23 topics
#aow

Drie jaar eerder AOW voor de stratenmaker? Daar valt wel wat op af te dingen

Terug van natuurlijk nooit écht weggeweest uit de pensioendiscussie: de zware beroepen! Of nou ja, het was toch wel een beetje ondergesneeuwd: eind vorige week kwam Koolmees met zijn tienpuntenplan voor de hervorming van het pensioenstelsel maar in die hele Kamerbrief werd amper gerept over Jan de Stratenmaker die al vanaf zijn zestiende straten maakt en tot zijn 68 (of langer, of misschien ook niet) door moet werken (is natuurlijk wel kut, maar pensioentechnisch volkomen logisch. Sorry!). En dus was het weer de hoogste tijd voor de krant van stratenmakend Nederland om het campagneorgel aan te slingeren over dit onderwerp, want dat doet de Telegraaf namelijk wel vaker (echt heel vaak). Er is namelijk nieuw economisch onderzoek waaruit zou moeten blijken dat mensen met een zwaar beroep ‘niet vier maanden maar drie jaar eerder met pensioen gaan [...] zonder extra kosten voor de staatskas’. Kijk, dat tikt wel lekker weg: kostenneutraal drie jaar eerder met pensioen omdat een flexibele AOW-leeftijd prima te betalen blijkt. Want een flexibele AOW-leeftijd bleek eerder ondoenlijk: te onpraktisch en te karig voor de gepensioneerde zelfs (want eerder AOW krijgen = minder AOW krijgen). En ja, ook wij vonden de flex-AOW altijd maar een matig plan. Maar een Tilburgse econoom Sander Muns heeft de rekensommetjes nog ‘s opnieuw gemaakt en kwam dus met die chocoladeletterconclusie (inlog legaal omzeilen alhier). #Hoedan? Heel simpel. Eerdere onderzoeken (en dan specifiek dit onderzoek) naar de flex-AOW toonden dus aan dat de flex-AOW dus een nagenoeg onhaalbaar/onbetaalbaar plan is. Maar wat blijkt nou? Als je enkele aannames verandert, kan het ineens wel! Joh, wie had dat nou gedacht? Zo kan iedereen natuurlijk wel een gewenste uitslag bij elkaar Diederikstapelen. Zo bont maakt Muns het natuurlijk niet want het is een gedegen stukje werk, maar een kleine kloosried laat wel zien dat Jan de Stratenmaker nog niet te vroeg moet juichen.

Lees verder

Ouderen blijven sterven bij bosjes. AOW-leeftijd mogelijk weer minder snel omhoog

Mogelijk gaat 2019 het jaar worden van de ***trendbreuk***. Mocht wederom uit de cijfers van het CBS blijken dat meer mensen overlijden dan actuarissen hebben voorspeld, dan heeft dat gevolgen voor de aow en uw pensioen. Zeggen wij niet, maar zegt een actuaris die constateert dat de sterfte al drie jaar lang hoger ligt dan verwacht. Tegen het Financieele Dagblad: '"De afgelopen jaren is er bijna ieder jaar een griepepidemie", zegt actuaris Daan Kleinloog van Sprenkels en Verschuren. "Als de griepgolven structureel extremer blijken te zijn dan in het verleden, dan zou dit impact hebben op de prognose van de levensverwachting en dus van de verwachte AOW-leeftijd"'. De officiële prognoses van de levensverwachting komen van het Actuarieel Genootschap en de officiële AOW-leeftijd is weer gebaseerd op die prognoses. De mogelijke trendbreuk bestaat eruit dat sinds 2000 mensen ouder werden dan voorspeld, maar heden ten dage jonger. Voor pensioenfondsen, die in het verleden overvallen werden door lang levende pensionado's, is dit goed nieuws. Er hoeven immers minder pensioenen uitbetaald te worden dan verwacht, dus verbetert de financiële positie aka de dekkingsgraad. En ook politiek is het handig. Onder druk van de vakbonden kijken het CPB en het RIVM naar de levensverwachting en de daaraan gekoppelde AOW-leeftijd: de bonden willen heel graag dat hun achterban eerder met pensioen kan en voelen niks voor de rappe stijging van de AOW-leeftijd (punt 8). Overheidje vreest voor de houdbaarheid van de financiën en wil juist de aow op zo hoog mogelijke leeftijd in laten gaan. Maar als de griep ook dit jaar een handje helpt, dan pakt de vervroeging niet al te duur uit en vinden vakbonden en het kabinet elkaar en leeft iedereen alsnog lang en gelukkig. Voor verdere berichtgeving over sterfte, aow en alles raadplege men ons archief. Wie zin heeft om een heel lang verhaal te lezen over ziektes en sterfte kan terecht bij de/het NRC, want moraal du verhaal: gezond leven heeft geen zin, koop sigaretten en worstenbroodjes.

