8 topics
#box-3

(Beetje) rijke mensen opgelet! Maak bezwaar tegen uw belastingaanslag

In het land zullen weldra de definitieve belastingaanslagen op de deurmatten ploffen en dat betekent voor de ongeveer twee mio mensen met meer box 3-vermogen dan €30.000 (stelletjes €60.000) het moment om bezwaar te maken tegen de spaartaks. Gisteren publiceerde staatssecretaris Menno Snel van belastingen een besluit en Snel legt zelf uit waarom: 'In dit besluit wijs ik aan als massaal bezwaar (...) de in dit besluit nader omschreven bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3'. Mocht de tekst u bekend in de oren klinken, dan komt dat omdat Snel vorig jaar eenzelfde besluit publiceerde, maar dan voor het belastingjaar 2017. Een beetje spaarder betaalt over zijn spaargeld veel meer belasting dan er aan rente binnenkomt. Diefstal dus, zei de adviseur van de Hoge Raad ooit, en nu is het wachten op een definitieve eindbazenuitspraak van de Hoge Raad of de spaartaks al dan niet rechtvaardig rechtmatig is. En door al dat gewacht verwacht Snel dat ook dit jaar de mensen weer massaal bezwaar zullen indienen. Om dat in goede banen te leiden is er in samenwerking met de Bond voor Belastingbetalers een rechtsvraag uitgedokterd om de boel te stroomlijnen: 'Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2018 (...) in strijd met 1) artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 2) het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?'. Als ja, dan krijgen de mensen die spaartaks betalen een nog onbekend deel van de spaartaks terug -op voorwaarde dat zij bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag (dat gaat heel handig klikkie klakkie klaaro online). Vandaar deze reminder: nadat u de definitieve aanslag heeft ontvangen, moet u binnen zes weken bezwaar hebben aangetekend. Vorig jaar schreven we de 'Belastingaanslag 2017-handleiding'; die is ook voor de aanslag over het belastingjaar 2018 nog steeds actueel.

Vragen over de spaartaks leiden tot Pravda-antwoorden van het ministerie

Begin december rolde naar buiten dat volgens het ministerie van Financiën een belegging in AEX-fondsen veilig en stabiel is. Dus zoekt u wat zekerheid, stop dan uw geld in Shell, Unilever of de banken. De reden was niet dat een ambtenaar diepgravend onderzoek heeft gedaan naar beleggingen, maar alles moest doen om de vermogensrendementsheffing te verdedigen (er liggen nogal wat rechtszaken tegen het voormalige fictieve rendement van 4%). Eind december relativeerde staatssecretaris Menno Snel die uitlatingen naar aanleiding van Kamervragen over dit gekke beleggingsadvies, maar toch bleef de staats bij het MinFin-standpunt dat een belegging in AEX-fondsen risico-arm kan zijn. Dat is vreemd, want van de AFM krijgt een beleggingsadviseur die dit zou zeggen klapjes. Dus gisteren moest Snel het nogmaals uitleggen, nadat de Kamer wederom om opheldering had gevraagd. Komt dat antwoord (met 1, 2 en 3 op de risicometer als risico-arm):

Lees verder

Adviseur Hoge Raad: de spaartaks is een zootje (maar voorlopig niet te hoog)

'Er is onrust over de vermogensrendementsheffing van box 3, al jaren. Die onrust is voornamelijk afkomstig uit de hoek van belastingplichtigen met spaartegoeden. Het bezwaar van spaarders tegen de box 3-heffing betreft met name de hoogte van het forfaitaire rendement van 4 percent (4%). Daar waar bij de introductie van het boxenstelsel een heffing van 30% over een forfaitair rendement van 4% nog werd beleefd als een ‘feest voor de rijken’, omdat het toen nog goede tijden waren wat het rendement op sparen en beleggen betreft, ervaren belastingplichtigen met voornamelijk spaargelden dit al ettelijke jaren heel anders. Het rendement op spaargeld is immers al jaren veel lager dan de 4% die belastingplichtigen geacht worden te kunnen behalen'. Zo vat advocaat-generaal Cora Ettema (*) vandaag de gedoetjes over de vermogensrendementsheffing aardig samen in vijf adviezen aan de Hoge Raad. Er lopen procedures in het kader van 'massaal bezwaar' tegen de spaartaks over meerdere belastingjaren. En er liggen losse zaken. De advocaat-generaal kijkt vandaag naar de zaken over de belastingjaren 2013 en 2014. Bij die conclusies hoort een gemeenschappelijke bijlage waar wij op ingaan na de breek. TL;DR zie titel en het is nu aan de Hoge Raad om het advies van Ettema wel of niet over te nemen.

Lees verder

Handig. Rechter legt uit hoe ondernemers de spaartaks kunnen omzeilen

En dan doelen we met de titel op de mensen met een eenmanszaak -de zzp'ers daaronder begrepen- en wat zij kunnen doen met de overtollige liquide middelen binnen de onderneming. Kortom, wat moet er fiscaal gezien gebeuren met het geld dat overblijft nadat is afgerekend over de fiscale winst (en wat u verder niet nodig heeft voor de uitgaven in privé). Blijft dat geld in box 1 en tot de onderneming behoren. Of is het privé-vermogen en verhuist het geld naar box 3 met zijn vermogensrendementheffing? Wanneer het geld in onderneming achterblijft, dan moet de ondernemer in het jaar erop belasting aftikken over de ontvangen rente (is max 52% x rente over tegoed). In box 3 loopt dat op naar boven de 1,6% over het gehele bedrag (tegoed x 5,38% x 30%)? In deze renteloze tijden geniet box 1 overduidelijk de voorkeur (ter adstructie: €100.000 x 0% spaarrente x 52% inkomstenbelasting = nul belasting; €100.000 boven de vrijstelling in box 3 is €1.613 aan inkomstenbelasting). De hoofdregel luidt dat de ondernemer zelf mag beslissen in welke box het geld wordt geparkeerd. Het zal u echter niet verbazen dat daar door de Belastingdienst paal en perk aan is gesteld. Deze keuzevrijheid, zo heet dan dan, wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden als de ondernemer 'tot het vermogen van zijn onderneming rekent liquide middelen die duurzaam overtollig zijn en dus in die onderneming geen enkele functie vervullen'. U begrijpt de kwestie: wanneer staan liquide middelen de spaartaks te ontwijken? Het aardige van dit alles is dat de belastinginspecteur dat moet bepalen en nog meer aardig is dat een belastinginspecteur in deze zaak (waar het draait om een advocaat die €350.000 op de zakelijke spaarrekening liet staan) onderuit de zak krijgt van de belastingrechter. Samengevat: zodra uw onderneming ook maar met enige onzekerheden is omgeven (en dat kan niet anders, want anders bent u fiscaal gezien geen ondernemer), kunt u best enige jaarwinsten in de onderneming achterlaten. De continuïteit van uw onderneming waarborgen is zakelijk gezien best wel redelijk. Tot zover onze tip waarmee de nul-rentes ook wat beter te pruimen vallen. Loonslaven en directeuren-grootaandeelhouders klikken voor box-3-advies hier.

24.000 man verzetten zich tegen spaartaks. Belastingdienst bezwijkt

On·recht·vaar·dig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 niet rechtvaardig; = onbillijk 2 Vermogensrendementsheffing. Vandaar dat de Bond voor Belastingbetalers al jaren een kruistocht voert tegen de vermaledijde spaartaks (archief). U weet: tot 2016 betaalde u over vermogen boven de €25.000 een belasting van 1,2% (30% over een fictief rendement van 4%). Zo kon het in het lagerenteklimaat gebeuren dat u meer belasting aftikt dan er rente bijgeschreven werd. Sinds 2017 gaat men nog steeds niet uit van het daadwerkelijk behaalde rendement, maar is er wel een progressief tarief dat kleine spaarders enigszins moet ontzien. Een andere verandering is dat u voortaan individueel en tijdig bezwaar moet maken tegen de belastingaanslag (hoe precies legden we hier uit). Lafjes meeprofiteren van de Bond voor Belastingbetalers was er niet meer bij. Aangezien belastingstas Menno Snel niet zit te wachten tienduizenden rechtszaken en de Bond voor Belastingbetalers een nieuwe collectieve procedure had aangekondigd werd de boel gestroomlijnd. In het zogeheten aanwijzingsbesluit is Snel, met de Bond voor Belastingbetalers, tot een rechtsvraag gekomen. Samengevat: de VRH is ook in zijn huidige vorm in strijd met het eigendomsrecht en bovendien discriminatie van calvinistische spaarders. Vandaag laat Snel weten dat 24.000 belastingplichtigen bezwaar hebben gemaakt tegen de over 2017 opgelegde VRH. 'In een groot aantal bezwaarschriften zijn naast de argumenten die zien op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag ook argumenten aangevoerd voor de stelling dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een individuele buitensporige last vormt voor de betreffende belastingplichtige.' Dat laatste puntje maakt dat de bezwaren niet in zijn geheel meekunnen in de collectieve procedure, maar gelukkig heeft Snel een gaatje in de wet gevonden. Het bezwaar mag worden gesplitst. Wie bij zijn bezwaar heeft aangevinkt dat de spaartaks diefstal is kan meelopen in de collectieve procedure en de beoordeling of u geconfronteerd bent met 'een individuele buitensporige last' wordt individueel afgehandeld. Hoeveel de buitensporig onderbezette fiscus aan extra werk op zijn bordje krijgt en de zich moedig verzettende belastingplichtige zich verder kan verweren legt Snel uit na de breek. 

Lees verder

Spaartaks was in 2013 niet te hoog, want per 2017 aangepast

Voorlopig houdt de spaartaks ferm stand. Dat blijkt maar weer uit dit hoger beroep van een belastingbetaler die 46% van zijn rendement op een box-3-vermogen van net geen €1,8 miljoen wegbelast zag worden in 2013. Zijn box-3-gegevens hier voor u: €1,6 mio spaargeld, €60k beleggen, €140k onroerend goed, werkelijk rendement hierover 46k, verschuldigde belasting €21k. Dat deed bij de man twee vragen opkomen: a) is de belasting niet wat te hoog? In 2013 rekende de Belastingdienst met een forfaitair rendement van 4%, maar dat halen risico-arme beleggers bij lange na niet. Rechter: zal wel kunnen wezen in 2013, maar per 2017 heeft de wetgever de vermogensrendementsheffing aangepast (is tegenwoordig iets verfijnder) en daarmee is 'de beoogde benadering van de werkelijkheid naar ’s Hofs oordeel in voldoende mate hersteld'. Dus pindakaas. En pindakaas twee is dat de man met zijn 46% geen buitensporige last om de oren krijgt (de last laat zich bij de man niet 'sterker voelen dan in het algemeen'). Resteert b). Tot 2011 telde je het vermogen op 1/1 en op 31/12. Vervolgens nam je het gemiddelde en dat werd belast in box 3 (uitleg). Sinds 2011 geldt uitsluitend 1/1 van het jaar. In 2013 lost de man €1 mio op zijn hypotheek af en dat betekent dat zijn box 3 vermogen in dat jaar daalt. Had je het oude systeem van 1/1 en 31/12 nog gehad, dan had zijn vermogensrendementsheffing aanzienlijk lager uitgepakt. Dus is dat nou allemaal wel eerlijk? Hof tegen spaarder: bij u pakt dit ongunstig uit en bij weer een ander (iemand die halverwege het jaar de lotto wint bijvoorbeeld, red.) pakt het gunstig uit. Dus kan ook hier niet gesteld worden dat de wetgever 'zijn toekomende ruime beoordelingsmarge heeft overschreden'. Afijn. Helemaal niks dus. U kunt zelf overigens nog steeds bezwaar maken tegen uw aangifte over 2017. Maar dan moet u wel opschieten.

