19 topics
#airbnb

Mooi. Jonkvrouw Ollongren gaat woonfrauderende socialehuurtokkies halen

Precies een maand geleden kopten we nog dit: 'Overheid doet niets. 36.000 van de 186k sociale huurwoningen in Amsterdam illegaal onderverhuurd.' Dat ging over onderzoek van het FD, waaruit bleek dat het aantal woonfraudeurs in sociale huurwoningen in Amsterdam zo groot is en het gefraudeer zo geraffineerd dat de hele sector dichtslibte. Directe gevolgen: een minimale 3% van de woningen komt per jaar beschikbaar en de wachttijd is gegroeid naar liefst 14 jaar. Woonminister Ollongren kondigde aan nog eens onderzoek te gaan doen, maar erg hoopvol klonk het niet. Maar nu is het vandaag en is er dan toch een wetsvoorstel om illegale onderverhuur harder aan te pakken. Niet alleen in de hoofdstad uiteraard, maar in heel Nederland. De aanpak is tweeledig. Allereerst wordt de huisvestingswet aangepast, waardoor gemeenten een maximale boete opleggen aan sociale huurders die illegaal onderverhuren. Bij de eerste bewezen overtreding kan er dan direct een boete van €20.750 worden gegeven. Dat bedrag is nu de maximale boete bij herhaaldelijk overtreden van de regels, maar omdat dit volgens de minister niet genoeg afschrikt, gaat de maximale boete nu omhoog naar €83.000. Overigens blijft deze vorm van fraude geen economisch delict onder het strafrecht, maar valt dit nog altijd onder het bestuursrecht. Volgens Ollongren, die hierover overleg had met het ministerie van Justitie en Veiligheid, biedt dit een effectievere oplossing om het probleem te kunnen aanpakken dan de strafrechtelijke weg. Hogere boetes slopen de winstgevendheid van de frauders en gemeenten kunnen zo snel en hard optreden, is het idee. Zoals u mogelijk nog weet waren rechters redelijk coulant in verschillende zaken (#1) van sociale huurders die een side hustle hadden op Airbnb, tenzij ze het heel bont maakten door veroorzaakte overlast (#2) en in hoger beroep toch hun biezen moesten pakken. Ollongren erkent dat gedeeltelijke verhuur via Airbnb cs daarom nog altijd anders zal worden bekeken dan permanente onderverhuur. 'Al met al leert de tot zover ontwikkelde rechtspraak dat bij de gedeeltelijke onderverhuur van een sociale huurwoning de huurovereenkomst niet snel zal worden ontbonden'. Want als een bijstandsmoeder met drie kinderen uit huis wordt gezet is dat zielig.

Lees verder

Strengere Airbnb-regels steken de Amsterdamse woningmarkt minder in de fik

Alleen daarom al is de maatregel van de gemeente Amsterdam om per 2019 het aantal airbnb-overnachtingen van 60 tot 30 nachten te beperken een goed idee: nieuwe regel verkleint Airbnb prijseffect op Amsterdamse woningmarkt flink, schrijft ING vandaag in aanvulling op eerdere onderzoeken (1, 2). De halvering van het aantal overnachtingen levert minder geld op voor de verhuurder en dat betekent dat een kleiner deel van de hypotheeklasten gefinancierd kan worden met airbnb-inkomsten. Voorheen €101.500, nu €61.500, dus minder reden om flink (over) te bieden. Dat de opbrengsten minder dan halveren heeft te maken met de overnachtingskosten voor de verhuurder. Volgens ING kan die tot 30 nachten nog gratis terecht bij familie, vrienden en tinderdates; boven de 30 wordt het tijd om zelf een hotel op te zoeken (en meer toelichting op de berekening klikkieklikkie). Dan zijn nog twee opmerkingen van belang bij bovenstaande berekeningen: 1) De meeste woningkopers (58% in de periode 2012-2015) sluiten een hypotheek af die lager is dan wettelijk toegestaan op hun inkomen. Airbnb-inkomsten maken het aantrekkelijk om wel die maximale hypotheek af te sluiten. 2) Wanneer een woning geheel met eigen middelen wordt gefinancierd, dan gaat de hypotheekberekening niet op. Dezelfde ING rekent echter voor dat de contante waarde van de huuropbrengsten daalt en dat verkleint het airbnb-prijseffect in dezelfde mate. Voegen wij nog toe: gewoon verbieden die airbnb-ellende en dan gaat de woningmarkt te 020 weer een stukje normaler doen.

Hoera! Verbieden Airbnb leidt tot goedkopere huizen (en volle hotels)

Huizenprijzen schieten in heel het land (nouja, bijna overal dan) door het dak, maar alleen in Amsterdam kunnen ze de schuld bij Airbnb leggen. 2,1 miljoen van de 2,7 miljoen overnachtingen die in 2017 via het rolkofferplatform in Nederland werden geboekt betrof een nachtje tukken in de hoofdstad. Drie economen betogen in vakblad ESB dat Airbnb op populaire locaties de huizenprijzen omhoog jaagt. Deze conclusie baseren zij op onderzoek in Los Angeles County. Het voordeel is dat LA County bestaat uit 88 gemeentes, waarvan 18 op verschillende tijdstippen maatregelen hebben genomen om de verhuur via Airbnb te beperken of te verbieden. Zodoende konden onderzoekers zien of de zogeheten Home Sharing Ordinances (HSO's) invloed hebben op het aanbod van accommodaties en de huizenprijzen. Gemiddeld genomen daalt het Airbnb-aanbod na een HSO met tien procentpunt. De invloed van Airbnb op de huizenprijzen is volgens hen gemiddeld genomen gering (3%), maar de effecten zijn sterker in buurten met een hoge Airbnb-dichtheid (Hollywood, Beverly Hills). Komt volgens de onderzoekers doordat kopers meer kunnen neerleggen voor een woning, omdat ze een deel kunnen terugverdienen via Airbnb. Een argument dat we nog kennen van ING, maar lastig te onderbouwen blijkt in het geval van Nederland. 

Lees verder

Kijk. Zo pak je Airbnb-hotels aan

In Amsterdam worden ze krankjorum van Airbnb, maar het stadsbestuur heeft geen idee hoe het de rolkoffertsunami volledig kan stoppen. Men rommelt wat met een juridisch lastig houdbaar totaalverbod voor verhuur in populaire wijken en het beperken van de verhuur tot 30 dagen in de overige delen. Vooruit: er is wel wat progressie. Controleurs sluiten steeds meer illegale hotels en er worden meldplichtboetes uitgedeeld. Desondanks hebben de meeste verhuurders lak aan de meldplicht en is de huidige 60-dagenlimiet gemakkelijk te omzeilen. De hoofdstad kijkt jaloers naar Barcelona dat wel een heleboel data van Airbnb krijgt om op te treden tegen illegale verhuur. Volgens de Barcelonese toerismewethouder wist de stad Airbnb op de knieën te dwingen dankzij het slechte imago dat het bedrijf bij de lokale bevolking heeft. Amsterdammers die hun wethouder een handje willen helpen kunnen balkonspringen onder toeristen aanmoedigen. Ondertussen kan de hoofdstad eveneens zijn licht opsteken in de bakermat van Airbnb: San Francisco. Daar hebben ze ook al enige tijd de buik vol van hobby-hoteliers die de woningmarkt verpesten. Dus worden deze op de klassieke Amerikaanse manier aangepakt. Met taffeshoge gerechtelijke schikkingen. 'City Attorney' Dennis Herrera van San Francisco is met twee vastgoedboeren overeengekomen dat ze $2,25 miljoen dokken, omdat ze gedurende de huizencrisis niet netjes aan locals verhuurden maar voor hotelier speelden. In 2014 werd het duo al aangeklaagd, omdat ze huurders het huis uitschopten ten faveure van vakantieverhuur. Na een schikking van $276.000 gingen ze vrolijk verder met het verairbnb'en van hun appartementen. Een paar duizend overtredingen verder volgt nu de miljoenenschikking. Daarnaast mag het duo tot mei 2025 de appartementen niet meer voor de korte termijn verhuren. Weer een loopje nemen met de regels is er niet bij, want het vastgoed dient nu als onderpand ter naleving van de regels. 'This outcome frees up more homes for long-term tenants and stops unfair competition in the marketplace', juicht Herrera in het persbericht. En Airbnb? Die gooien de verhuurders onder de bus is blij dat San Francisco de middelen heeft 'to enforce the rules'. Nou, hup Amsterdam, waar wacht je op! 

