5 topics
#bouwen

CPB: Laat gemeenten belasting harken om woningnood op te lossen

Bouwen, bouwen, bouwen klinkt als een logisch en simpel mantra om de huizencrisis te bezweren. Alleen is dat niet zo gemakkelijk, want er is nauwelijks bouwgrond op plekken waar de mensen willen wonen (=Randstad plus stedelijk Brabant). Gemeenten hebben nauwelijks belang bij woningbouw. Met de verkoop van grond in gemeentelijk bezit kan nog een aardig zakcentje worden verdiend. Landbouwgrond die door speculanten wordt opgekocht, opgedeeld en doorverkocht aan particuliere investeerders is daarentegen minder interessant om te herbestemmen. Opkopen en bouwrijp maken van die grond vinden gemeenten te duur. 'Blijkbaar vinden gemeenten dat niet meer van deze tijd: iets doen aan de woningnood zonder daar zelf fiks aan te verdienen', sombermansden we eerder. Bovendien worden nieuwe huizen doorgaans gebouwd voor mensen van buiten en die hebben geen invloed. Voor gemeenteraadsleden is het aantrekkelijker om hun oren te laten hangen naar huidige inwoners die klagen over heipalen, verpeste zichtlijnen en het verstorende effect van bouwen op de unieke flora bij dat ene slootje. Met als gevolg dat er alleen wat landschaphistorisch verantwoordelijke villa's in het groen worden geplakt. Normaal zou de provincie moeten ingrijpen, maar zoals u bij de recente provinciale verkiezingen heeft gezien houden die zich vooral bezig met immigratie en de strijd in Syrië. Het Centraal Planbureau komt daarom in een boekje onder de vuige titel 'Het bouwproces van nieuwe woningen' met keiharde woningmarktoplossingen. De meest in het oog springende: laat gemeenten in groeigebieden geld verdienen aan grond die ze niet bezitten via een planbatenheffing. Die belast het prijsverschil tussen bouwgrond en de grond na bestemmingswijziging. Om te voorkomen dat projectontwikkelaars hun verloren winst moeten doorberekenen, zouden gemeenten volgens het CPB minder eisen kunnen stellen. Bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen (krijg je wel dit gelazer) of geen ondergrondse parkeergarages als er in de buurt van een treinstation wordt gebouwd. Andere kekke adviezen, zoals het vermijden van procyclisch beleid (doei verruimde schenkingsvrijstelling), vindt u in deze CPB-pdf. Wij zijn even weilanden opkopen

Houdt ramen en deuren gesloten. Woningtekort houdt aan tot 2030

Het woningtekort is nog tekorter dan voorheen gedacht, meldt woningbelegger Capital Value vandaag. Vorig jaar voorzag men een hoogtepunt in 2021 van 235.000 woningen, maar dat aantal wordt in 2019 al overschreden, als de boel is opgelopen naar 263.000 woningen. Ouderen (door vergrijzing neemt aantal huishoudens van 75-plussers tot 2030 met 373.00 toe) en starters (dure huizen, geen geld) zijn het meest de dupe. Volgens Capital neemt ook het aantal jonge huishoudens flink toe (7.800 huishoudens), waardoor met name jonge huishoudens met een hoog inkomen het lastig gaan krijgen om 'een zelfstandige woning vinden in de G5 als er niet meer wordt bijgebouwd.' Jaja, het b-woord is weer daar! Er moet meer gebouwd worden want de vraag neemt toe en het aanbod neemt af. Klinkt logisch, is het ook, maar voordat we daar verder op ingaan eerst even mooi stukje tekst van Capital Value: 'Beleggers spelen een belangrijke rol in het terugdringen van de tekorten. In 2018 hebben zij in totaal voor 8,5 miljard euro in huurwoningen geïnvesteerd. Dit komt neer op circa 45.000 huurwoningen, een toename van 63% ten opzichte van 2017. Met een aandeel van 39% zijn huurwoningen in 2018 de grootste beleggingscategorie op de Nederlandse vastgoedmarkt geworden. Nederlandse pensioenfondsen waren de belangrijkste investeerders in de bouw van nieuwe huurwoningen.' Nu doen beleggers dat niet uit de goedheid van hun hartje, maar omdat hier een markt voor is. Niet alleen door de toegenomen vraag, maar ook door een stukje deregulering, waardoor beleggers huizen voor een meerprijs kunnen kopen, waardoor die kosten weer verhaald moeten worden op de huurder. Ook het liberaliseren van huizen heeft hier een grote rol in gespeeld, met een puntentelling en een WOZ-waarde die meetelt in het bepalen of iets een vrije sectorwoning is, met huurwoningen in peeskamerformaat als gevolg. 

Lees verder

Schitterend! Kansloos idee voor Schiphol op zee is opeens kansrijk

Heeft u wel eens gehoord van het idee om Schiphol op zee te bouwen om zo de groei van 's lands grootste luchthaven te waarborgen voor de toekomst? Ja natuurlijk, want dit idee spreekt al sinds een studie van Boskalis uit 1972 tot de verbeelding. En het blijft terugkomen. In 1998 kwam Paars II er niet uit. Ook in 2006 keek de provincie Noord-Holland er nog eens naar en twee jaar later kwamen baggeraars Van Oord en Royal Haskoning nog met een prachtige studie inclusief artist impressions aanzetten. Keer op keer werd het idee door de luchtvaartsector afgewezen. Maar goed, net als herpes gaat dit nooit helemaal weg. En het klinkt ook best logisch, allemaal. De groei van Schiphol lijkt op land tegen zijn grenzen aan te lopen, dus verplaatsen we alles naar zee, want ruimte genoeg. Sterker nog: als er megasnel openbaar vervoer naar Amsterdam worden aangelegd en de bijzonder waardevolle grond van Schiphol verkocht wordt, kan de aanleg van Schiphol 2.0 met de grondopbrengst bekostigd worden! WIN WIN WIN! Dat is ook een beetje het idee van Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bekend staat om zijn nuance en doordachtheid. In een uitgebreid (lol) persbericht worden de voordelen van het plan nog eens samengevat. Superschone lucht en geen herrie meer in de Randstad, de woningnood wordt opgelost en pensioenfondsen kunnen aanhaken op de bouw waardoor we later dekkingsgraden hebben waarmee 60-plussers lachend het werk neer kunnen leggen en iedere maand vanaf Schiphol op Zee het vliegtuig kunnen pakken naar een nieuwe vakantiebestemming. Hans de Boer sprak ook nog even met de Telegraaf, waarin hij zijn ergernis over de kortetermijnpolitiek in Den Haag deelt. Minister Van Nieuwenhuizen laat op aandringen van D66 nog eens een studie uitvoeren naar de haalbaarheid, maar dat lijkt De Boer niet voldoende. 'De minister legt nu de oude plannen nog eens naast elkaar, maar dit is een nieuwe tijd met nieuwe inzichten.' Vooral de schaarste wat betreft woningbouwlocaties is nu anders, meent De Boer. En we kunnen dan ook hogere gebouwen bouwen omdat de vliegtuigen niet meer op het vasteland hoeven te landen, aldus een landschapsarchitect in gesprek met de krant, die de 'het is 5 voor 12'- oneliner maar weer eens uit de kast haalt. Aangezien er steeds meer belangen spelen in de Noordzee wat betreft de aanleg van windmolens, de scheepvaart en natuurontwikkeling moet er snel worden doorgepakt. Volgens De Boer zijn we met een investering van €40 miljard en na een periode van maximaal 15 jaar klaar. De Boer: 'We moeten groot denken in het belang van Nederland en kunnen hiermee de wens van de burger meenemen. Dat brengt lucht in de discussie. Het is een allesomvattend plan.' Groot Denken Voor Nederland. Geen wonder dat Terry hier ook zo enthousiast over is. 

Huizen blijven duur: bouwdoelstellingen overheid worden ook in 2019 niet gehaald

Huizenmarktnieuws of eigenlijk opgewarmd nieuws van de ING vandaag. Daar heeft men nog eens gekeken naar de stand van zaken in de bouwsector. Daar gaat het zoals u weet niet zo lekker, door personeelstekorten en de levertijden van bouwmaterialen. 'In november 2018 gaf 28% van de bouwbedrijven aan dat de werkzaamheden werden belemmerd door personele problemen en 15% gaf aan materialen niet op tijd te ontvangen', vult ING aan. En dan is daar nog het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen dat stagneert. Dat aantal 'groeide in 2018 niet meer door gebrek aan bouwlocaties en capaciteit bij zowel gemeenten als ontwikkelaars om bouwplannen te ontwikkelen en goed te keuren'. Ook dat is een bekend verhaal, maar de bank gooit er ook nog even een schatting uit voor volgend jaar. 

Lees verder

Woningnood kan niet worden opgelost met sociale huur

Allereerst welgemeende excuses voor alweer een topic over de perfide plek die we onze hoofdstad noemen. Dat is niet omdat wij niet verder kijken dan onze chauvinistisch-randstedelijke neus lang is, maar omdat de ideologische flatulentie die in Amsterdam wordt geproduceerd, in te veel gevallen De Rest van Nederland treft. Zie verhalen over Amsterdam dus als waarschuwing. Dat gezegd hebbende: hier, neem een waarschuwing. De woningnood in Amsterdam is hysterisch en volkomen zelf toegebracht. Zoals we eerder al uitlegden: 'Een van de redenen waarom de woningmarkt zo volkomen is vastgelopen, is dat steden als Amsterdam een achterlijk grote voorraad sociale huur hebben en bij nieuwbouwprojecten dikwijls een vast percentage voor sociale huur moet worden gebouwd. Dergelijke steden zijn echt niet alleen voor de happy few (voor lage inkomens is er de sociale huur en rijken redden zich wel), ze zijn alleen niet weggelegd voor de middeninkomens.' Dat merken de bouwers ook en die wijzen erop dat met een vast percentage sociale huur van 40% (veertig procent!11!einz!) gewoon niet uit de kosten komen. Laten we dat even vertalen: het blijft dus een woningwoestijn in Amsterdam omdat er krankzinnig veel sociale huur gebouwd moet worden op last van de gemeente. En dat wordt niet beter nu wordt onderhandeld voor een college dat geen enkele rechtse partij telt. Maar goed, omdat er toch gebouwd moet worden, worden dus goedkoop gemaakte wijken uit de grond gestampt, zoals de bouwers zelf aangeven. Anders kan het dus niet uit. Nu willen wij niet lullig doen, maar wordt hier niet gewoon gebouwd voor het eigen electoraat? U mag raden op welke partijen de schraalwoners gaan stemmen - en u mag zich hardop afvragen of hier niet meer in het spel is. Een waarschuwing, lieve mensen, een waarschuwing.

Linktip: Energie vergelijken