1 topic
#bewustzijn

Neurowetenschappers ontdekken 'de plek' van het bewustzijn

Het was de mathematicus, filosoof en amateur-anatoom Descartes (1596-1650) die de zich diep in de hersenpan bevindende epifyse of pijnappelklier aanwees als de zetel van de ziel. Ergens in dat minuscule hersenorgaan maken materie/lichaam en geest/ziel, ondanks het resolute, metafysische onderscheid waarmee hij de twee domeinen uit elkaar haalde, op mysterieuze wijze toch contact met elkaar. Inmiddels hebben de (medische) wetenschappen het axioma van de ziel losgelaten en onderzoeken nu de mens, zijn gedrag en anatomie volgens de empirische methode. De ziel verloor met de opkomst van de ervaringswetenschappen zijn onsterfelijke karakter maar bleef als 'bewustzijn' voor veel filosofen, theologen en andere mystici nog de gehele negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw de Pandora-doos van veel speculatieve onzin. Het mag niet verbazen dan neurologen naarstig in de hersenen bleven wroeten in de hoop daar de de zetel te vinden van dit raadselachtige en onzichtbare fenomeen. De ganglion spinale was bijvoorbeeld een optie midden negentiende eeuw. Zelfs in deze eeuw, waarin neurologisch onderzoek bepaalde functies, gedragingen, karakterkenmerken en ervaringswijzen exact weet te verbinden met de activiteiten van bepaalde hersendelen, kon men tot voor kort niet geheel om het mysterie van het bewustzijn heen. Maar godzijdank hebben Europese neurowetenschappers nu uitgevogeld hoe en vooral waar het zit. Het bewustzijn bevindt zich niet op een specifieke plek in het brein, maar laat zich zien als een specifiek patroon waarbij meerdere hersendelen actief zijn. De breinen van 159 gezonde, wakkere en zich concentrerende mensen werden door een zogenaamde Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)-scanner vastgelegd en vervolgens vergeleken met de breinscans van  coma-patiënten. Vier breinpatronen konden de wetenschappers vervolgens isoleren die corresponderen met het bewustzijn van een mens. Hier het goed leesbare intro-artikel op de site van Science. Onderzoekers concludeerden volgens Futurism dat 'consciousness stems from the ability of the brain to process information using its various specialized lobes and cortices in concert.' No shit Sherlock, maar hoe fijn dat eindelijk eens bewezen is dat het bewustzijn geen aparte, verheven vermogen is en zich ergens als een Gordiaans knoopje in onze hersenpan heeft verstopt, maar een emergent fysiologisch fenomeen dat als patroon dus te herkennen valt als een verspreide vorm van breinactiviteit. 

Linktip: Energie vergelijken