59 topics
#cbs

Uw koopkracht staat onder druk! Inflatie neemt toe

Het CBS komt vandaag weer met het welbekende mandje goederen aanzetten dat wij ook wel de comsumentenprijsindex of CPI noemen. Hierin zitten goederen en diensten die u dagelijks gebruikt en zijn zaken als de goudprijs, de inkomstenbelasting of sociale premies niet meegenomen. Misschien ten overvloede maar desalniettemin voor de volledigheid: de Europese Centrale Bank baseert haar beleid niet op de CPI, maar op het gemiddelde van de eurozone. Nou goed, door naar het CBS.  Het mandje is 2,0% duurder vergeleken met vorig jaar. In oktober was u 2,1% duurder uit vergeleken met het jaar daarvoor. De prijsstijging op jaarbasis is redelijk stabiel sinds juli dit jaar, toen de prijs voor het eerst boven de 2% uitkwam. Wat zijn de prijsopdrijvers dit keer? Dat ziet u in het grafiekje hierboven. Stukje huisvesting, water en energie. Daarnaast spelen voedingsmiddelen een rol in de prijsontwikkeling. Die gingen jaar-op-jaar met 1,1% omhoog en in oktober was het verschil nog +0,5%.  Autobrandstoffen hebben juist een verlagend effect op de prijsontwikkeling: benzine kostte in november vrijwel hetzelfde als een jaar eerder en ook de prijsontwikkeling van diesel stagneert. Diesel was in november 2018 nog wel 9% duurder dan een jaar eerder, maar in oktober was dit 14,5%. Nou goed, waarom dan dat slechte verhaal over mijn koopkracht, vraagt u? Daarvoor moeten we door naar de kerninflatie, die overblijft als de voedsel- en energieprijzen worden weggelaten. Het FD meldt dat die kerninflatie is gestegen van 0,7% in maart naar 1,3% in september en 1,6% in november. 'Dat duidt erop dat de inflatie in de breedte wel toeneemt in Nederland en dat de koopkracht van de burgers verder onder druk komt te staan'. Maar goed, u weet ook dat uw eigen persoonlijke koopkracht ook beïnvloed wordt door een salarisverhoging als u dit jaar goed uw best heeft gedaan, een erfenis of tot de tand bewapende FNV-vakbondsleden. Geen reden tot paniek dus, en niet de Telegraaf verkeerd interpreteren of boodschappen doen bij de Jumbo

Zzp-isering samenleving leidt tot een Nederland vol slechte kapsels

Vier jaar geleden verzochten we u in navolging van de DK-redactie een goede daad te verrichten. Zet het vijfwekelijkse kappersbezoek in uw telefoon want de knipbranche had het zwaar in die tijd. Lezen we bij het CBS vandaag dat een deel van u hier braaf opvolging aan heeft gegeven. De kappersbranche zag de omzet in vijf jaar met €200 miljoen toenemen tot €1,7 miljard euro. Verdelen we dat over de 45.000 kappers die ons land rijk is, betekent dat een gemiddelde omzet van €38.000 per knippert. Het aantal kappers is redelijk stabiel dus er wordt meer geld per kapper omgezet. Iedereen blij? Neen. Het aantal kapperszaken is in 10 jaar (2007-2017) met 10.000 toegenomen tot 27.000, omdat veel kapsters (91% van de beroepsgroep is vrouw, verder een paar oude nichten en in de Randstad wat bi-culturen die knippen met behulp van een vlammenwerper) voor zichzelf beginnen. De wildgroei aan zzp-kappers is een doorn in het oog van branchevereniging ANKO. Zelfstandigen worden namelijk zelden lid van een branchevereniging leiden geen personeel op. 'Als iedereen voor een thuiskapper kiest, verdwijnt de kapper van morgen', doemdenkt Gert-Jan Deben van ANKO. Voor je het weet leidt de vermaledijde zzp-isering van de samenleving ertoe dat iedereen rondloopt met een verwilderd kapsel, omdat geen kapper fatsoenlijk is opgeleid. Moeten we niet willen, maar voor alles is een oplossing. Wij snappen heel goed dat de babbelende beroepsklasse vaker voor een zelfstandig bestaan kiest. Thuisknippend kun je de klant zonder gezeur een wijntje voor zetten, zonder afhankelijk te zijn van ambtelijke pilots die zuipen in de kappersstoel tijdelijk toestaan