Foto:  Mensen liggen in een strandstoel bij de Kattensloot in Amsterdam op een bloedhete dag in juli tijdens de eerste hittegolf in drie jaar tijd. Het is met 35 graden nog nooit zo warm geweest in de stad. ANP REMKO DE WAAL 

Mensen met spaargeld en een belastingaanslag kunnen beter zaterdag bezwaar maken

Spaarders zouden eigenlijk iets moeten gaan doen. Het wat, hoe en wanneer leest u hier, het waarom laten we aan u. Zo'n 7 miljoen mensen hebben de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 binnen en ongeveer twee miljoen huishoudens betalen spaartaks over hun spaargeld. Behoort u tot de gelukkigen die minimaal €25k aan spaargeld hebben, dan kunt u bezwaar maken tegen de belastingheffing daarover. Zoals u weet worden volop rechtszaken gevoerd over de vermogensrendementsheffing zoals die gold in de jaren tot en met 2016. Rente non-existent, belasting 1,2% over het spaartegoed. Diefstal zei de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad, maar voorlopig weten we niet wat het eindoordeel zal worden. Besluit de hoogste rechter dat de spaartaks gelijk staat aan het doodknuppelen van zeehondjes, dan krijgt iedereen die spaartaks heeft betaald een deel van zijn geld terug. Nu zijn er sinds 2017 twee zaken gewijzigd: 1) de vermogensrendementsheffing is veranderd, waardoor niet meer die 1,2% geldt maar een progressief tarief dat de belastingdruk voor de arme spaarder wat heeft doen afnemen. Dat laat echter onverlet dat de belastingdruk op uw spaargeld vaak nog steeds hoger is dan de rente die u heeft ontvangen. 2) U kunt niet meer netflix-klijkend meeliften op de rechtszaken van anderen. U moet zelf individueel en tijdig bezwaar maken tegen de belastingaanslag over 2017.

Lees verder

Kabinet treuzelt zich een slag in de rondte met uitwerking nieuwe box 3

Dit weet u vast nog wel: een maandje geleden oordeelde Gerechtshof Amsterdam dat het de vermogensrendementsheffing ordinaire diefstal is. Tenminste, daar waar het ging om de box 3-heffing over 2013. En dan alleen soort van principieel want de belastingaanslag bleef gewoon staan. Want de wetgever moest de tijd gegund worden om één en ander aan te passen en zo. Nou ja, de eerste veranderingen zijn er al, maar is nog steeds op basis van een forfaitair rendement. Veel eerlijker zou natuurlijk zijn om gewoon het daadwerkelijke rendement te belasten. U betaalt immers ook geen inkomstenbelasting over een forfaitair vastgesteld loon. In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet hier werk van wil gaan maken, maar sinds vandaag is er een deadline, soort van. De uitspraak van het Hof in Amsterdam was (uiteraard) reden voor Kamervragen waarmee stas Snel van Financiën om een reactie op de uitspraak werd gevraagd, ook in relatie met de in het regeerakkoord aangekondigde hervorming van box 3. Nou, die antwoorden zijn allemaal niet boeiend want nogal voorspelbaar: ja, ik ben bekend met de uitspraak en ach, we hebben als wetgever de tijd gekregen om één en ander aan te passen. Maar belangrijker voor u: Wanneer is het kabinet voornemens de overstap op belasten op basis op reëel rendement in gang te zetten en hoe vorderen de onderzoeken hiernaar? Goeie vraag van juf Lodders: wanneer denkt het kabinet z’n huiswerk nou ‘s af te hebben? Nou, dat gaat nog wel even duren, lezen we in het antwoord (spoiler alert: teleurstelling naakt): De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft [...] verzocht om een kabinetsstandpunt met betrekking tot box 3 op basis van werkelijk rendement. Aan de brief met het kabinetsstandpunt wordt gewerkt. De brief zal dit voorjaar nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Hoera!! Dat is dus misschien al over een maand! Maar wacht eens even, het kabinetsstandpunt… dat kennen we toch al? Staat toch al in het regeerakkoord? Oftewel: het kabinet heeft nog geen benul hoe een box 3 op basis van reëel rendement ingevoerd moet worden omdat het systeem van een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijke rendement nog niet is uitgewerkt (is gewoon een quootje van de stas zelf). Wij verwachten in ieder geval helemaal niets bijzonders van het aangekondigde kabinetsstandpunt. Onze voorspelling: het kabinet gaat zeggen dat het allemaal vreselijk ingewikkeld is, de Belastingdienst kan het technisch niet aan en ach, die nieuwe VRH is toch ook zo slecht nog niet, de groetjes en tot ziens. U begrijpt: voorlopig blijft de VRH nog even ongestoord doorknagen aan uw spaargeld.

Linktip: Energie vergelijken