1 topic
#altijd-lastig

Tunnels kunnen niet tegen brand: max €235 miljoen belastinggeld moet blunder herstellen

De Salland-Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4), Tweede Coentunnel (A10) en Koning Willem Alexandertunnel (A2) zijn niet helemaal goed gelukt. Dat is geen nieuws, want die constatering dateert nog uit het tijdperk Melanie Schultz Verhaegen, van 8 augustus 2017 om precies te zijn. De toenmalige minister van Brandveilige Tunnels concludeerde dat genoemde tunnels niet helemaal goed bestand zijn tegen brand. Dat wil zeggen: het beton in die tunnels kan bij een brand onherstelbaar beschadigd worden. En dan stort de hele boel in en dat willen we niet hebben. Welnu, vandaag heeft Cora van Nieuwenhuizen dan eindelijk een vervolgbrief gestuurd aan de Kamer over vervolgstappen. Dat kan natuurlijk niet zonder meer geld in die tunnels te steken, zoals u in de kop hierboven kon lezen. 'Voor de beoogde herstelwerkzaamheden aan de vier bestaande tunnels heb ik budget gereserveerd in de vrije investeringsruimte van het infrafonds. Een eerste kostenindicatie voor herstel bedraagt tussen de € 105 mln. en € 135 mln.' Maar dat is nog niet alles, want naast die genoemde tunnels moet ook de nog in aanbouw zijnde Gaasperdammertunnel van een  hittewerende bekleding worden voorzien. In het kader van 'nu we toch bezig zijn', zeg maar. Overigens haast Van Nieuwenhuizen zich te zeggen dat de  €100 miljoen die hiervoor wordt uitgetrokken nog gefinancierd wordt door het budget voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), waar de aanleg van de Gaasperdammertunnel onderdeel van uitmaakt. Voor de forenzen die veelvuldig van die tunnels gebruikmaken betekenen de herstelwerkzaamheden wel weer extra verkeershinder natuurlijk. En als u zich afvraagt of de bouwers en de leveranciers niet schuldig zijn aan het leveren van ondermaats beton dat niet tegen een klein fikkie kan, heeft de minister ook antwoord. 'De tunnels zijn gebouwd conform de door Rijkswaterstaat opgestelde richtlijnen en desbetreffende contracten. Dat later duidelijk werd dat in deze richtlijnen genoemde betonsoorten toch niet voldoen aan de eisen voor brandwerendheid is de betrokken bouwers en leveranciers niet aan te rekenen.' Poging om de kosten verhalen mislukt, de schuld en onkunde ligt toch bij het Rijk zelf. De werkzaamheden starten in 2020, wanneer ze zijn afgerond is onbekend. Daar zal Cora of haar opvolger te zijner tijd wel weer een briefje over sturen.

Linktip: Energie vergelijken