Raadsel opgelost: Nederlanders drinken niet ineens loeiveel bier

Kort geleden liet het CBS weten dat de Nederlandse bierconsumptie in 2017 met zo'n 13% was gestegen. Een cijfer dat bij ons tot vraagtekens leidde. De branchevereniging sprak van een veel lagere groei en van een groot verzet tegen het betuttelpact Preventieakkoord kon nog geen sprake zijn. Vandaag laat de hoofdredacteur van het CBS ons weten dat onze kritiek de statistici aan het denken heeft gezet. Na nadere bestudering heeft men geconcludeerd dat de manier waarop de consumptie is berekend 'niet tot plausibele cijfers' leidt. De bierconsumptie was afgeleid uit cijfers over productie, invoer en uitvoer. Hoewel dit volgens het statistiekbureau in de economische theorie 'een gangbare methode' is, erkent ze dat het onvoldoende basis biedt om uitspraken te doen over de Hollandse bierconsumptie. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over voorraadvorming, productie van halffabrikaat etc. Het CBS heeft daarom het oorspronkelijke bericht gerectificeerd en gaat op zoek naar nieuwe methodes/data om uitspraken te doen over consumptie van eindgebruikers. Misschien kunt u zo vriendelijk zijn om het aantal volle flesjes/kratten in uw koelkast/schuur door te geven aan het statistiekbureau. Want zoals de CBS-hoofdredacteur terecht zegt 'hoe je er ook tegenaan kijkt, de consumptie van bier vinden we allemaal een belangwekkend onderwerp'. Amen. 

Fotobijschrift: Bieryoga op het dakterras van Hopp (Amsterdam Oost). Bij bieryoga doe je oefeningen waarbij je een flesje bier, met of zonder alcohol, vasthoudt. Tussen de oefeningen door kun je een slokje nemen, of na afloop

Aantal bijstandsklanten daalt, maar slechts helft stroomt uit naar baan

De bijstand is geen pretje, dus prettig dat het CBS vanochtend meldt dat het aantal bijstandsgerechtigden is gedaald tot 439.000. Komt niet als een verrassing, maar voor het eerst mogen alle groepen delen in de pret. Onder niet-westerse allochtonen daalt het aantal bijstandstrekkers wegens een lagere instroom van Syriërs. Bijzonderder is dat voor het eerst in 10 jaar (!) minder 45-plussers in de bijstand bivakkeren. Gaat om slechts een lichte daling van 1.000 personen op jaarbasis, maar toch niet onaardig. Uitstromen van bijstand richting AOW duurt tenslotte ook steeds langer door de verhoging van de pensioenleeftijd. Het aantal minderjarige kinderen in een bijstandsgezin nam in een jaar met 3.000 af naar 228.000, ofwel 7% van de minderjarige kinderen. Hoe het leven van die kinderen eruit ziet is door CBS-vlogger Tanja Traag treffend (na de breek) in beeld gebracht. Vakanties zitten er voor deze kinderen niet of nauwelijks in, net als bioscoopbezoek of een lidmaatschap van een sportvereniging. Daarom zitten ze in versleten kleding op de doorgezakte bank van de huurwoning. Een vraag beantwoordt het CBS niet helemaal en dat is waar de voormalige bijstandstrekkers blijven. Van de 54.000 personen (exclusief emigratie naar buitenland of eeuwige jachtvelden) die in de eerste uit de bijstand wandelde deed 48% dat richting een baan. De andere helft vond een partner, ontving een erfenis, kreeg AOW, ging naar het gevang, begon met studeren of voldoet anderszins niet aan de voorwaarden. Alleen vinden we de actuele verhoudingen hierover (hier die uit september 2016) nergens terug. Zolang ze maar iets nuttigs doen, anders wordt Klaas boos

