12 topics
#d66

Koningshuis harkt alvast $7 miljoen met kunst Rubens, D66 vindt het best

Hilarische clusterfuck weer in het Haagse vandaag. Kamerleden Belhaj en Sneller stelden namelijk vragen over twee veilingen met kunst en antiek uit de koninklijke collectie waarvan de opbrengst geheel ten goede gaat komen aan diezelfde koninklijke familie. Zoals u misschien weet zijn Belhaj en Sneller collega's uit de D66-fractie en u weet ook dat D66 historisch gezien niet zo'n fan is van de monarchie. Het wil de rol van het koningshuis zo veel mogelijk beperken en daarbij dat de veelal op Ronald Koeman-gelijkende Oranjeclan inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting gaat betalen. Mag u vervolgens raden aan wie de vragen van de twee kamerleden gericht waren. Aan Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Kunstveilingen. En D66 ja. Welnu, Belhaj verwezen in hun Kamerbrief naar een artikel in het NRC waarin prachtig uit de doeken wordt gedaan hoe de Oranjes er een familietraditie van maken om geschenken te verpatsen voor eigen gewin. Volgens het blad Vorsten waar het NRC uit citeert zou prinses Christina de kunstwerken die geveild worden in bruikleen hebben gehad van een Oranje-stichtingen. Hoe kan het dat Christina die zelf beweerd heeft dat ze die tekeningen geleend had van een door haar moeder opgerichte stichting, alles nu laten veilen? Moet er niet eerst worden achterhaald hoe zo'n stichting aan die kunst is gekomen, om vervolgens te kunnen bepalen of dit privébezit betreft en/of een geschenk was? Gaat het om een geschenk, dan is dit er een van nationale waarde, dat niet zo maar verpatst kan worden, zonder regeringsbesluit of -advies. En dan zou het ook sjieker zijn als de boven ons gestelden een dergelijk werk eerst aanbieden bij beheersstichtingen of musea. Het antwoord van Van Engelshoven: goed verhaal, maar ik beschouw het gewoon als privébezit en de verhalen in Vorsten en NRC komen niet helemaal overeen dus de groeten. Nou goed, het topstuk is dus inmiddels verkocht aan een anonieme verzamelaar voor $7 miljoen ofwel €6 miljoen. De geschatte waarde was €3 miljoen, dus de kans bestaat dat Christina er goed aan heeft gedaan om het te laten veilen. Of een Nederlands museum bereid was geweest het dubbele te betalen is de vraag. En daarbij is zij niet vrijgesteld van schenk-en erfbelasting, dus zo blijft er nog wat over voor de kroost. 

Lees verder

D66: verpats staatsaandeel KLM om Franse pilotenprinsen mond te snoeren

De situatie bij Air France-KLM is - een tikkeltje chauvinistisch bezien - eenvoudig. Terwijl het Nederlandse smaldeel succesvol de tering naar de nering zet om te kunnen concurreren met prijsvechters staken de Franse pilotenprinsen het fusiebedrijf in de rode cijfers. D66-Kamerlid Jan Paternotte is helemaal klaar met deze situatie en presenteert deze ochtend per opinieartikel een oplossing. Laat Frankrijk al zijn aandelen (14,3%) in Air France-KLM verkopen. Volgens de D66'er blijven de pilotenprinsen alleen maar drammen om een hoger salaris (+10% op de huidige twee ton) vanwege de nauwe band tussen de Franse staat en Air France. Worden de vliegeniers overgeleverd aan de tucht van de markt dan zullen zij wel inbinden. In het kader van gelijk oversteken wil Paternotte dan dat de Nederlandse overheid zijn aandeel in dochterbedrijf KLM (6%) opgeeft. Maakt volgens de D66'er geen moer uit want het belang levert toch 'nul zeggenschap' voor Nederland op. Heeft Paternotte misschien een punt qua invloed, maar dat betekent niet dat het belang geen nut heeft. KLM heeft namelijk een economisch eigenaar (Air France-KLM) en een juridisch eigenaar. Landingsrechten buiten de Europese Unie worden soms alleen aan maatschappijen toegekend als het substantiële eigendom en de effectieve controle binnen dat land ligt. De Nederlandse staat heeft samen met drie stichtingen 51% in de nv KLM, waardoor KLM juridisch Nederlands is. Wanneer de Nederlandse staat zijn aandeel verpatst zou dat, ter borging van de landingsrechten, dus aan een Nederlandse partij moeten. Overigens is er, ook zonder verkoop van het Nederlandse belang, een gerede kans dat de Franse overheid zijn aandeel van de hand doet. De Franse hotelketen Accor zou in gesprek zijn met het Élysée om het belang over te nemen. Komt nog eens bij dat de Franse MinFin Bruno LeMaire heeft aangegeven geen zin te hebben om als minderheidsaandeelhouder bij te springen mocht de vliegmaatschappij in problemen raken. Coalitiegenoot CDA noemt het plannetje van Jan met de Franse achternaam dan ook een 'losse flodder' en wil 'aansturen op versterking van onze luchtvaartmaatschappij'. Hoe dat dan moet vertelt men er dan weer niet bij, maar misschien horen we dat vanmiddag tijdens het Tweede Kamerdebat over de stakingen bij Air France-KLM. 

Lees verder

Het is nog lang geen rokjesdag bij uw pensioenfonds

Kijkt u naar de gemiddelde bestuurstafel van een pensioenfonds, dan ziet u daar jenever, een asbak voor de bolknak en een pakje kaarten voor een potje klaverjassen (komen we zo op terug). Ergo: het is allemaal te wit, te grijs en te mannelijk. Nu zijn we verder geen quotumfetishisten, maar het is echt niet best: nog geen 7% van de bestuurders is jonger dan 40 en maar 15% is vrouw. Tweederde van de besturen heeft niemand onder de veertig. Dit is al jaren zo. En dat terwijl de pensioensector een lustrum geleden al had beloofd dit aan te pakken. Vandaag meldde D66 bij monde van Steven van Weyenberg dat er desnoods quota moeten komen om jongeren en vrouwen (en/of jonge vrouwen) in pensioenfondsbesturen te krijgen. En nondeju hij heeft een punt, en het is niet moeilijk te bedenken waarom. Vorig jaar las u al van een treffend voorbeeld waarbij een stelletje ouderen de pensioenworst van het brood van de jongeren roofde. Enfin, vandaag een mooie klaagzang in het FD. Dan nu de oplossing. Een quotum, zoals D66 wil? Kan, maar liever niet. Helpt ook niet als er geen jonge en vrouwelijke bestuurders te vinden zijn. En dat is ook niet zo gek, aangezien de werknemersplekken in de besturen worden ingevuld door…. de vakbonden (ugh)! Ja, daar ga je al, want vakbonden zijn nou niet bepaald een bron van jonge frisse dames die ook nog eens verstand hebben van pensioen. Of nou ja, we kennen er eentje (hoi Anna!), maar één Russische zwaluw maakt nog geen zomer. En zolang vakbonden nog hun grijpgrage worstenvingers in de pensioenpap houden, wordt dit echt niet beter: vakbonden zitten er voor hun vergrijsde achterban en jongeren willen nog niet dood gevonden bij een vakbond (behalve Anna dan). Gerrit Zalm zei ver voor de eeuwwisseling 'Het beheren van een pensioenfonds is helemaal niet moeilijk, je moet zorgen dat je met zijn vieren bent, dan kun je klaverjassen.' Ook die vlieger gaat allang niet meer op, met alle eisen die DNB (terecht) stelt aan nieuwe bestuurders. Beter zetten we de technocraten aan het roer, beetje inspraak van de belanghebbenden erbij en een flink ingeperkte rol voor de vakbonden (want hierom). Kijken we dan wel even verder. 

Waarom is de winst van D66 en GroenLinks zo groot in de steden?