Aantal bijstandsklanten daalt, maar slechts helft stroomt uit naar baan

De bijstand is geen pretje, dus prettig dat het CBS vanochtend meldt dat het aantal bijstandsgerechtigden is gedaald tot 439.000. Komt niet als een verrassing, maar voor het eerst mogen alle groepen delen in de pret. Onder niet-westerse allochtonen daalt het aantal bijstandstrekkers wegens een lagere instroom van Syriërs. Bijzonderder is dat voor het eerst in 10 jaar (!) minder 45-plussers in de bijstand bivakkeren. Gaat om slechts een lichte daling van 1.000 personen op jaarbasis, maar toch niet onaardig. Uitstromen van bijstand richting AOW duurt tenslotte ook steeds langer door de verhoging van de pensioenleeftijd. Het aantal minderjarige kinderen in een bijstandsgezin nam in een jaar met 3.000 af naar 228.000, ofwel 7% van de minderjarige kinderen. Hoe het leven van die kinderen eruit ziet is door CBS-vlogger Tanja Traag treffend (na de breek) in beeld gebracht. Vakanties zitten er voor deze kinderen niet of nauwelijks in, net als bioscoopbezoek of een lidmaatschap van een sportvereniging. Daarom zitten ze in versleten kleding op de doorgezakte bank van de huurwoning. Een vraag beantwoordt het CBS niet helemaal en dat is waar de voormalige bijstandstrekkers blijven. Van de 54.000 personen (exclusief emigratie naar buitenland of eeuwige jachtvelden) die in de eerste uit de bijstand wandelde deed 48% dat richting een baan. De andere helft vond een partner, ontving een erfenis, kreeg AOW, ging naar het gevang, begon met studeren of voldoet anderszins niet aan de voorwaarden. Alleen vinden we de actuele verhoudingen hierover (hier die uit september 2016) nergens terug. Zolang ze maar iets nuttigs doen, anders wordt Klaas boos

Lees verder

Pensioenakkoord is er nu écht bijna. Net als eerder met pensioen gaan

Het is weer eens zover: er is bíjna een pensioenakkoord tussen de sociale partners. Niet later dan aanstaande maandag komt er een 'doorbraak' in dat nu al meer dan tien jaar durende proces middels een 'globaal akkoord', weet De Volkskrant. Daarin aanwezig zijn de al veel eerder aangekondigde flexibelere regels voor de hoogte van de pensioenuitkering, die meer komt af te hangen van de financiële positie van een pensioenfonds. Dat betekent trouwens ook dat de pensioenen eerder omhoog kunnen bij zonnig weer. In dat gloedjenieuwe 'reëel pensioencontract' vinden we dus ook de doorsneespremie niet meer terug, en er komt een heuse commissie die gaat kijken hoe de 45-plussers het dan zonder de subsidie van de jongere generatie gaan doen. Nu zult u denken: maar de vakbonden gaan daar toch nooit akkoord mee? Dat was inderdaad altijd zo, maar het kabinet hoopt nu - na die eerdere toezegging over een langzamer stijgende AOW-leeftijd - de bonden over te halen door vroegpensioen misschien iets makkelijker te maken middels het verlagen van de boete daarop. Die kwam er nadat Balkenende II in 2006 de VUT-regeling afschafte. Op die manier kunnen de vakbonden dus goede sier maken bij hun metaalwerkers en bouwvakkers. Volgens een stel kuchende regenjassen is dit dé concessie die de bonden toegeeflijker gaat maken. Om het optimisme nog maar een extra zetje te geven schrijf ook Trouw dat er 'vrijwel overeenstemming is' en 'het eindspel is aangebroken'. Dat zijn prachtige teksten, maar dan blijft staan dat de vakbonden en de werkgevers nog steeds niet akkoord zijn over pensioenen voor zelfstandig ondernemers. De bonden willen ook voor hen een verplicht pensioen en kunnen daarbij op de goedkeuring rekenen van de linkse partijen. Het kabinet wil per se de oppositie meekrijgen in het akkoord, maar die oppositie zelf denkt ook aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer van volgend jaar. Als Rutte III dan haar meerderheid daar verliest kunnen de oppositiepartijen dan wellicht veel meer uit het vuur slepen. En dan worden de onderhandelingen over het pensioenakkoord pas écht een puinzooi.

Emile Ratelband redt het Pensioenakkoord met z'n malle rechtszaak. Of niet

De Toekomst van ons pensioenstelsel is een Belangwekkende Zaak en de Grote Discussie hierover volgt u natuurlijk op de voet. In deze discussie is natuurlijk alleen plaats voor betrokkenen die verstand van zaken hebben, en beter laten we de betweterige malle wappies met onzalige ideetjes lekker aan de zijlijn staan. Dat gezegd hebbende gaan we nu over naar Emile Ratelband. Huh? We horen u denken: da’s toch niet echt een pensioendeskundige of zo. Nee, dat klopt. Maar toch even de combi Ratelband + pensioenakkoord. U weet misschien: de positiviteitsgoeroe die u de jaren ‘90 doorgetjakkaad heeft, stond vanmorgen voor de rechter om iets af te dwingen, namelijk een leeftijdsverlaging. De beste man is namelijk 69, maar zo VOELT hij zich helemaal niet. Nee, zijn medische leeftijd is eerder 40-45 (geen grapje onzerzijds). Hij wil dit graag terugzien in zijn paspoort. In eerste instantie denkt u: flikker toch op met je aandachtstrekkerij. Tot u in tweede instantie (dankzij alle clickbait) toch nog even doorleest: “Het gaat mij gewoon om het principe. Transgenders hebben er ook vijftien tot twintig jaar voor moeten vechten.” Eerlijk is eerlijk: misschien heeft Ratelband daar best een punt. Als het voor geslacht kan, waarom niet voor leeftijd? Zijn advocaat doet daar nog een schepje bovenop: „Een 69-jarige kon dertig jaar geleden als zeer oud worden bestempeld, maar kan inmiddels rekenen op nog vele jaren van volledige functionaliteit zonder ouder dan 50 te ogen.”, zegt hij tegen de Telegraaf, en terecht. Nou goed, of u dit een doorgeslagen SJW-bevlieging vindt of een principieel helder punt, mag u verder zelf weten, maar Ratelband zelf is wel consequent: “Ratelband is voornemens afstand te doen van zijn AOW en pensioen, indien hij in het gelijk wordt gesteld.” Wat ons brengt bij de pensioendiscussie: verzint Ratelband hier nu eigenhandig een uitweg uit de discussie over de AOW-leeftijd en het eeuwige en oplosbare gezeik over de zware beroepen? Laten we even dromen (want we geven Ratelband niet bijster veel kans), maar stel nou dat ‘ie gelijk krijgt. Dat zou toch geweldige impuls geven aan de pensioendiscussie. Dan kunnen we bijvoorbeeld iedereen jaarlijks laten keuren en de biologische leeftijd vast laten stellen, om zo te bepalen of u al recht heeft op AOW. Zware beroep gehad? Als u zo sterk bent als een os en jarenlang 45 blijft, werkt u maar lekker door tot uw biologische leeftijd de 65/67/68 aantikt. En bent u een 80-jarige in het lijf van een 55-jarige? Da’s dan kut, maar dan krijgt u in ieder geval alvast eerder pensioen. Op deze manier is een flexibele AOW-leeftijd dus wel een haalbaar idee. Er zijn natuurlijk ook nadelen hoor: labbekakken die slecht voor zichzelf zorgen zien hun biologische leeftijd natuurlijk rap oplopen en zullen dus vlot met pensioen kunnen (maar ze gaan ook eerder dood, dat scheelt alweer). Enfin, misschien dat Ratelband nog ergens een plekje kan krijgen tijdens de Pensioen3Daagse die morgen begint. Wat de vakbonden willen, weten we onderhand wel. 

Feest! AOW-leeftijd hoeft niet omhoog

De dag begint met een fijne boodschap voor de hardwerkende Nederlander. Het CBS verwacht dat een 65-jarige in 2024 nog 20,63 jaar te gaan heeft - in 2017 was dat nog 20,59 additionele jaren. En met dit nieuwe cijfer blijven we net onder de grens van 20,75 jaar, waarboven het ministerie van Sociale Zaken de AOW-leeftijd moet verhogen. Daarmee blijft de pensioenleeftijd in 2024 op 67 jaar en drie maanden staan. Vanaf 2022 stijgt die mee met de levensverwachting en dat gaat in stappen van drie maanden. Maar omdat de levensverwachting van zo'n 65-jarige ieder jaar met 0,1-0,15 jaar stijgt wordt het volgend jaar wel een spannende boel, aldus een actuaris van KPMG. Een strenge winter inclusief griepgolf kan weleens de doorslag gaan geven. Gaan we nog even iets verder in de tijd: in 2030 ligt de AOW-leeftijd op 68 jaar vanwege 21,30 extra jaren erbij. Goed, om de zure smaak van die leeftijd enigszins weg te poetsen gooien we er nog een stukje goed pensioennieuws bij. Rutte III neigt steeds meer naar een pensioenakkoord zonder de polder, dus zónder de vakbonden die dwarsliggen met ridicule rekenrente-eisen. Natuurlijk mikt het kabinet nog steeds op een akkoord mét, maar achter de schermen ligt al een plan-B klaar en ook de FNV heeft al acties voorbereid voor als de pensioenonderhandelingen definitief klappen. Ja, minister Koolmees (Pensioenen) biedt de bonden een laatste strohalm door hen een wijziging in de stijging van de AOW-leeftijd aan te bieden. Maar met de huidige pensioenstandpunten van de vakbonden in het achterhoofd kunnen we veilig zeggen: dat wordt niets.

FNV wint, AOW-leeftijd toch langzamer omhoog (maar hoe duur wordt dat!)