Lees verder

De erfbelasting levert nauwelijks nog wat op

Wat jaarlijks aan vermogen overgaat op nabestaanden weet niemand precies, maar wel dat 158.000 ontvangers van erfenissen in 2015 gezamenlijk €1,2 miljard erfbelasting aftikten over €9,1 miljard aan netto-erfenissen. In 2015 lag de mediaan van de nalatenschap op €25,8 duizend, waarover mediaan €1,2k werd afgetikt. De helft kreeg en betaalde minder, de andere helft meer (meer stats hier). Niet elke erfenis is belast met erfbelasting, omdat we -zeker sinds 2010- ruime vrijstellingen kennen voor deze belasting. Zo betaalt bijvoorbeeld de achtergebleven partner pas erfbelasting als de verkrijging boven de €633k uitkomt (cijfers 2015, op die vrijstelling komt het nabestaandenpensioen in mindering). Op de meeste overlijdensgevallen volgt daarom ook helemaal geen aangifte. Het CBS, van wie al deze cijfers afkomstig zijn: 'In 2015 is er een aangifte erfbelasting voor één op de drie overledenen, in 2007 was voor bijna de helft van de overledenen een aangifte erfbelasting beschikbaar'. En zo komt het dat de erfbelasting qua opbrengsten daalt. In 2007 kwam er nog €1,5 miljard binnen aan successiebelasting, dat heette toen nog zo, en 'thans' €300 mio minder (bbp in 2007: €613 miljard. In 2015: €683 miljard).  Eindigen we op de helft van dit topic met een aantal weetjes. Het CBS schat de totale omvang van nalatenschappen in 2015 op €18,7 miljard aan bezittingen minus €3,2 miljard aan schulden. Voorts zijn er wat achterstanden bij de Belastingdienst wegens de ict-puinhopen bij de Belastingdienst, waardoor het toch al lange aangiftetraject nog langer duurt. Dus neem het CBS s.v.p. niet kwalijk dat ze pas tot en met 2015 hebben geteld. Wie altijd beweert dat de duivel op de grootste hoop schijt, heeft wederom gelijk. In 2015 kregen 3.700 mensen van de notaris te horen dat de nalatenschap bestond uit schulden (van in doorsnee €23k). En 1,7 duizend ontvangers erfden gezamenlijk €1,8 miljard euro. Daarmee zijn deze nabestaanden doorgaans geen nieuwbakken miljonairs, want dat waren ze al: 'De rijkste 10 procent huishoudens ontving bijna 30 procent van het totaal aan netto-erfenissen'. Wie voor wat meer gelijkheid in de samenleving is, ziet daarom ook voordelen van een erfbelasting.

Loonkloof? Vrouwen verdienen meer dan mannenIn 2016 verdienden vrouwen bij de overheid gemiddeld 8% minder per uur dan de mannelijke ambtenaar. In het bedrijfsleven verdienden de vrouwen 19% minder per uur. Maar is dat verschil er wegens seksediscriminatie? Dat valt niet te meten, zegt het CBS vandaag: 'De meest optimale meting zou bestaan uit loonvergelijkingen tussen mannen en vrouwen met identieke banen binnen dezelfde organisaties en identieke relevante achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleiding, (cumulatieve) ervaringsjaren en aantal jaren in de betreffende functie. Wegens datatekort was dit echter niet haalbaar'. Maar wat het CBS wel meet is dat de loonkloof in zijn achteruit staat. En dat is weinig goed nieuws voor de man: 'Bij de overheid verdienden jonge vrouwen tot 36 jaar meer dan hun mannelijke collega’s. In 2008 lag het omslagpunt, de leeftijd waarop mannen meer verdienen, nog op 33 jaar'. In het bedrijfsleven ligt die opschuivende grens nu nog op 26 jaar. Dat komt, zo zegt het CBS over jonge vrouwen die meer verdienen dan hun jonge mannelijke collega's, omdat het aantal hoogopgeleiden onder vrouwen sterker toeneemt dan onder mannen. En dat betekent zo ongeveer dat ons loonkloof-archief in de houtkachel kan, maar dan moeten vrouwen natuurlijk wel voltijds blijven werken (met als bijvangst dat de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs ook meteen uit de wereld zijn geholpen). Raden wij u tot slot bindend aan om het bovenstaande heersende filmpje van het CBS over DE KLOOF te bekijken (zeker als u toevallig net een joint achter de kiezen heeft).

CBS: 'Mensen zijn ernstig oppervlakkig'

Hij mag dan niet meer bij het CBS werken, maar oud-hoofddemograaf Jan Latten doet sinds zijn afscheid bij de tellers in Heerlen nogal wat uitspraken die de aandacht vestigen op zijn gebrek aan haar. Anders gezegd: de grachtengordel vindt hem maar een kaalkopje. Toch getroostte Villamedia zich de moeite om eens te praten met meneer Latten. Hij begon in 1981 bij het CBS en heeft naar eigen zeggen duizenden interviews gegeven. Al waren het er slechts honderd, de man haalde het collectieve bewustzijn niet, totdat hij mensen erop begon te wijzen dat de Nederlandse bevolking echt hard doorgroeit en dat die groei voornamelijk voor rekening van immigratie komt. 'De bevolking dreigt de komende jaren hard door te groeien. Volgens een van de CBS-scenario’s wel naar 20 miljoen inwoners in 2050, en die groei wordt veroorzaakt door immigratie. Dat kan de sociale samenhang in gevaar brengen, aldus Latten.' Latten heeft er bij herhaling op gewezen dat het een goed idee is om eens te gaan nadenken over demografie en sociale samenhang. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat een influx van migranten niet per se gaat leiden tot integratie, maar juist tot segregatie (en economische achteruitgang, waar het SCP op wees). Latten wil daar dan ook voor waarschuwen. Maar het probleem is dat de ene groep van zijn gehoor heel hard 'zie je wel """OMVOLKING!1!!"""' roept en de andere groep hem een ophitser vindt. De ene kant ziet een complot in de almaar toenemende bevolking uit den vreemde en de andere kant vindt het niet kunnen dat iemand met demografische modellen wil waarschuwen over een wel heel divers Nederland. (Geinig feitje: deze critici geloven wel heel hard dat klimaatmodellen uitstekende toekomstvoorspellingen doen.) Enfin, Latten heeft gelukkig een leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en dus kan hij in relatieve vrijheid zijn ideeën uiten. Dat is sowieso goed voor het debat, want manmanman, erg geïnteresseerd is het Nederlandse publiek vooralsnog niet in zijn urgente boodschap geweest. 'Mensen lezen liever over een pasgeboren ijsbeertje in Blijdorp dan over één miljoen extra inwoners, want daar kunnen ze zich niets bij voorstellen.' Zuchterdezucht.

Even geduld nog. Armoede in Nederland gaat bijna dalen

Armoede maakt vindingrijk, rijkdom gevoelsarm. Als deze tegeltjeswijsheid waarheid is, is het aandeel huishoudens met een groot probleemoplossend vermogen recent toegenomen in Nederland. Of in de woorden van de telraamtijgers van het CBS. 'In 2017 hadden 599.000 van de 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 27.000 meer dan in 2016. Het aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van 7,9% naar 8,2%'. Deze stijging komt voor een derde op het conto van Syrische vluchtelingen met verblijfsuitkering en bijstandsafhankelijkheid. Ongeveer 4 op de 5 gezinnen waar de hoofdkostwinner van Syrische of Eritrese komaf is heeft een laag inkomen. Waar de Syriërs (vooralsnog) geen rol in spelen is de toename van het aandeel huishoudens dat langdurig (=minstens 4 jaar) een laag inkomen ontvangt, want de vluchtelingenpiek vanuit Syrië dateert van 2015. Anno 2017 moesten 227.000 huishoudens (=3,3%) rondkomen van en langdurig laag inkomen, wat hoger was dan in 2014 (2,7%). Komt volgens de statistici doordat sommige huishoudens de crisisklap niet te boven zijn gekomen. Allemaal weinig verrassend, net als de repeterende conclusie dat pensionering de beste bescherming is tegen armoede(risico).  De AOW, al dan niet aangevuld met een aanvullend pensioen, levert meer op dan een bijstandsuitkering. Voor de afwisseling heeft het CBS wel goed nieuws op het armoederisicovlak. Ramingen van het Centraal Planbureau wijzen uit (pdf) dat het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens dit jaar vrijwel gelijk blijft, maar in 2019 daalt naar 7,5%. En dan maar hopen dat die 559.000 overgebleven huishoudens zo vindingrijk zijn dat ze ergens cash/bitcoins/postzegelverzameling hebben liggen. Want zoals u weet: armoede is een definitiekwestie. 

Lees verder

Woningmarktje! Over- en onderbieden per gemeenteDeel de verkoopprijs door de vraagprijs van een woning en je heb de ratio verkoopprijs/vraagprijs te pakken. Dan blijkt daaruit dat tegenwoordig zelfs in Almere overbieden de norm is. Daar betaalt men in doorsnee 1,3% meer dan de vraagprijs. Amsterdam leidt de weg met overbiedingen van 5%. In Rotterdam biedt de doorsneekoper niet onder of over; de mediane afwijking is nul. Ofwel (de) ratio staat op 1 in 010. Mocht u nu denken van dat valt wat tegen want de woningmarkt is toch compleet overspannen, dan komt dat door het CBS die de ratio's per gemeente tot en met 2017 heeft bijgewerkt. Voor heel Nederland tezamen heeft het CBS wel actuele cijfers. In 2014 boden kopers in doorsnee 5,5% onder de vraagprijs. In juni van dit jaar betaalden Nederlandse huizenkopers in doorsnee bijna de vraagprijs. En dan legt het CBS de onderstaande grafiek uit: 'Bij 90% van de koopwoningtransacties in juni 2018 lag de verkoopprijs binnen een bandbreedte van 8% onder tot 10% boven de laatst bekende vraagprijs. Vier jaar eerder lag 90% van de verkoopprijzen tussen de vraagprijs en 15% daaronder. Gedurende deze vier jaar veranderde het beeld van de boven- en ondergrens. De ondergrens schuift dichter naar de mediaan toe, terwijl de bovengrens van de mediaan afschuift. Dit betekent dat er steeds meer transacties zijn gesloten waarbij de verkoopprijs van een bestaande woning relatief hoog boven de vraagprijs lag'.

Lees verder

In cijfers. Grote kans dat u later niet veel pensioen krijgt

In Nederland lopen 9,3 miljoen mensen rond die nog niet met pensioen zijn maar dat later wel krijgen. In totaal tellen de administraties van de pensioenfondsen 15,6 miljoen aanspraken en de helft daarvan levert straks een uitkering op van minder dan €110 per maand. Een mens kan meerdere pensioenpotten hebben en als je nou met heel veel geduld diep in de administraties duikt, dan valt daar bovenstaand staatje uit te halen. Voor de goede orde: dat geduld hebben wij niet opgebracht, maar het CBS wel. Wat u boven ziet is op links de inkomenscategorie en daarachter hoeveel mensen in die categorie vallen. En dan daar weer achter wat de eerder genoemde 9,3 miljoen mensen straks naar verwachting krijgen. Het gaat hier om het 'te bereiken' pensioen. Dus wat krijg je straks per maand bruto als je bij de huidige werkgever in dienst blijft tegen hetzelfde salaris plus de pensioenen die eerder bij andere werkgevers zijn opgebouwd. Wij hebben zelf het bruto maandbedrag van de aow-uitkering voor alleenstaanden erbij gezet. Mensen die ook nog een partner in huis hebben moeten hoofdrekenen, want die krijgen straks €880 pp aan aow per maand. De pensioenbedragen in het staatje zijn de mediane bedragen. De ene helft van de groep krijgt meer, de andere minder. Voor heel Nederland valt dat als volgt samen te vatten: 5,8 miljoen mensen krijgen straks een pensioen uitgekeerd van maximaal €890 per maand, waarvan dan weer 4,8 miljoen mensen minder krijgen dan €533 per maand. Een kleine groep krijgt heel veel, u ziet dat in deze Parade van Pen. Uw eigen situatie bekijken doet u hier.

Linktip: Energie vergelijken