75 topics
#cbs

Economie groeit toch nog best lekker, maar u bent minder positief gestemd

Het hoogtepunt van de conjunctuur ligt inmiddels achter ons, maar alsnog groeit ons bruto binnenlands product best aardig. In het vierde kwartaal met 0,5% ten opzichte van de drie maanden ervoor, meldt het CBS vanochtend, en da's een redelijke meevaller. Zeker als we het vergelijken met die 0,0% van Duitsland of die 0,3% van de Fransen. Onze groei is, zoals het zo mooi heet, 'breed gedragen': de consumptie, de investeringen en ons exportsaldo droegen allen ongeveer eenzelfde steentje bij. De statistici geven er meteen het groeicijfer voor heel 2018 bij, die op 2,5% neerkomt, tegenover de 2,9% in 2017. Vooral de consumentenbestedingen zijn in dat kader interessant. U besteedde 2,5% meer, een mooi percentage tegenover de 1,7% groei in 2017. U bleek eindelijk naar premier Rutte te luisteren en kocht auto's, maar ook electronica als computers en telefoons. Ook ging u los in de horeca en het vervoer. Enfin, komt nu die nuance, en dat is dat het totale economische beeld volgens het CBS wel ietsjes minder positief is. Bovendien is het consumentenvertrouwen aardig aan het dalen, tot net boven het langjarig gemiddelde. Kortom, moet u als consument eigenlijk wel zo blij zijn met al die macro-cijfers? 

Lees verder

Arbeidsmarkt: 900.000 werklozen, 3 miljoen flexwerkers en 5,4 miljoen hebben een vaste baan

De spanning op de arbeidsmarkt is deze eeuw nog nooit zo hoog geweest, schrijft het CBS vandaag dat verder met een totaaloverzicht komt van de ontwikkelingen op onze flexibele arbeidsmarkt in het afgelopen jaar. De officiële werkloosheid tikt het dieptepunt aan en het aantal vacatures is hoog. Hebben we onderstaand plaatje van gemaakt waar u met uw muis op kunt klikken. U ziet daar de absolute getallen. Relatief gezien was het aantal vacatures per honderd werklozen de laatste tien jaar ook niet zo hoog als in 2018.Lees verder

Alles is taffesduur. Consumentenprijzen stijgen het hardst sinds 2013

Dat is feitelijk geen nieuws, want als het lage btw-tarief van 6% naar 9% wordt verhoogd, dan krijg je dat. Van alle consumentengoederen en -diensten valt 22,5% onder het lage btw-tarief. Het CBS dat naar de consumentenprijsontwikkelingen heeft gekeken, legt het helder uit: de aanpassing van het lage btw-tarief houdt in dat voor iedere €100 aan boodschappen waarop het lage btw-tarief van toepassing is, €2,83 meer aan btw moet worden betaald. Hoe dat wordt doorberekend aan de consument is een tweede, maar gelukkig zijn daar nu cijfers. Consumentengoederen en -diensten waren in januari 2019 2,2% duurder dan een jaar eerder, waarmee we als gezegd de grootste prijsstijging sinds september 2013 te vieren hebben. Ook de prijzen van energie stegen aanzienlijk. In januari was elektriciteit ruim 20% duurder en gas ruim 15% vergeleken met een jaar eerder. Daarnaast zorgen ook de verhoogde energiebelasting en hogere leveringskosten van gas en elektriciteit ook invloed op de prijzen.

En de gestegen belastingen op leidingwater en de motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke heffingen dan, en de hogere accijnzen op autobrandstoffen en tabak? In hoeverre zijn die doorberekend in de uiteindelijke consumentenprijzen? Dat is niet bekend, maar uit de onvolprezen consumentenprijsindex (CPI) van het CBS blijkt dat van de prijsstijging in januari 2019 van 2,2% maximaal 1,2%-punt veroorzaakt kan zijn door belastingverhogingen. Zoals u inmiddels wel weet is de CPI is een belangrijke indicator voor inflatie, waarin het prijsverloop van een mandje goederen en diensten wordt bekeken. Daarnaast berekent het statistiekbureau ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), waarbij waarbij bepaalde woonlasten niet worden meegenomen. Volgens de HICP waren in januari goederen en diensten in Nederland 2,0% duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging in de eurozone was afgelopen maand 1,4%. Misschien toch maar uw boodschappen doen in Duitsland, nu het nog kan. En koop een hond.