De PvdA is jaren geleden al overleden en begraven. Tijdens de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen stond D66 te dansen op het lijk van de arbeiderspartij die lobbyclub voor allochtonen was geworden. Tijdens de verkiezingen van afgelopen week was het GroenLinks dat D66 ongenadig op zijn consultantsbakkes timmerde. Maar D66 is niet dood, dit is gewoon een tegenvaller. GroenLinks is alleen groter gegroeid. Beide partijen doen het opvallend goed in steden. Als we de onvolprezen duider Josse de Voogd mogen geloven houdt dat verband met het volgende: in de steden draait de economie vooral om kennis en dat betekent dat steden concentraties zijn van hoogopgeleide mensen - en dat zijn vaak D66'ers en GroenLinksers. Laten we aannemen dat De Voogd gelijk heeft en hogeropgeleiden inderdaad relatief vaak kiezen voor voornoemde progressieve partijen, hoe moeten we dat dan duiden? Mensen met een rationalistisch-puriteinse benadering van de wereld (D66'ers en GroenLinksers) zullen echt denken dat hoe meer diploma's je hebt, je beter in staat bent de Ene, Ware en Technocratische Waarheid te zien. Waarden spelen geen enkele rol - en horen dat ook niet te doen - want argumenten zijn waarden-ongeladen bewijsstukken die uiteindelijk convergeren naar progressieve politiek. Vandaar dat het niet meer dan logisch is dat zij veel hoogopgeleiden leveren. Laten we daar iets tegenover zeggen, want misschien is de kiezerskeuze voor D66 en GroenLinks niet zó rationeel te verklaren. En daar komt dat opleidingsniveau weer om de hoek kijken: je moet welhaast hebben gestudeerd om de ideeën van D66 en GroenLinks te delen. Kan het dan ook zo zijn dat universiteiten en hogescholen de kiezers van deze partijen produceren? Is het denkbaar dat vooral mensen met een mastergraad in een of andere letterenstudie of sociale wetenschap denken als D66 en GroenLinks? Klinkt als volksverheffing door onderwijs, maar dan anders.

De overheid als softdrugsbaas: we gaan beginnen! (bijna dan)

Ruim een jaar geleden stemde een kleine kamermeerderheid in met het plan van D66 om de wietteelt gedeeltelijk te reguleren, middels een 'gesloten coffeeshopketen. Wat is het idee? Het gaat om een experiment waar het telen en transporteren van hennep en hasjiesj onder toezicht van de overheid wordt gedoogd. Hartstikke mooi plan, want hiermee wordt een einde gemaakt aan het gammele systeem dat coffeeshophouders, in feite gewoon ondernemers in het bezit van een vergunning, hun spullen moet kopen op een ongereguleerde en illegale markt, waar criminelen de dienst uitmaken. Natuurlijk valt er nog genoeg op aan te merken, aangezien veel van de wiet die geteeld wordt in ons land bedoeld is voor export. Onder die paraplu valt die wet niet. In de wet wordt wel geschermd met een verbetering van de controle op de kwaliteit van wiet, maar critici vermoeden ook dat overheidswiet goedkoper zal worden dan illegale wiet, waardoor het gebruik ervan mogelijk toe gaan nemen. Met het oplossen van het ene probleem, creëer je weer een hoop nieuwe. Maar hoe zit het met de voortgang van het plan? Daar hebben minister Grapperhaus van Justitie en Purple Haze en minister Bruins voor Medische Zorg/White Widow vandaag een antwoord op. Allereerst is daar een adviescommissie die door de ministers verzocht is om uiterlijk 31 mei 2018 advies uit te brengen over de vormgeving van het experiment. Gestreefd wordt om het wetsvoorstel voor het zomerreces in te dienen bij de Tweede Kamer. En dan?

