2 topics
#basisbaan

CDA bepleit Melkertbanen, noemt dat 'basisbanen'

Het is weer campagnetijd en dat betekent: gratis geld. Als er dan ook nog een nostalgische throwback to the nineties bij kan is het helemaal mooi. Dat deze twee ingrediënten een perfect stemrecept maken, is ook CDA-leider Sybrand Buma niet ontgaan. Dus pleit hij voor de herintroductie van de Melkertbaan. (De Melkertbaan werd begin van deze eeuw door toenmalig staatssecretaris Mark R. geliquideerd.) Buma stelt zogenaamde 'basisbanen' voor. Voor twintig uur werk in de week krijgen bijstandsgerechtigden 85% van het minimumloon betaald, dat is 15% meer dan de bijstandsuitkering nu bedraagt. Buma ontkent ten stelligste dat er overeenkomsten zijn met de Melkertbanen van weleer. Grappig. Enfin, Buma heeft een punt als hij erop wijst dat het aantal mensen in de bijstand nauwelijks afneemt, terwijl werkgevers staan te springen om personeel. Nu wil hij mensen in de bijstand overhevelen naar een basisbaan, opdat hun afstand tot de arbeidsmarkt afneemt en ze meer kans hebben op een gewone baan. Hij noemt 'ondersteunend' personeel in de zorg en werken bij de plantsoenendienst als opties voor een basisbaan. Volledige werkgelegenheid lijkt ons altijd ietwat utopisch, maar enig pragmatisme als het gaat om personeelstekorten is ook weer geen zonde. Probleem is alleen dat de kans dat mensen met een basisbaan doorstromen naar ongesubsidieerde arbeid niet bijzonder groot lijkt. Niet als in het verleden behaalde resultaten enig inzicht geven in prestaties voor de toekomst. De doorstroming van Melkertbaan naar reguliere baan was zeer matig. De zogenaamde 'ID-banen', een nieuwe naam voor Melkertbanen die werd ingevoerd toen hij de politiek verliet, lieten een doorstroom van slechts 6% zien. Maar hee, Buma zegt dat zijn basisbanen in niks lijken op die van Melkert, dus het zal allemaal wel goed komen. Nog wat gratis bier, iemand?

Back to the 90s! Gemeenten gaan experimenteren met nieuwe Melkertbanen

Bijstandsgerechtigden. Wat moet je ermee? 'Gratis geld geven' riep een basisinkomenapostel die verwachtte dat iedereen de loden last van werken/solliciteren voetstoots zou inruilen voor het lezen van geestverruimende boeken. Alleen bleek dat plan toch te leiden tot gedoetjes in de vorm van afnemende arbeidsparticipatie. Laat ze lekker schoffelen, suggereerde het vorige kabinet. Een bezigheid die in het woordenboek van oud-stas Jetta Klijnsma (PvdA) te vinden is onder het kopje dwangarbeid 'tegenprestatie', want solidariteit kan nu eenmaal geen eenrichtingsverkeer zijn. Ooit dacht de partij van Klijnsma hier anders over. Toen poogden de sociaaldemocraten de natte droom van volledige werkgelegenheid te vervullen door kansarmen op de arbeidsmarkt een gesubsidieerd baantje te geven als stadswacht of conciërge. Met de opgedane werkervaring zou men spoedig doorstromen naar een echte baan. Zulke werkervaringsplekken heetten destijds Melkertbanen, omdat ze vernoemd waren naar een politicus die ook niet elke dag goedgeluimd aan het werken sloeg. Begin deze eeuw werden deze banen door premier Rutte (toen nog stas) eigenhandig de nek omgedraaid, omdat de beloofde doorstroming naar serieuze banen uitbleef. Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft de linkerkant van het politiek spectrum een oplossing gevonden. De basisbaan. Dat is hetzelfde als een Melkertbaan, maar minus de belofte van doorstroming. Accepteer gewoon dat niet iedereen en z'n beperkte broertje (aren't we all?) kan meekomen in de huidige arbeidsmarkt. Creëer voor de afstand-tot-de-arbeidsmarktluitjes gewoon een baantje als schoolconciërge, perronwachter of assistent op kinderboerderij. Geef ze hiervoor het minimumloon (circa 30% hoger dan bijstand). Da's goed voor de eigenwaarde en sociale contacten van de voormalig baanlozen en fijn voor de sociale cohesie.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken