9 topics
#erfbelasting

Goh. Schenkingen gaan vooral van rijke ouders naar rijke kinderen

Het doen van schenkingen blijft toch met name een hobby van de meest rijke klasse des lands. Dat blijkt piekfijn uit de schenkingscijfers van 2007 tot 2015 (late cijfers wegens lange fiscale afwikkeling en ICT-problemen) die het CBS vanochtend presenteert. Die geven geen totaalbeeld van het schenkingscircus, want het gaat hier louter om schenkingen waarvoor men aangifte deed bij de fiscus. Afijn, zo'n 80% van de schenkers en iets minder dan de helft van de gelukkige ontvangers behoorden bij de 20% meest vermogende huishoudens. Daarbij ging ongeveer 90% van al die schenkingen van ouder naar kind. Kijken we even verder naar de bedragen, dan zien we dat 80% van de geschonken berg geld kwam van die top-20%, en 60% van het ontvangen bedrag bleef in dat cohort. In totaal gaat het hier overigens om €4,5 miljard aan schenkingen per jaar. Da's dus éxclusief het erfenissencircus. Wijzen we u nogmaals even op iets anders: het uitslaan van de meters van de geregistreerde schenkingen in 2013 en 2014 door de verruimde schenkingsvrijstelling van een ton om de woningmarkt mee aan te jagen. In die jaren ging het in totaal om een slordige €10 miljard aan eenmalige schenkingen ten behoeve van de huizenmarkt. Ondertussen is de woningmarkttrein weer op full speed en dus afschaffen maar die vrijstelling en innen maar die €190 miljoen per jaar. Sowieso hup schenkbelasting, want behalve een stukje meer gelijkheid levert die ook nog eens meer loonbelasting op (onderzoekje). Reageert u met 'ja maar dubbele belastingheffing'? Af.

Lees verder

Nog een voordeel van een hogere erfbelasting: de inkomstenbelasting gaat ook omhoog

Niks mis met een stukje schenk- en erfbelasting, want meer gelijkheid. Piketty liet duidelijk zien dat het de rijken wat armer maakt en de armen wat rijker (denken we, want boek staat ongelezen in de kast). Nederland tikt komend jaar ergens rond een kleine €2 miljard van deze belasting binnen. En die miljarden zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat de overige premie- en belastinginkomsten niet verder omhoog hoeven, zodat dankzij een lagere btw de arme mensen ook groente en fruit kunnen blijven eten. Een ander voordeel kunnen we vinden door met een a contrariootje te kijken naar een nadeel dat zich recent in de vorm van een monster heeft geopenbaard: ouders kunnen sinds 2013 hun kinderen een ton belastingvrij schenken, mits aangewend voor een eigen woning. Met als resultaat dat de schatkist een miljard aan schenk- en erfbelasting misloopt en huizen onbetaalbaar zijn geworden voor kinderen zonder rijke ouders. Dat is natuurlijk ruk, tenzij je van Amsterdam een stad wilt maken die uitsluitend bevolkt wordt door kinderen van Kinderen voor Kinderen-kinderen, concludeerde de Rekenkamer recentelijk zo ongeveer. Dan nu over naar de titel voor goed nieuws.

Lees verder

De erfbelasting levert nauwelijks nog wat op

Wat jaarlijks aan vermogen overgaat op nabestaanden weet niemand precies, maar wel dat 158.000 ontvangers van erfenissen in 2015 gezamenlijk €1,2 miljard erfbelasting aftikten over €9,1 miljard aan netto-erfenissen. In 2015 lag de mediaan van de nalatenschap op €25,8 duizend, waarover mediaan €1,2k werd afgetikt. De helft kreeg en betaalde minder, de andere helft meer (meer stats hier). Niet elke erfenis is belast met erfbelasting, omdat we -zeker sinds 2010- ruime vrijstellingen kennen voor deze belasting. Zo betaalt bijvoorbeeld de achtergebleven partner pas erfbelasting als de verkrijging boven de €633k uitkomt (cijfers 2015, op die vrijstelling komt het nabestaandenpensioen in mindering). Op de meeste overlijdensgevallen volgt daarom ook helemaal geen aangifte. Het CBS, van wie al deze cijfers afkomstig zijn: 'In 2015 is er een aangifte erfbelasting voor één op de drie overledenen, in 2007 was voor bijna de helft van de overledenen een aangifte erfbelasting beschikbaar'. En zo komt het dat de erfbelasting qua opbrengsten daalt. In 2007 kwam er nog €1,5 miljard binnen aan successiebelasting, dat heette toen nog zo, en 'thans' €300 mio minder (bbp in 2007: €613 miljard. In 2015: €683 miljard).  Eindigen we op de helft van dit topic met een aantal weetjes. Het CBS schat de totale omvang van nalatenschappen in 2015 op €18,7 miljard aan bezittingen minus €3,2 miljard aan schulden. Voorts zijn er wat achterstanden bij de Belastingdienst wegens de ict-puinhopen bij de Belastingdienst, waardoor het toch al lange aangiftetraject nog langer duurt. Dus neem het CBS s.v.p. niet kwalijk dat ze pas tot en met 2015 hebben geteld. Wie altijd beweert dat de duivel op de grootste hoop schijt, heeft wederom gelijk. In 2015 kregen 3.700 mensen van de notaris te horen dat de nalatenschap bestond uit schulden (van in doorsnee €23k). En 1,7 duizend ontvangers erfden gezamenlijk €1,8 miljard euro. Daarmee zijn deze nabestaanden doorgaans geen nieuwbakken miljonairs, want dat waren ze al: 'De rijkste 10 procent huishoudens ontving bijna 30 procent van het totaal aan netto-erfenissen'. Wie voor wat meer gelijkheid in de samenleving is, ziet daarom ook voordelen van een erfbelasting.

Faalfiscus faalt vrolijk verder

Wij kunnen het ook niet helpen, maar we moeten het weer even hebben over onze Belastingdienst. Daar is het al geruime tijd hommeles. Eind april beloofde belastingstas Snel de puinhopen 'beheerst' op te ruimen en dat ging - en we citeren onszelf - 'mogelijk iets sneller dan de lange termijn maar niet korter dan de korte termijn' gebeuren. Wanneer dat precies is weet niemand, maar in ieder geval niet vandaag. Sterker nog, de omvang van het hoofdpijndossier de Belastingtelefoon blijft maar groeien. In weerwil van de naam Belastingtelefoon wordt de telefoon daar nauwelijks opgenomen wegens onderbezetting en een hoog ziekteverzuim. Aan terugbellen deed men ook al niet. Lezen we nu weer dat het bellen van de Belastingtelefoon onderhand alleen nog een goed idee is voor liefhebbers van muzak. In september kreeg 1 op de 3 bellers niemand aan de lijn en daarmee is de situatie bedroevender dan voor de zomer. Met een beetje mazzel wordt deze week de miljoenste beller uit de rij geflikkerd (in heel 2018). Nu is de septemberpiek prima te verklaren. Zo'n 350.000 mensen hebben deze week een brief ontvangen over hun toeslag en een deel daarvan dusdanig in de war geraakt dat ze de Belastingtelefoon zijn gaan bellen (wat gezien het kennisniveau aldaar sowieso een zinloze exercitie is). Hoewel voorspelbaar, krijgt het CDA in De Telegraaf omtzigtig de ruimte om teleurgesteld te zijn en nieuwe kamervragen aan te kondigen. Kan mooi gecombineerd worden met een nieuwe vragenronde over de afdeling schenk- en erfbelasting. Daar loopt het geld er sneller uit dan bij een trophy wife op de PC Hooftstraat. En over dat stukje (tijdelijke) belastingderving is de Kamer - inclusief kleine overheid-fanboy van de VVD - not amused

Hoera! We gaan weer rijker dood

Doodgaan is duur. Rouwkaarten, het opbaren, advertentietje in de krant en marmeren urn of grafsteen. Vergeet verder niet de kistkosten, koffie, cake, borrel (omdat fuifnummer Hans het zo had gewild) en eventueel Dom Perignon+modellen+ Bengaals vuurwerk. Wat overblijft kan richting nabestaanden die vervolgens langs de fiscus mogen voor de erfbelasting. Afijn, voor sterftaks werd in Nederland volgens de meest recente CBS-cijfers (=2015, actueler is sowieso onmogelijk want eindeloze achterstanden bij erfbelastingaangiften waar CBS cijfers op baseert) €15,5 miljard nagelaten door 146.000 overledenen. Da's €680 mio meer dan in 2014 en gemiddeld zo'n €106.000 per nalatenschap. Uiteraard zit de boel aardig scheef verdeeld. Het doorsnee nagelaten vermogen (helft van nalatenschappen was meer, helft was minder) kwam uit op €23.700. Zoals in de grafiek hierboven te zien is vormen huizen na aftrek hypotheekschulden de grootste ontvangstpost. Een categorie die vermoedelijk zal toenemen wegens toenemend huizenbezit en stijgende huizenprijzen. Sluiten we af vier observaties: 1) De achterban van Henk Krol moet niet zeuren, want veel 65-plussers hebben de oorlog niet meegemaakt en laten daarom steeds meer vermogen na. 2) De totale omvang van nalatenschappen is hoger dan CBS weet. Kleine erfenissen onder de vrijstellingsdrempel worden niet meegenomen in de cijfers. Aan de andere kant houden rijken middels (buitenlandse) trusts, stichtingen en andere foefjes vermogen uit de klauwen van de fiscus. 3) De boel zit dus nog wel iets schever verdeeld en 4) daar gaat dit kabinet niets aan doen. 

LOL! Tweede Kamer weer eens woest om puinhopen bij de Belastingdienst

Mooi leesvoer voor op het terras of in de voortent. Zestien pagina's klachten aan het adres van staatssecretaris Menno Snel die de ict-puinhopen bij de Belastingdienst beheerst probeert op te ruimen. Iedere keer blijken de problemen toch net weer even groter. Dat wekt bij de Tweede Kamer de indruk dat Snel problemen onder de pet houdt. Vinden ze niet leuk, dus lezen we goeie teksten in de vragen die zijn ingediend voor een schriftelijk overleg over de schenk- en erfbelasting. Daarvan komt €450 miljoen te laat binnen wegens een Belastingdienst die door softwareproblemen geen aanslagen kan opleggen. Teneur van het schriftelijk overleg is als volgt:

Lees verder

Puinhopen bij de Belastingdienst blijken elke keer toch net weer iets groter

Ondertussen is het lezen van excuusbrieven over de deplorabele stand van zaken bij de Belastingdienst onze grootste hobby. Bijna wekelijks rapporteert staatssecretaris Snel van belastingzaken tot in steeds groter detail over hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Zo lazen we gisteravond over de incidenten op de afdeling schenk- en erfbelasting. Daar loopt de risicomanager iets achter met rapporteren, omdat de risicomanager slechts in deeltijd beschikbaar was. Het aantal verwerkte aangiften loopt achter omdat de nieuw ingestroomde uitzendhb0'ers minder verstand hebben dan gehoopt. Tot overmaat van ramp heeft de afdeling ict per ongeluk een regeltje code verkeerd om in een aangifteprogramma gezet. En zo voorts. Het is nog maar een kwestie van tijd of Snel gaat ons dagelijks vertellen of medewerker De Vries van de afdeling functioneel beheer wel of niet te lang met pauze is geweest. Sneu voor Snel, want die lijkt eerder de functie van teammanager te hebben aanvaard dan van staatssecretaris. Toch blijken de problemen elke keer net weer iets groter dan de vorige keer gemeld. Daarom gaat Snel er maar weer eens 'dichter opzitten'. Sluiten we af met het belangrijkste. Wat kosten die problemen bij de afdeling erf- en schenkbelasting ons nou allemaal? In de eerste plaats en voor de duidelijkheid: we lopen geen schenk- en erfbelasting mis. Het stroomt alleen wat later de schatkist in wegens de achterstanden in het opleggen van aanslagen en verwerken van aangiftes. Door die achterstanden hoeven de mensen geen belastingrente te betalen. En dat kost dit jaar €20 mio, maar is al verwerkt in de begroting over dit jaar die overigens wel aan een zijden draadje hangt omdat er minder erf- en schenkbelasting binnenkomt. Hoe het er in 2019 uit gaat zien, weet nog niemand. Stellen wij voor om hoe dan ook de rijken die rekening te laten betalen. Oh wacht.

Update!  Betaal je nou vermogensrendementsheffing over het bedrag dat je eigenlijk al aan erf- of schenkbelasting had moeten afdragen? Puzzelen kan hier, met dank aan ingezondenbrievenschrijver Henk (ja zo heet hij echt).

Rijksbegroting 2018 wankelt door nog meer problemen schenk-en erfbelasting

Echt verrast kunnen we eigenlijk niet zijn, maar toch: er blijken opnieuw problemen en vertraging te zijn opgetreden rond de inning van de Belastingdienst van ongeveer €450 miljoen aan schenk-en erfbelasting. Hoe dat ook weer zat, leest u door hier te klikken. De timing van dit volgende hoofdstuk in het kunnen-ze-dan-helemaal-niets-bij-de-Belastingdienst-epos is natuurlijk wel bijzonder pijnlijk. Het is namelijk slechts een paar weken geleden dat de regering in vragen bij de Voorjaarsnota het volgende verklaarde:

Lees verder

Idee. Schaf (st)erfbelasting af en geef iedere millennial £10.000

Nee, millennials hebben het niet gemakkelijk. Kunnen we hier natuurlijk parmantige grapjes maken over soja latte-zuipende en avocadoknagende weekdieren, maar op sommige vlakken heeft deze groep het niet getroffen. Zo is het de eerste generatie die niet automatisch meer te besteden heeft dan hun ouders. Baanzekerheid wordt weggeflexibiliseerd. Ondertussen moeten de jongelui de pensioenen van de vermogende bejaardenberg ophoesten. Van het kleine beetje geld dat men overhoudt kan men geen huis kopen, omdat die dankzij pandjesprinsen en ander tuig onbetaalbaar zijn geworden. Ja, durf nu nog maar eens te zeggen dat millennials het makkelijk hebben. In het Verenigd Koninkrijk deed een commissie met wijze mannen (m/v) onderzoek naar 'intergenerational fairness', wat stijvelip-Engels is voor 'hè, opa ga eens dood, maar beter wacht je nog even en geef je bij leven'. De vraag is alleen: hoe kun die intergenerationele vermogensoverdracht op landelijke schaal regelen? Daarvoor heeft de commissie diverse voorstellen, waarvan we er eentje uitpikken. Schaf de (st)erfbelasting af en vervang deze door een lifetime receipts tax (leggen we zo uit).

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken