2 topics
#cu

Hele Tweede Kamer stemt vóór (studie naar) een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers

Geen overdrachtsbelasting voor starters en 6% voor beleggers. Maar eerst nog studie en dan pas eventueel invoering bij een nieuw belastingstelsel.

Nadat een motie van de SP voor een verhoging van de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers rond half vier werd weggestemd, ging de Tweede Kamer vervolgens met algemene stemmen (dus van FvD tot PVV en SP tot de Dieren plus coalitie en de rest) mee met bovenstaande motie van ChristenUnie en CDA. Die mag u zelf lezen en dan begrijpt u de nietszeggendheid en waarom iedereen het ermee eens is. De VVD is tegen een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers, maar begrijpt dat studie + nieuw belastingplan = Sint Juttemis. De voorstanders van een hogere overdrachtsbelasting kunnen uitleggen dat er hevig gestudeerd wordt op het onderwerp. De motie zelf begrijpen we (afgezien van de voor-ieder-wat-wils-insteek) niet. Wanneer je verzoekt om een studie naar de overdrachtsbelasting, verzoek dan om een goede studie. Waarom expliciet kijken naar differentiatie per het derde huis en niet het tweede. En waarom vraag je ook niet meteen om een studie naar wat te doen met de overdrachtsbelasting in geval van verkoop aan zittende huurders, in geval van de verkoop van een treurig winkelpand in een treurige winkelstraat, en zo voorts en zo veel meer. We hebben de fracties van ChristenUnie en CDA om toelichting gevraagd, maar die hebben vooralsnog niet gereageerd. Sluiten we af met meer goed nieuws voor starters. Het andere ChristenUnie-plan betrof het plan om voor koopstarters een toolkit ter beschikking te stellen met informatie over 'rechten, kansen en risico's' op de woningmarkt, want het internet staat daar nog niet vol genoeg mee. Vandaag vond de Tweede Kamer dat ook een goed idee, dus die motie is eveneens aangenomen. Starters veel plezier met hun toolkit en de rest kan rustig de tijd nemen om (nog een extra) huurpandje te scoren.

ChristenUnie gaat beleggers op de woningmarkt aan het kruis nagelen

Gij zult niet stelen staat ongetwijfeld ergens in de Bijbel (tl;dr), maar daar hebben ze bij de ChristenUnie vandaag even maling aan. In het kader van de verkiezingscampagne plempt de partij een pdf op de webs met woningmarktmaatregelen die gejat zijn, onuitvoerbaar of anders wel een open deur. Van dat laatste een voorbeeld: 'Bouw niet blind voor de toevallige vraag van vandaag, maar bouw met oog voor de toekomst en kwalitatief hoogwaardig, zodat nieuwe buurten en wijken over één generatie niet onbedoeld verpauperd zijn'. Alsof iemand denkt van hee laten we die Polen hun oogbollen uitprikken, 80 liter vodka en een hamer geven. Voorts knipt en plakt de CU in de jacht op de jonge kiezer het plan van de PvdA om de overdrachtsbelasting voor koopstarters op 0% te zetten. Dat klinkt natuurlijk hartstikke vriendelijk, maar datzelfde plan is al even onuitvoerbaar in de praktijk. De Belastingdienst en de notaris hebben namelijk geen idee wie woonstarter is en wie niet. Verder hoopt de CU met 'Het actieplan voor een land waar het goed wonen is' de starter te redden door met een heuse starterstoolkit te komen. Die toolkit moet dan nog wel ontwikkeld worden door 'jongerenorganisaties', maar komt vol te staan met weetjes over rechten, kansen en risico's van de woningmarkt. Alsof het internet daar nog niet vol genoeg van staat. Voor het overige pleit de ChristenUnie voor een Prins Bernhardtaks die bestaat uit een hogere overdrachtsbelasting voor huisjesmelkers als pandjesprins Benno en hogere belastingen op huurinkomsten voor huisjesmelkers als pandjesprins Benno en een woningmarktverbod voor mensen met een bril als pandjesprins Benno. Sluiten we af met de constatering dat de partij geen van de maatregelen uitwerkt en het de coalitie niet moeilijk maakt. Zo wil de coalitiepartij dat de verhuurderheffing van tafel gaat (die belasting van €1,7 miljard voor woco's wegens misstanden ooit bij woco's), maar dat hoeft net als de Prins Bennotaks allemaal niet in deze regeerperiode. Dus hoeft de partij financieel niks te onderbouwen, zet de partij de verhoudingen binnen de coalitie niet op scherp en kan woonminister Kajsa Ollongren over de CU-voorstellen schrijven dat zij onze Tweede Kamer hierover later dit jaar zal informeren. Beter kan men dus maar bidden voor een minder overspannen woningmarkt, dat helpt gegarandeerd meer dan dit fantasieloze CU-plempseltje.

Linktip: Energie vergelijken