Kijk eens aan. Het kabinet is dan toch bereid om de AOW-leeftijd minder snel te gaan verhogen dan dat het eerder voor ogen had. Maar om het starre pensioenstelsel om te vormen, wordt deze concessie dan toch gedaan, meldt de Volkskrant vandaag. 'De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt', lezen we. Hoe de tussentijdse verhogingen tussen 66 jaar en 67 er uit gaan zien is nog niet duidelijk uiteraard, maar volgens de Volkskrant gaat dit €0,5 miljard kosten. Zoals u weet is de verhoging van de AOW-leeftijd een doorn in het oog van de vakbond. Want zware beroepen en ellende. Nu heeft de vakbond de schijn ook een beetje tegen omdat een groot deel van haar leden grijs haar heeft en helemaal niets voelt voor enige hervormingen. Die vakbondshakjes in het zand leidden begin dit jaar zelfs tot duistere voorspellingen over een vastlopend pensioendebat en een bijna vallend kabinet, maar de realiteit is toch meer het poldermodel. Wouter Koolmees stapt niet op, Wouter Koolmees geeft de vakbond een handreiking. Hebben we een doorbraak? Mwah. Als u een beetje opgelet heeft dan weet u dat er nog meer pensioen-halszaken zijn (KEIMOOI FILMPJE) die nog lang niet opgelost lijken. Voor wat betreft de vakbond is ook het afschaffen van de doorsneepremie een heet hangijzer. Want 45-plussers belanden hierdoor tussen de wal en het schip nu hun jongere collega's niet meer gaan storten in de collectieve pensioenpot, terwijl ze dat zelf wel voor hun oudere collega's hebben gedaan. Om die mensen te compenseren, moet het kabinet met miljarden op te proppen komen, vinden de vakbonden. De vraag is dus of ze met een trager oplopende AOW-leeftijd opeens toeschietelijker gaan zijn met de plannen rond de doorsneepremie. Het antwoord hebben we ook. Dan doen ze niet. Sluiten we af met die kosten van €500 miljoen, die deze wijziging moet gaan kosten. DENK liet dit voor zijn partijprogramma als eens doorrekenen door het CPB. In het plan van DENK werd de pensioenleeftijd van 67 van 2021 verschoven naar 2023. Daar kwam men op een verhoging van de AOW-uitgaven in 2021 van €1,1 miljard. Dan is die €500 miljoen voor een nog tragere verhoging misschien iets te positief ingeschat. Hier, hoort u het eens van een ander:

Lees verder

Bouwvakkers eerder met pensioen? Prima hoor, maar wij gaan het niet betalen

Nog maar een keer dan: in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel duikt er een deeldiscussie steeds weer hardnekkig de kop op: die over de zware beroepen. Want werknemers die al vanaf hun zestiende op hun knieën straten aanleggen moeten op dezelfde leeftijd met pensioen als de bureauwerkende advocaat die na lang studeren pas op z’n 28e voor het eerst een toga aantrok. En da’s dubbel klote, want die stratenmaker wordt door de bank genomen lang niet zo oud als die advocaat. Dus: langer werken in een zwaarder beroep, en minder lang genieten van het pensioen. Denkt u bij het lezen van het bovenstaande ‘tjonge wat oneerlijk’, dan heeft u groot en nog eens driedubbelgroot gelijk, maar dan heeft u ook heel, heel erg mis, maar daar komen we zo nog even op terug. Weet u wie dan ook aan uw zijde heeft? Annemarie van Gaal en ook dat zou een luid en duidelijke waarschuwing moeten zijn. Want eerder bleek al dat haar zondagse sherryfantasietjes over pensioen weinig hout snijden, maar dat heeft haar er niet van weerhouden om een lans te breken voor een ‘welverdiend pensioen’ voor één ieder die 40 of 45 jaar (toch best een ruime marge hoor) heeft gewerkt, zo lezen we in haar column voor de Telegraaf: iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, moet gewoon volledige AOW en pensioen krijgen. Hoppakee. Nou snappen wij best dat als u op uw achttiende bent begonnen als bouwvakker u echt niet zonder problemen door kan werken tot uw 68e, dus we voelen met u mee. Maar ook hier biedt het servetje van Annemarie van Gaal geen soelaas. 

Lees verder

Verhoging AOW-leeftijd: we hebben nu al €4 miljard uitgespaard!

Heugelijk nieuws van ‘s lands bonentellers: de verhoging van de AOW-leeftijd levert aanzienlijke besparingen op! Toen Drees de AOW invoerde, werd de AOW-leeftijd op 65 jaar gezet. Maar door de enorme toename van grijze bollen in dit land, liepen de uitgaven aan de AOW de spuigaten uit. Daarom besloot de regering in al haar wijsheid dat de AOW-leeftijd omhoog moest. En voor de duidelijkheid: in die vorige zin zit geen greintje ironie. We worden nou eenmaal veel ouder en het moet qua overheidsfinanciën wel een beetje leuk blijven. En dat lukt, aldus het CBS. Vorig jaar stond de AOW-leeftijd op 65 jaar plus 9 maanden. Die 9 maanden extra blijken €1,7 miljard aan besparingen op te leveren. Daar kunnen we weliswaar nog geen dividendbelasting voor afschaffen, maar toch. Sterker nog: de AOW-leeftijd stijgt al sinds 2013, en alles bij elkaar opgeteld hebben we sinds 2013 toch maar mooi €4 miljard bespaard. Hatseflats, pure winst. Of nou ja, niet helemaal, want er zijn ook allerlei indirecte effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd (zoals langer doorwerken, of juist langer in de WW, of juist langer in de bijstand door de hogere AOW-leeftijd) die volgens het CBS niet te becijferen zijn. Het probleem met het berekenen van deze indirecte effecten is dat ze in sterke mate afhankelijk zijn van het gedrag van mensen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om te bepalen in hoeverre de verhoging van de AOW-leeftijd meespeelt in iemands keuze om langer door te werken. Maar goed, die besparing is allemaal leuk en aardig, tot u door het CBS nog even wordt ingewreven dat we vorig jaar een whopping €37 miljard hebben uitgegeven aan AOW-uitkeringen. In één jaar. Tien jaar geleden was dat nog €25 miljard. Tot slot nog een argument voor de stijging van de AOW-premie: de verhouding tussen geïnde AOW-premie en uitgekeerde AOW loopt steeds schever. In good old 1995 moest er nog een half miljard bijgelapt worden uit de schatkist, in 2017 kwam er €13,5 miljard te weinig AOW-premie binnen om de uitkeringen te dekken. RIP omslagstelsel. Dus, stijgt de AOW-leeftijd hard genoeg

Bejaarde Surinamers eisen herstelbetalingen. Amsterdamse wethouder wil het regelen

Schokkende kop bij de Amsterdamse dorpsbode. 'Surinamers in Amsterdam eisen evenveel AOW'. Evenveel als wie? Nou, bijvoorbeeld als de witte buurman. Wordt de hoogte van onze oudedagsvoorziening dan op raciale of ethnische gronden bepaald? Nee. Wel wordt ons eerstepijlerpensioentje gebaseerd op het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Woont men in de 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd in Nederland, dan ontvangt men de volledige AOW. Voor ieder jaar dat in het buitenland is doorgebracht wordt men doorgaans 2% gekort. Sommige Surinamers worden gekort omdat ze voor de onafhankelijkheid van Suriname (1975) in Suriname hebben gewoond/gewerkt. En daarover zijn ze boos. Hun redenering: voor de onafhankelijkheid was het gekoloniseerde Suriname onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, dus waarom worden wij anders behandeld dan collega-rijksgenoten? Klinkt allemaal logisch en onrechtvaardig. Is dit, zoals een boze meneer tegenover Het Parool duidt, simpelweg een 'historische vergissing'. Een foutje dat rechtgezet gaat worden met een financiële compensatie? Neuh. Het Surinaamse AOW-gat is in het verleden regelmatig onderwerp van discussie geweest in de Tweede Kamer. GroenLinks pleitte een kleine tien jaar geleden al voor een pardonregeling. Helaas hadden onder meer Ahmed Aboutaleb en Jetta Klijnsma daar geen trek in. Want met een pardonregeling 'ontstaat ongelijke behandeling ten opzichte van personen die als ingezetene een bijdrage hebben geleverd aan de AOW en ten opzichte van diegenen die zich in het verleden tegen het reguliere tarief hebben ingekocht.' Bovendien hadden Suriname en Nederland tijdens het koloniale bewind wettelijk geregeld dat alleen ingezetenen van het Europese deel van het Koninkrijk een AOW'tje opbouwen. Suriname was destijds zelf verantwoordlijk voor het eigen sociaal zekerheidsstelsel en daar zijn de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep het mee eens. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken