2 topics
#ag

Hoge Raad hangt makelaar die sjoemelt met vierkante meters op aan hoogste boom

Te Apeldoorn koopt een stel in 2014 een woning van 150m2 voor €189.000. Het zal u verbazen, maar de NVM-makelaar sjoemelt iedereen de moeder. De oppervlakte blijkt bij nadere meting 124m2 te zijn. Maar dan is de koop al geschied en voelt de koper zich terecht bedonderd. Dus volgen rechtszaken en zeggen kantonrechter en hof (ongeveer, we versimpelen gemakshalve): bepaal de schade door de m2-prijs maal 26m2 te doen. Maar toen kwam daar de advocaat-generaal met een schitterend advies aan de Hoge Raad. De redenatie van alle lagere lagere rechters klopt op zich wel, zegt de a-g, maar de wijze waarop zij menen dat de schade moet worden bepaald is nogal onhandig. De woning is door de het onjuiste aantal vierkante meters in de brochure niet kleiner geworden. Volg je de lagere rechters, dan zou een soort van immateriële schadevergoeding moeten volgen en die is in Nederland doorgaans laag. Bovendien kunnen de kopers dan door de makelaar (die rugdekking krijgt van de NVM met een topleger aan advocaten*) eenvoudig het juridische bos worden ingestuurd. Dat is onwenselijk, want iedereen vindt dat sjoemelmakelaars (en de NVM die dat gesjoemel faciliteert) eigenlijk aan de hoogste boom zouden moeten hangen.

Lees verder

Ouderen blijven sterven bij bosjes. AOW-leeftijd mogelijk weer minder snel omhoog

Mogelijk gaat 2019 het jaar worden van de ***trendbreuk***. Mocht wederom uit de cijfers van het CBS blijken dat meer mensen overlijden dan actuarissen hebben voorspeld, dan heeft dat gevolgen voor de aow en uw pensioen. Zeggen wij niet, maar zegt een actuaris die constateert dat de sterfte al drie jaar lang hoger ligt dan verwacht. Tegen het Financieele Dagblad: '"De afgelopen jaren is er bijna ieder jaar een griepepidemie", zegt actuaris Daan Kleinloog van Sprenkels en Verschuren. "Als de griepgolven structureel extremer blijken te zijn dan in het verleden, dan zou dit impact hebben op de prognose van de levensverwachting en dus van de verwachte AOW-leeftijd"'. De officiële prognoses van de levensverwachting komen van het Actuarieel Genootschap en de officiële AOW-leeftijd is weer gebaseerd op die prognoses. De mogelijke trendbreuk bestaat eruit dat sinds 2000 mensen ouder werden dan voorspeld, maar heden ten dage jonger. Voor pensioenfondsen, die in het verleden overvallen werden door lang levende pensionado's, is dit goed nieuws. Er hoeven immers minder pensioenen uitbetaald te worden dan verwacht, dus verbetert de financiële positie aka de dekkingsgraad. En ook politiek is het handig. Onder druk van de vakbonden kijken het CPB en het RIVM naar de levensverwachting en de daaraan gekoppelde AOW-leeftijd: de bonden willen heel graag dat hun achterban eerder met pensioen kan en voelen niks voor de rappe stijging van de AOW-leeftijd (punt 8). Overheidje vreest voor de houdbaarheid van de financiën en wil juist de aow op zo hoog mogelijke leeftijd in laten gaan. Maar als de griep ook dit jaar een handje helpt, dan pakt de vervroeging niet al te duur uit en vinden vakbonden en het kabinet elkaar en leeft iedereen alsnog lang en gelukkig. Voor verdere berichtgeving over sterfte, aow en alles raadplege men ons archief. Wie zin heeft om een heel lang verhaal te lezen over ziektes en sterfte kan terecht bij de/het NRC, want moraal du verhaal: gezond leven heeft geen zin, koop sigaretten en worstenbroodjes.

Linktip: Energie vergelijken