Lukt 99% zeker niet. Toch wil Amsterdam Airbnb verbieden

Hopsa. De Amsterdamse coalitie gaat vol voor de Airbnb-kill. GroenLinks, D66, PvdA en SP komen vandaag met een motie waarmee het bewoners in de bovenstaande buurten verboden moet gaan worden hun woning te verhuren aan blowende Italianen en andere toeristen. Goed nieuws zou een mens kunnen betogen, maar de vraag is of dit juridisch wel helemaal gaat lukken. Met de huidige regels in ieder geval niet, zegt de plaatselijke wethouder. Gemeenten bepalen de plaatselijke woonregels zelf met de Huisvestingsverordening. Zo mag er in veel gemeenten geen woonruimte onttrokken worden aan de woningvoorraad. Maar, en daar zit een beetje het probleem, is daar bij Airbnb-verhuur voor een paar weken per jaar wel sprake van? Om die vraag uit de wereld te helpen, zou Den Haag nog meer moeten sleutelen aan de nationale wetgeving. Want de nationale wetgeving stelt de grenzen aan hoever gemeenten mogen gaan met hun reguleerdriften. Daarbij wordt Den Haag dan weer beperkt door internationale verdragen. Zoals het ongestoorde genot op eigendom dat ons wordt gegund via het EVRM. Dat eigendomsrecht mag dan weliswaar weer ingeperkt worden door Den Haag (probeer maar eens een dakkapelletje te timmeren op uw huis), maar niemand weet of een Airbnb-en-andere-vakantieverhuurbedrijven-verbod binnen de lijntjes past. De vlag kan 100% zeker uit in de rest van Amsterdam als de 020-coalitie zijn zin krijgt.BAM! Tweede Kamer verklaart de oorlog aan Airbnb

Een beetje inwoner van een grote stad heeft de tering aan Airbnb en de bijbehorende bukkake. En zo komt het dat New York, Parijs, Berlijn en Amsterdam bezig zijn om het platform de voet dwars te zetten. Maar Amsterdam heeft daarbij de hulp van Den Haag nodig. Welnu, die hulp komt er. De Tweede Kamer neemt zojuist zes anti-Airbnb-moties kamerbreed aan. Meer duiding over hoe zinvol die moties zijn vindt u hier. Soort van gegroepeerd vindt u ze terug na de breek.

Lees verder

Joechei! We hebben de antwoorden inzake het onbelaste tuinhuis op Airbnb

Naar aanleiding van ons topic over het echtpaar dat een tuinhuis op Airbnb gooide, vroeg D66 aan onze favoriete staatssecretaris van Financiën Menno Snel hoe het zit met dit opmerkelijke gaatje in de inkomstenbelasting. Vandaag krijgen we antwoord. Maatregelen om het gat te dichten volgen vooralsnog niet, want de Belastingdienst gaat in hoger beroep. En terecht volgens Snel. Die is met de Belastingdienst van mening dat huurinkomsten uit Airbnb voor elke eigenwoningbezitter belast zijn, ongeacht de vraag of de woning in zijn geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd. En daarmee is het wachten op de hogere rechter die zich nu over het tuinhuis buigt en de vraag zal beantwoorden of ook gedeeltelijke verhuur leidt tot 'Inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw eigen woning' op de belastingaangifte. Speaking of which. Snel levert met de antwoorden een aanvulling op ons eerdere wob-verzoek: in 2014 gaven 5.518 eigenwoningbezitters inkomsten uit toeristenverhuur op. In 2016 ongeveer 8.000, voor in totaal €24 miljoen. Zorgt ervoor dat Airbnb via de inkomstenbelasting de schatkist met €10 miljoen spekt. Of elke woningbezitter netjes Airbnb-aangifte doet, durft de staats niet te zeggen. Nadere fiscale duiding in onderstaande film.Airbnb verklaart oorlog aan New York: 'Gemeenteraad is dochteronderneming van hotelsector!'

De gemeenteraad van New York heeft het niet zo op Airbnb en doet er alles aan om de opmars van de huisdeelsite een halt toe te roepen. Laatste wapenfeit is dat online platformen die woningen verhuren in New York gegevens van verhuurders door moeten geven aan de 'Office of Special Enforcement', een speciale afdeling die toeziet op naleving van de strenge Airbnb-regels. Als u in hartje Amsterdam woont zult u denken: 'Volkomen gelijk!' Want net als in Amsterdam is het bestuur van New York van mening dat het verhuren van woonruimte voor korte perioden de sfeer in een buurt verziekt en de huurprijzen onder druk zet.  Hier schreven we al eerder het volgende over: (Airbnb) 'weigert bijvoorbeeld gegevens van verhuurders aan de gemeente af te staan en daarom moet 020 het momenteel doen met een slap aftreksel uit de database. Officieel doet Airbnb dat omwille van uw privacy, maar officieus om handhaving van de strikte eisen onmogelijk te maken. Elke nacht minder verhuren betekent immers minder inkomsten.' En angst voor inkomstenderving geldt zeker voor New York, als één van de populairste bestemmingen. Daarnaast speelt ook mee dat de regels zodra ze zijn doorgevoerd ook door andere grote steden worden overgenomen. Daar ga je dan, als de grootste deeleconomie-sloper van de wereld prachtinitiatief om mensen met andere culturen te laten kennismaken. Daarom stapt Airbnb nu naar de rechter om te voorkomen dat de regels in New York worden doorgevoerd, meldt Bloomberg. Airbnb roept uiteraard dat het een vreselijk en bovendien onwettig voorstel is, dat grondwettelijke rechten met voeten treedt. En bovendien zou de stad de hotelsector stiekem een steuntje in de rug willen geven. 'The New York City Council is a wholly owned subsidiary of the hotel industry, and they aren’t interested in working together', aldus de dienstdoende lobbyist van de startup. De vraag blijft natuurlijk waarom New York zou moeten willen samenwerken. Bovendien is niet iedere nacht wakker gehouden worden door kotsende toeristen ook een soort van grondrecht. 

Das Kapital legt uit! Airbnb en een iets andere belastingaangifteWij pollden, u koos en daarom probeert DK-redacteur J. van Wensen uit te leggen hoe het zit met Airbnb en de belastingaangifte. Tot voor kort leek de wereld namelijk vrij overzichtelijk. Huurders die hun woning op Airbnb knallen betalen geen belasting over de huurinkomsten. Mensen met een eigen woning krijgen minder hypotheekrenteaftrek slash een hoger eigenwoningforfait. Maar zo werkt het dus niet helemaal, zei de rechter. En meer over die uitspraak ziet u in de film. Achtergronden over de zaak las u reeds hier, het hoger beroep plus een duiding van de wondere wereld achter het eigenwoningforfait daar. Hosts van Airbnb die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte kijken globaal dan weer daardaar (maar zie ook de video). Zeggen wij er nog bij dat er ondertussen Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van onze berichtgeving en dat de minister daarover lang moet nadenken. Kijkers zonder koptelefoon kunnen de ondertiteling aanzetten.

Krijgt u een boete voor illegale vakantieverhuur? Airbnb betaalt de advocaat

Niet alleen Amsterdam wordt knettergek van Airbnb, ook New York is het al tijden zat. Onder meer omdat het ge-Airbnb leidt tot hogere maandlasten voor de locals ($616 miljoen aan huurstijgingen in 2016 en verder rassies). Dus stelt NYC strikte eisen aan zij die hun woning in de vakantieverhuur willen gooien, net zoals Amsterdam dat doet. Airbnb spuugt op die eisen. Het weigert bijvoorbeeld gegevens van verhuurders aan de gemeente af te staan en daarom moet 020 het momenteel doen met een slap aftreksel uit de database. Officieel doet Airbnb dat omwille van uw privacy, maar officieus om handhaving van de strikte eisen onmogelijk te maken. Elke nacht minder verhuren betekent immers minder inkomsten. Airbnb tart ongeveer alle steden ter wereld in een strijd die vandaag next-level gaat: vakantieverhuurders die een boete krijgen van hun gemeente kunnen aankloppen bij Airbnb. Het bedrijf met een waarde van $65 miljard (?) betaalt de advocaatkosten die bij de bezwaar- en beroepsprocedure komen kijken. De primeur is voor New York. De stad ontmantelde een illegaal hotel en mag nu tegen een leger advocaten gaan vechten dat met oneindig gezwets een veroordeling van de illegale verhuurder tot het oneindige zal proberen te rekken. Een pdf van de zaak vindt u hier en een samenvatting van de zaak bij Bloomberg. Bij Politico leest u meer over het nieuws dat New York vandaag waarschijnlijk een wet aanneemt die Airbnb verplicht om nu eens echt de gegevens van verhuurders te delen. Uiteraard tot verdriet van Airbnb dat stelt dat de gemeente zich door de reguliere hotels heeft laten omkopen. Afijn. Wil je als stad wat, dan krijg je dus processen des doods aan je broek. Hup NYC go en gaan wij wachten op de eerste Nederlandse zaak met Airbnb-rechtsbijstand. Update: wet aangenomen.

Foto: De Halve Maen met op de achtergrond de New Yorkse Brooklyn Bridge. De Halve Maen is het enige bestaande replica van het schip waarmee Henry Hudson in dienst van de VOC in 1609 de Hudson rivier opvoer. ANP LEX VAN LIESHOUT 

Linktip: Energie vergelijken