Lees verder

D66 wil Nederland onaantrekkelijker maken voor bedrijven

Nederland zou een belastingparadijs zijn, Nederland zou er een smerig voordelig fiscaal regime op nahouden voor bedrijven die hun winst willen maximaliseren en hun belastingafdracht willen minimaliseren en Nederlandse politici zouden in de zak van het grootkapitaal zitten. Gelukkig is daar Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën die vanwege zijn benoeming onlangs lid werd van D66. Menno heeft het gehad met ons belastingparadijs. Of beter gezegd: Menno wil dat het onaantrekkelijker voor bedrijven wordt om zich in Nederland te vestigen, want de mogelijkheden om belasting te ontwijken worden aan banden gelegd. Nu is daar op zich iets voor te zeggen, want de belasting die de overheid tekort komt en niet kan heffen bij (brievenbus)bedrijven, komt gewoon uit uw zak. Alleen heeft de D66'er wel een heel bijzonder argument voor zijn plan: 'Ik denk dat ik me bij het reële bedrijfsleven best geliefd maak. Dat heeft ook last van het slechte imago dat Nederland fiscaal gezien heeft. We zijn zelfs gewaarschuwd dat dat kan leiden tot angst bij het reële bedrijfsleven om zich hier te vestigen. Dat signaal, dat dit een risico dreigde te worden, heeft bij mij zeker meegespeeld'. Oh, D66, hoe doe je het toch? Signalen verzinnen, overdreven zwaar inzetten op imago (hoe Consultancy66) en eigenlijk niets in het bijzonder zeggen behalve dat bedrijven hier wegblijven vanwege de interessante fiscale constructies. Yeah, right

Wat Nederland allemaal wel niet kan leren van Emmanuel Macron

Emmanuel Macron is een bijzondere president. Hij is een geleerde technocraat vermomd als semi-populist. Ook lijkt hij te blaken van energie en zelfvertrouwen. Niet alleen in zichzelf, maar ook in Frankrijk. Naast alle economische hervormingen die hij wil doorvoeren, heeft hij uitgesproken culturele ideeën. Zo is hij van zins om Frans de belangrijkste taal van Afrika te maken. La Francophonie moet in oude luister worden hersteld. Nu is dat enigszins bijzonder, doet dat misschien zelfs koloniaal aan en is de voorspelbare tegenstand al gemobiliseerd. Toch is dat uitgesproken culturele zelfvertrouwen helemaal niet zo'n gek idee. Het zou Nederlandse politici maar zo kunnen inspireren iets minder krampachtig met Nederlandse cultuur om te gaan. In ons land heet een zekere trots op onze cultuur of dat politiek gebruiken, al snel populistisch te zijn. Dat leidt tot een situatie waarin het lijkt dat bijvoorbeeld D66'ers, als ze spreken over Nederland als culturele entiteit, zich uitdrukken alsof ze toegeven vroeger zwaar crimineel te zijn geweest maar nu hun leven hebben gebeterd. Als je een links verhaal wilt en niet per se globalistisch bent ingesteld of een zekere vorm van vaderlandsliefde voelt - wat veel mensen kennelijk voelen, gelet op de opmars van voornoemde populisten - kan je nergens echt terecht, behalve misschien bij de SP. Dat leidt ertoe dat de #ophef over dit bericht vrij summier was. 'Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna veertig jaar vrijwel stil' lijkt ons nogal een bombshell, maar er gebeurde weinig, behalve een zoals altijd uitstekende nuancering van Mathijs Bouwman. Economisch en politiek zouden links(ig)e partijen iets met dit bericht kunnen en er zijn vast veel kiezers mee te paaien. Maar ja, de partijen die hier normaliter tegen ageren hebben een heel zwak cultureel verhaal. Die vinden diep in hun hart verzet tegen grootschalige immigratie  verschrikkelijk, want er huist in hen een postmodern idee van gelijke culturen en ze voelen een dédain voor mensen die de Nederlandse cultuur (of hun straat for that matter) niet willen zien veranderen. Dat is waarom Macron interessant is: hij is zeker geen conservatief, maar hij gelooft overtuigd in de meerwaarde van het Franse cultuur en verdedigt die ook, tegelijkertijd kan hij een progressief economisch beleid voeren. Kom daar in Nederland maar eens om.

D66 denkt dat u liever kiest voor duurzaamheid dan voor een degelijk pensioen. Haha!

Stelt u zich eens voor: u heeft decennia gewerkt en premie betaald voor uw pensioen. Zou u kunnen genieten van een royale pensioenuitkering met jaarlijkse indexatie als uw pensioenfonds het rendement haalt uit beleggingen in de wapenhandel, tabaksindustrie of steenkolen? Of neemt u genoegen met (mogelijk) minder pensioen omdat uw pensioenfonds groener belegt? Het antwoord op die vraag hebben we al eens geven: nee, u wilt uw uitgestelde loon, en na u de zondvloed. D66 denkt echter dat als u het echt voor het zeggen zou hebben, u uw pensioenfonds duurzamer zou laten beleggen. Daarom komt Kamerlid Steven van Weyenberg met een initiatiefwet om uw invloed op het beleggingsbeleid van uw fonds te vergroten. D66 denkt namelijk dat het u een doorn in het oog is dat, bijvoorbeeld, pensioenpremie van artsen bij de tabaksindustrie (jaarlijks rendement van 14,6%, maar dat terzijde) belandt. Leuk en sympathiek plan van D66, maar toch kansloos. Ten eerste omdat u geen slechter pensioen wil in ruil voor groene beleggingen (zie hierboven). Verder moet de medezeggenschap op het beleggingsbeleid geregeld worden via het verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers zitten van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. En bij de laatste twee groepen moet u lezen ‘vakbonden’, dus tot zover uw democratische invloed. Bovendien kunnen pensioenfondsen al prima zelf bepalen (al dan niet onder invloed van hun deelnemers, gebeurt al jaren) of ze in bijvoorbeeld in kernwapens willen beleggen (antwoord: nee) of een deel van de poet in groene beleggingen willen stoppen. En over die groene beleggingen gesproken: zo’n evident succes is dat nou ook weer niet. Notabene pensioenfondstoezichthouder DNB waarschuwde al voor bubbelvorming op de markt voor groene obligaties. En niet voor niets miepte een pensioenfondsbestuurder eerder dat duurzaam beleggen onmogelijk is. En zou u er echt zelf voor kiezen om uw duurbetaalde premie in windmolens te steken (gokje: nee)? 

DAS VIDEO: Wat moeten we met de zzp'er?De Wet DBA moest een duidelijk onderscheid brengen tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Dat de wet een grote faal bleek las u meer dan eens op ons blog. Jurist Joop der Weduwen tikte er zelfs een heel boek  over en overhandigde het eerste exemplaar aan D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Mochten we gewoon met de camera bij zijn, want transparantie en alles. De D66'er bezweert dat Rutte III een oplossing voor de zzp-problematiek gaat vinden, onder meer door het instellen van een minimumtarief voor zzp'ers. Hard nodig volgens Van Weyenberg want een bedrijf als Deliveroo misbruikt huidige regelgeving om maaltijdbezorgers het ondernemerschap in te dwingen. De PvdA maakte vandaag bekend dat er €7.000 is gecrowdfund voor een maaltijdbezorger die 'de boeven' van Deliveroo voor de rechter wil slepen om de ZZP-dwang. Deliveroo, dat geen zin had om voor de camera te reageren, liet via haar pr-bureau weten dat hun riders tevreden zijn met hun status en dat de huidige wetgeving niet past bij de nieuwe economie. 

Minister Hoekstra: Kifid heeft inderdaad problemen

Onlangs las u op dit blog dat ons favoriete klachteninstituut Kifid kampt met diverse problemen. Door een hoog ziekteverzuim en verloop onder secretarissen die zaken behandelen liepen de wachttijden op. De streefnorm dat 95% van de behandelbare klachten binnen 180 worden afgerond wordt niet gehaald. Derhalve faalt Kifid in zijn streven om een laagdrempelig alternatief voor de rechter te worden. D66-Kamerlid Jan Paternotte had naar aanleiding van het stuk wel een paar Kamervragen voor MinFin Wopke Hoekstra, waarop vandaag de antwoorden kwamen. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken