20 topics
#ai

Nieuwe AI kan echte Rembrandts van neppers onderscheiden

In 1935 stonden 611 schilderijen nog te boek als 'echte Rembrandts'. Inmiddels is deze lijst in lengte gehalveerd. Oorzaak van deze krimp ligt in de opkomst van nieuwe, nauwkeurigere onderzoeksmethoden. In dit verband kan gewezen worden op het levenswerk van Ernst van de Wetering die in zijn onderzoek stijl-analyse intelligent combineerde met strenge, natuurwetenschappelijke proefnemingen. Anno 2019 is het de verwachting dat een slim algoritme echt en fake nog beter zal kunnen onderscheiden dan wetenschappers. Probleem is dat er voor normale, op beeldherkenning afgestemde AI's te weinig fakes en originelen beschikbaar zijn om ze adequaat te kunnen trainen. Zelfs indien bijvoorbeeld alle 611 echte en valse Rembrandts beschikbaar zijn, zou dat maar 12% van de minimale benodigde hoeveelheid input zijn. Twee amateur-AI-onderzoekers, een Amerikaans echtpaar, hebben voor dit probleem een oplossing gevonden. In plaats van de AI los te laten op de grote high-res afbeeldingen van de schilderijen, werkt hun AI (ook wel 'convolutional neural networks/CNNs' genoemd) met kleinere stukjes afbeelding: 'Their method split the Rembrandt images into some 13,000 tiles from his commonly accepted oeuvre of portraits. Then, they trained their CNN on those tiles instead of the entire original paintings. To test their neural net, they ran a series of known fakes and known canonical works (none of which were in the original training set) to see if the Rembrandt CNN could tell the difference.' Daarbij let de AI op voornamelijk op het entropie-gehalte van het beeld, i.e. de diversiteit van de informatie of de mate waarin deze níet overtollig of te comprimeren is. Meer informatie hierrrr. Het resultaat: 'They report a success rate of 90.4 percent.' Of dat percentage voldoende is om een groot veilingshuis te overtuigen van de originaliteit van een bepaald werk, is dan sterk de vraag.  In welke mate de waarheidsclaims van de huidige 'kunstwetenschap' juist zijn, kan natuurlijk ook niet worden vastgesteld.

Met 5G worden alle dingen slim. Maar waar zou straks 6G voor nodig zijn?

Terwijl op dit moment zo ongeveer overal ter wereld de fundamenten worden gelegd voor de vijfde generatie mobiele netwerken, kijken sommige mensen alweer uit naar de volgende generatie, de 6G. Nu wordt het nut van 5G, dat tien tot twintig (of meer) keer sneller is dan het huidige 4G, vooral gezocht in het faciliteren van het internet of-things-gebeuren, u weet wel, bijvoorbeeld bij autonoom rijdende auto's die slim met elkaar communiceren. De vraag is dan, los van de commerciële voordelen die aan de aanleg en uitrol ervan kleven, of er nog wel een volgende generatie netwerken nodig is en, zo ja, welke tech deze dan zou moeten faciliteren. Twee Duitse wetenschappers hebben zich met deze 6G-nutsvraag bezig gehouden. Hun antwoord (pdf) zal u niet heel erg verbazen: 'In summary, we envision that the emergence of AI will be the driver of 6G, which will enable the proliferation of distributed independent autonomous systems and associated common goal-driven massive fog-computing clusters.' Dan hebben we niet over de speaker-AI's van Amazon of Google, maar over AI's die bijvoorbeeld het vliegverkeer kunnen afstemmen of in samenwerking met de AI's van de zelfrijdende auto's het rijverkeer kunnen regelen. Voor een AI dus die in de hoogste mate bewust is van de omgeving, met andere AI's adequaat communiceert, situaties scherp inschat en daarop anticiperend handelt en dat allemaal razendsnel kan uitvoeren, komt 5G te kort: 'Interactions will therefore be necessary in vast amounts, to solve large distributed problems where massive connectivity, large data volumes and ultra low-latency beyond those to be offered by 5G networks will be essential.' In 2030, als 6G-tech door de Huawei's van dat moment wordt uitgerold, hoeft u geen rijbewijs meer te hebben, als deze wetenschappers gelijk krijgen.

Googles beste AI zakt bijna voor eenvoudige, scholierniveau wiskundetoets

Als het gaat om de snelvoetige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), dan regeert de hyperbool maar al te vaak in de mediadiscussies daarover. Ofwel, zeggen eschatologische onheilspredikers, AI gaat binnen afzienbare tijd als Skynet de mensheid verdelgen (Elon Musk), ofwel, zeggen de wat meer positief gestemden, AI gaat het de mens dermate gemakkelijk maken dat mensenwerk een overbodigheid wordt zodat we, om toch kapitaal in mensenhanden te houden de robots zelf maar belasting moeten gaan opleggen (Bill Gates). Hoe ontnuchterend is het dan als blijkt dat de 'state of the art' neurale netwerken uit Googles Deep Mind-laboratorium een eenvoudige wiskundetoets maar ternauwernood kunnen doorstaan. De AI's werden een schriftelijke basistoets voorgelegd met opdrachtjes op gebied van algebra, probabiliteit en aritmetica. Middelbareschoolwerk. Ze kwamen er niet goed uit, 'On these exam questions, the Transformer model got 14/40 questions correct, which is (proportionally) equivalent to that of an E grade student', vertellen de onderzoekers. Het blijkt dat het kunnen oplossen van wiskundigeproblemen niet zozeer een kwestie is van inductie en bewijs, 'maar', zeggen de onderzoekers in hun paper, geschiedt 'on the basis of inferring, learning, and exploiting laws, axioms, and symbol manipulation rules.' Wiskundig denken is ook voor een AI dus niet eenvoudig. Het vermakelijke onderzoek vindt u hier. Het blijkt dus dat AI's op dit moment weliswaar de beste schakers of Go-spelers kunnen verslaan, maar het tegen een wiskundig beetje begaafde scholier op alle fronten aflegt. Twijfels zijn dan ook gerechtigd, of een AI binnenkort in staat zal zijn om de mensheid te verdelgen of überhaupt zijn eventuele belastingafdracht wel adequaat kan berekenen. Geinig moehaha-momentje wel.

Boeing presenteert onbemande AI-straaljager

Robots die het werk overnemen van mensen. Er is al veel over gezegd en gediscussieerd. Met reden. Als het gaat om de banen bij defensie dan focust de discussie zich op, in de woorden van professor AI Noel Sharkey, een bekend tegenstander van robotica-wapens, 'the robotization of the battlespace and the increasing automation of killing'. Robots hebben geen geweten, mensen wel, dus daarom moeten we volgens de professor de ontwikkeling van AI in wapens in de ban doen. Gaat niet gebeuren. De opmars van de robots/AI's in de ontwikkeling lijkt echter niet te stoppen, temeer natuurlijk omdat landen coûte que coûte niet voor elkaar willen onderdoen. Laatste wapenfeit in de AI-wapenwedloop: Boeing presenteerde deze week een model van onbemande, autonoom vliegende, AI-straaljager. De 'Boeing Airpower Teaming System' zoals het vliegtuig formeel heet, zal dienstdoen als 'wingman', d.w.z. 'will complement and extend airborne missions through smart teaming with existing military aircraft.' Eigenlijk is het dus een drone met een specifieke functie van een bemand gevechtsvliegtuig. De voordelen ten overstaan van een bemande straaljager liggen voor de hand: G-krachten zijn minder problematisch, langere vluchten kunnen worden ondernomen en de AI kan sneller en meer informatie verwerken dan een piloot. Bovendien bedragen de kosten van de AI-wingman volgens de Amerikaanse vliegtuigbouwer maar 'een fractie' van het aanschafbedrag van een normale straaljager. De eerste vlucht is gepland in 2020. Het is nog een beetje de vraag wat de verhouding in gevechtssituaties zal zijn tussen de bemande en deze onbemande vliegtuigen en in hoeverre de menselijke piloten bepalen welke acties er worden ondernomen. Het Wingman-project geldt als Boeings grootste investering in de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen buiten de VS, te weten Australië. Boeings project staat niet op zichzelf, de Amerikaanse luchtmacht presenteerde al in 2017 een onbemand gevechtsvliegtuigsysteem in het kader van haar Loyal Wingman-programma.

Ouderen blijven sterven bij bosjes. AOW-leeftijd mogelijk weer minder snel omhoog

Mogelijk gaat 2019 het jaar worden van de ***trendbreuk***. Mocht wederom uit de cijfers van het CBS blijken dat meer mensen overlijden dan actuarissen hebben voorspeld, dan heeft dat gevolgen voor de aow en uw pensioen. Zeggen wij niet, maar zegt een actuaris die constateert dat de sterfte al drie jaar lang hoger ligt dan verwacht. Tegen het Financieele Dagblad: '"De afgelopen jaren is er bijna ieder jaar een griepepidemie", zegt actuaris Daan Kleinloog van Sprenkels en Verschuren. "Als de griepgolven structureel extremer blijken te zijn dan in het verleden, dan zou dit impact hebben op de prognose van de levensverwachting en dus van de verwachte AOW-leeftijd"'. De officiële prognoses van de levensverwachting komen van het Actuarieel Genootschap en de officiële AOW-leeftijd is weer gebaseerd op die prognoses. De mogelijke trendbreuk bestaat eruit dat sinds 2000 mensen ouder werden dan voorspeld, maar heden ten dage jonger. Voor pensioenfondsen, die in het verleden overvallen werden door lang levende pensionado's, is dit goed nieuws. Er hoeven immers minder pensioenen uitbetaald te worden dan verwacht, dus verbetert de financiële positie aka de dekkingsgraad. En ook politiek is het handig. Onder druk van de vakbonden kijken het CPB en het RIVM naar de levensverwachting en de daaraan gekoppelde AOW-leeftijd: de bonden willen heel graag dat hun achterban eerder met pensioen kan en voelen niks voor de rappe stijging van de AOW-leeftijd (punt 8). Overheidje vreest voor de houdbaarheid van de financiën en wil juist de aow op zo hoog mogelijke leeftijd in laten gaan. Maar als de griep ook dit jaar een handje helpt, dan pakt de vervroeging niet al te duur uit en vinden vakbonden en het kabinet elkaar en leeft iedereen alsnog lang en gelukkig. Voor verdere berichtgeving over sterfte, aow en alles raadplege men ons archief. Wie zin heeft om een heel lang verhaal te lezen over ziektes en sterfte kan terecht bij de/het NRC, want moraal du verhaal: gezond leven heeft geen zin, koop sigaretten en worstenbroodjes.

Googles AI verslaat nu ook professionele gamer Starcraft 2

Games bieden een ideale mogelijkheid om het prestatievermogen van artificiële intelligentie (AI) te beproeven en in verhouding te stellen tot de IQ's van de beste menselijke gamers. Dat gebeurde eerst op bordspellen als schaak (1997: Kasparov verliest van Deep Blue) of go, maar inmiddels dienen ook computergames als Dota 2 en nu zelfs het real-time strategiespel Starcraft 2 als testplatforms. Elk spel stelt met eigen regels, tijdsframe en spelomgeving specifieke eisen aan de menselijke en kunstmatige intelligentie en daarmee samenhangende besluit- en handelingsactieradius. DeepMind, Googles AI-ontwikkelaar, heeft speciaal voor de Starcraft 2 de AI 'AlphaStar' ontwikkeld. Deze AI heeft eind vorige week een topgamer van Starcraft 2, Grzegorz Komincz alias 'MaNa', met 5-0 van het digitale veld geveegd. Natuurlijk is er een leuk filmpje van de inmaakpot vinden op YouTube. Moeilijkheid voor AI's in real-time strategiegames is dat ze niet zoals bij schaken of go rustig de tijd hebben om de volgende stap te calculeren, maar al doende beslissingen moet nemen in vrij chaotische omstandigheden en voortdurend moeten anticiperen. AlphaStar heeft zichzelf via het zogenaamde 'reinforcement learning' het Starcraft-spel eigen gemaakt. Dat is een relatief nieuwe vorm van auto-leren dat - heel kort door de bocht - het leerproces van dieren nabootst, maar dan sneller. Meer info hier. Nu denkt u wellicht dat dit allemaal geen RL-impact heeft en uw tijd wel zal duren. Daarvoor zijn er te veel overeenkomsten tussen situaties die bij moderne oorlogsvoering en die deze game bepalen te groot. Idem het soort eisen die deze omstandigheden aan strategische intelligenties stellen. Zonder daarbij in een AI-Godwin (= Skynet-AIpocalypse) te vervallen, zou men gerust kunnen stellen dat met deze overwinning het moment dichterbij is gekomen dat een moderne oorlog niet gewonnen kan worden zonder dat het AI-knopje is ingedrukt, in het geval dat de tegenpartij ook door een AI de boel laat regelen en qua strijdmacht ongeveer even sterk is. Daar kan  - in alle nuchterheid - nog wel tegen worden ingebracht dat bij deze Starcraft-test de AI vanuit een godspositie zijn eigen units kan besturen en in de game niet hoeft samen te werken met andere, minder begaafde intelligenties (mens of robot). Dit soort samenwerkingen, en dan vooral de wijze waarop de AI anticipeert op de 'fouten' van medestanders, is nog wel iets wat bij een werkelijke oorlog een bepalende factor kan zijn. 

IBM ontwikkelt een debat-robot die aan al het politieke gezever een einde maakt

Het is inzake de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) slechts een kwestie van tijd, als we de horror-verhalen mogen geloven, voordat wij mensen worden gedegenereerd tot een stel huisprimaten en de robots in onze plaats de wereld gaan bestieren. Voorlopig is de stand van zaken van de modernste AI nog vergelijkbaar met het functioneren van uw briljante, maar zwaar autistische neefje, wiens handelen en denken binnen exact gedefinieerde kaders geniaal is, maar waar verder geen normaal gesprek mee te voeren valt, omdat de meeste vormen van humor, ironie en non-verbale uitingen niet door hem in hun performatieve dimensie worden begrepen. Hij laat u kansloos bij een potje schaak, of go, maar zodra er een stelling besproken moet worden waarbij argumenten voor of tegen aan bod moeten komen, dan komt hij niet verder dan wat onsamenhangend gestotter. De menselijke taal in zijn pragmatische veelzijdigheid is zowel struikelblok als een van de grootste uitdagingen voor huidige AI-ontwikkelaars. IBM, u weet wel, ooit voorloper op gebied van alle IT en nu bezig met een comeback, heeft in dit kader een cloud-based programma ontwikkeld waarmee het van mensen leert te debatteren. IBM noemt het 'Project Debater - Speech by Crowd'. Volgens The Next Web is het een 'new and experimental cloud-based AI platform for crowdsourcing decision support.” It solicits arguments for and against a specific topic from as many humans as possible and then uses them to create debate speeches.' De AI verzint zelf geen argumenten, maar is afhankelijk van de input van mensen, die het vervolgens vergelijkt met andere ingevoerde opinies, categoriseert, clustert en in een argumentatief narratief zet dat voor of tegen een bepaalde stelling ageert. Fillempie na de break. Als u denkt dat er een einde komt aan deze Trumpiaanse tijden van nepnieuws en leugenachtige retoriek  in de vorm van een alwetende debatterende, volstrekt neutrale AI-messias, dan zult u nog even moeten wachten. De AI is in ontwikkeling maar 'the company hopes to eventually unveil a system capable of engaging humans in unbiased debate. Imagine an (artificially) intelligent being capable of engaging a world-class debater on any topic without bias, opinion, or any agenda.' Mmmja, eerst zien aanhoren, dan geloven. Het is (voorlopig nog) aan u om te debatteren welke politicus het straks als eerste af zal leggen tegen deze AI.

Lees verder

Waarom een verwijzing naar Skynet bij sommige AI-onderzoeken onvermijdelijk is

De Godwin mag dan voor het merendeel van de langdurige online-discussies van toepassing zijn, als het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI) is, dan neemt naarmate de discussie langer duurt de kans niet zozeer toe op een verwijzing naar Hitler of het nazisme, maar veeleer het opdoemen van een Skynet-scenario. Een 'Skywin'. Sinds de Terminator-films uit het vorige millennium staat Skynet immers voor de apocalyps met God noch Hitler, maar een hyperslimme kunstmatige intelligentie in de rol van nemesis. Het is een archetype natuurlijk, een variant van de Bijbelse eindtijdverhaal waarin schepsel zich keert tegen schepper et cetera. Wie de ontwikkelingen in de AI-wetenschap een beetje volgt, ontkomt ook niet aan een 'Skywin'. Lees de volgende zin van een van de Yale-onderzoekers die bezig zijn om een AI zoiets als eigendom en de sociale regels daaromtrent te leren(uittreksel hiero): 'Understanding about object ownerships, permissions, and customs is one of these topics that hasn’t really received much attention but will be critical to the way that machines operate in our homes, schools, and offices'. Aldus verkondigde de wetenschapster van Yale tegen Futurism

Lees verder

CPB: Nederlands innovatiebeleid is pre-historisch en slaat nergens op

Innoveren kun je grofweg op twee manieren doen. Zeggen wij niet, maar het Centraal Planbureau wel. Zo is er het klassieke gesloten model waarbij knappe koppen in loondienst worden opgesloten in een stoffige kamer totdat ze 'Eureka' roepen. Dan worden ze bevrijd door bedrijfsjuristen om hun vondst snel in een octrooi te gieten. Hipper is het open innovatiemodel waarbij handige IT-jongens skypen met Kazachse programmeurs, codes op GitHub plempen en data delen met externe partijen. Want er is tegenwoordig heel takkeveel data.Het CPB heeft een schitterende manier gevonden om takkeveel te definiëren. 'De deeltjesversneller van CERN levert bijvoorbeeld 1 petabyte aan data op per seconde.2 Dat is een hoeveelheid informatie die ruwweg vergelijkbaar is met een foto per seconde van iedere wereldburger.'  Om welk fotoformaat het gaat weten we niet, maar dat terzijde. U begrijpt waar het CPB heen wil: hup moderne manier en boe ouderwetse manier (want ongezellig en onbetaalbare medicijnen). Helaas draagt u via ons overheidje allemaal bij aan de verderfelijke variant van innoveren. De Nederlandse overheid trekt jaarlijks een slordige €3 miljard uit om innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Het overgrote deel loopt via twee subsidies. De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), een loonsubsidie om de loonkosten van de speurneuzen te drukken. De Innovatiebox stelt bedrijven in staat om winsten uit 'innovatieve activiteiten' te belasten tegen een verlaagd tarief (nu 5%, straks 7%). 

Lees verder

China verovert de wereld met kunstmatige intelligentie

Zo’n honderd jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, brak olie door als de grondstof van de 20ste eeuw. 

Waar de Industriële Revolutie van de 19de eeuw gebouwd was op kolen beseften regeringsleiders tijdens de vernietiging van de Groote Oorlog dat het zwarte goud onmisbaar was om een machtige mogendheid te blijven, militair en economisch. U heeft vast wel eens gehoord dat data de olie zijn van de 21ste informatie-economie. Als dat zo is, is China, waar overheid internetgiganten beschikken over data van 1,4 miljard gebruikers, het Saudi-Arabië van de data. Waar tanks, vliegtuigen en auto’s afhankelijk zijn van olie, worden algoritmes en kunstmatige intelligentie samengesteld met data. Er zijn een hoop tekenen dat China ‘the place to be’ wordt op gebied van AI.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken