22 topics
#belasting

Henk en Henk vergelijken de inkomstenbelasting van 1999 en 2019. Ze stuiten op vreemde zaken

Het woord is aan ingezondenbrievenschrijvers Henk en Henk: 'De laatste 20 jaar is ons systeem van inkomstenbelasting totaal gewijzigd. Van vrij duidelijke vaste belastingvrije sommen zijn we overgestapt naar tal van inkomensafhankelijke heffingskortingen. Wij hebben gezocht naar winnaars en verliezers van deze wijzigingen. De verliezer was bij ons al duidelijk in beeld: de klassieke eenverdiener, daar hebben we al eerder over geschreven. De winnaars zijn ons nu ook duidelijk geworden: het ondernemende stel met een kind onder de 12 jaar. Wij hebben de belastingdruk van beide gezinnen berekend op basis van 1999 (dat was nog onder het oude systeem van de Inkomstenbelasting 1964) en 2019 (IB 2001).

Lees verder

Hypotheekadvies zonder rekening te houden met hypotheekrenteaftrek? Kifid vindt het best

Bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid zijn ze af en toe de draad een beetje kwijt zijn. Daar tikken we wel vaker over en vandaag weer, want vreemde zaak, want foute hypotheekadviseur, want lees maar mee. Een vrouw heeft een huis op het oog en vraagt haar hypotheekadviseur om door te rekenen of de aankoop daarvan mogelijk is. Helaas blijkt het huis te duur. De adviseur rekent tijdens dezelfde afspraak voor dat het oversluiten van haar huidige hypotheek bijzonder voordelig is. Dus sluit de klant de hypotheek over, en wel naar een nieuwe rentevastperiode van tien jaar. De boeterente bedraagt €20.248,78, de factuur van de adviseur €2.495. Best een goede deal want de klant kijkt na oversluiten aan tegen een maandlast die €302,68 in de maand lager ligt dan de huidige maandlast. Dus dat betekent €302,68 x 12 maanden x 10 jaar = €36.321,60 besparen. Binnen 75 maanden heeft zij daarmee de boeterente en advieskosten terugverdiend.

Lees verder

Google juicht. EU zet streep door digitaks

Het klinkt best leuk, maar we gaan het niet doen. Dat zeggen de minFins van de Europese Unie vandaag officieel over het aloude plan voor één Europese omzetbelasting voor techgiganten. De onderhandelingen daarover gingen de afgelopen tijd sowieso al moeizaam en nu is dat onderwerp dan maar volledig van de agenda geveegd. Dat wil zeggen dat zélfs het Frans-Duitse compromis van een tarief van 3% over de verkoop van digitale advertenties - eigenlijk moeten daar onder andere ook de inkomsten op dataverkoop bij - het niet gered heeft. De club ministers wil de boel nu gaan regelen onder de paraplu van de 36 landen die lid zijn van de OESO. En ligt daar voor 2020 geen akkoord op tafel, dan rolt de hete belastingaardappel weer terug naar het Europese continent. Even over die digitaks: die zou gaan bestaan uit een tarief van 3% over de Europese omzet van techreuzen als Google, Facebook en Amazon en zou een mooie manier zijn om die firma's eindelijk eens echt te belasten. Momenteel dragen die winstbelasting af in de Europese belastingparadijzen Ierland en Luxemburg. Het zijn precies de Ieren, maar ook de Scandinavische landen, die tegenstribbelen. Denemarken is bijvoorbeeld bang voor de reactie van de Verenigde Staten - al die techbedrijven komen daar immers vandaan. Een Amerikaanse politicus noemde een EU-taks eerder al 'revenue grabbing' en wil alles op OESO-niveau doen. Vandaar komt Frankrijk nu maar zelf met een taks, net als het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Maar alsnog is het nieuws over de voorlopig non-existente EU-taks uitstekend nieuws voor de Googles en de Facebooks, want laat hen maar schuiven met kasstromen. Nouja goed, alsof het zo moest zijn komt de EU vandaag eveneens met een geüpdate lijst van belastingparadijzen. Kakelverse nieuwkomers zijn onder andere Fiji, Bermuda en Aruba. Aanvullingen daarop met Europese kandidaten mogen hieronder.

Frankrijk en Duitsland komen met nieuw compromis voor gehate ‘belasting op hyperlinks’

Frankrijk en Duitsland hebben een dealtje gesloten over een nieuw voorstel voor de controversiële Europese copyright-richtlijn (FT). De kern van het Frans-Duitse compromis is een uitzondering voor kleinere internetplatformen en -bedrijven. De Duitsers wilden die ontzien, de Fransen wilden juist geen uitzonderingen. Resultaat: alleen partijen met meer dan vijf miljoen maandelijkse gebruikers en meer dan tien miljoen euro jaarlijkse omzet hoeven de contentfilters te installeren als de nieuwe EU Directive er daadwerkelijk doorkomt. In juli stemde het Europees Parlement nog tegen het toenmalige voorstel. Het nieuwe compromis maakt de weg vrij voor nieuwe onderhandelingen met het EP. 

Lees verder

In cijfers! De helft van de zzp'ers betaalt geen inkomstenbelasting

De cijfers zijn afkomstig van wepaypeople, een payrollbedrijf dat liever ziet dat u payrollt dan zzp't. Die hebben het CBS daarom opdracht gegeven om uit te zoeken wat zzp'ers bijdragen aan inkomstenbelasting, de volksverzekeringen en de zorgverzekeringswet. Antwoord van het CBS: van de 482.700 zzp'ers die in 2016 op hun aangiftebiljet enkel winst uit onderneming invulden, droegen 222.700 ondernemers helemaal niks bij. Korte duiding: wij hebben de zzp'ers die recht hebben op de ondernemersaftrekken geel geschilderd. De andere twee soorten zijn de directeur-grootaandeelhouder met een bv en de freelancer. Die hebben geen recht op ondernemersaftrekken en laten we hier buiten beschouwing. Afijn, de cijfers zijn treurig en tegelijkertijd well played, wepaypeople, well played! Vandaag spreekt de Tweede Kamer namelijk de hele dag over de Wet arbeidsmarkt in balans. Die moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in loondienst te nemen. Maar u ziet de cijfers zelf: gehannes over proeftijden, aantal tijdelijke contracten en wie moet wat voor pensioen opbouwen blijft betekenisloos als je aan de onderkant van de arbeidsmarkt via de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling een leger aanbiedt dat tegen tarieven werkt die bruto even hoog zijn als netto. Kortom, het kabinet zou uiteraard de bezem moeten halen door de ondernemersaftrekken, maar weigert dat om onverklaarbare redenen te doen. Nog meer geinige cijfers over zzp'ers die ook nog andere inkomsten hebben zoals loon, pensioen en uitkering na het breekje. Hele persbericht van de payroller met de mooie cijfers hier.

Lees verder

In plaatjes. Waarom u elk jaar meer belasting betaalt

In 2019 heft de overheid voor iets meer dan €300 miljard aan belastingen en premies bij burgers, bedrijven en het buitenland. In 1998 was dat ongeveer €140 miljard*. Die stijging valt te verklaren uit een grotere economie, inflatie en door beleid. En over dat laatste gaan we het hier hebben. Want wat gebeurt er als je de stijging van het bbp en inflatie-zaken buiten beschouwing laat en alleen kijkt naar de invloed van het beleid van de opeenvolgende kabinetten? Of anders gezegd: hoe pakken de jaarlijkse belastingplannen uit voor de portemonnee? Antwoord: dan zie je dat opeenvolgende kabinetten ad hoc lopen te rommelen, allemaal uit zijn op uw portemonnee en hoe u de grote financiële crisis heeft betaald. Antwoord CPB: 'Per saldo stijgen de collectieve lasten in de periode 1998-2021 met €27,5 miljard euro als gevolg van beleid'. Dat betekent sinds eind vorige eeuw en tot in de nabije toekomst elk jaar gemiddeld een miljard en honderd miljoen meer. Volledigheidshalve dus dit: had de overheid sinds 1998 op zijn handen gezeten en niet gesleuteld aan de belastingen, dan zouden we met zijn allen €27,5 miljard minder aan belastingen kwijt zijn geweest (alleen dan had de staatsschuld bijvoorbeeld ontploft want de aankoop  van ABN moest gefinancierd en massa's gfc-werklozen wilden ook een uitkering). U hoeft zich overigens verder niet druk te maken om inflatie, euro/gulden-conversies, groter bbp, want dat doen wij ook niet. Het CPB heeft voor dat alles gecorrigeerd (het gaat, zegt het CPB daarover, om het ex-ante beleid. Dus wat verwacht het kabinet met specifiek beleid het jaar erop binnen te halen en dan koppelen onze planners dat weer via horizontale en verticale dingen aan bepaalde uitgavenkaders. Of zo). Vier grafieken over het zwabberende/graaiende overheidsbeleid na de breek.

Lees verder

Handig. Rechter legt uit hoe ondernemers de spaartaks kunnen omzeilen

En dan doelen we met de titel op de mensen met een eenmanszaak -de zzp'ers daaronder begrepen- en wat zij kunnen doen met de overtollige liquide middelen binnen de onderneming. Kortom, wat moet er fiscaal gezien gebeuren met het geld dat overblijft nadat is afgerekend over de fiscale winst (en wat u verder niet nodig heeft voor de uitgaven in privé). Blijft dat geld in box 1 en tot de onderneming behoren. Of is het privé-vermogen en verhuist het geld naar box 3 met zijn vermogensrendementheffing? Wanneer het geld in onderneming achterblijft, dan moet de ondernemer in het jaar erop belasting aftikken over de ontvangen rente (is max 52% x rente over tegoed). In box 3 loopt dat op naar boven de 1,6% over het gehele bedrag (tegoed x 5,38% x 30%)? In deze renteloze tijden geniet box 1 overduidelijk de voorkeur (ter adstructie: €100.000 x 0% spaarrente x 52% inkomstenbelasting = nul belasting; €100.000 boven de vrijstelling in box 3 is €1.613 aan inkomstenbelasting). De hoofdregel luidt dat de ondernemer zelf mag beslissen in welke box het geld wordt geparkeerd. Het zal u echter niet verbazen dat daar door de Belastingdienst paal en perk aan is gesteld. Deze keuzevrijheid, zo heet dan dan, wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden als de ondernemer 'tot het vermogen van zijn onderneming rekent liquide middelen die duurzaam overtollig zijn en dus in die onderneming geen enkele functie vervullen'. U begrijpt de kwestie: wanneer staan liquide middelen de spaartaks te ontwijken? Het aardige van dit alles is dat de belastinginspecteur dat moet bepalen en nog meer aardig is dat een belastinginspecteur in deze zaak (waar het draait om een advocaat die €350.000 op de zakelijke spaarrekening liet staan) onderuit de zak krijgt van de belastingrechter. Samengevat: zodra uw onderneming ook maar met enige onzekerheden is omgeven (en dat kan niet anders, want anders bent u fiscaal gezien geen ondernemer), kunt u best enige jaarwinsten in de onderneming achterlaten. De continuïteit van uw onderneming waarborgen is zakelijk gezien best wel redelijk. Tot zover onze tip waarmee de nul-rentes ook wat beter te pruimen vallen. Loonslaven en directeuren-grootaandeelhouders klikken voor box-3-advies hier.

Expats woedend op Rutte III wegens groot onrecht

Er is weer eens wat met ons vestigingsklimaat. Dan hebben we het niet over het afschaffen van de dividendbelasting, waarover de Tweede Kamer vandaag nog genoeg zal drammen. Wel hebben we het over de 30%-regeling: expats die meer dan €37.000 verdienen hoeven acht jaar geen cent belasting te betalen over 30% van hun inkomen. De Miljoenennota maakte alleen nog maar eens pijnlijk duidelijk dat het feestje vanaf 2019 ten dele over is, want dan gaat die termijn naar vijf jaar. Hierdoor kost de regeling ons allemaal geen €1 miljard per jaar, maar €284 miljoen minder. Daar staat wel tegenover dat allerlei expatclubjes al enige tijd piswoest zijn, en vandaag vervolgen ze hun kruistocht bij BNR. Zo boos dat ze inmiddels €40.000 - geld is immers geen probleem - bij elkaar hebben geveegd om een advocaat in te huren. De directeur van de Amerikaanse KvK is vooral boos omdat dit alles gepaard kán gaan met een volgens hem lastenverzwaring van 40% en bovendien is er geen overgangsregeling. Over dat laatste zei stas Snel (Belastingdienst) eerder al dat hij daar niet aan gaat beginnen wegens het prijskaartje van €1,9 miljard dat daar aan hangt. En ter relativering van die lastenverzwaring: de helft van de subsidie gaat naar 15% van de expats. Blijft over de claim van VNO-NCW dat de afschaffing van het voordeeltje geen sterk staaltje rechtszekerheid is. Op dat argument sorteerden de ambtenaren van Snel echter ook al voor, met als conclusie: kom maar op. Voor de zekerheid gaan de expats zich dan ook mobiliseren om de Eerste Kamer te overtuigen van hun gelijk. We wensen ze veel succes, want de senatoren hebben het straks al druk genoeg. De verkiezingen voor de Eerste Kamer worden in mei volgend jaar immers een referendum over het afschaffen van de dividendbelasting.

Fotobijschrift: dat zijn niet per se de expats uit het verhaal, maar het zijn wel expats. Ze komen uit Baskenland, om precies te zijn.

U gaat geen frisdrank meer drinken. Komt door de overheid

Het wordt langzamerhand hoog tijd dat u eindelijk eens gezond gaat leven. Om die reden gaat het kabinet weer eens een belasting afschaffen, en ook deze taks heeft met de Unilevers van deze wereld van doen. Rutte III gaat namelijk de verbruiksbelasting op waters en suikervrije dranken wegjorissen, blijkt uit een voorstel dat plotsklaps op het bureau van een AD-redacteur gewaaid is. Aangezien de staat nu nog een tarief van €8,83 heft (lijst-pdf) over iedere honderd liter aan mineraalwater, vruchtensap of limonade wordt uw cola light straks een goede €0,09 goedkoper en gaat iedereen dus massaal overstappen. Hoeveel deze maatregel kost weten we niet, wel weten we dat de fiscus vorig jaar in totaal €266 mio incasseerde aan verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Stukje achtergrond: deze maatregel is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord dat de overheid gaat sluiten met allerlei stakeholders en dat voor een gezonder Nederland moet zorgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in 2040 geen enkele jongere nog rookt (of nouja, misschien een sjekkie hier en daar) en dat iedereen dan eet volgens de Schijf van Vijf. Maar nog even terug naar de afschaffing van de verbruiktstaks, waarom niet simpelweg een suikertaks? Omdat dat - hoewel 50PLUS wel wil en daarmee €700 mio binnenhengelt - politiek veel te lastig ligt, zodat we die €0,09 nu maar als indirecte suikertaks moeten beschouwen. Enfin, blijft onder andere de klassieke vraag over of ook vruchtensappen met fruitsuiker straks goedkoper worden. En ohja, laat de discussie over aspartaam maar weer beginnen.

24.000 man verzetten zich tegen spaartaks. Belastingdienst bezwijkt

On·recht·vaar·dig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 niet rechtvaardig; = onbillijk 2 Vermogensrendementsheffing. Vandaar dat de Bond voor Belastingbetalers al jaren een kruistocht voert tegen de vermaledijde spaartaks (archief). U weet: tot 2016 betaalde u over vermogen boven de €25.000 een belasting van 1,2% (30% over een fictief rendement van 4%). Zo kon het in het lagerenteklimaat gebeuren dat u meer belasting aftikt dan er rente bijgeschreven werd. Sinds 2017 gaat men nog steeds niet uit van het daadwerkelijk behaalde rendement, maar is er wel een progressief tarief dat kleine spaarders enigszins moet ontzien. Een andere verandering is dat u voortaan individueel en tijdig bezwaar moet maken tegen de belastingaanslag (hoe precies legden we hier uit). Lafjes meeprofiteren van de Bond voor Belastingbetalers was er niet meer bij. Aangezien belastingstas Menno Snel niet zit te wachten tienduizenden rechtszaken en de Bond voor Belastingbetalers een nieuwe collectieve procedure had aangekondigd werd de boel gestroomlijnd. In het zogeheten aanwijzingsbesluit is Snel, met de Bond voor Belastingbetalers, tot een rechtsvraag gekomen. Samengevat: de VRH is ook in zijn huidige vorm in strijd met het eigendomsrecht en bovendien discriminatie van calvinistische spaarders. Vandaag laat Snel weten dat 24.000 belastingplichtigen bezwaar hebben gemaakt tegen de over 2017 opgelegde VRH. 'In een groot aantal bezwaarschriften zijn naast de argumenten die zien op de in het Aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag ook argumenten aangevoerd voor de stelling dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een individuele buitensporige last vormt voor de betreffende belastingplichtige.' Dat laatste puntje maakt dat de bezwaren niet in zijn geheel meekunnen in de collectieve procedure, maar gelukkig heeft Snel een gaatje in de wet gevonden. Het bezwaar mag worden gesplitst. Wie bij zijn bezwaar heeft aangevinkt dat de spaartaks diefstal is kan meelopen in de collectieve procedure en de beoordeling of u geconfronteerd bent met 'een individuele buitensporige last' wordt individueel afgehandeld. Hoeveel de buitensporig onderbezette fiscus aan extra werk op zijn bordje krijgt en de zich moedig verzettende belastingplichtige zich verder kan verweren legt Snel uit na de breek. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken