16 topics
#ai

Ouderen blijven sterven bij bosjes. AOW-leeftijd mogelijk weer minder snel omhoog

Mogelijk gaat 2019 het jaar worden van de ***trendbreuk***. Mocht wederom uit de cijfers van het CBS blijken dat meer mensen overlijden dan actuarissen hebben voorspeld, dan heeft dat gevolgen voor de aow en uw pensioen. Zeggen wij niet, maar zegt een actuaris die constateert dat de sterfte al drie jaar lang hoger ligt dan verwacht. Tegen het Financieele Dagblad: '"De afgelopen jaren is er bijna ieder jaar een griepepidemie", zegt actuaris Daan Kleinloog van Sprenkels en Verschuren. "Als de griepgolven structureel extremer blijken te zijn dan in het verleden, dan zou dit impact hebben op de prognose van de levensverwachting en dus van de verwachte AOW-leeftijd"'. De officiële prognoses van de levensverwachting komen van het Actuarieel Genootschap en de officiële AOW-leeftijd is weer gebaseerd op die prognoses. De mogelijke trendbreuk bestaat eruit dat sinds 2000 mensen ouder werden dan voorspeld, maar heden ten dage jonger. Voor pensioenfondsen, die in het verleden overvallen werden door lang levende pensionado's, is dit goed nieuws. Er hoeven immers minder pensioenen uitbetaald te worden dan verwacht, dus verbetert de financiële positie aka de dekkingsgraad. En ook politiek is het handig. Onder druk van de vakbonden kijken het CPB en het RIVM naar de levensverwachting en de daaraan gekoppelde AOW-leeftijd: de bonden willen heel graag dat hun achterban eerder met pensioen kan en voelen niks voor de rappe stijging van de AOW-leeftijd (punt 8). Overheidje vreest voor de houdbaarheid van de financiën en wil juist de aow op zo hoog mogelijke leeftijd in laten gaan. Maar als de griep ook dit jaar een handje helpt, dan pakt de vervroeging niet al te duur uit en vinden vakbonden en het kabinet elkaar en leeft iedereen alsnog lang en gelukkig. Voor verdere berichtgeving over sterfte, aow en alles raadplege men ons archief. Wie zin heeft om een heel lang verhaal te lezen over ziektes en sterfte kan terecht bij de/het NRC, want moraal du verhaal: gezond leven heeft geen zin, koop sigaretten en worstenbroodjes.

Googles AI verslaat nu ook professionele gamer Starcraft 2

Games bieden een ideale mogelijkheid om het prestatievermogen van artificiële intelligentie (AI) te beproeven en in verhouding te stellen tot de IQ's van de beste menselijke gamers. Dat gebeurde eerst op bordspellen als schaak (1997: Kasparov verliest van Deep Blue) of go, maar inmiddels dienen ook computergames als Dota 2 en nu zelfs het real-time strategiespel Starcraft 2 als testplatforms. Elk spel stelt met eigen regels, tijdsframe en spelomgeving specifieke eisen aan de menselijke en kunstmatige intelligentie en daarmee samenhangende besluit- en handelingsactieradius. DeepMind, Googles AI-ontwikkelaar, heeft speciaal voor de Starcraft 2 de AI 'AlphaStar' ontwikkeld. Deze AI heeft eind vorige week een topgamer van Starcraft 2, Grzegorz Komincz alias 'MaNa', met 5-0 van het digitale veld geveegd. Natuurlijk is er een leuk filmpje van de inmaakpot vinden op YouTube. Moeilijkheid voor AI's in real-time strategiegames is dat ze niet zoals bij schaken of go rustig de tijd hebben om de volgende stap te calculeren, maar al doende beslissingen moet nemen in vrij chaotische omstandigheden en voortdurend moeten anticiperen. AlphaStar heeft zichzelf via het zogenaamde 'reinforcement learning' het Starcraft-spel eigen gemaakt. Dat is een relatief nieuwe vorm van auto-leren dat - heel kort door de bocht - het leerproces van dieren nabootst, maar dan sneller. Meer info hier. Nu denkt u wellicht dat dit allemaal geen RL-impact heeft en uw tijd wel zal duren. Daarvoor zijn er te veel overeenkomsten tussen situaties die bij moderne oorlogsvoering en die deze game bepalen te groot. Idem het soort eisen die deze omstandigheden aan strategische intelligenties stellen. Zonder daarbij in een AI-Godwin (= Skynet-AIpocalypse) te vervallen, zou men gerust kunnen stellen dat met deze overwinning het moment dichterbij is gekomen dat een moderne oorlog niet gewonnen kan worden zonder dat het AI-knopje is ingedrukt, in het geval dat de tegenpartij ook door een AI de boel laat regelen en qua strijdmacht ongeveer even sterk is. Daar kan  - in alle nuchterheid - nog wel tegen worden ingebracht dat bij deze Starcraft-test de AI vanuit een godspositie zijn eigen units kan besturen en in de game niet hoeft samen te werken met andere, minder begaafde intelligenties (mens of robot). Dit soort samenwerkingen, en dan vooral de wijze waarop de AI anticipeert op de 'fouten' van medestanders, is nog wel iets wat bij een werkelijke oorlog een bepalende factor kan zijn. 

IBM ontwikkelt een debat-robot die aan al het politieke gezever een einde maakt

Het is inzake de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) slechts een kwestie van tijd, als we de horror-verhalen mogen geloven, voordat wij mensen worden gedegenereerd tot een stel huisprimaten en de robots in onze plaats de wereld gaan bestieren. Voorlopig is de stand van zaken van de modernste AI nog vergelijkbaar met het functioneren van uw briljante, maar zwaar autistische neefje, wiens handelen en denken binnen exact gedefinieerde kaders geniaal is, maar waar verder geen normaal gesprek mee te voeren valt, omdat de meeste vormen van humor, ironie en non-verbale uitingen niet door hem in hun performatieve dimensie worden begrepen. Hij laat u kansloos bij een potje schaak, of go, maar zodra er een stelling besproken moet worden waarbij argumenten voor of tegen aan bod moeten komen, dan komt hij niet verder dan wat onsamenhangend gestotter. De menselijke taal in zijn pragmatische veelzijdigheid is zowel struikelblok als een van de grootste uitdagingen voor huidige AI-ontwikkelaars. IBM, u weet wel, ooit voorloper op gebied van alle IT en nu bezig met een comeback, heeft in dit kader een cloud-based programma ontwikkeld waarmee het van mensen leert te debatteren. IBM noemt het 'Project Debater - Speech by Crowd'. Volgens The Next Web is het een 'new and experimental cloud-based AI platform for crowdsourcing decision support.” It solicits arguments for and against a specific topic from as many humans as possible and then uses them to create debate speeches.' De AI verzint zelf geen argumenten, maar is afhankelijk van de input van mensen, die het vervolgens vergelijkt met andere ingevoerde opinies, categoriseert, clustert en in een argumentatief narratief zet dat voor of tegen een bepaalde stelling ageert. Fillempie na de break. Als u denkt dat er een einde komt aan deze Trumpiaanse tijden van nepnieuws en leugenachtige retoriek  in de vorm van een alwetende debatterende, volstrekt neutrale AI-messias, dan zult u nog even moeten wachten. De AI is in ontwikkeling maar 'the company hopes to eventually unveil a system capable of engaging humans in unbiased debate. Imagine an (artificially) intelligent being capable of engaging a world-class debater on any topic without bias, opinion, or any agenda.' Mmmja, eerst zien aanhoren, dan geloven. Het is (voorlopig nog) aan u om te debatteren welke politicus het straks als eerste af zal leggen tegen deze AI.

Lees verder

Waarom een verwijzing naar Skynet bij sommige AI-onderzoeken onvermijdelijk is

De Godwin mag dan voor het merendeel van de langdurige online-discussies van toepassing zijn, als het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI) is, dan neemt naarmate de discussie langer duurt de kans niet zozeer toe op een verwijzing naar Hitler of het nazisme, maar veeleer het opdoemen van een Skynet-scenario. Een 'Skywin'. Sinds de Terminator-films uit het vorige millennium staat Skynet immers voor de apocalyps met God noch Hitler, maar een hyperslimme kunstmatige intelligentie in de rol van nemesis. Het is een archetype natuurlijk, een variant van de Bijbelse eindtijdverhaal waarin schepsel zich keert tegen schepper et cetera. Wie de ontwikkelingen in de AI-wetenschap een beetje volgt, ontkomt ook niet aan een 'Skywin'. Lees de volgende zin van een van de Yale-onderzoekers die bezig zijn om een AI zoiets als eigendom en de sociale regels daaromtrent te leren(uittreksel hiero): 'Understanding about object ownerships, permissions, and customs is one of these topics that hasn’t really received much attention but will be critical to the way that machines operate in our homes, schools, and offices'. Aldus verkondigde de wetenschapster van Yale tegen Futurism

Lees verder

CPB: Nederlands innovatiebeleid is pre-historisch en slaat nergens op

Innoveren kun je grofweg op twee manieren doen. Zeggen wij niet, maar het Centraal Planbureau wel. Zo is er het klassieke gesloten model waarbij knappe koppen in loondienst worden opgesloten in een stoffige kamer totdat ze 'Eureka' roepen. Dan worden ze bevrijd door bedrijfsjuristen om hun vondst snel in een octrooi te gieten. Hipper is het open innovatiemodel waarbij handige IT-jongens skypen met Kazachse programmeurs, codes op GitHub plempen en data delen met externe partijen. Want er is tegenwoordig heel takkeveel data.Het CPB heeft een schitterende manier gevonden om takkeveel te definiëren. 'De deeltjesversneller van CERN levert bijvoorbeeld 1 petabyte aan data op per seconde.2 Dat is een hoeveelheid informatie die ruwweg vergelijkbaar is met een foto per seconde van iedere wereldburger.'  Om welk fotoformaat het gaat weten we niet, maar dat terzijde. U begrijpt waar het CPB heen wil: hup moderne manier en boe ouderwetse manier (want ongezellig en onbetaalbare medicijnen). Helaas draagt u via ons overheidje allemaal bij aan de verderfelijke variant van innoveren. De Nederlandse overheid trekt jaarlijks een slordige €3 miljard uit om innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Het overgrote deel loopt via twee subsidies. De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), een loonsubsidie om de loonkosten van de speurneuzen te drukken. De Innovatiebox stelt bedrijven in staat om winsten uit 'innovatieve activiteiten' te belasten tegen een verlaagd tarief (nu 5%, straks 7%). 

Lees verder

China verovert de wereld met kunstmatige intelligentie

Zo’n honderd jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, brak olie door als de grondstof van de 20ste eeuw. 

Waar de Industriële Revolutie van de 19de eeuw gebouwd was op kolen beseften regeringsleiders tijdens de vernietiging van de Groote Oorlog dat het zwarte goud onmisbaar was om een machtige mogendheid te blijven, militair en economisch. U heeft vast wel eens gehoord dat data de olie zijn van de 21ste informatie-economie. Als dat zo is, is China, waar overheid internetgiganten beschikken over data van 1,4 miljard gebruikers, het Saudi-Arabië van de data. Waar tanks, vliegtuigen en auto’s afhankelijk zijn van olie, worden algoritmes en kunstmatige intelligentie samengesteld met data. Er zijn een hoop tekenen dat China ‘the place to be’ wordt op gebied van AI.

Lees verder

Een AI-phone is in de maak die voor u appt en mailt

'Je est un autre.' Deze beroemde zin krabbelde de jonge Rimbaud tijdens het voorjaar van 1871 met sierlijke letters op gelig briefpapier. Met deze mooie maar vage zinsnede gaf de jonge dichter uitdrukking aan zijn overtuiging dat zijn 'ik' door het genie (een ander) gebruikt werd om poëzie te scheppen. Typische megalomane negentiende-eeuwse boelshit natuurlijk van een - toegegeven - begenadigd poëtisch talent en alleen nog relevant omdat de zin in de nabije toekomst wel eens bewaarheid kan worden. Alleen wisselen het menselijk medium en a-menselijk genie van positie. Straks zal een a-menselijk medium, te weten een AI-Phone, in staat zijn te schrijven dat 'ik een ander ben', waarbij 'ik' verwijst naar de menselijke eigenaar (genie) van het apparaat. Essential Products is bezig om een AI-Phone te ontwikkelen die namens u kan appen en mailen. Volgens Bloomberg verschilt AI-Phone van andere smartphones: 'It would have small screen and require users to interact mainly using voice commands, in concert with Essential’s artificial-intelligence software. The idea is for the product to book appointments or respond to emails and text messages on its own, according to the people familiar with the plans. Users would also be able to make phone calls from the planned device.' Of het gaat werken en vooral hoe en hoe lang het duurt voordat de AI geleerd heeft om in dezelfde stijl en woorden als zijn eigenaar te appen, is allemaal nog niet bekend. Nu is ook Google druk bezig haar AI-voice-secretaresse (Duplex) te testen die straks namens u de kapper gaat bellen voor een afspraak. Misschien zijn we stilaan inderdaad zoals de Australische antropologe Genevieve Bell zegt, ‘the fourth wave of industrialisation’ binnnegetreden waarin AI-cybersystemen in de vorm van drones, robots, zelfsturende auto's en zelfpratende & -schrijvende phones onze wereld bepalen. En dan is het nog maar de vraag hoe lang 'je' nog een relevante ik vertegenwoordigt. Er blijft in ieder geval genoeg te filosoferen over in het AI-tijdperk, zou je kunnen stellen. Totdat ook daar een algoritme voor is ontwikkeld. Misschien moeten ze daar maar eens mee beginnen. Zijn we eindelijk van die ellendige identiteits-vraagstukken verlost die de menschheid sinds Descartes zo plagen.

Einsteins van het Pentagon krijgen $2 miljard voor ontwikkeling AI

Dat artificiële intelligentie en deep learning-technologieën de hoeksteen van de toekomstige samenleving gaan worden, gelooft u vast wel een beetje. Deze twee fenomenen gaan in elk geval zeker de toekomst van de krijgskunst bepalen. Want de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), waarin de briljantste jongetjes en meisjes van de Amerikaanse defensieklas bijeen zijn gebracht, gaat keihard voor AI. Wat was DARPA ook alweer? O ja, was het internet niet door Al Gore hen ontwikkeld? Yep. Net als bijvoorbeeld de stealth-technologie en 'street view'. DARPA heeft zelfs aan de wieg gestaan van de zelfrijdende auto en veul meer. Hier een gulden uitvindingenlijstje van dit leuke clubje. De $2 miljard die DARPA in de komende vijf jaar mag uitgeven, lijkt heel wat, maar is natuurlijk maar een schijntje van het totale defensiebudget ($892 miljard). Desondanks, zegt The Verge, '(...) it is larger than AI programs have historically been funded and roughly what the United States spent on the Manhattan Project that produced nuclear weapons in the 1940’s, although that figure would be worth about $28 billion today due to inflation.' Dan is het de vraag wat DARPA nu precies gaat ontwikkelen met dit geld. Volgens CNN gaan de Einsteins zich bezighouden met 'creating systems with common sense, contextual awareness and better energy efficiency. Advances could help the government automate security clearances, accredit software systems and make AI systems that explain themselve.' Vooral het grote data-volume en de hoeveelheid computerkracht die nodig is om te diep-leren kan volgens het Pentagon efficiënter. De AI moet, meldt CNN, meer leren leren zoals u en ik dat doen en in staat zijn om te communiceren met mensen. 'The vision is for future weapons and sensors, robots and satellites, to work together in a global “mosaic', vertelde de DARPA-directeur. Dat klinkt als een al-ziende AI-god (Skynet?) die in een chaotische oorlog die alleen hij kan begrijpen de menselijke units aanstuurt. Speculeert u er rustig op los, het Pentagon blijft vanzelfsprekend uiterst terughoudend in het geven van specifieke details. De betrokkenheid van DARPA betekent wel dat de VS snel willen aanhaken bij deze ontwikkelingen. Het gele gevaar staat niet stil natuurlijk.

Adobe maakt AI-tool om fake-foto's te identificeren

Adobe's Photoshop heeft de hedendaagse internetboefjes en -trolls de goede en effectieve tools in handen gegeven om nepnieuws te ondersteunen dan wel te maken met overtuigende nepbeelden die niet van echt zijn te onderscheiden. Voorbeelden te over: haaien in een overstroomd New Jersey na de orkaan Sandy of de overmacht aan militaire hovercrafts van het Noord-Koreaanse leger. Zonder de creatieve photoshoppers zou - toegegeven - het internet misschien ook wel een stuk saaier zijn. Adobe heeft inmiddels in de gaten dat zij zelf de vraag hebben gecreëerd naar een nieuw product, na alle ophef rondom nepnieuws. Het softwarebedrijf is druk bezig een AI te ontwikkelen die echte van onechte foto's kan onderscheiden, wat de internettende mens zelf steeds minder goed af gaat. Het gaat om een zogenaamd kunstmatig zelf-lerend neuraal netwerk dat is 'gevoed' met veel echte/onechte foto-paren. Met dit initiatief sluit Adobe aan bij de goede voornemens van bijvoorbeeld Google en Facebook om nepnieuws de wereld uit te helpen. Hoe de AI werkt? De AI bekijkt razendsnel op pixel-niveau op welke wijze er aan de foto is gesleuteld. 'Using tens of thousands of examples of known, manipulated images, we successfully trained a deep learning neural network to recognize image manipulation, fusing two distinct techniques together in one network to benefit from their complementary detection capabilities,' zegt een Adobe-wetenschapper (uitleg in tekst hier, in film hiero). De AI-technieken zijn nog in ontwikkeling en 'do not necessarily solve the problem of “absolute truth" of a photo'. Nog niet. Het lijkt een kwestie van tijd. Als Adobe straks met een mooi product op de proppen komt, geeft ze wel een mooi voorbeeld van een stuk ouderwetse auto-creatie van een markt. En dat zonder hulp van een AI.

Kijk, de eerste psychopathische AI ziet het 'donker'

Bij mensen is pure intelligentie misschien iets wat via een IQ-test gemeten kan worden, maar staat in de alledaagse sociale mensenpraktijk altijd in verhouding tot allerlei soorten psychische afwijkingen en sociaal geconditioneerde vooroordelen. Zuiver intelligent is niemand. De mens is even gek en bevooroordeeld als ze intelligent is. Nu is het grote vooroordeel van ons mensen als het gaat om AI's dat de algoritmes waarmee het denkt bevooroordeeld noch gek kunnen zijn. Dat dit niet waar is, bewijst 'Norman'. De AI is vernoemd naar Hitchcocks Norman Bates in de film Psycho en geldt als 's werelds eerste psychopathische 'neurale netwerk'. De AI-psychopaat is ontwikkeld door MIT en opgevoed met gewelddadig beeldmateriaal dat van een perverse Reddit-groep werd getrokken. De vraag was welke impact deze 'training' zou hebben. De MIT-ers vergeleken Norman vervolgens met een andere AI die niet gevoed was met gewelddadige beelden en teksten, maar met normale beelden. Na hun training namen de onderzoekers bij beide AI's een Rorschachtest af, uw weet wel, waarin test-subjecten symmetrisch gevormde inktvlekken worden voorgehouden en antwoord moeten geven op de vraag 'wat ziet u?'. De uitslag was duidelijk: Norman zag alleen moord, bloed, en doodslag terwijl de andere AI in dezelfde vlekken vogeltjes, mensjes of vliegtuigjes ontwaarde (illustraties hier). Het aloude nature/nurture-vraagstuk is misschien t.a.v. de menselijke psyche nog niet opgelost (temeer omdat onze hardware individueel nooit helemaal gelijk is), voor AI's lijkt de zaak nu duidelijker. Nurture, dus 'opvoeding', bepaalt bij neutrale hardware het gedragspatroon en karakter van de robot. Goeroe's als Mo Gawdad (filmpie) verkondigen dus niet voor niets dat wij mensen het goede voorbeeld moeten geven aan 'onze kinderen', de AI's. Ja tuurlijk - bladiebla - straks zijn de AI's superslim én psychopatisch en zullen ze de gehele mensheid systematisch gaan uitroeien. Los van dit soort doemdenkerij is het natuurlijk wel van belang dat we weten dat AI's bevooroordeeld en zelfs gek kunnen worden van verkeerde 'voeding'. In 2016 bleek dat een AI die door een rechtbank in de VS gebruikt werd voor de berekening van de kans op herovertredingen van veroordeelden al buitengewoon racistisch was. De moraal van het verhaal: ook AI's moeten netjes opgevoed worden.

Linktip: Energie vergelijken