Lees verder

Pensioenopbouw in Nederland: een paar krijgen later veel, velen krijgen (heel) weinig

Momenteel hebben 9,8 miljoen Nederlanders een of meerdere pensioenaanspraken. En dan bedoelen een of meerdere van de 17,8 miljoen aanspraken die werknemers via de huidige en/of de voormalige werkgever opbouwen. Wat levert dat de werknemer straks nou allemaal op? De helft van de Nederlanders die pensioen opbouwt via de werkgever krijgt straks bij pensionering maandelijks een pensioenuitkering van €541 of minder. De andere helft krijgt meer (u ziet de miljoenen en de mediaan in het plaatje boven). Beter gezegd bouwt een beperkt deel van de Nederlandse werknemers keiveel op, voor de rest is het sappelen. Het CBS heeft de schitterende pensioenaansprakenstatistiek samengevat in een Parade van Pen, en die parade kent u nog van de middelbare school:

Lees verder

Hele Britse economie stort ineen! Brexit strooit zand in de motor

Terwijl u de dagen zit te tellen totdat we de EU in zijn geheel gaan opheffen (lol), zorgt de vrijwillige exit van het Britse eiland voor nogal wat kopzorgen. Over de moeizame onderhandelingen en de schier onoverkomelijke obstakels, bezwaren en belangen kunt hier voldoende lezen, maar wat doet dit allemaal met de Britse economie nu? Daarvoor schakelen we door naar de Office of National Statistics dat gekeken heeft naar de cijfers van het vierde kwartaal van 2018. Komt 'ie: het bbp groeide met 0,2%, waardoor de groei van het bbp over heel 2018 op 1,4%, komt, de laagste groei sinds 2012. In de maand december was er zelfs sprake van krimp (0,4%), maar zo zegt de Britse Peter Hein van Mulligen: 'single month data can be volatile meaning quarterly figures often give a better indication of the health of the economy.' Vooruit dan maar. Neemt niet weg dat er behoorlijk wat zand in de motor zit. Investeringen van huishoudens liepen iets terug, maar bedrijven waren significant behoudender. Dat er in het bedrijfsleven nu voor het vierde kwartaal op rij minder de knip wordt getrokken wordt uiteraard als directe aanleiding voor de onzekerheid over brexit gezien. Nu spelen er meer zaken, zoals de handelsperikelen tussen China en de VS die ook elders in Europa en in ons eigen land doorwerken. Maar dat brexit zeker invloed heeft op de gebrekkige spilzucht van bedrijven op het eiland staat buiten kijf. Daarvoor hoeven we (naast een verwijzing naar nieuw onderzoek) allen maar te wijzen naar investeringen van de Britse auto-industrie in 2018 die gehalveerd zijn door brexit-angst. Of Barclays dat vermogen van klanten woensdag naar Ierland brengt, en de waarschuwingen van Airbus onlangs. Nou goed, wat doet het Britse pond? Die zegt alvast au, natuurlijk. Overigens is er al wel een handelsdeal met Zwitserland, de grootste (want ook de enige) sinds het referendum! En het noodlijdende Italië zoekt ook toenadering. Nou, idealiter nog een stuk of twintig verdragen te gaan en ze zijn er. Zien we dan of het de moeite waard is geweest. 

Helaas. U betaalt weer meer aan uw gemeenteNiets is zeker in het leven, behalve dan dat de gemeentelijke heffingen ieder jaar omhooggaan. Vandaar mag het weinig verbazing wekken dat de Nederlandse gemeenten dit jaar met €10,2 miljard zo'n 4,3% meer aan heffingsinkomsten verwachten. Het CBS is de gemeentelijke begrotingen voor 2019 nagegaan en brengt u de cijfers. Allereerst aandacht voor de drie grote spelers in het heffingscircus, die samen voor driekwart van de opbrengsten zorgen. De onroerendezaakbelasting (ozb) is de grootste en levert zo'n €4,1 miljard op (+4%), zodat we van de grootste stijging in zes jaar mogen spreken. Gemiddeld steeg de ozb de afgelopen vijf jaar met 3% (zie grafiek na de klik). 

Lees verder

Nederland in 2018: grootste prijsstijging koopwoningen sinds 2001 (+9%)Twee weken geleden wist de NVM te melden dat de huizenprijzen in Nederland een recordhoogte hebben bereikt, maar dat u niet bereid bent die prijzen nog te betalen. Vandaag bevestigt het CBS de bevindingen van de makelaars, hoewel het CBS iets andere getallen meldt: 'De cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM- makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster meten de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd'. In ieder geval deden in 2018 de prijzen gemiddeld +9% en het aantal verkochte woningen was keigroot. Maar wel bijna 10% minder dan in 2017.

Lees verder

Emancipatie begint eindelijk een beetje op stoom te komen

's Lands meest masculiene redactie na die van Men's Health (ja, dat zijn wij) maakt zich grote zorgen over de economische zelfstandigheid van vrouwen. Nog steeds kan 4 op de 10 vrouwen zichzelf niet bedruipen. Komt mede doordat vrouwen vaker in deeltijd werken. Ja, vrouwen pakken meer zorgtaken op. Maar jonge vrouwen zonder gezin hebben ook vaker een deeltijdbaan en zijn schrikbarend vaak bereid om economische zelfstandigheid op te geven als dat gezin er komt. Al kun je dat laatste ook de mannen aanrekenen. De Nederlander gunt nieuwbakken moeders 2 à 3 werkdagen, vaders 4 à 5. Met zo'n instelling lijkt het schier onmogelijk de fameuze loonkloof te dichten. Gelukkig komt ons allerfavorietste statistiekbureau (vooruit de concurrentie is met sjoemelturken en gin-tonic nippende Britten niet groot) met goed nieuws op het emancipatievlak. Vrouwen blijven na de komst van het eerste kind meer bijdragen aan het gezinsinkomen. In 2005 harkten de dames in de twee jaar na de geboorte 33% van de gezinspot binnen, in 2013 was dat opgelopen naar 38%. Het aandeel jonge moeders dat kapt met werken is teruggelopen van 7% naar 4%. Laagopgeleide moeders stoppen vaker met werken dan hoogopgeleiden, want zoveel levert dat geloonslaaf dan ook niet op. Peter Hein van het Centraal Bureau van de Slimste Mens weet dat aspirant-vaders al 56% van het gezinsinkomen verdienen. Feministencollectief Women Inc. vindt ondertussen het CBS een stelletje misogynisten/luie flikkers, omdat ze een eenzijdige focus hebben op de rol van vrouwen. Dus het vriendelijke verzoek of de rekenwonders ook willen bijhouden hoeveel uren vaders besteden aan luiers verschonen. De feministen laten in de gehaktballengazet weten dat het belachelijk is dat partners maar vijf dagen verlof krijgen, terwijl moeders tachtig etmalen vrijaf krijgen. Een pleidooi dat wordt gesteund door de vakbroeders van CNV die bewijzen dat christenen weldegelijk in de 21e eeuw kunnen leven. Meer cijfertjes bij CBS en SCP, wie alle cliches/statistieken liever in een paar modelgezinnen gepropt ziet kan naar RTL Z

