmensen zitten dagelijks de wijzers van de klok vooruit te kijken. Menigeen maakt zichzelf wijs  zinvol werk te doen, maar in dit land krioelt het van de kantoorklerken met een bore-out. Maar bekijk het eens van de positieve kant. In geen enkel ander EU-land vielen er in 2016 (relatief gezien) zo weinig dodelijke ongelukken als in Nederland. In 2016 waren er in de Europese Unie welgeteld 3.182 dodelijk ongelukken op de werkvloer te betreuren. Da's een 'standardised incidence rate of 2.2 fatal accidents per 100.000 workers' aldus Eurostat. Beduidend lager ligt dit cijfer in Zweden (1,2) en Duitsland (1,1). Alleen de allerbeste qua niet-doodgaan-aan-werk zijn wij Nederlanders (0,7). Wilt u natuurlijk ook de andere kant van het spectrum weten. Daar staan Luxemburg (10,8), Roemenië (6,1) en Letland (5,4), gevolgd door voornamelijk Oost- en Zuid-Europese landen. Trekken we voorzichtig twee conclusies. In Luxemburg tellen ze hartaanvallen op de werkvloer, niet per se veroorzaakt door werksores, mee in de statistieken. En voor het overige is het makkelijker vallen van een steiger dan van een bureaustoel. Nergens in Europa doet men zoveel zittend werk als in Nederland. Mocht u van een opgewekte bebaarde man vernomen hebben dat 'zitten het nieuwe roken is' en dat uw kantoorslavenbestaan tot een vroeger sterven leidt, dan kan dat. Alleen ziet u zitvleesdoden niet terug in de cijfers bij Eurostat, want die rekenen met doden die overleden zijn binnen een jaar nadat het bedrijfsongeval plaatsvond. Hopen we dat u zondag een veilige Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk beleeft. Een kaarsje opsteken voor de gevallenen kan samen met de FNV.

FNV moet wegens jarenlang bullshitbeleid 250 banen schrappen

Het leven kent veel goede dingen en een vakbond behoort daartoe. Maar wat gebeurt er met een vakbond die alleen opkomt voor de belangen van de vergrijsde achterban? Die mist nieuwe aanwas, ziet zijn leden met pensioen gaan en vervolgens overlijden wegens ouderdom. Dus komt het aantal leden van de FNV tegenwoordig nauwelijks nog boven de 1 miljoen uit, nemen de inkomsten af (gepensioneerden betalen €8,50 per maand vakbondscontributie, werknemers €17) en loopt het begrotingstekort in 2021 op tot €24 mio. Daarom gaat de bond inkrimpen van 1.650 voltijdsbanen nu naar 1.350 voltijdsbanen eind volgend jaar, schrijft de Volkskrant die inzage kreeg in de reorganisatieplannen. De vakbond zegt zojuist per tweet dat het om 250 banen gaat en dat schreef het Algemeen Dagblad ook al in juli 2018, na inzage in diezelfde plannen. Het reorganisatieplan ligt nu bij de ondernemingsraad en daarna moet de FNV in onderhandeling met FNV Personeel, 'de bond binnen de bond', zoals de Volkskrant het omschrijft. Gaan wij hopen dat FNV Personeel tijdens die besprekingen duidelijk kan maken dat de ontslagronde het gevolg is van het bullshitbeleid van de bond. Om maar wat te noemen:

Voorbeeld 1: reeds in 1999 riep FNV dat ze meer zouden moeten gaan doen met zzp'ers. Ondertussen is het 2019 en de bond heeft geen idee hoe. Resultaat: FNV Horeca maakt afspraken met 'horecawerkplatform' Temper en krijgt vervolgens slaande ruzie met FNV Flex. Die laatste ziet Temper als de duivel, de eerste snapt dat platforms niet meer te stoppen zijn. Voorbeeld 2: Een onderwijzer die na 2006 aan het werk is gegaan en een inkomen heeft van €30.000 per jaar betaalt jaarlijks uit eigen zak €750 voor oudere collega's die via een vreemde vut-regeling eerder met pensioen kunnen. Zelf kan de jonge onderwijzer geen gebruik maken van die vut-regeling. Tot overmaat van ramp zit er ook nog eens te weinig geld in die vut-kassen en dat tekort wordt aangevuld met het pensioengeld van de jonge onderwijzer. De FNV vindt dat prima, dus waarom zou je als jonge onderwijzer bovenop die €750 nog eens €17 per maand vakbondscontributie overmaken -je weet zelf dat ieder dubbeltje loonsverhoging wordt doorgeschoven naar pensioenverbeteringen voor je oudere collega's. Sluiten wij in het pensioenkader af met voorbeeld 3: de pensioenkennis bij de FNV is van een bedroevend laag  niveau. Zeggen wij, en zegt het vakbondskader zelf. Met als resultaat dat de bonden nog steeds strijden voor een pensioenstelsel waar jong betaalt voor oud en arm voor rijk (aldus DNB), en waar jongere werkenden zonder vaste baan helemaal niks aan hebben (archief). Enfin, hopelijk komt men bij de FNV tot inkeer en meer hopelijk behandelt de bond het overtollige personeel deze keer beter dan bij de vorige ontslagronde.

FNV sleept supermarkt Picnic voor de rechter en gaat nog winnen ook

Vorige week vrijdag stelde vakbond FNV online supermarkt Picnic een ultimatum. Of jullie passen de supermarkt-cao toe of we slepen jullie voor de rechter. Vanochtend zei Picnic daarover tegen de NOS: 'Wij zijn geen supermarkt, maar een webwinkel en de supermarkt-cao is achterhaald en hoort in een museum. Een student die op zondag kan werken, verdient twee keer zoveel als een alleenstaande moeder met twee kinderen die alleen door de week kan werken. Dat is onrechtvaardig en dat vinden onze medewerkers ook'. Kortom, Picnic peinst er niet over een museale cao toe te passen. Dat laat de vakbond niet over zijn kant gaan en die liet vervolgens weten Picnic voor de rechter te slepen: 'Het bedrijf weigert voor zijn medewerkers de supermarkt-cao toe te passen. Medewerkers krijgen daardoor 2 euro per uur te weinig loon. Picnic verdient miljoenen aan de cao-ontduiking. (...) Mensen hebben nu totaal geen zekerheid, het is ‘u vraagt, wij draaien’. Dat zijn middeleeuwse praktijken'. Geinig dat beide partijen mekander met wat historie om de oren slaan en Picnicje heeft natuurlijk een punt te pakken waar het stelt dat de cao niet goed bij het bedrijf past. Wij zien echter wel een probleempje: de cao is vrij duidelijk over wie of wat een supermarkt is en Picnic lijkt er toch echt onder te vallen. In artikel 2 van de cao die voor alle supermarkten geldt, staat onder meer:

Lees verder

Hans de Boer (VNO): Oudere werknemers schuldig aan de pensioenproblemen

De politie klimt vandaag massaal op de barricade voor een goed pensioen. U kunt dat via Facebook live volgen, maar beter van niet want samengevat is men 'tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III' en om daar uiting aan te geven zijn 'het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EN het bolwerk van werkgeverskoepel VNO/NCW demonstratief geblokkeerd'. Dat betekent twee dingen: a) we zien vooral grijze politieagenten koffie drinken voor de deur van die gebouwen en b) jongere agenten delen vandaag bekeuringen uit. Degenen die zich vandaag wel met het politiewerk bezighouden begrijpen immers dat ze niks hebben aan het politievakbondenfeestje waar uitsluitend de oudere agenten gratis bier krijgen. Voor de deur van VNO stuitten de demonstratief blokkerende agenten op voorzitter Hans de Boer. Die stond klaar met een megafoon om te laten weten dat de werkgevers vandaag met nieuwe pensioenvoorstellen komen en dat het de vakbonden zijn die schuld hebben aan het klappen van het pensioenakkoord in november. Vinden we geinig dat Hans dat zegt, zeker in een toespraak voor de vakbondsachterban. De bonden beweren dat het kabinet juist nergens zin in had. Voor de liefhebber (maar dan moet u echt een heul grote liefhebber zijn) hieronder de beelden van onze vingerwijzende Hans die muisgrijze agenten professionals noemt. Na het filmpje iets meer over de pensioenwensen van de werkgevers, maar niet nadat we de vakbondsgekte inzake pensioenen tonen (met bewijs natuurlijk, want het gaat om de polities).

Lees verder

Rechter verscheurt arbeidsregeling Jumbo: cao 3.000 werknemers blijft rechtsgeldig

Weet u nog, die vrijpostige actie van Jumbo om buiten de vakbond om een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) op te stellen voor 3.000 medewerkers van distributiecentra? Daar waren de vakbonden FNV en CNV fel tegen gekant uiteraard en vandaag heeft de rechter besloten dat Jumbo inderdaad buiten zijn boekje is gegaan. Maar dan wel op een behoorlijk mierenneukerige manier. Wat wil? De avr is van kracht geworden op 26 februari 2018, maar de rechter kijkt naar de cao van Jumbo. Daarin staat het volgende: 'Deze CAO wordt aangegaan met ingang van 1 april 2016 en eindigt per 1 april 2017. Tussentijdse wijzigingen kunnen alleen tot stand komen met instemming van beide partijen. Voor 1 april 2017 zullen CAO-partijen overleg voeren om deze overeenkomst te verlengen.' Volgens de vakbonden wordt hierin de duur van de CAO hebben omschreven, maar niet dat de cao zou eindigen zonder officiële opzegging. Jumbo oordeelt juist omgekeerd: er kon alleen van verlenging van de cao sprake zijn nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden. Uit die tekst moet een goed verstaander ook opmaken dat er geen stilzwijgende verlenging gaat komen, aldus de supermarktketen. De kantonrechter keek vervolgens naar de cao-wet waarin staat dat cao's van bepaalde tijd altijd voor dezelfde tijd verlengd worden, tenzij anders bepaald. Volgens de rechter blijkt nergens uit dat er na afloop van de overeengekomen tijd de cao zonder opzegging eindigt. Dat er in die tekst het woord 'eindigt' staat zegt verder niets over het uitblijven van een verlenging, noch is het aangekondigde overleg over verlenging genoeg om te zeggen dat er geen verlenging volgt als er niet is opgezegd. En daarom geldt de cao nog steeds. Daarom moet Jumbo de cao alsnog toepassen op straffe van een boete van €1.000 per dag. Hupsa. Maar wacht, er is meer. 

Lees verder

FNV leert het nooit. Heeft bizarre eisen en wil onderwijs platleggen

Wie het dalende ledenaantal bij de FNV aanschouwt weet: de vakbond gaat binnenkort met pensioen. Gek genoeg probeert onze favoriete vakbond dat moment krampachtig uit te stellen. Met een gang naar de rechter om te voorkomen dat werknemers zonder vakbondshulp een collectief akkoord sluiten met hun werkgever. Middels irreële looneisen. En met heel veel ouderwetse aksie in de vorm van meer stakingen! Derhalve willen FNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond veel ouders en anderen een lang weekend bezorgen door het volledige onderwijs op vrijdag 15 maart plat te gooien. Onderwijsstakingen worden onderhand een jaarlijkse folklore (2018, 2017), maar deze staking is uniek. In de eerste plaats moeten alle onderwijstypen - van basisschool tot universiteit - mee gaan doen. Tweedens: de eisen zijn niet mals. De bonden willen er dit jaar 'bijna €3 miljard bij voor het hele onderwijs.' Dit geld moet ingezet worden voor een lagere werkdruk en een hoger salaris. Sowieso is het de vraag of dit een zaligmakende oplossing is voor het lerarentekort, maar de oproep lijkt ons rijkelijk laat. Prinsjesdag is al even geleden en ergens €3 mrd vandaan toveren lijkt ons geen kinnesinne. Komt bij dat er onlangs €831 miljoen extra naar onderwijs is gegaan, waarmee de hele onderwijsbegroting op zo'n €39 mrd uitkomt. CNV Onderwijs, na de Algemene Onderwijsbond de grootste bond onder het onderwijzend personeel, zegt tegen nieuwsbrenger de Volkskrant niet mee te doen wegens waardeloze timing van de andere bonden. 'Momenteel zit ik midden in de onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en conciërges in het primair onderwijs. Daarvan wil ik de uitslag graag even afwachten.' Helder.

Vakbond: Bijenkorf mag alleen communistisch belonen

Wordt u de komende dagen tijdens het kerstshoppen in De Bijenkorf doldwaas van hinderlijk gezoem hak dan niet gelijk in op uw Chinese collega-shoppers. Zij kunnen er ook niets aan doen. Het geluid is afkomstig van protesterende winkelmedewerkers. Die vinden het namelijk 'hoog tijd voor verbeteringen in hun warenhuis'. En waar warenhuis staat mag u salaris lezen. Met De Bijenkorf, dat niet in handen van personeel maar van de Britse luxe warehuisverzamelaar Selfridges is, gaat het namelijk prima. Vijf jaar ging het roer om. De Bijenkorf ging zich richten op het bieden van een 'premium experience'. Provinciaal volk heeft daar geen behoefte aan, dus werden - tot groot verdriet van de vakbond - diverse vestigingen opgedoekt. Daarnaast moest er een 'cultuurverandering' komen. 'Mensen durfden niet zomaar op klanten af te stappen. Er werd gewacht tot de klant naar hen kwam', aldus de HR-directeur. Om medewerkers te motiveren/belonen om uit hun schulpje te kruipen kwam er een 'wall of fame' waar verkopers schitterden die een negens of tienen scoorden bij klanten. Deze cijfers werden meegenomen in salarisrondes. Dit alles tot groot verdriet van de vakbond(girl) die de 'oprukkende ratingcultuur' haat. Daar vinden ze namelijk dat iedereen altijd meer loon moet krijgen. In dit geval 3,5% voor alle medewerkers, terwijl De Bijenkorf verder wil gaan dan een schamel procentje voor een deel van het personeel. En dat terwijl het warenhuis exclusief een voorziening voor het ontslag van 143 distributiemedewerkers de operationele winst met 8% zag stijgen naar €38,7 mln. 'Dus ook wij verdienen een beter loon', moppert de FNV namens de winkelmedewerkers. En die hebben soms best een reden tot klagen. Een deel zit nog niet aan het maximum schaalloon van €1.750 (wettelijk minimumloon 2019 is €1.615), terwijl medewerkers boven het schaalmaximum (volgens AD het grootste, edoch ongespecificeerde deel) er standaard niets bij krijgen. Dat betekent niet per se dat deze luitjes de inflatie hun inkomen kapot zien vreten. Er is namelijk ook een bonusregeling waarmee men maximaal 4,5% opslag kan krijgen, terwijl hier niet langer tienen van klanten voor hoeven worden binnengehengeld. Met de woede lijkt het vooralsnog ook nog wel mee te vallen. Stakingen blijven uit, net als gele hesjes. Naast het gezoem dragen de medewerkers een speld van een 'fashionable bijtje'. Waarom vraagt u zich af? 'Het speldje en het filmpje verwijzen naar de film The Hunger Games, waarin de heldhaftige hoofdpersoon Katniss Everdeen (zie foto boven - DK) strijdt voor een betere wereld. Katniss draagt een speldje van een vogel: the mockingjay oftewel de spotvogel.' En een betere wereld is er één waarin iedereen ongeacht geleverde prestaties dezelfde loonopslag krijgt. 

FNV heeft rechter nodig om eigen bestaansrecht af te dwingen

Het liefst zouden we het FNV in een kamer stoppen met matrassen tegen de muur, zachte verlichting, rustgevend muziekje erbij, maar dan wel de sleutel weggooien. Het zou een daad van liefdadigheid zijn. Steeds als we denken dat de vakbond zichzelf niet irrelevanter kan maken, weten ze ons toch weer te verbazen. Vandaag in Trouw worden vakbonden ook nog eens weggezet als zeurpieten(zwart/roetveeg/stroopwafel). Daar komt nog bij de traditionele poldertegenstrever, de werkgever, ook steeds vaker de langst mogelijke neus trekt en gewoon eigenhandig collectieve arbeidsvoorwaarden regelt met werknemers, bijvoorbeeld via de OR, zie bijvoorbeeld Action, Gall & Gall en Jumbo. Want wie geeft er nou nog ene neuk om de vakbond? Precies. Springen wij weer twee zinnetjes terug, naar de Jumbo. Want de supermarktketen regelde dus buiten de bond om een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) voor pakkumbeet 2400 medewerkers van diverse distributiecentra. En zo’n Hallo Jumbo-avr, dat is geen cao en ach jee dat is dus zonder de FNV. Jumbo stelde dat maar liefst 80% van de medewerkers had ingestemd met de avr, en dat is een draagvlakcijfer waar de vakbond alleen maar van kan dromen. Maar nu stelt FNV dat het draagvlak voor de avr veel minder is, want uitzendkrachten mochten dan weer niet meestemmen en zo. Die uitzendkrachten gaat de FNV in busjes laden als klapvee in de rechtbank, in de hoop dat een rechter tegen Jumbo zegt dat ze de vakbond heus wel serieus moet nemen. Kern van het geschil: de nieuwe avr werd afgesloten terwijl er nog een cao liep, en die was niet eens opgezegd (en nog randdingetje over het breken van een staking). In het FD komt de Max Verstappen-sponsor met een reactie die u tegenwoordig wel vaker hoort over de FNV: die zou niet meer representatief zou zijn, en zich een 'onmogelijke, onbetrouwbare gesprekspartner' zou hebben betoond. Komt u nog wel bekend voor, denken wij. Verder strooit Jumbo nog genoegzaam wat meer zout in de wonden: 'Wij hebben sterk de indruk dat de bonden moeilijk kunnen accepteren dat hun rol is uitgespeeld. FNV probeert op allerlei manieren onrust te zaaien onder onze medewerkers. De cao is een gepasseerd station en komt sowieso niet terug.' Enfin, op 17 december hoopt FNV op een beetje zelfbevestiging via de rechter. Kan best dat de bond daar gelijk krijgt, maar het is nog maar de vraag of ze op de lange termijn gelijk heeft. 

Lol. FNV gaat staken wegens mislukt pensioenakkoord

Is toch schitterend, dit. Er is geen pensioenakkoord en dat gaat er voorlopig ook niet komen. De toenaderingspoging duurde zeven jaar, maar de kloof tussen kabinet en vakbond was uiteindelijk toch te groot. Eergisteren zei minister Koolmees in een brief aan de Kamer dat er voorlopig geen akkoord gaat komen en volgende week dinsdag volgt er een plenaire vergadering waarin het mislukken van de onderhandelingen nog eens onder de loep worden genomen (sprekerslijst hiero). En wat doen de bonden? Die beraden zich ook op vervolgstappen. Voor morgenmiddag staat er een actiebijeenkomst op de rol met -de naam zegt het al- als belangrijkste agendapunt 'het bespreken en vaststellen van nieuwe acties'. Hierbij zalt niet afgeweken worden van de eisen-top 4, wordt met klem aangekondigd:

1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen;
2. Regel indexatie voor elke generatie
3. Biedt een pensioen voor iedereen, óók flex en ZZP
4. Verslechteringen zullen wij nooit accepteren

En wat voor wapen wordt er mogelijk ingezet? Staken natuurlijk! Althans, als er genoeg animo voor is, meldt vice-voorzitter Tuur Elzinga van de bond in gesprek met BNR.  Maar goed, als minister Koolmees bereid is om 'het regeerakkoord open te breken', willen ze met graagte weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Gaat natuurlijk niet gebeuren. En zo zijn we weer terug bij af, als we dat al niet waren. Koolmees heeft sowieso al de handen vol aan Kamerleden. Zo nam hij gisteren de ruimte om Martin van Rooijen van 50Plus nog eens uit te leggen hoe rekenrente werkt. 

Lees verder

Ambtenaren moeten informatie achterhouden en zeehondjes doodknuppelen

Moet u zo af en toe informatie achterhouden, uitkomsten van onafhankelijke onderzoeken aanpassen, opdrachten gunnen aan vriendjes van de baas, dikke bruine enveloppen afgeven aan onbekenden in tochtige parkeergarages? Dan is de kans groot dat u rijksambtenaar bent. Vakbond FNV vroeg aan 1.368 rijksambtenaren hoe het gesteld is met de integriteit op de ministeries. Dat levert vrij onthutsende resultaten op. Een op de zes ambtenaren is namelijk weleens onder druk gezet door de baas om niet integer te handelen. Werkt de ondergeschikte ambtenaar niet mee, dan volgen pesterijen, 'verbale intimidatie', een slechte beoordeling en mogelijk geen promotie. Het gevolg is drieledig: a) uw belastinggeld wordt verspild, b) ambtenaren die de interne regels moeten overtreden kampen met psychische problemen, melden zich ziek en hebben minder plezier in het werk, c) in het begeleidende persbericht schrijft de FNV: 'Integriteit is een werkwoord'. En dat laatste is natuurlijk het ergst. Het departement waar genoemde gangsterpraktijken schering en inslag zijn, is Justitie en Veiligheid van minister Ferdinand Grapperhaus. En dat zal weinigen verbazen, want Grapperhaus gunt graag klussen aan zijn vrindjes. De FNV doet een oproep aan minister van Binnenlandse zaken Kajsa Ollongren om de misstanden aan te pakken en een integere overheid te waarborgen. Dat zal overigens lastig worden, want haar departement steekt qua rotheid J en V naar de kroon. Enniewees, mooi onderzoek en nu begrijpen we nog beter waarom onze wob-verzoeken met kilo's zwartlak worden beantwoord. Hele power point-onderzoek met interessante slides hier en het persbericht van de FNV daar.

Linktip: Energie vergelijken