2 topics
#consumentenprijzen

Loongolf is leuk, maar prijzen stijgen harder dan u hebben kan

Heeft u tijdens de eerstvolgende kringverjaardag een cijfermatige onderbouwing nodig voor uw plichtmatige ‘en alles wordt ook maar steeds duurder hè’, dan moet u vandaag even uw licht opsteken bij het CBS. Zij becijferden dat in het eerste kwartaal van 2019 de CAO-lonen weliswaar stegen met 2,2% (zei daar iemand ‘loongolf’?), maar daar had u mogelijk geen reet aan, aangezien de consumentenprijzen in dezelfde periode stegen met 2,5%. Tja, dat schiet gevoelsmatig natuurlijk niet op, met de nadruk op gevoelsmatig want zoals de statici terecht stellenAls de cao-lonen minder hard stijgen dan de consumentenprijzen, betekent dit niet automatisch dat werknemers er reëel in koopkracht op achteruit gaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen (inclusief zorg) en de loonheffing.’ Kan wezen, maar de cijfers bewegen zich niet de goede kant op, ook als u het vergelijkt met ons vorige bericht hierover (2,1% loonstijging vs. 1,7% consumentenprijzenstijging). Gelukkig komt het niet al te vaak voor dat de CAO-lonen de prijsstijgingen niet bij kunnen houden: het gebeurde de afgelopen vijf jaar maar één keer eerder, maar dat was vooral te danken aan de nogal lage inflatie en niet omdat de lonen nou zo hard stegen. Jammer dus FNV, kom er maar in! Sluiten we af met de macabere vaststelling van het CBS dat ‘op het niveau van de bedrijfstakken de lonen in de overige dienstverlening (waartoe onder meer de cao’s kappersbedrijf en uitvaartzorg worden gerekend) het meest toenamen, namelijk met 3,1 procent.’ Dus gratis carriere-advies: neem een schaar of spade ter hand als u de inflatie voor wilt blijven. 

Kijk onze inflatie eens enorm dalen!

Als u die bovenstaande kop leest, denkt u misschien iets als: 'Dus jullie zeggen dat ondanks dat het lekker gaat met de binnenlandse economie, de huizenmarkt de spuigaten uitloopt en de de geldkraan van de ECB nog lang niet is dichtgedraaid, we nog steeds niet richting die heilige 2% komen?' Dan zeggen we ja, gevolgd door een 'maar'. Allereerst gaat het hier om de consumentenprijzenindex (CPI), die gemeten wordt aan de hand van een mandje goederen en diensten (boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies). De CPI is één van de inflatie-indicatoren en in het zogenoemde prijzendashboard zijn nog andere indicatoren opgenomen, waaronder de prijsindex van bestaande koopwoningen en de goudprijs bijvoorbeeld. Maar goed, als er gekeken wordt naar dat mandje, dan blijkt dat de prijzen slechts 1,0% hoger liggen dan in dezelfde maand een jaar eerder, waarmee we het laagste percentage hebben bereikt sinds december 2016. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken