1 topic
#beta

Terecht: geesteswetenschappen gekort ten faveure van technische studies

Wie zegt dat geesteswetenschappen nutteloos zijn, heeft of heel veel, of heel weinig gelezen. Meestal dat laatste. Geesteswetenschappen zijn belangrijk, zonder meer. Voor wie nut wil zien: ze leren wat het is om ons te zijn, wat onze cultuur of beschaving überhaupt is, hoe wij ons verhouden tot de rest van de wereld, ze zijn in potentie een antwoord op relativisme. Dit zijn gemakkelijke dingen voor de bühne. Russell's Theory of definitie descriptions is voor de beteren - wie weet nog wat Roncesvalles is en waarom dat onze aandacht verdient - zijn er nog mensen die serieus nadenken over New Criticism - leest überhaupt iemand nog weleens een boek? Zeker bèta's vinden dit soort onderwerpen vaak niet onbelangrijk, want ze zijn doorgaans namelijk net wat slimmer en ze zien waarom het telt. En hoewel er heel veel kennis en kunde verloren zal gaan, is het met de huidige stand van de geesteswetenschappen zo slecht gesteld, dat saneren helemaal geen slecht idee is. Een te groot deel van de geesteswetenschappen is volkomen gepolitiseerd. Hier wordt al decennia (en niet door de minsten) voor gewaarschuwd, maar dat is allemaal een complot van anti-intellectuelen. Net als het ontmaskeren van wetenschappelijke (!) artikelen over rape culture onder honden in stadsparken. Niet de schuld van politiek activisme binnen de universiteiten, nee, de schuld van politieke activisten daarbuiten. Nu kunnen we ons sterk vergissen, maar een electoraal significant deel van de Nederlandse bevolking gelooft dat niet. Dus kan de Commissie Van Rijn, die tot taak had om te kijken hoe technisch- en bèta-onderwijs beter konden worden bekostigd, straffeloos meedelen dat er geld bij de activistische wetenschappers weggehaald moet worden. 'Naar verluid (sic, DK) gaat het om een bedrag oplopend tot €150 miljoen op jaarbasis dat moet worden weggehaald bij de zeven geesteswetenschappelijke faculteiten.' Goh, wat een verrassing. Onverdiend is het in ieder geval niet. En alle goede filosofen, taalkundigen, historici en wat dies meer zij? Die hadden ook hun mond open moeten doen.

Linktip: Energie vergelijken