10 topics
#eurostat

Nog even en dan is Schiphol de allergrootste luchthaven van Europa

Met een groeicijfer van 7,8% staat Schipholtje op het punt om Sjarlie de Gaulle het zilver af te nemen. Als we de komende jaren nog eens een miljoen of tien/twintig extra passagiers vanuit Amsterdam de Haarlemmermeer laten vertrekken en aankomen, dan is ook Heathrow geklopt en hebben we de grootste. Schiphol groeit namelijk veel harder dan de concurrenten. We zien zelf enorme uitbreidingsmogelijkheden voor luchtverkeer binnen de eigen grens, want dat is een greenfield. Slechts 350 passagiers vertrokken met bestemming Maastricht, Groningen of Lelystad (voor wie denkt dat binnenlandse vluchten in NL geen zin hebben wegens te klein, moet eens kijken naar België. Daar vervoeren ze vijf keer zoveel binnenlandse passagiers als hier). De Europese Commissie loopt vandaag te soppen op al deze cijfers, want voor het eerst in de historie ooit pakten meer dan 1 miljard mensen het vliegtuig binnen of naar of uit de EU. Het goede nieuws voor het milieu is dat het aantal jaarlijkse passagiers per 30 maart a.s. zakt naar ongeveer 750 miljoen (op voorwaarde dat de Engelsen per die datum daadwerkelijk de EU verlaten en in dat geval hoeft Schiphol slechts een mio'tje te groeien). Gaan wij u verder niet vervelen met de vraag of Schiphol nog wel mag uitbreiden van de politiek en wat er staat te gebeuren met Lelystad. Het discussie-overzicht zijn we namelijk volledig kwijt en zouden we dat niet zijn, dan maakt Schiphol i.s.m. Den Haag vast ergens wel een rekenfout. Dus daarover filosoferen heeft geen zin. Ter compensatie vindt u prettige passagiersporno na de breek.

Lees verder

Deze Europeanen sparen zich het apelazarus

Het cliché wil dat Nederlanders ramveel sparen en gierig zijn. Over dat tweede zijn we even karig in onze mening, maar voor dat eerste valt iets te zeggen. Blackrock becijferde dat 80% van het vermogen van Nederlanders in spaargeld zit en dat we daarmee de beste spaarders van Europa waren. Nu was dat in 2016 en toen kreeg u al nauwelijks rente. Toch bleef u moedig doorsparen. Al zwakte de spaardrift recent af omdat rendementszoekers vaker kozen voor extra hypotheekaflossingen of beleggingen. Desalniettemin is de spaargeldberg aangegroeid tot een bemmende €353 miljard. En het zou goed kunnen dat die ontwikkeling niet snel verandert. Nederland vergrijst vrolijk door en lage of negatieve rentes roepen ANGST op. Bangerikken en bejaarden mensen sparen nu eenmaal meer. Owja, en er moet wel geld zijn om te sparen. DNB noemde de daling van het 'reële beschikbaar inkomen' na 2013 als een van de redenen voor de verminderde spaarzin. Eurostat maakt fijn inzichtelijk hoe de Nederlandse spaarzin/spaarruimte afsteekt bij andere Europeanen. Hiervoor kijken de statistici naar de 'household saving rate'. Met dit cijfer wordt grofweg aangegeven welk gedeelte van het bruto besteedbaar inkomen huishoudens sparen. In de periode 2000-2016 schommelde deze in Nederland tussen net onder de 10% en 14,1%, waarmee we (zoals u in het plaatje hierboven ziet) grotendeels in lijn met het EU-gemiddelde scoren. In 2016 kwam het percentage uit op 13%, waarmee iets boven het EU-gemiddelde kwamen. Echt lekker sparen konden ze in Luxemburg (20%) en Zweden (19%), terwijl de Cyprioten moesten interen (-2%) en de Litouwers geen steek verder kwamen (0%). Wilt u natuurlijk weten hoe het met die arme Grieken zit, maar daar heeft Eurostat helaas geen antwoord op. Verder vergelijken kan door te spelen met de grafiek alhier

In het oostblok vallen iets te veel onnodige doden

En dan hebben we het deze keer niet over Fall Weiss maar over gebrekkige medische zorg op de oostelijke flank van de EU. In 2015 ploften in de gehele EU 1,7 miljoen mensen onder de 75 dood neer. Bij een derde van die groep was overlijden gezien de huidige stand van de medische wetenschap niet nodig. Dat zeggen wij niet, maar heeft Eurostat uitgerekend. Tot de grote boosdoeners behoren onder meer hartaanvallen en hersenbloedingen. U ziet in het plaatje boven dat Nederland aan de goede kant van vermijdbare sterfgevallen staat, maar dat toch nog iets meer dan een kwart van de mensen een tijdje langer had kunnen leven. De getallen worden overigens heftiger als de definitie van onnodige sterfgevallen wordt verbreed. Naast het aantal sterfgevallen dat had kunnen worden voorkomen als de dokter tijdig had ingegrepen (de amenable deaths, die waar het staatje boven naar verwijst), zijn er ook sterfgevallen die hadden kunnen worden vermeden als overheden bijvoorbeeld iets veiligere snelwegen hadden aangelegd, kinderen eerder was uitgelegd dat roken niet goed is en ouders niet alles geloven wat op Facebook of mogelijk in de bijbel staat. Als je die bredere definitie hanteert, dan gingen in 2015 niet 570.000 EU-mensen onnodig dood, maar 1,2 miljoen. In Nederland hebben we het dan over 280 sterfgevallen per 100.000 inwoners. In Litouwen trouwens 770 per 100.000 inwoners. Rest de vraag natuurlijk van wat een mens aan die info heeft: 'While the amenable mortality indicator is not meant to be a definitive or unique measurement of the quality of health care in the Member States, it provides some indication of the quality and performance of healthcare policies in a country'. Tot slot weten we ook dat de vermijdbare-doden-gender-gap in Nederland bijna niet meer bestaat. En dat is goed nieuws voor mannen.

Lees verder

33 miljoen Europeanen hebben last van serieuze spullenarmoede

Misschien denkt u bij armoede aan Afrikaanse vrouwen die met jerrycans of lege emmers dagelijks uren onderweg zijn van of naar waterputten. Of aan kinderen met uitgemergelde ribbenkastjes in lemen hutjes verlicht door gevaarlijke gaslampen. Allicht dat groezelige naaiateliers in poreuze Aziatische flatgebouwen ook uw gedachten passeren. Allemaal legitiem, maar in onze eigenste Europese Unie zijn 33 miljoen mensen (6,7% van de bevolking) 'severely materially deprived'. De definitie van armoede is nu eenmaal context- en plaatsafhankelijk. Om nog maar te zwijgen van de talloze armoededefinities die op één plek kunnen bestaan. Enfin, om bij Eurostat in de database te belanden als spullenarmoedige moet u minstens vier van de onderstaande producten/diensten/rekeningen niet kunnen kopen/betalen. Volgens de gemiddelde Europeaan onttrekt u zich pas aan de armoede als u in minstens om de dag met een kiloknaller op schoot naar Hart van Nederland kunt kijken alwaar Piet Paulusma u groet vanaf de camping waar u zomers een weekje met de sleurhut staat. Het goede nieuws is dat het percentage EU'ers dat in deze bittere omstandigheden leeft in een paar jaar is gedaald van 9,9% naar 6,7%. Zoals immer zijn er grote verschillen tussen de EU-landen. Ongeveer 1 op de 3 Bulgaren kan door de opstapelende rekeningen een weekje Sunny Beach wel vergeten, terwijl in Zweden slechts 0,8% (NL=2,6%) last heeft van serieuze spullenarmoede. Maar die niet-arme Zweden moeten die spullen dan wel zelf in elkaar zetten.

Lees verder

Zie hier! Een Europese doelstelling die Nederland (nog) niet heeft gehaald

De Europese Unie kent u vooral van de drieprocentsnorm en de 60-procentgrens, maar ons ontzettend gave samenwerkingsverband heeft meer gezamenlijke doelstellingen. Zo is er in de Europa 2020-strategie afgesproken dat in 2020 driekwart van de burgers tussen de 20 en 64 jaar betaald werk moet hebben. Met nog zo'n anderhalf jaar op de klok vond Eurostat het tijd voor een tussenstandje. Samengevat: we zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. Eind 2017 had 72,2% van de Europeanen betaald werk en da's maar mooi het hoogste aantal sinds mensenheugenis, ervan uitgaande dat het geheugen niet verder teruggaat dan 2002. Of in ieder geval gaan de statistieken niet verder terug. Van de 28 EU-landen is in 9 landen minstens driekwart van de bevolking aan de betaalde arbeid, inclusief Nederland. Daarmee zijn we niet gelijk een lichtend voorbeeld. Iedere lidstaat heeft namelijk zijn eigen doelstelling 'to reflect the situation and possibilities of each Member State to contribute to the common goal.' Historisch gezien zijn we nou eenmaal wat capabeler dan de gemiddelde EU-natie, dus mogen wij wel ambitieuzer zijn. Nederland, Zweden en Denemarken hebben als enige een doelstelling van 80% (pdf). En die hebben we - in tegenstelling tot de 3 en 60% - nog niet gehaald. Onze werkgelegenheid zit op 78%, dus er is nog wat werk aan de winkel. Negen landen hebben hun persoonlijke doelstelling wel gehaald, de rest is lekker op weg. Behalve Griekenland (57,8% werkt, doelstelling 70%), maar daar zijn onhaalbare doelen nou eenmaal een stukje (opgelegde) cultuur. In Spanje zitten ze met 65,5% ook nog wel een stukje van de geambieerde 74% af. En dan te bedenken dat een groot deel van de Spaanse werkenden een contract heeft waarbij het zetten van de handtekening ongeveer even lang duurde als de contractduur.

Lees verder

Kijk! De reden waarom Bulgaren ons land overspoelen

En, borrelt uw etnocentristische onderbuik al? Mooi. Want dan kunnen we nu zeggen wat dat 'overspoelen' in cijfers van het CBS van vorig jaar betekent. Uit de zogenoemde Migrantenmonitor bleek dat eind 2015 ongeveer 855.000 migranten in Nederland afkomstig waren uit de lidstaten van de EU. Hieruit was Polen (205.000) nog altijd hofleverancier uit de groep uit Midden-en Oost-Europa, op grote afstand gevolgd door 24.000 Bulgaren en 22.000 Roemenen. Toch nam het aantal Bulgaren en Roemenen behoorlijk toe, omdat inwoners uit die landen sinds 2014 zonder werkvergunning aan de slag kunnen in ons land. Dat konden Polen al sinds 2007. Niet heel gek dus dat er nu meer Bulgaren deze kant op komen. En daarbij nog een extra kanttekening: hiermee is niet gezegd dat men zich hier ook vestigt. Net als bij Polen gaat het hier vaak om seizoensarbeiders die na gedane arbeid weer huiswaarts keren. Een andere reden voor de toename is dat Bulgaren traditiegetrouw dichter bij huis zochten als er over de grens gewerkt moest worden. Maar omdat in Zuid-Europa en Turkije het economisch minder voor de wind gaat, werd en wordt er doorgereden naar Nederlandje. En hier is het best leuk verdienen. Dat heeft Eurostat vandaag in dat leuke lijstje hierboven in kaart gebracht. Van de landen in de Europese Unie krijgen Nederlandse werknemers met €34,80 per uur het op vijf na hoogste bruto uurloon. Denemarken staat op plek 1, gevolgd door België, Luxemburg, Zweden en Frankrijk. In 2017 kwamen de gemiddelde arbeidskosten per uur in de hele economie (exclusief landbouw en openbaar bestuur) naar schatting op €26,80 in de Europese Unie (EU) en €30,30 in het eurogebied. 'However, this average masks significant gaps between EU Member States, with the lowest hourly labour costs recorded in Bulgaria (€4.9), Romania (€6.3), Lithuania (€8.0), Latvia (€8.1), Hungary (€9.1) and Poland (€9.4)', aldus het persbericht (pdf). 

Lees verder

Stukje vergrijzing in een aantal plaatjes. Best erg

Met een stukje vergrijzing is niks mis, behalve dan dat vuurwerk wordt verboden wegens risico en het iets doet met de economie. En zeker als de vergrijzing een dubbele vergrijzing betekent: de bevolking bestaat uit meer ouderen en die ouderen worden ook nog eens ouder. Als massa's mensen weten dat ze straks gaan pensioneren, dan gaan mensen ter voorbereiding en tezamen massaal sparen. Dus zagen we het aanbod van spaargeld de afgelopen decennia wereldwijd stijgen en de rente dalen. Zo stond de 10-jaars-rente van een Nederlandse staatsobligatie in 1990 op 9%; momenteel onder de 1%. China en ruimgeldpolitiek sinds de 90s dragen ook hun steentje bij, maar dat terzijde. Niet alleen de rente tikt lagere niveaus aan, ook de arbeidsproductiviteit van een oudere bevolking daalt. Zo doen (deden) ze in het bejaardentehuis van alles, maar dat laat zich lastig in economische waarde uitdrukken. Dat en meer gevolgen van de vergrijzing worden besproken in deze longread van de ECB. Daarin staan plaatjes die zo aan bod komen, maar ook wat landen in het eurogebied daar aan kunnen doen. Het volgende: zorg wordt duur en denk als regering nu alvast vooruit en neem maatregelen. Straks stemt namelijk iedereen op 50PLUS en dan krijg je als overheid niks meer gedaan om zorgkosten te beteugelen (zie de grafiek boven met een schatting van de impact op de zorgkosten). Voor het overige moet de pensioenleeftijd omhoog, maar dat wist u al. En dan nu plaatjes:

Lees verder

Steeds meer werkende EU-burgers in armoedegevaar

Om uit te vinden dat werken in monetair opzicht soms een zinloze bezigheid is hoeft u maar een zzp-pakketbezorger aan te schieten, maar arbeiden in loondienst is ook niet altijd een vetpot. 'Werk is geen garantie om niet meer arm te zijn', sombermansde het Sociaal en Cultureel Planbureau al in 2016. En daar helpt een groots toeslagencircus geen moer aan. Eurostat vogelde uit dat, gecorrigeerd voor het toeslagencircus, 1 op de 10 EU-burgers met baan een armoederisico loopt. Voor EU'ers met een tijdelijk contract (16,2%) en deeltijders (15,7%) ligt dat risico nog hoger. Goh. Armoede is overigens gedefinieerd als wonend in een huishouden met een equivalised disposable income (da's ongeveer alle netto inkomsten in het huishouden minus belastingen en sociale premies, meer details hier) dat lager is dan 60% van het national median equivalised disposable income. U weet: mediaan inkomen=ene helft van het land verdient meer, de andere helft minder. Zestiende daarvan=ARMOEDE-ALARM!!! Vanzelfsprekend zijn er stevige verschillen in de Europese werken-loont-niet-index. In Roemenië is 18,9% van de arbeiders in armoedegevaar ondanks de riante Roemeense verzorgingsstaat, terwijl in Finland dit percentage op 3,1% ligt. Nederland scoort 5,6%. In de meerderheid van de EU-landen stijgt het aantal nooddruftige arbeiders sinds 2010. Wegens gematigd salaris en proletariërs verenigt u bij de vrijmibo houden we het kort. Infoplaatje na de breek, rest zoekt u maar uit bij Eurostat

Lees verder

Hoe het Nederlandse minimumloon zich verhoudt tot de rest van de EU en Turkije

Eurostat, het CBS van uw geliefde EU, doet vandaag een boekje open over het minimumloon in Nederland en sommige resten van de wereld. In het algemeen kan daarvan gezegd worden dat 22 van de 28 EU-lidstaten een minimumloon kennen, dat de minimumlonen in Oost-Europa snel toenemen en dat -waar anders- in Griekenland de lonen de afgelopen tien jaar zijn gedaald. Tot het rijtje landen zonder minimumloon behoren Denemarken, Italië, Cyprus, Oostenrijk, Finland en Zweden. In de VS bedraagt het minimumloon €1.048 per maand. Daar moeten we dan wel nog even bij vertellen dat Eurostat gekeken heeft naar de gegevens van de beroepsbevolking van 21 jaar en ouder. Vakkenvullende sgolieren bij de Albert Heijn met hun jeugdminimumloon blijven buiten de vergelijking. U ziet dat alles in het plaatje boven of hier in het groot. Dat brengt ons bij het volgende plaatje waar Eurostat de minimumlonen vergelijkt met het mediane inkomen (=het inkomensniveau waar de ene helft van de beroepsbevolking boven zit en de andere helft onder). Esten krijgen het minst, het Nederlandse minimumloon ligt op 49% van het mediane inkomen en de Fransen doen het met 62%.

Lees verder

Wat denkt u? Wie maken de langste werkweken van Europa

Eurostat, het Europese CBS, heeft alle statistieken van Europa opgeteld en afgetrokken. Per werkweek brengt de voltijd-mens gemiddeld 40,3 uur door bij zijn baas. Mannen 41 uur, vrouwen 39,3 uur (geeft niks). Echte mannen, dus zij die tussen de middag lunchen in een kolenmijn of steengroeve, werken 42 uur per week, terwijl leraren die het pas echt zwaar hebben al na 38,1 uur met weekendverlof kunnen. Die zijn daarmee dan ook meteen hekkensluiter qua een beetje uren maken. Eurostat heeft van dit alles een keurige inclusieve staat gemaakt door niet alleen de blik te richten op de EU, maar op (bijna) heel Europa. Blijken de Turkse fülltimers daar tussen alle bedrijven door gemiddeld een kleine vijftig uur per week weg te werken! Enfin, niet opgenomen in de tabel, maar wel goed om te weten is dat Nederlandse voltijdsvrouwen in de visserij gemiddeld 39 uur per week pulsen.Linktip: Energie vergelijken