Oei! Uw vertrouwen in de economie blijkt ingestort

In november gaf u nog geld uit als water. De consumptie van huishoudens steeg met een fraaie 2% ten opzichte van november 2017. Dat geld ging vooral naar huishoudelijke apparaten en kleding. Deze maand begint de kop helaas te hangen. In het plaatje boven ziet u het consumentenvertrouwen in keurige CBS-opmaak, in het zwart door ons bijgekalkt staan de cijfers van december 2018. Het CBS vat samen: 'De stemming onder consumenten is in januari 2019 voor de zesde maand op rij minder positief dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen daalt 8 punten en komt uit op 1'. En daarmee, zo zegt nog steeds het CBS, hebben we deze maand de grootste daling van het consumentenvertrouwen te pakken in zeven jaar. Met name het vertrouwen in het economisch klimaat krijgt een klap. Deze deelindicator valt van 17 naar 3 en dat zal ongetwijfeld iets met Brexit, handelsoorlog en energie te maken hebben. In ieder geval doet dat alles de koopbereidheid afnemen, dus wees maar blij dat u in november nog een nieuwe breedbeeld mocht kopen van uw vrouw. Sluiten we af met meer positief nieuws: het consumentenvertrouwen staat met een stand van 1 nog steeds in de plus. Gemiddeld stond het vertrouwen de afgelopen 20 jaar op -3. Pieken en dalen ziet u hieronder, kunt u met mouse-overen kijken naar het instortende vertrouwen tijdens de GFC (hoe komt het CBS aan deze cijfers horen we u vragen? Welnu, maandelijks beantwoorden ongeveer 1.000 mensen de bovenstaande deelvragen, en dan vindt er een weging plaats om ervoor te zorgen dat het CBS zijn oren niet alleen naar zure Telegraaf-lezers laat hangen, maar ook naar vrolijke. Alles en iedereen negatief leidt tot een stand van -100, iedereen manisch betekent +100. Deze maand dus +1).

Lees verder

Nog geen afkoeling. Onbetaalbare huizen worden nog onbetaalbaarderVanochtend blijkt dat we in Europees verband toch nog ergens de beste in zijn. In Q3 steeg de prijs van nieuwbouwwoningen op jaarbasis met maar liefst 17% en dat doet geen van de andere lidstaten van de Europese Unie ons na. Daarmee is de toon alweer mooi gezet voor woningmarktnieuws dat u inmiddels kunt dromen, met nog weinig tekenen van afkoeling. Het CBS meldt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in datzelfde kwartaal met 9,2% stegen, zodat de prijs van een koopwoning gemiddeld steeg met 10,2%. Dat doet alleen Slovenië beter. Dat u al die hoge prijzen weigert te betalen blijkt eveneens. In totaal rolden er in het derde kwartaal 63.000 woningen over de toonbank (57.000 bestaande, 6.000 nieuwbouw) en da's 7,4% minder dan het jaar ervoor. Goed, het menselijk leed dat uit dit alles voortvloeit illustreren we met een voorbeeld waarin niemand minder dan vriend van de show Harry Mens een belangrijke rol speelt. In De Telegraaf vertellen zestigers Toon en Nada over hun plan om van Hoofddorp naar een nieuwbouwappartement in Lisse te verhuizen voor hun oude dag. Maar in het jaar tussen de bekendmaking van dat bouwproject en de verkoop kwam er even een dikke €100.000 bij de vraagprijs op. Zo veranderde de indicatie vooraf van een prijs van €375.000-425.000 in een prijskaartje van €525.000. En dat was boven het budget van de twee. Makelaar Mens legt uit: de ontwikkelaar kon niet anders en verdient er nu nog niets aan want iedereen gooit z'n prijzen omhoog, 'van onderaannemers tot leveranciers van materiaal'. Overigens vindt Mens de prijs best te verkopen. 'De vierkantemeterprijs is 4500 euro. Dat valt, wanneer je het afzet tegen Amsterdam, waar al 10.000 euro wordt betaald, mee.' Dat is wat de markt vindt, en daar moet u het mee doen. Nog even.

Linktip: Energie vergelijken